Člověk v tísni  Sociální integrace  Ústí nad Labem Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

Sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi je registrovanou službou dle zákona o sociálních službách. Je nabízena bezplatně.

Obsahem služby je bezplatné poskytování pomoci, podpory a poradenství rodinám s dětmi žijícím v sociálně vyloučených lokalitách v jejich přirozeném prostředí, zejména je-li v důsledku dlouhodobě nepříznivé životní situace, kterou nejsou schopni překonat vlastními silami, ohrožen vývoj dítěte a fungování rodiny.

Smyslem poskytovaných služeb je přispět k sociální integraci rodin s dětmi, usilovat o zdravý vývoj dítěte, zlepšit životní úroveň rodiny a předcházet předčasnému ukončování vzdělávání dětí. Sociálně aktivizační službu poskytujeme od roku 2009 především v ústeckých městských obvodech Neštěmice, Střekov a ÚMO město.

veřejný závazek naleznete zde...

Služba sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi je realizována terénní a ambulantní formou.

Terénní formu službu nabízíme v Ústí nad Labem. Pracovníci služby dochází do bydliště klientů v předem domluveném čase, v pracovních dnech od 7:30 do 16:00. V případě potřeby lze využít možnosti setkávat se v konzultační místnosti na níže uvedených adresách. Součástí služby jsou i doprovody na úřady a do dalších institucí.

V Ústí nad Labem - centrum nás najdete na adrese Prokopa Diviše 1605/5, bez předchozího objednání po telefonické domluvě.

Kontakty na pracovníka služby:

Eliška Hůlková, DiS., tel. 777 782 068, e-mail: eliska.hulkova@clovekvtisni.cz

V Ústí nad Labem – Krásné Březno nás najdete na adrese Matiční 182, bez předchozího objednání po telefonické domluvě.

Kontakty na pracovníka služby:

Anna Seidlová, DiS., tel. 734 428 233, e-mail: anna.seidlova@clovekvtisni.cz

Sociálně aktivizační služby jsou sociální službou podle § 65 zákona č.108/2006 Sb., o sociálních službách.

V Ústí nad Labem – Předlice nás najdete na adrese Hrbovická 335/60, bez předchozího objednání po telefonické domluvě.

Kontakty na pracovníky služby:

Bc. Kateřina Danišová, tel. 739 320 643, e-mail: katerina.danisova@clovekvtisni.cz

Lucie Šťástková, tel. 777 787 950, email: lucie.stastkova@clovekvtisni.cz

Pro poskytování služby ambulantní formou se využívají prostory v zázemí služby v Předlicích. Pracovník mimo níže uvedené časy poskytuje terénní formu služby.

V Ústí nad Labem – Předlice nás najdete na adrese Hrbovická 335/60, v úterý a ve čtvrtek od 8:30 do 12:30.

Kontakty na pracovníka služby:

Bc. Jana Králová, tel. 777 367 869, e-mail: jana.kralova@clovekvtisni.cz

Terénní formu službu nabízíme v Ústí nad Labem. Pracovníci služby dochází do bydliště klientů v předem domluveném čase, v pracovních dnech od 7:30 do 16:00. V případě potřeby lze využít možnosti setkávat se v konzultační místnosti na níže uvedených adresách. Součástí služby jsou i doprovody na úřady a do dalších institucí.

V Ústí nad Labem - centrum nás najdete na adrese Prokopa Diviše 1605/5, bez předchozího objednání po telefonické domluvě.

Kontakty na pracovníka služby:

Eliška Hůlková, DiS., tel. 777 782 068, e-mail: eliska.hulkova@clovekvtisni.cz

V Ústí nad Labem – Krásné Březno nás najdete na adrese Matiční 182, bez předchozího objednání po telefonické domluvě.

Kontakty na pracovníka služby:

Anna Seidlová, DiS., tel. 734 428 233, e-mail: anna.seidlova@clovekvtisni.cz 

V Ústí nad Labem – Předlice nás najdete na adrese Hrbovická 335/60, bez předchozího objednání po telefonické domluvě.

Kontakty na pracovníky služby:

Bc. Kateřina Danišová, tel. 739 320 643, e-mail: katerina.danisova@clovekvtisni.cz

Lucie Šťástková, tel. 777 787 950, lucie.stastkova@clovekvtisni.cz

Pro poskytování služby ambulantní formou se využívají prostory v zázemí služby v Předlicích a Mojžíři.

V Ústí nad Labem – Předlice nás najdete na adrese Hrbovická 335/60, v úterý od 8:30 do 12:30, pátek od 8:30 do 12:30.

V Ústí nad Labem – Mojžíř nás najdete na adrese J. Plachty 183, ve čtvrtek od 8:30 do 11:30.

Kontakty na pracovníka služby:

Bc. Jana Králová, tel. 775 421 362, e-mail: jana.kralova@clovekvtisni.cz


Sdílejte nás:
Není všechno takové, jak se zdá

Není všechno takové, jak se zdá

4. září 2017
Česká republika;
Ústí nad Labem
Sociální práce;

Článek
Můj dům, můj hrad

Můj dům, můj hrad

7. srpna 2017
Česká republika;
Ústí nad Labem
Sociální práce;

Článek
Cesta na dno a zpátky

Cesta na dno a zpátky

28. června 2017
Česká republika;
Ústí nad Labem
Sociální práce;

Článek

Malá velká pomoc

Malá velká pomoc

9. června 2017
Česká republika;
Ústí nad Labem
Sociální práce;

Článek
Oslavte s námi v Ústí nad Labem 25 let Člověka v tísni

Oslavte s námi v Ústí nad Labem 25 let..

