Člověk v tísni  Sociální integrace  Praha  Programy

Všechny programy

Aktuální programy

Terénní sociální práce

Typ: bydlení; zaměstnání; dluhové poradenství; sociální práce;

Lokalita:

ČR, Praha

Kdy:

od roku 1999

Registrovaná sociální služba terénní programy je poskytována pražskou pobočkou od roku 1999. Jejím obsahem je především: sociálně právní poradenství, poradenství při řešení problémů spojených s bydlením, dluhové poradenství, pracovně-právní poradenství, doprovody při jednání na úřadech a jiných institucích.

Nejčastěji se naši klienti potýkají s problémy s bydlením. To často nemají možnost sehnat z finančních, sociálních či etnických důvodů. V dluhovém poradenství jsou terénní sociální pracovníci nápomocni především ve vyjednávání splátkových kalendářů s věřiteli, spojování exekucí apod. Činnost je vedena tak, aby co největší kompetence byly předány do rukou klienta, čímž se výrazně zefektivňuje služba a zároveň se předchází návratu klienta se stejným problémem. Pracovníci se zaměřují také na prevenci, tedy předcházení problémům zvyšováním informovanosti.

Čtěte více

Podpora vzdělávání a doučování v rodinách

Typ: vzdělání; volný čas;

Lokalita:

ČR, Praha

Tato služba vznikla na základě zkušenosti terénní sociální práce, v níž pracovníci narážejí stále na to, že příčina problémů klientů terénní sociální práce tkví už v dětství a dospívání, a to především v jejich vzdělání. Nízké vzdělání nejenom znevýhodňuje na trhu práce, ale bývá často příčinou neuváženého zadlužování, problémů s bydlením atd. Proto se snažíme pomoci dětem a mladým dospělým, aby jejich vzdělání bylo co nejlepší.

Doučováným dětem se snažíme pomoci zlepšit si školní výsledky a předejít předčasnému ukončení jejich školní docházky. Dlouhodobým cílem je pomoc rodinám doučovaných dětí aktivněji se zapojovat do mimoškolní přípravy dětí a vytvářet odpovídající domácí zázemí pro přípravu dětí do školy.

Čtěte více

Kariérní a pracovní poradenství

Typ: vzdělání; zaměstnání; volný čas;

Lokalita:

ČR, Praha

Cílem kariérního poradenství je podpora žáků na přelomu základní a střední školy, obvykle ve věku 13 – 19 let, v jejich vzdělávací kariéře. Kariérní poradenství probíhá individuální nebo skupinovou formou.

Individuální činnost
Mezi činnosti patří především individuální poradenství pro žáky a absolventy ZŠ při volbě střední školy a při volbě povolání, podpora studentů středních škol, pracovně právní poradenství, mentoring, komunikace se školami a dalšími subjekty.

Retrostipendia
Za podpory nadací Unicredit Foundation a Patria Finance nabízíme stipendium až 12 000,- Kč ročně dětem, jejichž rodina má objektivně snížený potenciál nabídnout jim dostatečnou podporu a motivaci ke vzdělání. Toto stipendium mohou získat studenti středních škol a učilišť, u nichž alespoň jeden rodič nemá vyšší dosažené vzdělání než základní. Dalšími kritérii jsou docházka do školy, známka z chování a minimální požadovaný prospěch. Do stipendijního programu se mohou hlásit studenti I. ročníků SŠ nebo SOU, ale také žáci v posledním ročníku ZŠ.

Workshopy
V rámci služby nabízíme školám i jiným institucím pořádání nejrůznějších workshopů. Workshopy jsou tématicky rozděleny a přizpůsobujeme je podle věku, množství a jiných kritérií účastníků. Konkrétní nabídku workshopů naleznete zde.

