Člověk v tísni Sociální integrace Index etického úvěrování

Index etického úvěrování

Index etického úvěrování

Index etického úvěrování platný od prosince 2012.

Foto: ČvT

Index etického úvěrování představuje jednoduchý nástroj, který komukoliv umožňuje přehledné srovnání úvěrových produktů největších nebankovních společností. To kromě výše úroku zohledňuje především rizika, která dlužníka čekají ve chvíli, kdy se dostane do problémů se splácením.

Pracovníci společnosti Člověk v tísni začali zkoumat smluvní podmínky nebankovních společností v roce 2009. Vycházeli ze zkušeností z terénu, kde jejich klienti velmi často čelí agresivním kampaním neseriozních úvěrových společností. Porovnáváním pěti základních parametrů vytvořili Index predátorského úvěrování, pomocí jehož se rozhodli působit na sledované společnosti tak, aby samy zjednodušily smluvní podmínky a zmírnily uplatňované sankce.

Díky silnému mediálnímu tlaku a systematickému vyjednávání nejen s většinou těchto společností, ale i s Českou leasingovou a finanční asociací, která tyto firmy zastřešuje, bylo v dosaženo zásadních změn. Největšího pokroku se podařilo dosáhnout v oblasti rozhodčích doložek, které představují jeden z hlavních generátorů předlužení, avšak změny nastaly ve všech sledovaných parametrech.

 

„Oproti loňsku došlo k zásadním změnám především ve způsobech, jakým společnosti vymáhají své pohledávky. Dá se říci, že největší nebankovní společnosti se stávají lídry v oblasti etického přístupu k dlužníkům,“ říká Daniel Hůle, autor analýzy. Společnost Provident se zavázala při vymáhání svých pohledávek nevyužívat externí advokáty, čímž dobrovolně přešla na tzv. britský (beznákladový) model. Cetelem tak postupuje u klientů, kteří se nenechají zastupovat oddlužovacími společnostmi, které dlužníkovu situaci jen zhoršují.

Také Home Credit tuto praxi zavádí, v současnosti připravuje projekt, který umožní výše popsaný postup uplatňovat na většinu nového portfolia. Díky tomuto postupu se dlužníkům zbytečně nenavyšují jejich dluhy o odměny advokátů apod. „Je to možná překvapující, ale tři největší nebankovní společnosti určují etické trendy v přístupu ke svým dlužníkům. Chovají se mnohem etičtěji než například dopravní podniky, některé polostátní firmy jako je ČEZ distribuce či některé banky,“uzavírá Daniel Hůle.

Pět sledovaných parametrů původního indexu:

 • Srozumitelnost – vyjádřena délkou smluvních podmínek a četností výskytu různých zkratek
 • Přítomnost úroků z prodlení nad rámec zákonné úpravy
 • Náklady na jednu zpožděnou splátku v podobě sankcí
 • Cena produktu v případě řádného splácení
 • Využívání institutu rozhodčí doložky

Právě s ohledem na změnu praxe především v oblasti rozhodčích doložek společnost ČvT nahradila v roce 2011 Index predátorského úvěrování Indexem etického úvěrování. Se změnou názvu došlo také k rozšíření porovnávaných parametrů. Společnosti, které se umisťují v čele tohoto indexu, uplatňují etické principy daleko nad rámec toho, co jim ukládá zákon.

Nově sledované parametry:

 • Využívání zajišťovacích titulů jako je směnka, exekutorský zápis, dohoda o srážkách ze mzdy

U každé společnosti je hodnoceno, zda využívá zajišťovacích titulů, které klienta zbavují práva na spravedlivé posouzení situace.V současnosti je využívají čtyři z osmi sledovaných společností.

 • Úprava započítávání příchozích plateb

Zde nově sleduje, zda společnost určuje, na co bude příchozí platba započítána. Pět společností z osmi stanovuje, že platby jsou nejdříve připisovány na sankce, úroky z prodlení, úroky z úvěru a až teprve poté na splátku jistiny. To zhoršuje postavení dlužníka, jelikož z dlužné jistiny jsou vypočítávány další sankce.

