Člověk v tísni  Sociální integrace  Vzdělávací služby

Vzdělávací služby

Přístup českého vzdělávacího systému k dětem se speciálními vzdělávacími potřebami se nemění. Bohužel. Mnoho dětí tak stále končí na základních školách praktických, které je nejsou schopny připravit na dospělý život. Vyřazením z hlavního vzdělávacího proudu jim tak bereme reálnou možnost opustit v dospělosti prostředí chudinských enkláv.

Velký počet lidí tísnící se na malém prostoru, neexistence vhodného místa pro učení, časté návštěvy či hluk z okolí - to jsou jen některé z bariér, které brání úspěchu ve vzdělání dětí žijících v chudinských enklávách. Zásadnější překážkou je ale rozporuplné vnímání hodnoty vzdělání ze strany rodičů těchto dětí. Jejich postoj je výrazně ovlivněn nízkým stupněm jimi dosaženého vzdělání a jeho faktickou (ne)uplatnitelností v běžném životě. Rodiče mají zpravidla (nedokončené) základní vzdělání, které často získali na zvláštní škole. Tato úroveň se stává akceptovatelnou laťkou i pro jejich děti.

Hlavním úkolem našich vzdělávacích pracovníků je udržet děti na běžných základních školách. Jedině tam mohou získat znalosti, které jim v budoucnu umožní uplatnění na pracovním trhu. S dětmi začínají pracovat již od předškolního věku, poté je provázejí školní docházkou a jejich činnost zahrnuje i přípravu dětí na další vzdělání. 

Poskytované služby:

Předškolní kluby

Předškolní klubDětem předškolního věku nabízíme deset nízkoprahových klubů, kde se pomocí moderních vzdělávacích metod připravují na vstup na ZŠ. V roce 2013 je navštěvovalo bezmála 200 dětí. O naší práci v přeškolních klubech se dozvíte více z následující metodiky: Předškolní kluby - metodika práce, teorie a praxe.

 

Kluby matek

Klub matek

Kluby matek doplňují předškolní kluby. Ve většině lokalit probíhají obě aktivity současně, v dopoledních hodinách. Klub je příjemným místem, kde mohou matky získat spoustu důležitých informací. V roce 2012 jsme vydali metodiku Podpora rodin předškoláků – kluby matek. Ke stažení je zde.

 

Podpora vzdělávání v rodinách

Doučování (podpora vzdělání v rodinách)

Pro starší děti, které již na ZŠ nastoupily, je určeno individuální a skupinové doučování. V rámci této služby se podařilo zlepšit školní výsledky u 80 procent dětí. A to nejen prospěch, ale i docházku či chování. V roce 2013 jsme ve spolupráci s dobrovolníky doučovali zhruba 400 dětí. O této službě se více dozvíte zde.

 

Kariérní poradenství

Kariérní poradenství

V rámci této služb ynabízíme široké spektrum služeb jak pro rodiny, žáky tak i pro školy. Kariérní poradci působí při každé pobočce společnosti Člověk v tísni v České republice. Jejich prací je připravit děti na život po ukončení povinné školní docházky. Motivují je k dalšímu vzdělání a rozvoji. V roce 2013 jsme pracovali s 330 dětmi. 


Sdílejte nás:

Kde poskytujeme vzdělávání:


Prázdninové aktivity v Sokolově

Prázdninové aktivity v Sokolově

30. srpna 2017
Karlovy Vary
Sociální práce;

Článek
Praha nás zlákala již podruhé

Praha nás zlákala již podruhé

27. srpna 2017
Bílina
Sociální práce;

Článek
Vzhůru na palubu aneb plavba bílinské mládeže

Vzhůru na palubu aneb plavba bílinské mládeže

24. srpna 2017
Sociální práce;

Galerie

S „Kozou“ za odměnu třeba do ZOO nebo na koupálko

S „Kozou“ za odměnu třeba do ZOO nebo na..

24. srpna 2017
Bílina
Sociální práce;

Článek
Vzhůru na palubu aneb plavba bílinské mládeže

Vzhůru na palubu aneb plavba bílinské mládeže

15. srpna 2017
Bílina
Sociální práce;

Článek
Hola hola, škola volá!

Hola hola, škola volá!

11. srpna 2017
Karlovy Vary
Sociální práce;

Článek

Prázdninové aktivity v Sokolově

Prázdninové aktivity v Sokolově

30. srpna 2017
Karlovy Vary
Sociální práce;

Článek
Praha nás zlákala již podruhé

Praha nás zlákala již podruhé

27. srpna 2017
Bílina
Sociální práce;

Článek
S „Kozou“ za odměnu třeba do ZOO nebo na koupálko

S „Kozou“ za odměnu třeba do ZOO nebo na..

24. srpna 2017
Bílina
Sociální práce;

Článek

Vzhůru na palubu aneb plavba bílinské mládeže

Vzhůru na palubu aneb plavba bílinské mládeže

15. srpna 2017
Bílina
Sociální práce;

Článek
Hola hola, škola volá!

Hola hola, škola volá!

