Člověk v tísni Vzdělávání a osvěta Naše projekty Kampaň Cena vody (2010 – 2012)

Kampaň Cena vody (2010 – 2012)

Kampaň Cena vody (2010 – 2012)

Etiopie.

Foto: Archiv ČvT

Cílem kampaně Cena vody je zvýšení informovanosti české veřejnosti o globálním problému nedostatku a znečištění vody v rozvojových zemích.

Kampaň Cena vody probíhala v letech 2010 - 2012. Jejím cílem je zvýšení informovanosti české veřejnosti o globálním problému nedostatku a znečištění vody v rozvojových zemích. Důraz je kladen na pochopení české odpovědnosti propojené s dopady klimatické změny a změny vodních režimů v rozvojových zemích, stejně jako na řešení těchto problémů pomocí rozvojové spolupráce a změny spotřebního chování nás všech.

Aktivity kampaně:

 • Propaguje téma vody a klimatické změny v médiích formou inzerce, videospotů, radiospotů, a propagačních  předmětů
 • Vydává tématické přílohy v celostátních denících
 • Podporuje cesty pro novináře do rozvojových zemí
 • Iniciuje vznik článků a mediálních výstupů v novinách, časopisech, na internetových portálech, rádiích i televizi na téma problematiky vody a globálních problémů
 • Realizuje vědomostní soutěže
 • Pořádá akce pro veřejnost – informování a problematice vody na veřejných akcích: účast se stánkem Rozvojovka s kampaní Cena vody na letních hudebních festivalech a dalších veřejných akcích, akční soutěže pro návštěvníky, debaty po filmech s environmentální tématikou
 • Iniciuje vznik odborných textů - zapojení studentů a absolventů VŠ relevantních oborů- psaní analýz na téma vodní problematiky i dalších globálních problémů

S kým spolupracujeme:

V rámci kampaně spolupracujeme s neziskovými organizacemi, zejména: Hnutí DUHA a NaZemi – společnost pro fair trade.

Projekt byl podpořen z prostředků České rozvojové agentury a Ministerstva zahraničních věcí ČR v rámci Programu zahraniční rozvojové spolupráce ČR.

 

Sdílejte nás:

Active Citizens

Active Citizens

komunitní vzdělávání pro střední školyKontakt

Člověk v tísni, o. p. s.
Šafaříkova 635/24
120 00 Praha 2

IČ: 25 75 52 77
DIČ: CZ 25 75 52 77
E-mail: mail@clovekvtisni.cz
Tel: +420 226 200 400

Pro média
media@clovekvtisni.cz
Tel.: +420 222 350 811
Tel.: +420 777 787 943

Kontakt pro dárce
dary@clovekvtisni.cz
Tel.: 226 200 439

Další kontakty

O nás

Jak pomoci

Co děláme

Kde nás najdete

Naše další stránky

Program Migrace

Hlavním cílem programu je poskytovat veřejnosti objektivní informace o migraci v Česku prostřednictvím médií a dalších zdrojů informací, ale také bořit zaběhlé stereotypy o cizincích, a tak přispívat k lepšímu soužití imigrantů a většinové společnosti.

http://migration4media.net/

Jeden svět na školách

Vzdělávací program Jeden svět na školách je jedním z dlouhodobých projektů společnosti Člověk v tísni. Už dvanáct let přinášíme do škol dokumentární filmy a další audiovizuální materiály jako plnohodnotnou výukovou pomůcku.

Snažíme se současný svět a novodobou historii nejenom popisovat, ale především vykreslit v souvislostech.

http://www.jsns.cz/

Skutečný dárek

Sbírku Skutečná pomoc jsme založili, abychom mohli systematicky a efektivně pomáhat v chudších zemích světa. Chudoba a s ní spojené problémy rozvojového světa totiž ročně zabijí více lidí než přírodní katastrofy a války dohromady. To se navíc odehrává na okraji mediálního zájmu.

http://www.skutecnydarek.cz/

Varianty

Vzdělávací program Varianty společnosti Člověk v tísni nabízí více než deset let informační servis a metodickou podporu v oblasti interkulturního (IKV) a globálního rozvojového vzdělávání (GRV).

Hlavní cíle programu Varianty:

 • Podpora inkluzivního prostředí a otevřeného klimatu ve školách.
 • Výchova ke globálního zodpovědnosti.

http://www.varianty.cz/index.php

Festival Jeden svět

Mezinárodní festival dokumentárních filmů o lidských právech Jeden svět, který pořádá společnost Člověk v tísni, je v současnosti největším dokumentárním festivalem s tematikou lidských práv na světě.

http://www.jedensvet.cz

NAMA . Výrobky z Namibie

Projekt NAMA podporuje chráněnou dílnu Karas Huisen Crafts na jihu Namibie. Dílna dává práci a obživu asi padesáti ženám a jejich rozvětveným rodinám a vyrábí produkty z tradičních afrických materiálů. Jejich prodejem v České republice pomáhá projekt NAMA svobodným matkám a pěstounkám dětí, jejichž rodiče zemřeli na AIDS, nalézt sílu postavit se na vlastní nohy.

http://www.nama.cz/

Rozvojovka

Předáváme informace o rozvojové pomoci a globálních problémech.

Pořádáme konference, vydáváme informační bulletin a pravidelné tématické přílohy v tisku, spolupracujeme s médii, odborníky i studenty, účastníme se hudebních festivalů s informačním stánkem, pořádáme výstavy, debaty, semináře a soutěže

http://www.rozvojovka.cz