Člověk v tísni  Sociální integrace  Kladno  Programy

Všechny programy

Aktuální programy

Předškolní klub a Klub matek

Typ: vzdělání;

Lokalita:

Kladno, ČR

Kdy:

od roku 2010

V létě 2010 jsme v Kročehlavech otevřeli předškolní klub. Naší snahou je být mezičlánkem před zařazením dítěte do běžné vzdělávací soustavy. Děti se před vstupem do MŠ nebo ZŠ procvičí a získají potřebné základní individuální dovednosti a návyky, zároveň jsou součástí stabilní skupiny kamarádů s pravidelným rytmicky členěným programem.

Na předškolní klub, který probíhá třikrát v týdnu, navazuje práce v klubu matek. Maminky dochází společně s předškolními dětmi a případně s mladšími sourozenci jednou týdně na společnou skupinu. Pracujeme podle aktuálních potřeb maminek. Hlavním tématem a obsahem našich  setkání zůstává podpora při péči a výchově dětí. Součástí programu jsou pravidelní hosté klubu, výtvarné a volnočasové aktivity, ale také návštěva rodiny v terénu, podpora matky a dítěte v jejím domácím prostředí.

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež

Typ: volný čas;

Lokalita:

Kladno, ČR

Kdy:

od roku 2011

V nízkoprahovém klubu Křižovatka nabízíme již od jara 2011 podporu dětem a mládeži ve věku od 7 do 19 let. Klub se nachází v Kročehlavech a každý rok jím projde více než 80 dětí a teenagerů.

Děti, které k nám dochází, se často potýkají se špatnou sociální a ekonomickou situací v rodině. Zažívají obtížné situace neúměrné jejich věku. My jim můžeme nabídnout především vlastní prostor, kde mohou všichni bezpečně a smysluplně trávit čas.

Cílem je především podpora pozitivní změny v jejich životech nebo alespoň udržení současného stavu. Děti i mladí lidé se na pracovnice Klubu obracejí s nejrůznějšími problémy a životními překážkami. Nebo jen, když si chtějí popovídat. Pracovnice nabízejí a pomáhají vyhledat potřebné informace, pomoc i podporu.

Hlavním prostředkem pro navazování dobrých vztahů jsou v Klubu volnočasové aktivity. Všichni se během společných her mohou lépe poznat a získávat tak k sobě navzájem důvěru. Do Klubu není potřeba chodit pravidelně, je možné během otvírací doby kdykoliv přijít a odejít. Nic se zde neplatí. Pouze je třeba dodržovat pravidla.

Čtěte více

Doučování a kariérní poradenství

Typ: vzdělání; zaměstnání;

Lokalita:

Kladno, ČR

Kdy:

od roku 2005

Od školního roku 2005/2006 nabízí kladenská pobočka v rámci Programu podpory vzdělávání službu individuální doučování v rodinách. Doučování zajišťuje cca 20 dobrovolníků z řad studentů i pracujících pod vedením koordinátora vzdělávacích aktivit. Role dobrovolníků se neomezuje jen na pomoc s učivem, ale přináší do rodin také pozitivní příklad a vzor, jak s dítětem pracovat. Řada našich klientů si totiž často neví rady s tím, jak svým dětem pomoci.  Při práci s dětskými klienty mohou dobrovolníci využívat řadu pracovních listů a pomůcek, které jsou na pobočce k dispozici.

Ve školním roce 2010/2011 jsme služby pro děti rozšířili také o skupinové doučování dětí mladšího školního věku na ubytovně Americká a v sídle kladenské pobočky Domeček.

V srpnu roku 2012 jsme se nově začali věnovat kariérnímu poradenství. Starším dětem v posledních ročnících základních škol a jejich rodičům nabízíme především poradenství při výběru vhodné školy a přechodu na další stupeň vzdělávání.  Součástí naší nabídky je také zprostředkování retrostipendií a pořádání zážitkových workshopů Cest la vie ve školách.

Kroužky, tábory

Typ: volný čas;

Lokalita:

Kladno, ČR

Kdy:

od roku 2008

V Kladně již tradičně organizujeme několik let jednorázové volnočasové aktivity.

Aktuální

Jedná se aktivity navazující na současnou poptávku klientů. Ve spolupráci s dětmi v NZDM bylo například vyslyšeno přání uspořádat fotbalový turnaj mezi lokalitami (Kročehlavy a ubytovna americká).

