Člověk v tísni  Sociální integrace  Ústí nad Labem  Programy

Všechny programy

Aktuální programy

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež

Typ: volný čas; vzdělání;

Lokalita:

Ústí nad Labem, ČR

Kdy:

od roku 2000

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež je registrovanou sociální službou, která je poskytována neorganizovaným dětem a mládeži, kteří jsou ohroženi sociálním vyloučením a sociálně patologickými jevy. Základním prostředkem pro navázání kontaktu s dětmi a mladými lidmi jsou volnočasové aktivity. NZDM nabízí podporu pro zvládnutí obtížných životních událostí či nepříznivých sociálních situací, pomoc při snižování sociálních rizik vyplývajících z konfliktních společenských situací, životního způsobu a rizikového chování, nabízí zvyšování sociálních schopností a dovedností, podporu sociálního začlenění do skupiny vrstevníků i do společnosti, včetně zapojení do dění v místní lokalitě.

Od roku 2000 provozujeme nízkoprahový klub (dříve Komunitní centrum) Nový svět v Matiční ulici. Máme zde nízkoprahovou klubovnu, prostor na psaní domácích úkolů a školní přípravu, řemeslné a výtvarné dílny, apod. Klub pořádá i mnoho výjezdů mimo lokalitu. Kromě toho též provozujeme nízkoprahový klub Mixer.

Čtěte více

Podpora vzdělávání v rodinách

Typ: vzdělání;

Lokalita:

Ústí nad Labem, ČR

Kdy:

od roku 2006

Jednou ze vzdělávacích aktivit je Podpora vzdělávání – doučování žáků a studentů ze ZŠ a SŠ. Doučování probíhá v samotných domácnostech, kvůli tzv. pedagogizaci rodinného prostředí. Doučujícími jsou většinou dobrovolníci z řad studentů Univerzity J. E. P. – budoucí sociální pracovníci a učitelé. Tyto proškoluje a vede koordinátor Podpory vzdělávání, který je zároveň ve spojení s vyučujícími pedagogy, příp. s vedením škol, které doučované děti a mládež navštěvují. V Ústí nad Labem takto doučujeme od roku 2006 v průměru kolem 30 žáků a studentů po celém Ústí nad Labem. Program Podpory vzdělávání se v době svého vzniku inspiroval aktivitou společnosti Tady a teď, o.p.s., od roku 2012 má vypracovanou vlastní metodiku.

 

Předškolní klub a Klub matek

Typ: vzdělání; volný čas;

Lokalita:

Ústí nad Labem, ČR

Kdy:

od roku 2010

Snahou předškolní přípravy je vytvořit dětem a jejich rodičům takové prostředí a podporu, která je nakloněna rozvoji komunikačních a sociálních dovedností, které jsou podstatné pro úspěšný vstup do primárního vzdělávání. Při práci je kladen důraz na optimální rozvoj schopností a dovedností typické jejich předškolnímu věku. Nízkoprahová předškolní příprava v předlickém Stromečku má kapacitu 10 dětí a je dětem k dispozici tři dny v týdnu na 3 hodiny.

Snahou klubu matek je předávání praktických informací maminkám, které vedou k podpoře jejich dětí v oblasti vzdělávání a optimálního rozvoje. Aktivity se zaměřují na zvyšování uvědomění potřebnosti vzdělávání jejich dětí. Že předškolní příprava a následná domácí podpora ze strany rodiny vede ke snižování handicapů při vstupu na základní školu. Další náplní klubu je pořádání nejrůznějších besed s odborníky (sociální pracovník, lékař, logoped atd.), výlety po okolí Ústí nad Labem apod. Klub matek ve Stromečku je otevřen dva dny v týdnu na 2 hodiny.

Kariérní poradenství

Typ: zaměstnání;

Lokalita:

Ústí nad Labem, ČR

Kdy:

od roku 2006

V rámci kariérního poradenství v Ústí nad Labem realizujeme program Retrostipendií. Ten si klade za cíl podpořit děti, vyrůstající v prostředí sociálního vyloučení, při získávání středoškolského vzdělání, které jim umožní úspěšně se uplatnit na pracovním trhu. Program je určen pro absolventy ZŠ, jejichž alespoň jeden rodič má maximálně ZŠ vzdělání, průměr žáka na vysvědčení je maximálně 3,0, žák nemá sníženou známku z chování, nemá více jak 30% zameškaných hodin atd. Po dohodě s pracovníkem ČvT si žák stanovuje tzv. Klíčové předměty, ze kterých může mít maximální průměr 2,0 (s nejhorší známkou 3) apod. Úspěšní stipendisté pobírají zpětně 1000,- Kč měsíčně, které jsou povinni utratit za předem domluvené služby či pomůcky (např. zaplacené nájemné, služby, obědy ve škole, dluh za vodu, kupon na MHD, pomůcky do školy, školní aktivity a kroužky apod.). V roce 2012 bylo do retrostipendijního programu v Ústí nad Labem zapojeno na 30 žáků a studentů.