11. srpna 2017
Karlovy Vary
Sociální práce;

Článek
Nejdík v září zahajuje druhý rok provozu, děti je možné přihlásit již teď!

Nejdík v září zahajuje druhý rok provozu,..

2. srpna 2017
Karlovy Vary
Sociální práce;

Článek

Vzhůru na palubu aneb plavba bílinské mládeže

Vzhůru na palubu aneb plavba bílinské mládeže

24. srpna 2017
Sociální práce;

Galerie
Příměstský prázdninový tábor 2017

Příměstský prázdninový tábor 2017

2. srpna 2017
Sociální práce;

Galerie
Výlet do Prahy s Kristýnou

Výlet do Prahy s Kristýnou

5. dubna 2017
Sociální práce;

Galerie

Biopark teplického Gymnázia

Biopark teplického Gymnázia

28. února 2017
Sociální práce;

Galerie
Skupinové doučování

Skupinové doučování

24. února 2017
Sociální práce;

Galerie
Zábavná odpoledne v lokalitách

Zábavná odpoledne v lokalitách

24. listopadu 2016
Sociální práce;

Galerie

Více novinek
Odběr RSS

Pojďte do školky!

Pojďte do školky!

V projektu Pojďte do školky! se spojilo devět neziskových organizací, které bojují za rovné příležitosti ve vzdělání.


Kurzy pro pedagogy

Kurzy pro pedagogy

Vzdělávací kurzy nabídnou učitelům různé alternativy, jak pracovat s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami. Více informací se dozvíte zde.


Projekce filmu Všichni spolu

Projekce filmu Všichni spolu

Součástí projektu Pojďte do školky jsou i veřejné projekce filmu Všichni spolu spojených s debatou o inkluzivním vzdělávání. Přihlásit se můžete zde.Kontakt

Člověk v tísni, o. p. s.
Šafaříkova 635/24
120 00 Praha 2

IČ: 25 75 52 77
DIČ: CZ 25 75 52 77
E-mail: mail@clovekvtisni.cz
Tel: +420 226 200 400

Pro média
media@clovekvtisni.cz
Tel.: +420 222 350 811
Tel.: +420 777 787 943

Kontakt pro dárce
dary@clovekvtisni.cz
Tel.: 226 200 439

Další kontakty

O nás

Jak pomoci

Co děláme

Kde nás najdete

Naše další stránky

NAMA . Výrobky z Namibie

Projekt NAMA podporuje chráněnou dílnu Karas Huisen Crafts na jihu Namibie. Dílna dává práci a obživu asi padesáti ženám a jejich rozvětveným rodinám a vyrábí produkty z tradičních afrických materiálů. Jejich prodejem v České republice pomáhá projekt NAMA svobodným matkám a pěstounkám dětí, jejichž rodiče zemřeli na AIDS, nalézt sílu postavit se na vlastní nohy.

http://www.nama.cz/

Program Migrace

Hlavním cílem programu je poskytovat veřejnosti objektivní informace o migraci v Česku prostřednictvím médií a dalších zdrojů informací, ale také bořit zaběhlé stereotypy o cizincích, a tak přispívat k lepšímu soužití imigrantů a většinové společnosti.

http://migration4media.net/

Varianty

Vzdělávací program Varianty společnosti Člověk v tísni nabízí více než deset let informační servis a metodickou podporu v oblasti interkulturního (IKV) a globálního rozvojového vzdělávání (GRV).

Hlavní cíle programu Varianty:

  • Podpora inkluzivního prostředí a otevřeného klimatu ve školách.
  • Výchova ke globálního zodpovědnosti.

http://www.varianty.cz/index.php

Rozvojovka

Předáváme informace o rozvojové pomoci a globálních problémech.

Pořádáme konference, vydáváme informační bulletin a pravidelné tématické přílohy v tisku, spolupracujeme s médii, odborníky i studenty, účastníme se hudebních festivalů s informačním stánkem, pořádáme výstavy, debaty, semináře a soutěže

http://www.rozvojovka.cz

Skutečný dárek

Sbírku Skutečná pomoc jsme založili, abychom mohli systematicky a efektivně pomáhat v chudších zemích světa. Chudoba a s ní spojené problémy rozvojového světa totiž ročně zabijí více lidí než přírodní katastrofy a války dohromady. To se navíc odehrává na okraji mediálního zájmu.

http://www.skutecnydarek.cz/

Festival Jeden svět

Mezinárodní festival dokumentárních filmů o lidských právech Jeden svět, který pořádá společnost Člověk v tísni, je v současnosti největším dokumentárním festivalem s tematikou lidských práv na světě.

http://www.jedensvet.cz

Jeden svět na školách

Vzdělávací program Jeden svět na školách je jedním z dlouhodobých projektů společnosti Člověk v tísni. Už dvanáct let přinášíme do škol dokumentární filmy a další audiovizuální materiály jako plnohodnotnou výukovou pomůcku.

Snažíme se současný svět a novodobou historii nejenom popisovat, ale především vykreslit v souvislostech.

http://www.jsns.cz/