Člověk v tísni  Sociální integrace  Kladno Terénní programy

Terénní programy

V Kladně působíme od roku 2000. Docházíme zde zhruba do sedmi sociálně vyloučených lokalit, kromě toho spolupracujeme i s mnoha dalšími lidmi, žijícími mimo tato místa. Naše terénní sociální pracovnice dokážou poskytnout pomoc a podporu zhruba 120 zájemcům ročně.

Služba je dostupná každý den od 8:30 do 17:00 v prostorách kladenské pobočky Člověka v tísni a to v předem domluvených termínech. Klienti mají také možnost přijít do volného příjmu bez předchozí domluvy a to každé pondělí a středu vždy od 13 do 16 hodin. Na konzultace se zájemci o službu a klienty máme vyhrazenou konzultační místnost. S lidmi, kteří potřebují pomoc, jednají pracovnice po předchozí domluvě také přímo u nich v domácnosti nebo je mohou doprovázet na úřady. Tato služba je poskytována bezplatně.

Komu pomáháme

Naše pomoc a poradenství je určeno osobám starším šestnácti let nacházející se v obtížné životní situaci, která je ohrožuje vyloučením nebo je již izoluje od běžné společnosti. Dále sociální pracovnice spolupracují především s osobami, které nemají dovednosti a prostředky pomoci si sami.

Zájemci o službu se na nás mohou obracet s problémy týkajícími se:

  • bydlení
  • zadluženosti
  • zvládání rodinného rozpočtu
  • zaměstnání
  • vyřizování dávek, důchodů apod.
  • a dalších záležitostí.

Více se o Terénních programech dozvíte ve veřejném závazku, který naleznete zde... 

Postup při vyřizování stížností naleznete zde...

Fotogalerii si můžete prohlédnout zde...

Klientovi může být odmítnuta služba v případě, že jeho problém není řešitelný v rámci naší nabídky služeb, nebo pokud již nemáme dostatečnou kapacitu k poskytnutí sociální služby. Odmítnuti jsou ti klienti, jejichž problém buď není řešitelný v rámci naší nabídky služeb, nebo pokud již nemáme dostatečnou kapacitu k poskytnutí sociální služby. Také nemůžeme přijmout člověka, kterému byla vypovězena v době kratší než 6 měsíců před touto žádostí smlouva o poskytnutí téže sociální služby z důvodu porušování povinností vyplývajících ze smlouvy.

S každým zájemcem je probrána záležitost, se kterou přichází, a zároveň je mu představena sociální služba terénní programy, případně další služby, které pobočka nabízí. Na začátku je vždy uzavřena ústní nebo písemná dohoda o poskytování služby a podepsán informovaný souhlas se zpracováním osobních citlivých údajů. Naše pracovnice se řídí zásadami mlčenlivosti a individuálního přístupu ke klientovi. Je také respektována dobrovolnost spolupráce klienta s pracovnicí v rozsahu jaký si sám určí. Od žadatele o službu je očekávána aktivní spolupráce a dodržování domluvy.

Naši partneři


Sdílejte nás:
Dvoreček jako z lega

Dvoreček jako z lega

29. srpna 2017
Česká republika;
Kladno
Sociální práce;

Článek
„Je to práce, která má smysl…“

„Je to práce, která má smysl…“

20. července 2017
Česká republika;
Kladno
Sociální práce;

Článek
"Jak se v Klubu Křižovatka neflákáme"

"Jak se v Klubu Křižovatka..

11. července 2017
Česká republika;
Kladno
Sociální práce;

Článek

"Říkejte mi Frederiko"

"Říkejte mi Frederiko"

30. června 2017
Česká republika;
Kladno
Sociální práce;

Článek
,,Přála bych to tak každému. Umět naslouchat intuici a zároveň si být vědom svých hranic.“

,,Přála bych to tak každému. Umět..

13. června 2017
Česká republika;
Kladno
Sociální práce;

Článek
"Je to velká místnost, kde je plno hraček."

"Je to velká místnost, kde je plno..

18. května 2017
Česká republika;
Kladno
Sociální práce;

Článek

Dvoreček jako z lega

Dvoreček jako z lega

29. srpna 2017
Česká republika;
Kladno
Sociální práce;

Článek
„Je to práce, která má smysl…“

„Je to práce, která má smysl…“

20. července 2017
Česká republika;
Kladno
Sociální práce;

Článek
"Jak se v Klubu Křižovatka neflákáme"

"Jak se v Klubu Křižovatka..

11. července 2017
Česká republika;
Kladno
Sociální práce;

Článek

"Říkejte mi Frederiko"

"Říkejte mi Frederiko"

30. června 2017
Česká republika;
Kladno
Sociální práce;

Článek
,,Přála bych to tak každému. Umět naslouchat intuici a zároveň si být vědom svých hranic.“

,,Přála bych to tak každému. Umět..