Čtěte více

Terénní sociální práce

Typ: sociální práce; bydlení; zaměstnání; dluhové poradenství;

Lokalita:

Ústí nad Labem, ČR

Kdy:

od roku 1999

Terénní sociální práce je registrovanou službou dle zákona o sociálních službách. Služba je nabízena bezplatně a je určena všem, kteří se nacházejí v nepříznivé životní situaci, a kteří zároveň neumějí řešit svoje většinou nakumulované problémy sami, ale jsou ochotni na změně svojí životní situace spolupracovat.

Hlavní pracovní náplní terénních sociálních pracovníků je sociální poradenství a asistence - pomoc s administrativními úkony, vyjednávání na úřadech, doprovod na jednání. Nejčastějšími zakázkami, které pomáhali terénní pracovníci řešit, byly za poslední roky pomoc s hledáním vhodného bydlení a pomoc při stabilizování rodinných financí – řešení předlužení, dávek. Terénní sociální práci poskytujeme od roku 1999 především v Předlicích, Krásném Březně, Neštěmicích, na Střekově a v Mojžíři.

Čtěte více

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

Typ: sociální práce;

Lokalita:

Ústí nad Labem, ČR

Kdy:

od roku 2006

Sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi je registrovanou službou dle zákona o sociálních službách. Je nabízena bezplatně. Obsahem služby je bezplatné poskytování pomoci, podpory a poradenství rodinám s dětmi žijícím v sociálně vyloučených lokalitách v jejich přirozeném prostředí, zejména je-li v důsledku dlouhodobě nepříznivé životní situace, kterou nejsou schopni překonat vlastními silami, ohrožen vývoj dítěte a fungování rodiny. Smyslem poskytovaných služeb je přispět k sociální integraci rodin s dětmi, usilovat o zdravý vývoj dítěte, zlepšit životní úroveň rodiny a předcházet předčasnému ukončování vzdělávání dětí. Sociálně aktivizační službu poskytujeme od roku 2009 především v ústeckých městských obvodech Neštěmice, Střekov a ÚMO město.

Čtěte více

Vícedenní workshopy a pobyty

Typ: volný čas;

Lokalita:

Ústí nad Labem, ČR

Kdy:

od roku 2006

Každé velké prázdniny v rámci plánování letních volnočasových aktivit s několika vícedenními výjezdovými pobyty pro mládež, která je zapojena do činností nízkoprahových klubů nebo je doučována.

Výjezdové pobyty jsou realizovány dvojího typu.

Děti mladší 15-ti let mají možnost zúčastnit se táborových pobytů ve Skalici u Litoměřic, které pořádáme tradičně s občanským sdružením Fido Dido. Na realizaci se podílejí i dobrovolníci. Účastníci tábora absolvují různé táborové volnočasové aktivity, výlety po Českém středohoří, exkurze do různých zařízení, vzdělávací a preventivní aktivity.

 

Čtěte víceSdílejte nás:
Není všechno takové, jak se zdá

Není všechno takové, jak se zdá

4. září 2017
Česká republika;
Ústí nad Labem
Sociální práce;

Článek
Když podpora v nezaměstnanosti nestačí aneb novela Zákona o zaměstnanosti v praxi

Když podpora v nezaměstnanosti nestačí..

31. srpna 2017
Bílina
Sociální práce;

Článek
Prázdninové aktivity v Sokolově

Prázdninové aktivity v Sokolově

30. srpna 2017
Karlovy Vary
Sociální práce;

Článek

Dvoreček jako z lega

Dvoreček jako z lega

29. srpna 2017
Česká republika;
Kladno
Sociální práce;

Článek
Praha nás zlákala již podruhé

Praha nás zlákala již podruhé

27. srpna 2017
Bílina
Sociální práce;

Článek
Vzhůru na palubu aneb plavba bílinské mládeže

Vzhůru na palubu aneb plavba bílinské mládeže

24. srpna 2017
Sociální práce;

Galerie

Není všechno takové, jak se zdá

Není všechno takové, jak se zdá

4. září 2017
Česká republika;
Ústí nad Labem
Sociální práce;

Článek
Když podpora v nezaměstnanosti nestačí aneb novela Zákona o zaměstnanosti v praxi

Když podpora v nezaměstnanosti nestačí..

31. srpna 2017
Bílina
Sociální práce;

Článek
Prázdninové aktivity v Sokolově

Prázdninové aktivity v Sokolově

30. srpna 2017
Karlovy Vary
Sociální práce;

Článek

Dvoreček jako z lega

Dvoreček jako z lega

29. srpna 2017
Česká republika;
Kladno
Sociální práce;

Článek
Praha nás zlákala již podruhé

Praha nás zlákala již podruhé

27. srpna 2017
Bílina
Sociální práce;

Článek
S „Kozou“ za odměnu třeba do ZOO nebo na koupálko

S „Kozou“ za odměnu třeba do ZOO nebo na..

