Člověk v tísni  Sociální integrace  Kladno Předškolní klub

Předškolní klub

Jedním z našich velkých cílů je podpora sociálně znevýhodněných dětí, aby mohly ve vzdělání dosahovat co nejlepších výsledků. Uvědomujeme si, že tyto děti při příchodu do školy čelí mnoha překážkám. Proto se na naší pobočce snažíme zprostředkovat předškolní klub, ze kterého mají dále děti od nás odcházet do klasických mateřských škol. Působíme také přímo v sociálně vyloučených lokalitách a pracujeme s dětmi, které nemají přístup k naší službě, ani do jiných vzdělávacích institucí.

Předškolní klub V Domečku funguje v Kladně již od roku 2010, výuka probíhá v budově naší pobočky od pondělí do čtvrtka, vždy mezi 8:00 a 12:00. Klub je určený dětem ve věku od 4 do 6 let, kapacita je 10 až 12 dětí. Program je zajišťován bezplatně.

Předškolní klub slouží jako příprava na přestup do běžného vzdělávacího systému. Předpokládá se tedy, že od nás děti úspěšně navážou na program klasických mateřských škol nebo rovnou nastoupí na základní školu. Tomuto přestupu napomáháme i navazováním vztahů s mateřskými školami a pořádáním adaptačních dnů, kdy spolu děti z předškolního klubu i z mateřské školy tráví společně čas.

Program klubu

V našem klubu mají děti pravidelný rytmicky členěný program, který se skládá z různorodých aktivit, pomocí nichž získávají a procvičují základní dovednosti a návyky. V devět hodin ráno přijdou do klubu a mohou si nejprve volně samostatně hrát, poté je vždy řízená aktivita, většinou určitá kreativní výtvarná činnost zaměřena na rozvíjení potřebných schopností dětí v tom kterém věku. Po těchto aktivitách děti čeká svačina. Pak následuje hudební kroužek, kde si děti trénují rytmus a hlasivky, na což navážeme cvičením jejich pohybových schopností. Také je třeba, aby děti strávily určitý čas venku na čerstvém vzduchu a právě k tomu máme k dispozici zahradu. Zde si mohou hrát na pískovišti, houpačkách či skluzavce. V rámci programu klubu pořádáme i výlety do Zoo, divadla, aquaparku a podobně. Součástí programu jsou návštěvy hostů jako je zubař, logoped či odborník na zdravou výživu.

Na předškolní klub navazuje i spolupráce s rodiči, kteří se mohou příležitostně účastnit programu či výletů společně s dětmi. Mají tak možnost sledovat naši práci s dětmi a více se zapojit. Bližší kontakt s rodiči napomáhá i k lepší komunikaci a častějším konzultacím konkrétních potřeb dítěte.

Fotogalerii z našeho předškolního klubu si můžete prohlédnout zde...

Klub v Jutské a další aktivity

Současně se snažíme působit i přímo v kladenských sociálně vyloučených lokalitách. Na ubytovně v ulici Jutská provozujeme v pronajatém prostoru díky podpoře dárce LEGO Production s.r.o. předškolní klub pro děti od 3 do 6 let (fotogalerie zde). Klub se koná dvakrát týdně čtyři hodiny a má kapacitu zhruba 10 dětí. Součástí této snahy působit přímo v lokalitách jsou aktivity i na dalších kladenských ubytovnách. Pomocí terénní pracovnice, která se zaměřuje na předškolní děti, se snažíme postihnout případy rodin, kde dítě nemá přístup k žádnému typu předškolní výchovy. Konzultujeme v těchto rodinách a snažíme se je napojit na další možné instituce a zprostředkovat vzdělávání dítěte.


Sdílejte nás:
Dvoreček jako z lega

Dvoreček jako z lega

29. srpna 2017
Česká republika;
Kladno
Sociální práce;

Článek
„Je to práce, která má smysl…“

„Je to práce, která má smysl…“

20. července 2017
Česká republika;
Kladno
Sociální práce;

Článek
"Jak se v Klubu Křižovatka neflákáme"

"Jak se v Klubu Křižovatka..

11. července 2017
Česká republika;
Kladno
Sociální práce;

Článek

"Říkejte mi Frederiko"

"Říkejte mi Frederiko"

30. června 2017
Česká republika;
Kladno
Sociální práce;

Článek
,,Přála bych to tak každému. Umět naslouchat intuici a zároveň si být vědom svých hranic.“

,,Přála bych to tak každému. Umět..

13. června 2017
Česká republika;
Kladno
Sociální práce;

Článek
"Je to velká místnost, kde je plno hraček."

"Je to velká místnost, kde je plno..

18. května 2017
Česká republika;
Kladno
Sociální práce;

Článek

Dvoreček jako z lega

Dvoreček jako z lega

29. srpna 2017
Česká republika;
Kladno
Sociální práce;

Článek
„Je to práce, která má smysl…“

„Je to práce, která má smysl…“

20. července 2017
Česká republika;
Kladno
Sociální práce;

Článek
"Jak se v Klubu Křižovatka neflákáme"

"Jak se v Klubu Křižovatka..