 • Náklady soudního, resp. rozhodčího řízení

Na základě závazného prohlášení sleduje, zda společnost při některém z typů řízení bude požadovat úhradu nákladů spojených s řízením dle vyhlášky 484/2000 Sb. o odměnách advokátů. Dnes tyto náhrady nepožadují pouze dvě společnosti z osmi.

 • Slučování žalob

Na základě závazného prohlášení sleduje praxi společností v oblasti vymáhání pohledávek po dlužníkovi. Čtyři společnosti dodaly Člověku v tísni závazné prohlášení, že vymáhané pohledávky slučují, pokud je to právně možné, zbylé se nevyjádřily.

 

Sdílejte nás:
Není všechno takové, jak se zdá

Není všechno takové, jak se zdá

4. září 2017
Česká republika;
Ústí nad Labem
Sociální práce;

Článek
Když podpora v nezaměstnanosti nestačí aneb novela Zákona o zaměstnanosti v praxi

Když podpora v nezaměstnanosti nestačí..

31. srpna 2017
Bílina
Sociální práce;

Článek
Prázdninové aktivity v Sokolově

Prázdninové aktivity v Sokolově

30. srpna 2017
Karlovy Vary
Sociální práce;

Článek

Dvoreček jako z lega

Dvoreček jako z lega

29. srpna 2017
Česká republika;
Kladno
Sociální práce;

Článek
Praha nás zlákala již podruhé

Praha nás zlákala již podruhé

27. srpna 2017
Bílina
Sociální práce;

Článek
Vzhůru na palubu aneb plavba bílinské mládeže

Vzhůru na palubu aneb plavba bílinské mládeže

24. srpna 2017
Sociální práce;

Galerie

Není všechno takové, jak se zdá

Není všechno takové, jak se zdá

4. září 2017
Česká republika;
Ústí nad Labem
Sociální práce;

Článek
Když podpora v nezaměstnanosti nestačí aneb novela Zákona o zaměstnanosti v praxi

Když podpora v nezaměstnanosti nestačí..

31. srpna 2017
Bílina
Sociální práce;

Článek
Prázdninové aktivity v Sokolově

Prázdninové aktivity v Sokolově

30. srpna 2017
Karlovy Vary
Sociální práce;

Článek

Dvoreček jako z lega

Dvoreček jako z lega

29. srpna 2017
Česká republika;
Kladno
Sociální práce;

Článek
Praha nás zlákala již podruhé

Praha nás zlákala již podruhé

27. srpna 2017
Bílina
Sociální práce;

Článek
S „Kozou“ za odměnu třeba do ZOO nebo na koupálko

S „Kozou“ za odměnu třeba do ZOO nebo na..

24. srpna 2017
Bílina
Sociální práce;

Článek

Vzhůru na palubu aneb plavba bílinské mládeže

Vzhůru na palubu aneb plavba bílinské mládeže

24. srpna 2017
Sociální práce;

Galerie
Příměstský prázdninový tábor 2017

Příměstský prázdninový tábor 2017

2. srpna 2017
Sociální práce;

Galerie
Lázeňský pohár Teplice 2017

Lázeňský pohár Teplice 2017

7. července 2017
Sociální práce;

Galerie

Zahájení lázeňské sezony 2017

Zahájení lázeňské sezony 2017

8. června 2017
Sociální práce;

Galerie
Den sociálních služeb v Bílině

Den sociálních služeb v Bílině

8. června 2017
Sociální práce;

Galerie
Výlet do Prahy s Kristýnou

Výlet do Prahy s Kristýnou

5. dubna 2017
Sociální práce;

Galerie

Zpoza Klece Fest

Zpoza Klece Fest

30. září 2015
Liberec
Sociální práce;

