Člověk v tísni  Sociální integrace  Olomouc  Programy

Všechny programy

Aktuální programy

Monitoring lokalit a motivační intervence

Typ: sociální práce; bydlení;

Lokalita:

Olomoucko, ČR

Kdy:

od roku 2007

Pracovník pro monitoring lokalit a motivační intervence působí na naší pobočce od roku 2007. Jeho náplní práce je vyhledávání jednotlivců a rodin žijících v sociálně vyloučených lokalitách a obcích na Prostějovsku (cca 56 lokalit).

Cílem je mapování problémů a potřeb obyvatel těchto lokalit, motivování potencionálních klientů k řešení těchto problémů a hledání možných řešení většinou formou nabídky využití dalších služeb. Podle zájmu a potřeb oslovených obyvatel jim pracovník přímo zprostředkuje kontakt s pracovníky návazných služeb pobočky, případně on sám může také zájemcům poskytnout základní sociální poradenství.

Čtěte více

Terénní sociální práce

Typ: sociální práce; dluhové poradenství; bydlení; zaměstnání;

Lokalita:

Olomoucko, ČR

Kdy:

od roku 2007

Terénní sociální pracovníci nabízejí bezplatně služby sociálního poradenství a asistence, mezi které patří zejména: pomoc a dlouhodobá podpora při řešení dluhů, pomoc při prosazování práv a zájmů, doprovod při jednání na úřadech, se zaměstnavateli, pomoc při vyřizování občanství, asistence při vyřizování dávek sociální péče a podpory, při hledání zaměstnání, podpora při aktivním řešení vlastní situace.

Čtěte více

Sociálně aktivizační služby pro děti a mládež

Typ: sociální práce; dluhové poradenství; bydlení; zaměstnání;

Lokalita:

Olomoucko, ČR

Kdy:

od roku 2009

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi jsou na Olomoucku poskytovány od roku 2009. Služba je určená rodinám s dětmi, které se ocitají v situaci sociálního vyloučení nebo jsou jím ohroženi. Spolupráce s rodinami je v rámci služby dlouhodobá, pracovník společně s klientem na začátku spolupráce vypracovává individuální plán, ve kterém si klient určí cíle, kterých chce společně s pracovníkem dosáhnout.

Nejčastějšími zakázkami, které rodiny řeší, jsou zadluženost (sepisování žádostí o splátkové kalendáře, komunikace s exekutory a věřiteli), bydlení, vzdělávání dětí (podpora rodičů v domácí přípravě, v komunikaci se školami, sociálními kurátory apod.), výchova dětí a vztahy v rodině (řešení záškoláctví s rodiči dětí, podpora v náhradní rodinné péči apod.) a sociálně-právního poradenství v rodině (např. rozvod, výživné na děti, styk s dítětem po rozvodu).

veřejný závazek najdete zde...

anotaci projektu najdete zde...

Čtěte více

Komunitní práce

Typ: sociální práce; dluhové poradenství; bydlení; zaměstnání; volný čas;

Lokalita:

Olomoucko, ČR

Kdy:

od roku 2012

Komunitní práce je dlouhodobá metoda sociální práce, jejíž výsledky nemusí být zpočátku patrné. Komunitní pracovník v lokalitách se musí nejprve seznámit s místními obyvateli, získat si jejich důvěru a začít spolupráci s místními institucemi.

Teprve potom lze podpořit vztahy s majoritou tím, že komunitní pracovník  zprostředkuje vzájemnou komunikaci a facilituje jednání se zainteresovanými institucemi (samospráva obce, škola, aj.) o činnostech a opatřeních vedoucích ke změně.

Na řešení jednotlivých problémů členů komunity komunitní pracovník spolupracuje s dalšími pracovníky pobočky, kteří poskytují navazující individuální sociální práci.

Čtěte více

Kariérní poradenství

Typ: vzdělání; zaměstnání;

Lokalita:

Olomoucko, ČR

Kdy:

od roku 2009

Kariérní poradenství je zaměřeno na cílovou skupinu mládeže ve věku 15 – 26 let, případně také na žáky 7. a 8. třídy ZŠ. Na Prostějovsku kariérní poradenství poskytujeme od roku 2009, a to individuální i skupinovou formou. Individuální poradenství se zaměřuje na doučování, přípravu na přijímací zkoušky, výběr střední školy a motivaci nástupu na ni.

Pracovník kariérního poradenství často s mladými lidmi řeší také opravné zkoušky, přestupy na jiné školy, podporuje klienta ve složité životní situaci, která může mít dopad i na jeho vzdělávací dráhu (např. těhotenství, vztahy s rodiči).

