Člověk v tísni  Sociální integrace  Liberec  Programy

Všechny programy

Aktuální programy

Terénní sociální práce

Typ: sociální práce; bydlení; zaměstnání; dluhové poradenství;

Lokalita:

Liberec, ČR

Kdy:

od roku 2002

Posláním terénní sociální práce je vyhledávání, motivace, pomoc a podpora jednotlivcům v obtížné životní (sociální) situaci, která je ohrožuje vyloučením nebo vylučuje z běžné společnosti. Služba je poskytována osobám, které nemají dovednosti a prostředky si sami pomoci. Činnosti a kroky směřující k řešení klientova problému jsou vykonávány s jeho vědomím, klient se podílí na řešení své situace v maximální možné míře. Součástí služby není poskytování finančních prostředků nebo materiální podpory. Služba je bezplatná, spolupráce probíhá nejčastěji v přirozeném prostředí klienta, zejména v jeho domácnosti.

Nejčastějšími problémy, které terénní pracovníci pomáhají řešit, jsou neadekvátní bydlení, dluhy, nezaměstnanost, nedostatečná orientace ve svých právech a povinnostech. Služba je určená dospělým jedincům a je poskytována v rozsahu, který si zvolí klient. Službu je možné čerpat anonymně.

Terénní sociální práce je sociální službou Terénní programy podle § 69 zákona č.108/2006 Sb., o sociálních službách.

 

Čtěte více

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež

Typ: volný čas; vzdělání;

Lokalita:

Liberec, ČR

Kdy:

od roku 2010

Zařízení poskytuje odbornou pomoc a poradenství dětem a mládeži ve věku 10 – 20 let, pocházejícím z Liberce, převážně ze sídliště Rochlice. Činnost zařízení směřuje k tomu, aby děti a mladí lidé, kteří se potýkají s různorodými životními problémy (v rodině, ve škole, mezi vrstevníky), zůstali součástí přirozeného místního společenství a mohli rozvíjet své dovednosti. NZDM nabízí v rámci otevřeného klubu V Kleci bezpečný prostor pro aktivní trávení volného času formou volnočasových a vzdělávacích aktivit. V klubu V Kleci platí jednoduchá pravidla, která musí návštěvníci dodržovat. Pracovníci navazují s dětmi a mládeží kontakt, pozitivně ovlivňují její postoje, chování a jednání. Návštěvníkům je poskytována podpora, aby byli schopni identifikovat svou obtížnou situaci, hledali její řešení, realizovali ho vlastními silami a lépe se orientovali ve svých právech a povinnostech.

Tato sociální služba je poskytována dle zákona 108/2006 sb. a standardů této služby.

Čtěte více

Podpora vzdělávání v rodinách

Typ: vzdělání;

Lokalita:

Liberec, ČR

Kdy:

od roku 2006

Tato forma podpory je určena dětem v základním vzdělání a jejich rodičům. Jedná se o děti, které v základních školách selhávají, a to hlavně z důvodu nepodnětného prostředí, ve kterém žijí. Formou doučování přímo v rodinách se děti učí potřebné dovednosti. Zároveň se pracuje s osobou, která se s dítětem nejčastěji učí. Podporují se jejich kompetence potřebné pro úspěšné zvládnutí základního školství. Doučování mají na starosti dobrovolníci, většinou z řad studentů. Ti jsou pod odborným vedením koordinátora podpory vzdělávání. Doučování v rodinách probíhá zpravidla 2 hodiny týdně přímo v rodině. V místech, kde se nedaří sehnat dostatek dobrovolníků, využíváme skupinovou formu doučování pro více dětí najednou.

V rámci podpory vzdělávání využíváme i volnočasové aktivity. Jedná se hlavně o výlety během školního roku a letní pobytový tábor. Při těchto aktivitách dochází k prohloubení znalostí dětí a navázání bližšího kontaktu mezi koordinátorem, dobrovolníky a klienty. 

Tuto službu poskytujeme v Liberci a ve Frýdlantu a je nabízena bezplatně. Klienti do ní vstupují dobrovolně a je s nimi o vykonávání podpory uzavírána smlouva.