Video
Story paní Králové 2

Story paní Králové 2

31. ledna 2014
Sociální práce;

Video
Story paní Králové 1

Story paní Králové 1

31. ledna 2014
Sociální práce;

Video

Exekuce

Exekuce

11. září 2013
Sociální práce;

Video
Oddlužení

Oddlužení

11. září 2013
Sociální práce;

Video
Rozhodčí doložka

Rozhodčí doložka

11. září 2013
Sociální práce;

Video

Více novinek
Odběr RSS

Publikace ke stažení

Publikace ke stažení

V naší knihovně naleznete analýzy a další výzkumné materiály, které v PSI vznikly. Vše volně k dispozici.Kontakt

Člověk v tísni, o. p. s.
Šafaříkova 635/24
120 00 Praha 2

IČ: 25 75 52 77
DIČ: CZ 25 75 52 77
E-mail: mail@clovekvtisni.cz
Tel: +420 226 200 400

Pro média
media@clovekvtisni.cz
Tel.: +420 222 350 811
Tel.: +420 777 787 943

Kontakt pro dárce
dary@clovekvtisni.cz
Tel.: 226 200 439

Další kontakty

O nás

Jak pomoci

Co děláme

Kde nás najdete

Naše další stránky

Jeden svět na školách

Vzdělávací program Jeden svět na školách je jedním z dlouhodobých projektů společnosti Člověk v tísni. Už dvanáct let přinášíme do škol dokumentární filmy a další audiovizuální materiály jako plnohodnotnou výukovou pomůcku.

Snažíme se současný svět a novodobou historii nejenom popisovat, ale především vykreslit v souvislostech.

http://www.jsns.cz/

Varianty

Vzdělávací program Varianty společnosti Člověk v tísni nabízí více než deset let informační servis a metodickou podporu v oblasti interkulturního (IKV) a globálního rozvojového vzdělávání (GRV).

Hlavní cíle programu Varianty:

 • Podpora inkluzivního prostředí a otevřeného klimatu ve školách.
 • Výchova ke globálního zodpovědnosti.

http://www.varianty.cz/index.php

Festival Jeden svět

Mezinárodní festival dokumentárních filmů o lidských právech Jeden svět, který pořádá společnost Člověk v tísni, je v současnosti největším dokumentárním festivalem s tematikou lidských práv na světě.

http://www.jedensvet.cz

NAMA . Výrobky z Namibie

Projekt NAMA podporuje chráněnou dílnu Karas Huisen Crafts na jihu Namibie. Dílna dává práci a obživu asi padesáti ženám a jejich rozvětveným rodinám a vyrábí produkty z tradičních afrických materiálů. Jejich prodejem v České republice pomáhá projekt NAMA svobodným matkám a pěstounkám dětí, jejichž rodiče zemřeli na AIDS, nalézt sílu postavit se na vlastní nohy.

http://www.nama.cz/

Skutečný dárek

Sbírku Skutečná pomoc jsme založili, abychom mohli systematicky a efektivně pomáhat v chudších zemích světa. Chudoba a s ní spojené problémy rozvojového světa totiž ročně zabijí více lidí než přírodní katastrofy a války dohromady. To se navíc odehrává na okraji mediálního zájmu.

http://www.skutecnydarek.cz/

Rozvojovka

Předáváme informace o rozvojové pomoci a globálních problémech.

Pořádáme konference, vydáváme informační bulletin a pravidelné tématické přílohy v tisku, spolupracujeme s médii, odborníky i studenty, účastníme se hudebních festivalů s informačním stánkem, pořádáme výstavy, debaty, semináře a soutěže

http://www.rozvojovka.cz

Program Migrace

Hlavním cílem programu je poskytovat veřejnosti objektivní informace o migraci v Česku prostřednictvím médií a dalších zdrojů informací, ale také bořit zaběhlé stereotypy o cizincích, a tak přispívat k lepšímu soužití imigrantů a většinové společnosti.

http://migration4media.net/