6. června 2017
Česká republika;
Ústí nad Labem
Sociální práce;

Článek
Ručení, mučení…

Ručení, mučení…

29. května 2017
Česká republika;
Ústí nad Labem
Sociální práce;

Článek

Není všechno takové, jak se zdá

Není všechno takové, jak se zdá

4. září 2017
Česká republika;
Ústí nad Labem
Sociální práce;

Článek
Můj dům, můj hrad

Můj dům, můj hrad

7. srpna 2017
Česká republika;
Ústí nad Labem
Sociální práce;

Článek
Cesta na dno a zpátky

Cesta na dno a zpátky

28. června 2017
Česká republika;
Ústí nad Labem
Sociální práce;

Článek

Malá velká pomoc

Malá velká pomoc

9. června 2017
Česká republika;
Ústí nad Labem
Sociální práce;

Článek
Oslavte s námi v Ústí nad Labem 25 let Člověka v tísni

Oslavte s námi v Ústí nad Labem 25 let..

6. června 2017
Česká republika;
Ústí nad Labem
Sociální práce;

Článek
Ručení, mučení…

Ručení, mučení…

29. května 2017
Česká republika;
Ústí nad Labem
Sociální práce;

Článek

Naše kapela z klubu

Naše kapela z klubu

28. července 2015
Sociální práce;

Galerie
Konec školního roku v Ústí nad Labem

Konec školního roku v Ústí nad Labem

27. července 2015
Sociální práce;

Galerie
Více novinek
Odběr RSS

Přeshraniční spolupráce: Inspiration Sachsen

Přeshraniční spolupráce: Inspiration Sachsen

Projekt se zaměřuje na vytvoření místních partnerství a česko-německé tematické sítě s cílem zajistit přenos zkušeností a účinných postupů při sociální a preventivní práci s dětmi, mládeží a mladými dospělými v ohrožení.


Jeden svět

Jeden svět

Letošní ročník festivalu dokumentárních filmů Jeden svět se uskuteční 15. - 22. března v Mumii. Těšíme se na Vás.


Mezinárodní workcampy

Mezinárodní workcampy

Již více než deset let pořádáme každé léto dvoutýdenní workcamp, kterého se zúčastňují dobrovolníci z celého světa. Více informací zde.


Action Bohème

Action Bohème

Pod hlavičkou Action Bohème se skrývá skupina francouzských studentů, kteří s naší pobočkou dlouhodobě spolupracují.


TV Předlice

TV Předlice

„Když jsou Předlice v médiích, tak je zpráva většinou negativní.“ Tuhle informaci si kluci z klubu Mixer vzali k srdci a založili si vlastní televizi.Kontakt

Člověk v tísni, o. p. s.
Šafaříkova 635/24
120 00 Praha 2

IČ: 25 75 52 77
DIČ: CZ 25 75 52 77
E-mail: mail@clovekvtisni.cz
Tel: +420 226 200 400

Pro média
media@clovekvtisni.cz
Tel.: +420 222 350 811
Tel.: +420 777 787 943

Kontakt pro dárce
dary@clovekvtisni.cz
Tel.: 226 200 439

Další kontakty

O nás

Jak pomoci

Co děláme

Kde nás najdete

Naše další stránky

Rozvojovka

Předáváme informace o rozvojové pomoci a globálních problémech.

Pořádáme konference, vydáváme informační bulletin a pravidelné tématické přílohy v tisku, spolupracujeme s médii, odborníky i studenty, účastníme se hudebních festivalů s informačním stánkem, pořádáme výstavy, debaty, semináře a soutěže

http://www.rozvojovka.cz

Festival Jeden svět

Mezinárodní festival dokumentárních filmů o lidských právech Jeden svět, který pořádá společnost Člověk v tísni, je v současnosti největším dokumentárním festivalem s tematikou lidských práv na světě.

http://www.jedensvet.cz

Program Migrace

Hlavním cílem programu je poskytovat veřejnosti objektivní informace o migraci v Česku prostřednictvím médií a dalších zdrojů informací, ale také bořit zaběhlé stereotypy o cizincích, a tak přispívat k lepšímu soužití imigrantů a většinové společnosti.

http://migration4media.net/

Jeden svět na školách

Vzdělávací program Jeden svět na školách je jedním z dlouhodobých projektů společnosti Člověk v tísni. Už dvanáct let přinášíme do škol dokumentární filmy a další audiovizuální materiály jako plnohodnotnou výukovou pomůcku.

Snažíme se současný svět a novodobou historii nejenom popisovat, ale především vykreslit v souvislostech.

http://www.jsns.cz/

Varianty

Vzdělávací program Varianty společnosti Člověk v tísni nabízí více než deset let informační servis a metodickou podporu v oblasti interkulturního (IKV) a globálního rozvojového vzdělávání (GRV).

Hlavní cíle programu Varianty:

  • Podpora inkluzivního prostředí a otevřeného klimatu ve školách.
  • Výchova ke globálního zodpovědnosti.

http://www.varianty.cz/index.php

Skutečný dárek

Sbírku Skutečná pomoc jsme založili, abychom mohli systematicky a efektivně pomáhat v chudších zemích světa. Chudoba a s ní spojené problémy rozvojového světa totiž ročně zabijí více lidí než přírodní katastrofy a války dohromady. To se navíc odehrává na okraji mediálního zájmu.

http://www.skutecnydarek.cz/

NAMA . Výrobky z Namibie

Projekt NAMA podporuje chráněnou dílnu Karas Huisen Crafts na jihu Namibie. Dílna dává práci a obživu asi padesáti ženám a jejich rozvětveným rodinám a vyrábí produkty z tradičních afrických materiálů. Jejich prodejem v České republice pomáhá projekt NAMA svobodným matkám a pěstounkám dětí, jejichž rodiče zemřeli na AIDS, nalézt sílu postavit se na vlastní nohy.

http://www.nama.cz/