 

Doučování a podpora vzdělávání v rodinách

Typ: vzdělání;

Lokalita:

Olomoucko, ČR

Kdy:

od roku 2007

Doučování dětí ze sociálně znevýhodněných rodin v obcích na Prostějovsku probíhá od roku 2007. V současnosti ho realizuje 1 pracovnice, koordinátorka podpory vzdělávání a dobrovolníci, často z řad studentů, kteří spadají pod metodické vedení koordinátorky. Kapacita koordinátorky společně s dobrovolníky je maximálně 20 dětí (jedná se zároveň o počet podpořených dětí za rok). Doučované děti mohou být ve věku 3 – 15 let.

Doučování dětí probíhá minimálně jednou týdně, individuálně, přímo v rodinách, vždy tak, aby se do procesu zapojili také rodiče. Očekávanými dopady působení služby v rodině by pak mělo být snížení absence dětí ve škole, aktivní účast rodičů na rodičovských schůzkách, motivace udržet děti na běžných základních školách a samostatná příprava dětí do školy pod dohledem rodičů.

Čtěte více

Předškolní klub Brouk

Typ: vzdělání;

Lokalita:

Přerov

Kdy:

od roku 2010

V Přerově funguje předškolní klub Brouk od srpna 2010, současnosti na adrese na adrese Komenského 15. Průběžně pracujeme se skupinou dětí ve věku 3-5 let. Kapacita klubu je 10 dětí. Rodiče si službu doporučují mezi sebou. Pravidelná řízená činnost se odvíjí v prostorách klubu, jedná se o grafomotorická a motorická cvičení, kresba, zrakové vnímání a paměť, vnímání prostoru a prostorové představy, rozvoj řeči a nácvik sebeobsluhy, práce s kid smart (pc s výukovými programy). K výuce využíváme i norskou techniku Grundlaged, která slouží k osvojení pojmů, tvarů a barev. 

Dále realizujeme volnočasové aktivity mimo klub, jako např. pravidelný pobyt na farmě. Zde se děti aktivně učí zážitkovou technikou jak teorii (prvouka - základ potravinového řetězce) tak i praxi – rádi se zapojují do chodu farmy a asistují při krmení zvířat. Spolupracujeme i knihovnou Brodek u Přerova, kde máme možnost realizovat nácvik čtenářských dovedností, vnímat atmosféru knihovny, setkat se se žáky 4. Třídy ZŠ, kteří za doprovodu pedagoga plní úkoly s literárním zadáním. Z této spolupráce vznikla další nabídka dětem umožnit základ kurz keramiky.

Další spolupráci v rámci předadaptačních pobytů jsme navázali se školkou Brodek u Přerova, zde sdílíme program při akcích jako vypouštění balónků, či vánočních besídkách a dalších volnočasových programech. Jednou ročně realizujeme dvoudenní pobytový výjezd dětí a rodičů s pracovníkem předškolního klubu.Sdílejte nás:
Není všechno takové, jak se zdá

Není všechno takové, jak se zdá

4. září 2017
Česká republika;
Ústí nad Labem
Sociální práce;

Článek
Když podpora v nezaměstnanosti nestačí aneb novela Zákona o zaměstnanosti v praxi

Když podpora v nezaměstnanosti nestačí..

31. srpna 2017
Bílina
Sociální práce;

Článek
Prázdninové aktivity v Sokolově

Prázdninové aktivity v Sokolově

30. srpna 2017
Karlovy Vary
Sociální práce;

Článek

Dvoreček jako z lega

Dvoreček jako z lega

29. srpna 2017
Česká republika;
Kladno
Sociální práce;

Článek
Praha nás zlákala již podruhé

Praha nás zlákala již podruhé

27. srpna 2017
Bílina
Sociální práce;

Článek
Vzhůru na palubu aneb plavba bílinské mládeže

Vzhůru na palubu aneb plavba bílinské mládeže

24. srpna 2017
Sociální práce;

Galerie

Není všechno takové, jak se zdá

Není všechno takové, jak se zdá

4. září 2017
Česká republika;
Ústí nad Labem
Sociální práce;

Článek
Když podpora v nezaměstnanosti nestačí aneb novela Zákona o zaměstnanosti v praxi

Když podpora v nezaměstnanosti nestačí..

31. srpna 2017
Bílina
Sociální práce;

Článek
Prázdninové aktivity v Sokolově

Prázdninové aktivity v Sokolově

30. srpna 2017
Karlovy Vary
Sociální práce;

Článek

Dvoreček jako z lega

Dvoreček jako z lega

29. srpna 2017
Česká republika;
Kladno
Sociální práce;

Článek
Praha nás zlákala již podruhé

Praha nás zlákala již podruhé

27. srpna 2017
Bílina
Sociální práce;

Článek
S „Kozou“ za odměnu třeba do ZOO nebo na koupálko

S „Kozou“ za odměnu třeba do ZOO nebo na..

