Člověk v tísni  Sociální integrace  Plzeň  Programy

Všechny programy

Aktuální programy

Dluhové poradenství

Typ: dluhové poradenství;

Lokalita:

Plzeň, ČR

Kdy:

od roku 2008

Pracovní a finanční poradenství je vzdělávací a poradenskou službou pro osoby, které se dostaly do nepříznivé životní či sociální situace spojené s finančními problémy,  a problémy se zaměstnáním a v této své situaci nemají dostatek informací a komunikačních dovedností nezbytných pro její řešení vlastními silami. Služba spočívá v poskytování informací a praktické vzdělávací podpory.

Mezi situace, které pracovní a finanční  poradce pomáhá řešit, patří napříkad, prosazení vlastních kariérních či profesních zájmů, ztráta zaměstnání a hledání nového zaměstnání, nástup do zaměstnání po MD, volba vhodného zaměstnání či rekvalifikace, problémy se zaměstnavatelem čí pracovní agenturou jako zaměstnavatelem, jednání s ÚP, problémy se zadlužením, nesplácení finančních závazků, neefektivní hospodaření s rodinnými financemi,  využívání nabídek pochybných či nevhodných finančních produktů.

Čtěte více

Terénní programy

Typ: sociální práce;

Lokalita:

Plzeň, ČR

Kdy:

od roku 2006

Sociální služba terénní programy je jednou z našich aktivit poskytovaných na základě registrace dle zákona č. 108/2006Sb., o sociálních službách.

Službu aktuálně zajišťujeme na Domažlicku, Horšovskotýnsku, Klatovsku, Nýřansku, Plzeňsku, Přešticku, Rokycansku, Stodsku a Stříbrsku.

 

Zásady a způsob poskytování služby:

Službu poskytujeme lidem v tíživých životních situacích zdarma a na základě jejich individuálních potřeb. Pomáháme při řešení problémů spojených např. s nezaměstnaností, bydlením, finančními a rodinnými problémy, soudními spory, zařizování dokladů a dokumentů atd.

 

 

Čtěte více

Probační a resocializační programy

Typ: sociální práce;

Lokalita:

Plzeň, ČR

Probační a resocializační program je jedním z možných výchovných opatření, které lze podle zákona uložit mladistvým. Toto výchovné opatření lze mladistvému uložit jak v rámci přípravného řízení, tak i v rámci vykonávacího řízení. Program je určen pro věkovou kategorii klientů od 15 do 18 let, kteří se dopustili trestného činu menší závažnosti. Jeho absolvování umožňuje klientům návrat do společnosti, přispívá ke snížení rizikového chování a opakování trestné činnosti.

Program je realizován ve spolupráci s Probační a mediační službou ČR.

 

Čtěte více

Kurzy a semináře

Typ: vzdělání;

Lokalita:

Plzeň, ČR

Plzeňská pobočka nabízí také vzdělávacích kurzy a semináře. Ty jsou určeny pro žáky a učitele základních a středních škol, klienty dalších sociálních služeb a pracovníky samosprávy. Pobočka zajišťuje také akreditované vzdělávání pro sociální pracovníky, pracovníky v sociálních službách a vedoucí pracovníky v sociálních službách (podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách).

Mezi jejich hlavní cíle patří především podpora učitelů základních a středních škol při zařazování průřezových témat do výuky (zejm. Osobnostní a sociální výchova, Výchova demokratického občana, Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech, Multikulturní výchova).

Čtěte více

Podpora vzdělávání

Typ: vzdělání;

Lokalita:

Plzeňský kraj

PODPORA VZDĚLÁVÁNÍ SOCIÁLNĚ ZNEVÝHODNĚNÝCH DĚTÍ

Cílem programu je podpořit sociálně znevýhodněné děti, aby mohly ve vzdělání dosahovat co nejlepších výsledků. Uvědomujeme si, že u těchto dětí vzniká při příchodu do školy skulina mezi jejich přirozenou touhou po úspěchu a realitou plnou překážek, které jim nevědomě či dokonce v dobré víře připravuje jejich okolí. Překonat tyto překážky je pak podobně náročné pro všechny zúčastněné. Děti, rodiče, i pedagogové se musí potýkat s neúspěchy a reagují na ně překvapivě podobně – začnou se vyhýbat zkouškám, které nemohou zvládnout, přenášet odpovědnost jeden na druhého a nakonec na své snahy rezignují. Z všestranně nereálných očekávání zároveň vznikají nedorozumění a konflikty, které posilují nedůvěru v pozitivní změnu.