Klub matek a předškolní klub

Typ: vzdělání; volný čas;

Lokalita:

ČR, Praha

Kdy:

od roku 2010

Smyslem klubu je motivovat rodiče (zejména matky) k aktivní účasti na utváření budoucí vzdělávací a profesní dráhy svých dětí. V rámci aktivit klubu jsou matky také vzdělávány v oblasti sociální prevence, dluhové problematiky, mají možnost využít individuální sociálně-právní poradenství. U dětí se v předškolním klubu podporují dovednosti a schopnosti, které jsou důležité pro úspěch v základní škole. Klub probíhá pravidelně 1 x týdně na Smíchově a v Karlíně v prostorách našich kontaktních center.

V rámci výuky je využívána norská vzdělávací metoda Grunnlaget, která se zaměřuje na rozvoj pojmového myšlení. Jejím smyslem je pomoci dětem lépe se orientovat ve světě kolem sebe tím, že se explicitně učí věci pojmenovávat a třídit do pojmových kategorií. Podporuje tedy cíleně procesy osvojování jazyka a abstraktního myšlení, které probíhají u dětí spontánně. Zaměřuje se například na pojmové skupiny tvar, barva, umístění, velikost, pořadí a učí děti vnímat rozdíly a podobnosti mezi předměty. Napomáhá tak rychlejšímu učení se psaní, čtení i počítání.

 

Čtěte víceSdílejte nás:
Není všechno takové, jak se zdá

Není všechno takové, jak se zdá

4. září 2017
Česká republika;
Ústí nad Labem
Sociální práce;

Článek
Když podpora v nezaměstnanosti nestačí aneb novela Zákona o zaměstnanosti v praxi

Když podpora v nezaměstnanosti nestačí..

31. srpna 2017
Bílina
Sociální práce;

Článek
Prázdninové aktivity v Sokolově

Prázdninové aktivity v Sokolově

30. srpna 2017
Karlovy Vary
Sociální práce;

Článek

Dvoreček jako z lega

Dvoreček jako z lega

29. srpna 2017
Česká republika;
Kladno
Sociální práce;

Článek
Praha nás zlákala již podruhé

Praha nás zlákala již podruhé

27. srpna 2017
Bílina
Sociální práce;

Článek
Vzhůru na palubu aneb plavba bílinské mládeže

Vzhůru na palubu aneb plavba bílinské mládeže

24. srpna 2017
Sociální práce;

Galerie

Není všechno takové, jak se zdá

Není všechno takové, jak se zdá

4. září 2017
Česká republika;
Ústí nad Labem
Sociální práce;

Článek
Když podpora v nezaměstnanosti nestačí aneb novela Zákona o zaměstnanosti v praxi

Když podpora v nezaměstnanosti nestačí..

31. srpna 2017
Bílina
Sociální práce;

Článek
Prázdninové aktivity v Sokolově

Prázdninové aktivity v Sokolově

30. srpna 2017
Karlovy Vary
Sociální práce;

Článek

Dvoreček jako z lega

Dvoreček jako z lega

29. srpna 2017
Česká republika;
Kladno
Sociální práce;

Článek
Praha nás zlákala již podruhé

Praha nás zlákala již podruhé

27. srpna 2017
Bílina
Sociální práce;

Článek
S „Kozou“ za odměnu třeba do ZOO nebo na koupálko

S „Kozou“ za odměnu třeba do ZOO nebo na..

24. srpna 2017
Bílina
Sociální práce;

Článek

Vzhůru na palubu aneb plavba bílinské mládeže

Vzhůru na palubu aneb plavba bílinské mládeže

24. srpna 2017
Sociální práce;

Galerie
Příměstský prázdninový tábor 2017

Příměstský prázdninový tábor 2017

2. srpna 2017
Sociální práce;

Galerie
Lázeňský pohár Teplice 2017

Lázeňský pohár Teplice 2017

7. července 2017
Sociální práce;

Galerie

Zahájení lázeňské sezony 2017

Zahájení lázeňské sezony 2017

8. června 2017
Sociální práce;

Galerie
Den sociálních služeb v Bílině

Den sociálních služeb v Bílině

8. června 2017
Sociální práce;