24. srpna 2017
Bílina
Sociální práce;

Článek

Vzhůru na palubu aneb plavba bílinské mládeže

Vzhůru na palubu aneb plavba bílinské mládeže

24. srpna 2017
Sociální práce;

Galerie
Příměstský prázdninový tábor 2017

Příměstský prázdninový tábor 2017

2. srpna 2017
Sociální práce;

Galerie
Lázeňský pohár Teplice 2017

Lázeňský pohár Teplice 2017

7. července 2017
Sociální práce;

Galerie

Zahájení lázeňské sezony 2017

Zahájení lázeňské sezony 2017

8. června 2017
Sociální práce;

Galerie
Den sociálních služeb v Bílině

Den sociálních služeb v Bílině

8. června 2017
Sociální práce;

Galerie
Výlet do Prahy s Kristýnou

Výlet do Prahy s Kristýnou

5. dubna 2017
Sociální práce;

Galerie

Zpoza Klece Fest

Zpoza Klece Fest

30. září 2015
Liberec
Sociální práce;

Video
Story paní Králové 2

Story paní Králové 2

31. ledna 2014
Sociální práce;

Video
Story paní Králové 1

Story paní Králové 1

31. ledna 2014
Sociální práce;

Video

Exekuce

Exekuce

11. září 2013
Sociální práce;

Video
Oddlužení

Oddlužení

11. září 2013
Sociální práce;

Video
Rozhodčí doložka

Rozhodčí doložka

11. září 2013
Sociální práce;

Video

Více novinek
Odběr RSS

Kontakt

Člověk v tísni, o. p. s.
Šafaříkova 635/24
120 00 Praha 2

IČ: 25 75 52 77
DIČ: CZ 25 75 52 77
E-mail: mail@clovekvtisni.cz
Tel: +420 226 200 400

Pro média
media@clovekvtisni.cz
Tel.: +420 222 350 811
Tel.: +420 777 787 943

Kontakt pro dárce
dary@clovekvtisni.cz
Tel.: 226 200 439

Další kontakty

O nás

Jak pomoci

Co děláme

Kde nás najdete

Naše další stránky

Program Migrace

Hlavním cílem programu je poskytovat veřejnosti objektivní informace o migraci v Česku prostřednictvím médií a dalších zdrojů informací, ale také bořit zaběhlé stereotypy o cizincích, a tak přispívat k lepšímu soužití imigrantů a většinové společnosti.

http://migration4media.net/

NAMA . Výrobky z Namibie

Projekt NAMA podporuje chráněnou dílnu Karas Huisen Crafts na jihu Namibie. Dílna dává práci a obživu asi padesáti ženám a jejich rozvětveným rodinám a vyrábí produkty z tradičních afrických materiálů. Jejich prodejem v České republice pomáhá projekt NAMA svobodným matkám a pěstounkám dětí, jejichž rodiče zemřeli na AIDS, nalézt sílu postavit se na vlastní nohy.

http://www.nama.cz/

Festival Jeden svět

Mezinárodní festival dokumentárních filmů o lidských právech Jeden svět, který pořádá společnost Člověk v tísni, je v současnosti největším dokumentárním festivalem s tematikou lidských práv na světě.

http://www.jedensvet.cz

Skutečný dárek

Sbírku Skutečná pomoc jsme založili, abychom mohli systematicky a efektivně pomáhat v chudších zemích světa. Chudoba a s ní spojené problémy rozvojového světa totiž ročně zabijí více lidí než přírodní katastrofy a války dohromady. To se navíc odehrává na okraji mediálního zájmu.

http://www.skutecnydarek.cz/

Jeden svět na školách

Vzdělávací program Jeden svět na školách je jedním z dlouhodobých projektů společnosti Člověk v tísni. Už dvanáct let přinášíme do škol dokumentární filmy a další audiovizuální materiály jako plnohodnotnou výukovou pomůcku.

Snažíme se současný svět a novodobou historii nejenom popisovat, ale především vykreslit v souvislostech.

http://www.jsns.cz/

Rozvojovka

Předáváme informace o rozvojové pomoci a globálních problémech.

Pořádáme konference, vydáváme informační bulletin a pravidelné tématické přílohy v tisku, spolupracujeme s médii, odborníky i studenty, účastníme se hudebních festivalů s informačním stánkem, pořádáme výstavy, debaty, semináře a soutěže

http://www.rozvojovka.cz

Varianty

Vzdělávací program Varianty společnosti Člověk v tísni nabízí více než deset let informační servis a metodickou podporu v oblasti interkulturního (IKV) a globálního rozvojového vzdělávání (GRV).

Hlavní cíle programu Varianty:

  • Podpora inkluzivního prostředí a otevřeného klimatu ve školách.
  • Výchova ke globálního zodpovědnosti.

http://www.varianty.cz/index.php