24. srpna 2017
Bílina
Sociální práce;

Článek

Vzhůru na palubu aneb plavba bílinské mládeže

Vzhůru na palubu aneb plavba bílinské mládeže

24. srpna 2017
Sociální práce;

Galerie
Příměstský prázdninový tábor 2017

Příměstský prázdninový tábor 2017

2. srpna 2017
Sociální práce;

Galerie
Lázeňský pohár Teplice 2017

Lázeňský pohár Teplice 2017

7. července 2017
Sociální práce;

Galerie

Zahájení lázeňské sezony 2017

Zahájení lázeňské sezony 2017

8. června 2017
Sociální práce;

Galerie
Den sociálních služeb v Bílině

Den sociálních služeb v Bílině

8. června 2017
Sociální práce;

Galerie
Výlet do Prahy s Kristýnou

Výlet do Prahy s Kristýnou

5. dubna 2017
Sociální práce;

Galerie

Zpoza Klece Fest

Zpoza Klece Fest

30. září 2015
Liberec
Sociální práce;

Video
Story paní Králové 2

Story paní Králové 2

31. ledna 2014
Sociální práce;

Video
Story paní Králové 1

Story paní Králové 1

31. ledna 2014
Sociální práce;

Video

Exekuce

Exekuce

11. září 2013
Sociální práce;

Video
Oddlužení

Oddlužení

11. září 2013
Sociální práce;

Video
Rozhodčí doložka

Rozhodčí doložka

11. září 2013
Sociální práce;

Video

Více novinek
Odběr RSS

Kontakt

Člověk v tísni, o. p. s.
Šafaříkova 635/24
120 00 Praha 2

IČ: 25 75 52 77
DIČ: CZ 25 75 52 77
E-mail: mail@clovekvtisni.cz
Tel: +420 226 200 400

Pro média
media@clovekvtisni.cz
Tel.: +420 222 350 811
Tel.: +420 777 787 943

Kontakt pro dárce
dary@clovekvtisni.cz
Tel.: 226 200 439

Další kontakty

O nás

Jak pomoci

Co děláme

Kde nás najdete

Naše další stránky

Skutečný dárek

Sbírku Skutečná pomoc jsme založili, abychom mohli systematicky a efektivně pomáhat v chudších zemích světa. Chudoba a s ní spojené problémy rozvojového světa totiž ročně zabijí více lidí než přírodní katastrofy a války dohromady. To se navíc odehrává na okraji mediálního zájmu.

http://www.skutecnydarek.cz/

Festival Jeden svět

Mezinárodní festival dokumentárních filmů o lidských právech Jeden svět, který pořádá společnost Člověk v tísni, je v současnosti největším dokumentárním festivalem s tematikou lidských práv na světě.

http://www.jedensvet.cz

NAMA . Výrobky z Namibie

Projekt NAMA podporuje chráněnou dílnu Karas Huisen Crafts na jihu Namibie. Dílna dává práci a obživu asi padesáti ženám a jejich rozvětveným rodinám a vyrábí produkty z tradičních afrických materiálů. Jejich prodejem v České republice pomáhá projekt NAMA svobodným matkám a pěstounkám dětí, jejichž rodiče zemřeli na AIDS, nalézt sílu postavit se na vlastní nohy.

http://www.nama.cz/

Rozvojovka

Předáváme informace o rozvojové pomoci a globálních problémech.

Pořádáme konference, vydáváme informační bulletin a pravidelné tématické přílohy v tisku, spolupracujeme s médii, odborníky i studenty, účastníme se hudebních festivalů s informačním stánkem, pořádáme výstavy, debaty, semináře a soutěže

http://www.rozvojovka.cz

Varianty

Vzdělávací program Varianty společnosti Člověk v tísni nabízí více než deset let informační servis a metodickou podporu v oblasti interkulturního (IKV) a globálního rozvojového vzdělávání (GRV).

Hlavní cíle programu Varianty:

  • Podpora inkluzivního prostředí a otevřeného klimatu ve školách.
  • Výchova ke globálního zodpovědnosti.

http://www.varianty.cz/index.php

Program Migrace

Hlavním cílem programu je poskytovat veřejnosti objektivní informace o migraci v Česku prostřednictvím médií a dalších zdrojů informací, ale také bořit zaběhlé stereotypy o cizincích, a tak přispívat k lepšímu soužití imigrantů a většinové společnosti.

http://migration4media.net/

Jeden svět na školách

Vzdělávací program Jeden svět na školách je jedním z dlouhodobých projektů společnosti Člověk v tísni. Už dvanáct let přinášíme do škol dokumentární filmy a další audiovizuální materiály jako plnohodnotnou výukovou pomůcku.

Snažíme se současný svět a novodobou historii nejenom popisovat, ale především vykreslit v souvislostech.

http://www.jsns.cz/