Dluhové poradenství

Typ: dluhové poradenství;

Lokalita:

Liberec, ČR

Kdy:

od roku 2015

Odborné sociální poradenství je nejmladší službou liberecké pobočky. Realizujeme ho v rámci dluhové poradny, kde jsme schopni poskytnout pomoc se sepsáním žádostí, námitek, návrhů a dalších dokumentů, pomoc při komunikaci s věřiteli, advokáty nebo exekutory, vyjednávání splátkových kalendářů, s hospodařením domácnosti nebo sepsáním a podáním návrhu na tzv. oddlužení.

Čtěte více


Realizované programy programy které jsme úspěšně dokončili

Sociálně aktivizační služby pro děti a mládež

Typ: sociální práce;

Lokalita:

Liberec, ČR

Kdy:

od roku 2009 - do 2012

Jedná se o sociální službu poskytovanou dle zákona 108/2006 sb. a standardů této služby. Tuto službu poskytujeme na Liberecku a ve Frýdlantském výběžku. Hlavními lokalitami jsou některé ubytovny a bytové domy v Liberci. Ve Frýdlantském výběžku se jedná o města a obce: Frýdlant, Nové město pod Smrkem, Bulovka, Hejnice.

Služba je poskytována přímo v přirozeném prostředí rodiny. Sociální pracovník je v intenzivním kontaktu s rodinou. Sám aktivně vyhledává zakázky v rodině. Pracovník s rodinou vypracovává podrobný individuální plán s jasně a konkrétně formulovanými cíli spolupráce. Hlavní těžiště řešení problémové situace zůstává na klientovi. Řešení hledá klient společně s pracovníkem, který je jeho oporou a průvodcem. Klienti mohou využít poradenství, sepsání návrhů, doprovod pracovníka. Hlavní formou práce však zůstává rozhovor pracovníka s klientem.

Služba je poskytována bezplatně a na základě smlouvy, kterou uzavírá pracovník a klient. Práce v rodinách je většinou dlouhodobější záležitost, proto i smlouva uzavírána s rodinou je na půl roku.

Služba byla k 31.12.2012 přerušena z důvodu ukončení projektu IP1.


Sdílejte nás:
Není všechno takové, jak se zdá

Není všechno takové, jak se zdá

4. září 2017
Česká republika;
Ústí nad Labem
Sociální práce;

Článek
Když podpora v nezaměstnanosti nestačí aneb novela Zákona o zaměstnanosti v praxi

Když podpora v nezaměstnanosti nestačí..

31. srpna 2017
Bílina
Sociální práce;

Článek
Prázdninové aktivity v Sokolově

Prázdninové aktivity v Sokolově

30. srpna 2017
Karlovy Vary
Sociální práce;

Článek

Dvoreček jako z lega

Dvoreček jako z lega

29. srpna 2017
Česká republika;
Kladno
Sociální práce;

Článek
Praha nás zlákala již podruhé

Praha nás zlákala již podruhé

27. srpna 2017
Bílina
Sociální práce;

Článek
Vzhůru na palubu aneb plavba bílinské mládeže

Vzhůru na palubu aneb plavba bílinské mládeže

24. srpna 2017
Sociální práce;

Galerie

Není všechno takové, jak se zdá

Není všechno takové, jak se zdá

4. září 2017
Česká republika;
Ústí nad Labem
Sociální práce;

Článek
Když podpora v nezaměstnanosti nestačí aneb novela Zákona o zaměstnanosti v praxi

Když podpora v nezaměstnanosti nestačí..

31. srpna 2017
Bílina
Sociální práce;

Článek
Prázdninové aktivity v Sokolově

Prázdninové aktivity v Sokolově

30. srpna 2017
Karlovy Vary
Sociální práce;

Článek

Dvoreček jako z lega

Dvoreček jako z lega

29. srpna 2017
Česká republika;
Kladno
Sociální práce;

Článek
Praha nás zlákala již podruhé

Praha nás zlákala již podruhé

27. srpna 2017
Bílina
Sociální práce;

Článek
S „Kozou“ za odměnu třeba do ZOO nebo na koupálko

S „Kozou“ za odměnu třeba do ZOO nebo na..