Ze skuliny mezi dětskou touhou po úspěchu a realitou se časem vytvoří propast a šance na její překonání je čím dál menší. Myslíme si, že prvním krokem ke změně je uvědomit si fakt, že startovní podmínky každého z nás jsou jiné. Připadá nám fér, aby ti, kteří se ocitli ve výhodnější pozici, pomáhali ostatním jejich znevýhodnění vyrovnat.

Na sociálně znevýhodněné děti bývají kladeny vysoké nároky. Musí se učit víc, než jsou zvyklí. I jejich rodiče se vzdělávání svých dětí musí věnovat víc, než jsou zvyklí. Dokonce i pedagogové musí být víc vnímaví, trpěliví a tolerantní. Skrze naše aktivity je chceme v jejich úsilí nad rámec běžného podpořit, aby se časem mohli sami přesvědčit, že to má smysl.

Čtěte více

Pomoc obětem trestných činů

Typ: sociální práce;

Lokalita:

Plzeň

Kdy:

od roku 2014

Jednou ze služeb plzeňské pobočky společnosti Člověk v tísni je poskytování právních informací obětem trestných činů. Tato služba je akreditovaná Ministerstvem spravedlnosti. Akreditace ministerstva zaručuje, že se obětem dostane služby s dostatečnou odbornou úrovní. Služba je poskytována právníkem a je zdarma.

Součástí služby je kromě poskytování informací také asistence při sepisování dokumentů (trestní oznámení, odvolání, návrh na náhradu škody), doprovod na policii a k soudu. Služba je zaměřena na oběti trestných činů, jako je ublížení na zdraví, neposkytnutí pomoci, rvačka, omezování osobní svobody, loupež, vydírání, porušování domovní svobody, pomluva, znásilnění, kuplířství, zanedbání povinné výživy, týrání, krádež, podvod, lichva apod.

Čtěte víceSdílejte nás:
Není všechno takové, jak se zdá

Není všechno takové, jak se zdá

4. září 2017
Česká republika;
Ústí nad Labem
Sociální práce;

Článek
Když podpora v nezaměstnanosti nestačí aneb novela Zákona o zaměstnanosti v praxi

Když podpora v nezaměstnanosti nestačí..

31. srpna 2017
Bílina
Sociální práce;

Článek
Prázdninové aktivity v Sokolově

Prázdninové aktivity v Sokolově

30. srpna 2017
Karlovy Vary
Sociální práce;

Článek

Dvoreček jako z lega

Dvoreček jako z lega

29. srpna 2017
Česká republika;
Kladno
Sociální práce;

Článek
Praha nás zlákala již podruhé

Praha nás zlákala již podruhé

27. srpna 2017
Bílina
Sociální práce;

Článek
Vzhůru na palubu aneb plavba bílinské mládeže

Vzhůru na palubu aneb plavba bílinské mládeže

24. srpna 2017
Sociální práce;

Galerie

Není všechno takové, jak se zdá

Není všechno takové, jak se zdá

4. září 2017
Česká republika;
Ústí nad Labem
Sociální práce;

Článek
Když podpora v nezaměstnanosti nestačí aneb novela Zákona o zaměstnanosti v praxi

Když podpora v nezaměstnanosti nestačí..

31. srpna 2017
Bílina
Sociální práce;

Článek
Prázdninové aktivity v Sokolově

Prázdninové aktivity v Sokolově

30. srpna 2017
Karlovy Vary
Sociální práce;

Článek

Dvoreček jako z lega

Dvoreček jako z lega

29. srpna 2017
Česká republika;
Kladno
Sociální práce;

Článek
Praha nás zlákala již podruhé

Praha nás zlákala již podruhé

27. srpna 2017
Bílina
Sociální práce;

Článek
S „Kozou“ za odměnu třeba do ZOO nebo na koupálko

S „Kozou“ za odměnu třeba do ZOO nebo na..