13. června 2017
Česká republika;
Kladno
Sociální práce;

Článek
"Je to velká místnost, kde je plno hraček."

"Je to velká místnost, kde je plno..

18. května 2017
Česká republika;
Kladno
Sociální práce;

Článek

Kladenský předškolní klub a doučování na ubytovně v Jutské ulici

Kladenský předškolní klub a doučování na..

7. prosince 2015
Sociální práce;

Galerie
Kladenské terénní programy

Kladenské terénní programy

7. prosince 2015
Sociální práce;

Galerie
Kladenské workshopy na školách

Kladenské workshopy na školách

7. prosince 2015
Sociální práce;

Galerie

Kladenský nízkoprahový klub pro děti a mládež Křižovatka

Kladenský nízkoprahový klub pro děti a..

7. prosince 2015
Sociální práce;

Galerie
Kladenský předškolní klub V Domečku

Kladenský předškolní klub V Domečku

7. prosince 2015
Sociální práce;

Galerie
Více novinek
Odběr RSS

Publikace ke stažení

Publikace ke stažení

V naší knihovně naleznete analýzy a další výzkumné materiály, které v PSI vznikly. Vše volně k dispozici.


GhettOut - online hra

GhettOut - online hra

Vyzkoušejte si každodenní realitu života za zdmi sociálně vyloučených lokalit.Kontakt

Člověk v tísni, o. p. s.
Šafaříkova 635/24
120 00 Praha 2

IČ: 25 75 52 77
DIČ: CZ 25 75 52 77
E-mail: mail@clovekvtisni.cz
Tel: +420 226 200 400

Pro média
media@clovekvtisni.cz
Tel.: +420 222 350 811
Tel.: +420 777 787 943

Kontakt pro dárce
dary@clovekvtisni.cz
Tel.: 226 200 439

Další kontakty

O nás

Jak pomoci

Co děláme

Kde nás najdete

Naše další stránky

Program Migrace

Hlavním cílem programu je poskytovat veřejnosti objektivní informace o migraci v Česku prostřednictvím médií a dalších zdrojů informací, ale také bořit zaběhlé stereotypy o cizincích, a tak přispívat k lepšímu soužití imigrantů a většinové společnosti.

http://migration4media.net/

Festival Jeden svět

Mezinárodní festival dokumentárních filmů o lidských právech Jeden svět, který pořádá společnost Člověk v tísni, je v současnosti největším dokumentárním festivalem s tematikou lidských práv na světě.

http://www.jedensvet.cz

Varianty

Vzdělávací program Varianty společnosti Člověk v tísni nabízí více než deset let informační servis a metodickou podporu v oblasti interkulturního (IKV) a globálního rozvojového vzdělávání (GRV).

Hlavní cíle programu Varianty:

  • Podpora inkluzivního prostředí a otevřeného klimatu ve školách.
  • Výchova ke globálního zodpovědnosti.

http://www.varianty.cz/index.php

Rozvojovka

Předáváme informace o rozvojové pomoci a globálních problémech.

Pořádáme konference, vydáváme informační bulletin a pravidelné tématické přílohy v tisku, spolupracujeme s médii, odborníky i studenty, účastníme se hudebních festivalů s informačním stánkem, pořádáme výstavy, debaty, semináře a soutěže

http://www.rozvojovka.cz

Skutečný dárek

Sbírku Skutečná pomoc jsme založili, abychom mohli systematicky a efektivně pomáhat v chudších zemích světa. Chudoba a s ní spojené problémy rozvojového světa totiž ročně zabijí více lidí než přírodní katastrofy a války dohromady. To se navíc odehrává na okraji mediálního zájmu.

http://www.skutecnydarek.cz/

NAMA . Výrobky z Namibie

Projekt NAMA podporuje chráněnou dílnu Karas Huisen Crafts na jihu Namibie. Dílna dává práci a obživu asi padesáti ženám a jejich rozvětveným rodinám a vyrábí produkty z tradičních afrických materiálů. Jejich prodejem v České republice pomáhá projekt NAMA svobodným matkám a pěstounkám dětí, jejichž rodiče zemřeli na AIDS, nalézt sílu postavit se na vlastní nohy.

http://www.nama.cz/

Jeden svět na školách

Vzdělávací program Jeden svět na školách je jedním z dlouhodobých projektů společnosti Člověk v tísni. Už dvanáct let přinášíme do škol dokumentární filmy a další audiovizuální materiály jako plnohodnotnou výukovou pomůcku.

Snažíme se současný svět a novodobou historii nejenom popisovat, ale především vykreslit v souvislostech.

http://www.jsns.cz/