Galerie
Výlet do Prahy s Kristýnou

Výlet do Prahy s Kristýnou

5. dubna 2017
Sociální práce;

Galerie

Zpoza Klece Fest

Zpoza Klece Fest

30. září 2015
Liberec
Sociální práce;

Video
Story paní Králové 2

Story paní Králové 2

31. ledna 2014
Sociální práce;

Video
Story paní Králové 1

Story paní Králové 1

31. ledna 2014
Sociální práce;

Video

Exekuce

Exekuce

11. září 2013
Sociální práce;

Video
Oddlužení

Oddlužení

11. září 2013
Sociální práce;

Video
Rozhodčí doložka

Rozhodčí doložka

11. září 2013
Sociální práce;

Video

Více novinek
Odběr RSS

Kontakt

Člověk v tísni, o. p. s.
Šafaříkova 635/24
120 00 Praha 2

IČ: 25 75 52 77
DIČ: CZ 25 75 52 77
E-mail: mail@clovekvtisni.cz
Tel: +420 226 200 400

Pro média
media@clovekvtisni.cz
Tel.: +420 222 350 811
Tel.: +420 777 787 943

Kontakt pro dárce
dary@clovekvtisni.cz
Tel.: 226 200 439

Další kontakty

O nás

Jak pomoci

Co děláme

Kde nás najdete

Naše další stránky

Rozvojovka

Předáváme informace o rozvojové pomoci a globálních problémech.

Pořádáme konference, vydáváme informační bulletin a pravidelné tématické přílohy v tisku, spolupracujeme s médii, odborníky i studenty, účastníme se hudebních festivalů s informačním stánkem, pořádáme výstavy, debaty, semináře a soutěže

http://www.rozvojovka.cz

Festival Jeden svět

Mezinárodní festival dokumentárních filmů o lidských právech Jeden svět, který pořádá společnost Člověk v tísni, je v současnosti největším dokumentárním festivalem s tematikou lidských práv na světě.

http://www.jedensvet.cz

Program Migrace

Hlavním cílem programu je poskytovat veřejnosti objektivní informace o migraci v Česku prostřednictvím médií a dalších zdrojů informací, ale také bořit zaběhlé stereotypy o cizincích, a tak přispívat k lepšímu soužití imigrantů a většinové společnosti.

http://migration4media.net/

Skutečný dárek

Sbírku Skutečná pomoc jsme založili, abychom mohli systematicky a efektivně pomáhat v chudších zemích světa. Chudoba a s ní spojené problémy rozvojového světa totiž ročně zabijí více lidí než přírodní katastrofy a války dohromady. To se navíc odehrává na okraji mediálního zájmu.

http://www.skutecnydarek.cz/

Varianty

Vzdělávací program Varianty společnosti Člověk v tísni nabízí více než deset let informační servis a metodickou podporu v oblasti interkulturního (IKV) a globálního rozvojového vzdělávání (GRV).

Hlavní cíle programu Varianty:

  • Podpora inkluzivního prostředí a otevřeného klimatu ve školách.
  • Výchova ke globálního zodpovědnosti.

http://www.varianty.cz/index.php

NAMA . Výrobky z Namibie

Projekt NAMA podporuje chráněnou dílnu Karas Huisen Crafts na jihu Namibie. Dílna dává práci a obživu asi padesáti ženám a jejich rozvětveným rodinám a vyrábí produkty z tradičních afrických materiálů. Jejich prodejem v České republice pomáhá projekt NAMA svobodným matkám a pěstounkám dětí, jejichž rodiče zemřeli na AIDS, nalézt sílu postavit se na vlastní nohy.

http://www.nama.cz/

Jeden svět na školách

Vzdělávací program Jeden svět na školách je jedním z dlouhodobých projektů společnosti Člověk v tísni. Už dvanáct let přinášíme do škol dokumentární filmy a další audiovizuální materiály jako plnohodnotnou výukovou pomůcku.

Snažíme se současný svět a novodobou historii nejenom popisovat, ale především vykreslit v souvislostech.

http://www.jsns.cz/