11. července 2017
Česká republika;
Kladno
Sociální práce;

Článek

"Říkejte mi Frederiko"

"Říkejte mi Frederiko"

30. června 2017
Česká republika;
Kladno
Sociální práce;

Článek
,,Přála bych to tak každému. Umět naslouchat intuici a zároveň si být vědom svých hranic.“

,,Přála bych to tak každému. Umět..

13. června 2017
Česká republika;
Kladno
Sociální práce;

Článek
"Je to velká místnost, kde je plno hraček."

"Je to velká místnost, kde je plno..

18. května 2017
Česká republika;
Kladno
Sociální práce;

Článek

Kladenský předškolní klub a doučování na ubytovně v Jutské ulici

Kladenský předškolní klub a doučování na..

7. prosince 2015
Sociální práce;

Galerie
Kladenské terénní programy

Kladenské terénní programy

7. prosince 2015
Sociální práce;

Galerie
Kladenské workshopy na školách

Kladenské workshopy na školách

7. prosince 2015
Sociální práce;

Galerie

Kladenský nízkoprahový klub pro děti a mládež Křižovatka

Kladenský nízkoprahový klub pro děti a..

7. prosince 2015
Sociální práce;

Galerie
Kladenský předškolní klub V Domečku

Kladenský předškolní klub V Domečku

7. prosince 2015
Sociální práce;

Galerie
Více novinek
Odběr RSS

Publikace ke stažení

Publikace ke stažení

V naší knihovně naleznete analýzy a další výzkumné materiály, které v PSI vznikly. Vše volně k dispozici.Kontakt

Člověk v tísni, o. p. s.
Šafaříkova 635/24
120 00 Praha 2

IČ: 25 75 52 77
DIČ: CZ 25 75 52 77
E-mail: mail@clovekvtisni.cz
Tel: +420 226 200 400

Pro média
media@clovekvtisni.cz
Tel.: +420 222 350 811
Tel.: +420 777 787 943

Kontakt pro dárce
dary@clovekvtisni.cz
Tel.: 226 200 439

Další kontakty

O nás

Jak pomoci

Co děláme

Kde nás najdete

Naše další stránky

Skutečný dárek

Sbírku Skutečná pomoc jsme založili, abychom mohli systematicky a efektivně pomáhat v chudších zemích světa. Chudoba a s ní spojené problémy rozvojového světa totiž ročně zabijí více lidí než přírodní katastrofy a války dohromady. To se navíc odehrává na okraji mediálního zájmu.

http://www.skutecnydarek.cz/

Program Migrace

Hlavním cílem programu je poskytovat veřejnosti objektivní informace o migraci v Česku prostřednictvím médií a dalších zdrojů informací, ale také bořit zaběhlé stereotypy o cizincích, a tak přispívat k lepšímu soužití imigrantů a většinové společnosti.

http://migration4media.net/

Varianty

Vzdělávací program Varianty společnosti Člověk v tísni nabízí více než deset let informační servis a metodickou podporu v oblasti interkulturního (IKV) a globálního rozvojového vzdělávání (GRV).

Hlavní cíle programu Varianty:

  • Podpora inkluzivního prostředí a otevřeného klimatu ve školách.
  • Výchova ke globálního zodpovědnosti.

http://www.varianty.cz/index.php

Jeden svět na školách

Vzdělávací program Jeden svět na školách je jedním z dlouhodobých projektů společnosti Člověk v tísni. Už dvanáct let přinášíme do škol dokumentární filmy a další audiovizuální materiály jako plnohodnotnou výukovou pomůcku.

Snažíme se současný svět a novodobou historii nejenom popisovat, ale především vykreslit v souvislostech.

http://www.jsns.cz/

Festival Jeden svět

Mezinárodní festival dokumentárních filmů o lidských právech Jeden svět, který pořádá společnost Člověk v tísni, je v současnosti největším dokumentárním festivalem s tematikou lidských práv na světě.

http://www.jedensvet.cz

NAMA . Výrobky z Namibie

Projekt NAMA podporuje chráněnou dílnu Karas Huisen Crafts na jihu Namibie. Dílna dává práci a obživu asi padesáti ženám a jejich rozvětveným rodinám a vyrábí produkty z tradičních afrických materiálů. Jejich prodejem v České republice pomáhá projekt NAMA svobodným matkám a pěstounkám dětí, jejichž rodiče zemřeli na AIDS, nalézt sílu postavit se na vlastní nohy.

http://www.nama.cz/

Rozvojovka

Předáváme informace o rozvojové pomoci a globálních problémech.

Pořádáme konference, vydáváme informační bulletin a pravidelné tématické přílohy v tisku, spolupracujeme s médii, odborníky i studenty, účastníme se hudebních festivalů s informačním stánkem, pořádáme výstavy, debaty, semináře a soutěže

http://www.rozvojovka.cz