Vzhledem k tomu z jakého prostředí děti pochází, jsou volnočasové aktivity směřovány i k nabytí nových vědomostí, které jsou u jejich vrstevníků běžné. S mladšími dětmi si běžně povídáme o chování ke zvířatům, o tom kde žijeme, o pohádkách a historii, a proto jsme navštívili například zoopark Zájezd a hrad Okoř.

Oslovení nových klientů

Především v letních měsících pořádáme sportovní odpoledne, o kterých pomocí letáků rozsáhle informujeme v řadách pravděpodobných klientů. Na takovýchto akcích pak předáváme informace o NZDM a dalších našich aktivitách.

Čtěte více

Terénní sociální práce

Typ: sociální práce; bydlení;

Lokalita:

Kladno, ČR

Kdy:

od roku 2000

Terénní sociální služba je poskytována dospělým klientům ve věku od 16-ti let, kteří se nachází v obtížné životní situaci. Nepříznivou životní situace definujeme 16 znaky mezi které patří zejména bydliště v sociálně vyloučené lokalitě, dlouhodobá nezaměstnanost a nízká uplatnitelnost na trhu práce, finanční závislost na sociálním systému, předluženost, nízké vzdělání a snížená hodnota vzdělání, problémy s výchovou dětí, nefunkční nebo neexistující sociální síť.

V rámci naší pobočky působí dvě terénní pracovnice a službou ročně projde téměř 200 klientů. Mezi nejčastější problémy, se kterými se na nás lidé obracejí, jsou dluhy, jejich vypořádání a zvládání. Zvýšená poptávka po takové pomoci odpovídá i současnému vývoji zadlužení českých domácností, které má v posledních letech čím dál tím strmější růst.

Dalším často řešeným tématem jsou dávky sociálního systému, které opět doznaly v roce 2012 změn a lidé chtějí pomoci s orientací v novém systému, pomoci sepsat žádost, případně odvolání proti úředním rozhodnutím. Lidé se na nás obracejí také kvůli bydlení. Potřebují např. snížit výdaje na bydlení, řešit dluhy na nájmu a službách  či najít nové bydlení. 

Čtěte víceSdílejte nás:
Není všechno takové, jak se zdá

Není všechno takové, jak se zdá

4. září 2017
Česká republika;
Ústí nad Labem
Sociální práce;

Článek
Když podpora v nezaměstnanosti nestačí aneb novela Zákona o zaměstnanosti v praxi

Když podpora v nezaměstnanosti nestačí..

31. srpna 2017
Bílina
Sociální práce;

Článek
Prázdninové aktivity v Sokolově

Prázdninové aktivity v Sokolově

30. srpna 2017
Karlovy Vary
Sociální práce;

Článek

Dvoreček jako z lega

Dvoreček jako z lega

29. srpna 2017
Česká republika;
Kladno
Sociální práce;

Článek
Praha nás zlákala již podruhé

Praha nás zlákala již podruhé

27. srpna 2017
Bílina
Sociální práce;

Článek
Vzhůru na palubu aneb plavba bílinské mládeže

Vzhůru na palubu aneb plavba bílinské mládeže

24. srpna 2017
Sociální práce;

Galerie

Není všechno takové, jak se zdá

Není všechno takové, jak se zdá

4. září 2017
Česká republika;
Ústí nad Labem
Sociální práce;

Článek
Když podpora v nezaměstnanosti nestačí aneb novela Zákona o zaměstnanosti v praxi

Když podpora v nezaměstnanosti nestačí..

31. srpna 2017
Bílina
Sociální práce;

Článek
Prázdninové aktivity v Sokolově

Prázdninové aktivity v Sokolově

30. srpna 2017
Karlovy Vary
Sociální práce;

Článek

Dvoreček jako z lega

Dvoreček jako z lega

29. srpna 2017
Česká republika;
Kladno
Sociální práce;

Článek
Praha nás zlákala již podruhé

Praha nás zlákala již podruhé

27. srpna 2017
Bílina
Sociální práce;

Článek
S „Kozou“ za odměnu třeba do ZOO nebo na koupálko

S „Kozou“ za odměnu třeba do ZOO nebo na..