24. srpna 2017
Bílina
Sociální práce;

Článek

Vzhůru na palubu aneb plavba bílinské mládeže

Vzhůru na palubu aneb plavba bílinské mládeže

24. srpna 2017
Sociální práce;

Galerie
Příměstský prázdninový tábor 2017

Příměstský prázdninový tábor 2017

2. srpna 2017
Sociální práce;

Galerie
Lázeňský pohár Teplice 2017

Lázeňský pohár Teplice 2017

7. července 2017
Sociální práce;

Galerie

Zahájení lázeňské sezony 2017

Zahájení lázeňské sezony 2017

8. června 2017
Sociální práce;

Galerie
Den sociálních služeb v Bílině

Den sociálních služeb v Bílině

8. června 2017
Sociální práce;

Galerie
Výlet do Prahy s Kristýnou

Výlet do Prahy s Kristýnou

5. dubna 2017
Sociální práce;

Galerie

Zpoza Klece Fest

Zpoza Klece Fest

30. září 2015
Liberec
Sociální práce;

Video
Story paní Králové 2

Story paní Králové 2

31. ledna 2014
Sociální práce;

Video
Story paní Králové 1

Story paní Králové 1

31. ledna 2014
Sociální práce;

Video

Exekuce

Exekuce

11. září 2013
Sociální práce;

Video
Oddlužení

Oddlužení

11. září 2013
Sociální práce;

Video
Rozhodčí doložka

Rozhodčí doložka

11. září 2013
Sociální práce;

Video

Více novinek
Odběr RSS

Kontakt

Člověk v tísni, o. p. s.
Šafaříkova 635/24
120 00 Praha 2

IČ: 25 75 52 77
DIČ: CZ 25 75 52 77
E-mail: mail@clovekvtisni.cz
Tel: +420 226 200 400

Pro média
media@clovekvtisni.cz
Tel.: +420 222 350 811
Tel.: +420 777 787 943

Kontakt pro dárce
dary@clovekvtisni.cz
Tel.: 226 200 439

Další kontakty

O nás

Jak pomoci

Co děláme

Kde nás najdete

Naše další stránky

Program Migrace

Hlavním cílem programu je poskytovat veřejnosti objektivní informace o migraci v Česku prostřednictvím médií a dalších zdrojů informací, ale také bořit zaběhlé stereotypy o cizincích, a tak přispívat k lepšímu soužití imigrantů a většinové společnosti.

http://migration4media.net/

Varianty

Vzdělávací program Varianty společnosti Člověk v tísni nabízí více než deset let informační servis a metodickou podporu v oblasti interkulturního (IKV) a globálního rozvojového vzdělávání (GRV).

Hlavní cíle programu Varianty:

  • Podpora inkluzivního prostředí a otevřeného klimatu ve školách.
  • Výchova ke globálního zodpovědnosti.

http://www.varianty.cz/index.php

Rozvojovka

Předáváme informace o rozvojové pomoci a globálních problémech.

Pořádáme konference, vydáváme informační bulletin a pravidelné tématické přílohy v tisku, spolupracujeme s médii, odborníky i studenty, účastníme se hudebních festivalů s informačním stánkem, pořádáme výstavy, debaty, semináře a soutěže

http://www.rozvojovka.cz

Skutečný dárek

Sbírku Skutečná pomoc jsme založili, abychom mohli systematicky a efektivně pomáhat v chudších zemích světa. Chudoba a s ní spojené problémy rozvojového světa totiž ročně zabijí více lidí než přírodní katastrofy a války dohromady. To se navíc odehrává na okraji mediálního zájmu.

http://www.skutecnydarek.cz/

Jeden svět na školách

Vzdělávací program Jeden svět na školách je jedním z dlouhodobých projektů společnosti Člověk v tísni. Už dvanáct let přinášíme do škol dokumentární filmy a další audiovizuální materiály jako plnohodnotnou výukovou pomůcku.

Snažíme se současný svět a novodobou historii nejenom popisovat, ale především vykreslit v souvislostech.

http://www.jsns.cz/

Festival Jeden svět

Mezinárodní festival dokumentárních filmů o lidských právech Jeden svět, který pořádá společnost Člověk v tísni, je v současnosti největším dokumentárním festivalem s tematikou lidských práv na světě.

http://www.jedensvet.cz

NAMA . Výrobky z Namibie

Projekt NAMA podporuje chráněnou dílnu Karas Huisen Crafts na jihu Namibie. Dílna dává práci a obživu asi padesáti ženám a jejich rozvětveným rodinám a vyrábí produkty z tradičních afrických materiálů. Jejich prodejem v České republice pomáhá projekt NAMA svobodným matkám a pěstounkám dětí, jejichž rodiče zemřeli na AIDS, nalézt sílu postavit se na vlastní nohy.

http://www.nama.cz/