24. srpna 2017
Bílina
Sociální práce;

Článek

Vzhůru na palubu aneb plavba bílinské mládeže

Vzhůru na palubu aneb plavba bílinské mládeže

24. srpna 2017
Sociální práce;

Galerie
Příměstský prázdninový tábor 2017

Příměstský prázdninový tábor 2017

2. srpna 2017
Sociální práce;

Galerie
Lázeňský pohár Teplice 2017

Lázeňský pohár Teplice 2017

7. července 2017
Sociální práce;

Galerie

Zahájení lázeňské sezony 2017

Zahájení lázeňské sezony 2017

8. června 2017
Sociální práce;

Galerie
Den sociálních služeb v Bílině

Den sociálních služeb v Bílině

8. června 2017
Sociální práce;

Galerie
Výlet do Prahy s Kristýnou

Výlet do Prahy s Kristýnou

5. dubna 2017
Sociální práce;

Galerie

Zpoza Klece Fest

Zpoza Klece Fest

30. září 2015
Liberec
Sociální práce;

Video
Story paní Králové 2

Story paní Králové 2

31. ledna 2014
Sociální práce;

Video
Story paní Králové 1

Story paní Králové 1

31. ledna 2014
Sociální práce;

Video

Exekuce

Exekuce

11. září 2013
Sociální práce;

Video
Oddlužení

Oddlužení

11. září 2013
Sociální práce;

Video
Rozhodčí doložka

Rozhodčí doložka

11. září 2013
Sociální práce;

Video

Více novinek
Odběr RSS

Kontakt

Člověk v tísni, o. p. s.
Šafaříkova 635/24
120 00 Praha 2

IČ: 25 75 52 77
DIČ: CZ 25 75 52 77
E-mail: mail@clovekvtisni.cz
Tel: +420 226 200 400

Pro média
media@clovekvtisni.cz
Tel.: +420 222 350 811
Tel.: +420 777 787 943

Kontakt pro dárce
dary@clovekvtisni.cz
Tel.: 226 200 439

Další kontakty

O nás

Jak pomoci

Co děláme

Kde nás najdete

Naše další stránky

Skutečný dárek

Sbírku Skutečná pomoc jsme založili, abychom mohli systematicky a efektivně pomáhat v chudších zemích světa. Chudoba a s ní spojené problémy rozvojového světa totiž ročně zabijí více lidí než přírodní katastrofy a války dohromady. To se navíc odehrává na okraji mediálního zájmu.

http://www.skutecnydarek.cz/

Rozvojovka

Předáváme informace o rozvojové pomoci a globálních problémech.

Pořádáme konference, vydáváme informační bulletin a pravidelné tématické přílohy v tisku, spolupracujeme s médii, odborníky i studenty, účastníme se hudebních festivalů s informačním stánkem, pořádáme výstavy, debaty, semináře a soutěže

http://www.rozvojovka.cz

NAMA . Výrobky z Namibie

Projekt NAMA podporuje chráněnou dílnu Karas Huisen Crafts na jihu Namibie. Dílna dává práci a obživu asi padesáti ženám a jejich rozvětveným rodinám a vyrábí produkty z tradičních afrických materiálů. Jejich prodejem v České republice pomáhá projekt NAMA svobodným matkám a pěstounkám dětí, jejichž rodiče zemřeli na AIDS, nalézt sílu postavit se na vlastní nohy.

http://www.nama.cz/

Festival Jeden svět

Mezinárodní festival dokumentárních filmů o lidských právech Jeden svět, který pořádá společnost Člověk v tísni, je v současnosti největším dokumentárním festivalem s tematikou lidských práv na světě.

http://www.jedensvet.cz

Jeden svět na školách

Vzdělávací program Jeden svět na školách je jedním z dlouhodobých projektů společnosti Člověk v tísni. Už dvanáct let přinášíme do škol dokumentární filmy a další audiovizuální materiály jako plnohodnotnou výukovou pomůcku.

Snažíme se současný svět a novodobou historii nejenom popisovat, ale především vykreslit v souvislostech.

http://www.jsns.cz/

Varianty

Vzdělávací program Varianty společnosti Člověk v tísni nabízí více než deset let informační servis a metodickou podporu v oblasti interkulturního (IKV) a globálního rozvojového vzdělávání (GRV).

Hlavní cíle programu Varianty:

  • Podpora inkluzivního prostředí a otevřeného klimatu ve školách.
  • Výchova ke globálního zodpovědnosti.

http://www.varianty.cz/index.php

Program Migrace

Hlavním cílem programu je poskytovat veřejnosti objektivní informace o migraci v Česku prostřednictvím médií a dalších zdrojů informací, ale také bořit zaběhlé stereotypy o cizincích, a tak přispívat k lepšímu soužití imigrantů a většinové společnosti.

http://migration4media.net/