24. srpna 2017
Bílina
Sociální práce;

Článek

Vzhůru na palubu aneb plavba bílinské mládeže

Vzhůru na palubu aneb plavba bílinské mládeže

24. srpna 2017
Sociální práce;

Galerie
Příměstský prázdninový tábor 2017

Příměstský prázdninový tábor 2017

2. srpna 2017
Sociální práce;

Galerie
Lázeňský pohár Teplice 2017

Lázeňský pohár Teplice 2017

7. července 2017
Sociální práce;

Galerie

Zahájení lázeňské sezony 2017

Zahájení lázeňské sezony 2017

8. června 2017
Sociální práce;

Galerie
Den sociálních služeb v Bílině

Den sociálních služeb v Bílině

8. června 2017
Sociální práce;

Galerie
Výlet do Prahy s Kristýnou

Výlet do Prahy s Kristýnou

5. dubna 2017
Sociální práce;

Galerie

Zpoza Klece Fest

Zpoza Klece Fest

30. září 2015
Liberec
Sociální práce;

Video
Story paní Králové 2

Story paní Králové 2

31. ledna 2014
Sociální práce;

Video
Story paní Králové 1

Story paní Králové 1

31. ledna 2014
Sociální práce;

Video

Exekuce

Exekuce

11. září 2013
Sociální práce;

Video
Oddlužení

Oddlužení

11. září 2013
Sociální práce;

Video
Rozhodčí doložka

Rozhodčí doložka

11. září 2013
Sociální práce;

Video

Více novinek
Odběr RSS

Kontakt

Člověk v tísni, o. p. s.
Šafaříkova 635/24
120 00 Praha 2

IČ: 25 75 52 77
DIČ: CZ 25 75 52 77
E-mail: mail@clovekvtisni.cz
Tel: +420 226 200 400

Pro média
media@clovekvtisni.cz
Tel.: +420 222 350 811
Tel.: +420 777 787 943

Kontakt pro dárce
dary@clovekvtisni.cz
Tel.: 226 200 439

Další kontakty

O nás

Jak pomoci

Co děláme

Kde nás najdete

Naše další stránky

Festival Jeden svět

Mezinárodní festival dokumentárních filmů o lidských právech Jeden svět, který pořádá společnost Člověk v tísni, je v současnosti největším dokumentárním festivalem s tematikou lidských práv na světě.

http://www.jedensvet.cz

Program Migrace

Hlavním cílem programu je poskytovat veřejnosti objektivní informace o migraci v Česku prostřednictvím médií a dalších zdrojů informací, ale také bořit zaběhlé stereotypy o cizincích, a tak přispívat k lepšímu soužití imigrantů a většinové společnosti.

http://migration4media.net/

Jeden svět na školách

Vzdělávací program Jeden svět na školách je jedním z dlouhodobých projektů společnosti Člověk v tísni. Už dvanáct let přinášíme do škol dokumentární filmy a další audiovizuální materiály jako plnohodnotnou výukovou pomůcku.

Snažíme se současný svět a novodobou historii nejenom popisovat, ale především vykreslit v souvislostech.

http://www.jsns.cz/

Skutečný dárek

Sbírku Skutečná pomoc jsme založili, abychom mohli systematicky a efektivně pomáhat v chudších zemích světa. Chudoba a s ní spojené problémy rozvojového světa totiž ročně zabijí více lidí než přírodní katastrofy a války dohromady. To se navíc odehrává na okraji mediálního zájmu.

http://www.skutecnydarek.cz/

Rozvojovka

Předáváme informace o rozvojové pomoci a globálních problémech.

Pořádáme konference, vydáváme informační bulletin a pravidelné tématické přílohy v tisku, spolupracujeme s médii, odborníky i studenty, účastníme se hudebních festivalů s informačním stánkem, pořádáme výstavy, debaty, semináře a soutěže

http://www.rozvojovka.cz

NAMA . Výrobky z Namibie

Projekt NAMA podporuje chráněnou dílnu Karas Huisen Crafts na jihu Namibie. Dílna dává práci a obživu asi padesáti ženám a jejich rozvětveným rodinám a vyrábí produkty z tradičních afrických materiálů. Jejich prodejem v České republice pomáhá projekt NAMA svobodným matkám a pěstounkám dětí, jejichž rodiče zemřeli na AIDS, nalézt sílu postavit se na vlastní nohy.

http://www.nama.cz/

Varianty

Vzdělávací program Varianty společnosti Člověk v tísni nabízí více než deset let informační servis a metodickou podporu v oblasti interkulturního (IKV) a globálního rozvojového vzdělávání (GRV).

Hlavní cíle programu Varianty:

  • Podpora inkluzivního prostředí a otevřeného klimatu ve školách.
  • Výchova ke globálního zodpovědnosti.

http://www.varianty.cz/index.php