Člověk v tísni Vzdělávání a osvěta Naše projekty Kampaň Stop dětské práci

Kampaň Stop dětské práci

Kampaň upozorňuje na problém dětské práce ve světě a na jeho souvislost s problémy chudoby a nedostupnosti vzdělání v rozvojových zemích. Kampaň vychází z předpokladu, že dětská práce může být odstraněna.

Kampaň upozorňuje na problém dětské práce ve světě a na jeho souvislost s problémy chudoby a nedostupnosti vzdělání v rozvojových zemích. Kampaň vychází z předpokladu, že dětská práce může být odstraněna, jen když budou mít všechny děti přístup k bezplatnému, formálnímu a plnohodnotnému vzdělání. Cílem projektuje přispět k debatě o příčinách a souvislostech dětské práce ve světě, o vlivu našich každodenních spotřebitelských rozhodnutí na děti a komunity v rozvojovém světě. Kampaň chce připomenout politikům jejich mezinárodní závazky na poli rozvoje, dětských práv a vzdělávání; podnítit firmy, aby vyvinuly aktivnější úsilí o vymýcení dětské práce ze svých dodavatelských řetězců. Poukazuje na klíčovou souvislost docházky do školy a řešení dětské práce.

Aktivity projektu:

 • Provozuje webové stránky www.stopdetskepraci.cz
 • Iniciuje vznik článků a rozhovorů o dětské práci a společenské odpovědnosti firem, vydává tematické přílohy v celostátních denících, šíří informace prostřednictvím rádia a televize
 • Pořádá putovní výstavy na téma dětská práce
 • Ve spolupráci s programem Jeden svět na školách vytváří metodické příručky pro učitele a sady dokumentárních filmů a výukových materiálů s tématikou dětské práce pro žáky základních a středních škol
 • Pořádá studijní cestu do Afriky pro studenty vysokých škol
 • Ve spolupráci s dalšími neziskovými organizacemi podněcuje firmy, aby přijaly a do praxe uváděly koncept společenské odpovědnosti firem (CSR), zejména aby se aktivně snažily dětskou práci odhalovat ve svých dodavatelských řetězcích a efektivně sjednávat nápravu
 • Pořádá akce pro veřejnost – vede informační stánky na letních festivalech, pořádá přednášky a vzdělávací workshopy, organizuje veřejná promítání filmů o dětské práci a jejích souvislostech

S kým spolupracujeme:

Mezinárodní kampaň Stop dětské práci realizuje Člověk v tísni (Rozvojovka, Varianty, Jeden svět na školách) spolu se svými partnery z nizozemských organizací HIVOS a ICN, s italskou organizací Cesvi a dánskou IBIS.

Projekt je financován z EuropeAid fondů Evropské komise.

Kontakty:

E-mail: Pavla.zacalova@clovekvtisni.cz

Sdílejte nás:

Active Citizens

Active Citizens

komunitní vzdělávání pro střední školyKontakt

Člověk v tísni, o. p. s.
Šafaříkova 635/24
120 00 Praha 2

IČ: 25 75 52 77
DIČ: CZ 25 75 52 77
E-mail: mail@clovekvtisni.cz
Tel: +420 226 200 400

Pro média
media@clovekvtisni.cz
Tel.: +420 222 350 811
Tel.: +420 777 787 943

Kontakt pro dárce
dary@clovekvtisni.cz
Tel.: 226 200 439

Další kontakty

O nás

Jak pomoci

Co děláme

Kde nás najdete

Naše další stránky

NAMA . Výrobky z Namibie

Projekt NAMA podporuje chráněnou dílnu Karas Huisen Crafts na jihu Namibie. Dílna dává práci a obživu asi padesáti ženám a jejich rozvětveným rodinám a vyrábí produkty z tradičních afrických materiálů. Jejich prodejem v České republice pomáhá projekt NAMA svobodným matkám a pěstounkám dětí, jejichž rodiče zemřeli na AIDS, nalézt sílu postavit se na vlastní nohy.

http://www.nama.cz/

Varianty

Vzdělávací program Varianty společnosti Člověk v tísni nabízí více než deset let informační servis a metodickou podporu v oblasti interkulturního (IKV) a globálního rozvojového vzdělávání (GRV).

Hlavní cíle programu Varianty:

 • Podpora inkluzivního prostředí a otevřeného klimatu ve školách.
 • Výchova ke globálního zodpovědnosti.

http://www.varianty.cz/index.php

Jeden svět na školách

Vzdělávací program Jeden svět na školách je jedním z dlouhodobých projektů společnosti Člověk v tísni. Už dvanáct let přinášíme do škol dokumentární filmy a další audiovizuální materiály jako plnohodnotnou výukovou pomůcku.

Snažíme se současný svět a novodobou historii nejenom popisovat, ale především vykreslit v souvislostech.

http://www.jsns.cz/

Skutečný dárek

Sbírku Skutečná pomoc jsme založili, abychom mohli systematicky a efektivně pomáhat v chudších zemích světa. Chudoba a s ní spojené problémy rozvojového světa totiž ročně zabijí více lidí než přírodní katastrofy a války dohromady. To se navíc odehrává na okraji mediálního zájmu.

http://www.skutecnydarek.cz/

Program Migrace

Hlavním cílem programu je poskytovat veřejnosti objektivní informace o migraci v Česku prostřednictvím médií a dalších zdrojů informací, ale také bořit zaběhlé stereotypy o cizincích, a tak přispívat k lepšímu soužití imigrantů a většinové společnosti.

http://migration4media.net/

Rozvojovka

Předáváme informace o rozvojové pomoci a globálních problémech.

Pořádáme konference, vydáváme informační bulletin a pravidelné tématické přílohy v tisku, spolupracujeme s médii, odborníky i studenty, účastníme se hudebních festivalů s informačním stánkem, pořádáme výstavy, debaty, semináře a soutěže

http://www.rozvojovka.cz

Festival Jeden svět

Mezinárodní festival dokumentárních filmů o lidských právech Jeden svět, který pořádá společnost Člověk v tísni, je v současnosti největším dokumentárním festivalem s tematikou lidských práv na světě.

http://www.jedensvet.cz