Člověk v tísni  Sociální integrace  Kladno Doučování

Doučování

Od roku 2005 poskytujeme individuální doučování v rodinách. Tato služba je postavena především na práci dobrovolníků, kteří pravidelně jednou týdně na dvě vyučovací hodiny dochází přímo do domácností rodin, které nás požádají o pomoc. Ročně naši dobrovolníci doučují zhruba 25 dětí.

Doučování je určeno především žákům základní školy, ale často se mezi žadateli objevují i studenti středních škol či učilišť. Dobrovolníci, se kterými spolupracujeme, jsou převážně studenti středních či vysokých škol, není však výjimkou, že se dobrovolné činnosti věnují i lidé, kteří jsou již zaměstnaní a chtějí svůj volný čas věnovat něčemu, v čem vidí smysl.

Naše služby jsou určeny především dětem rodičů, kteří mají nízké vzdělání. Tito rodiče často svojí vzdělávací dráhu zakončili na základní nebo praktické škole. Jejich dětem hrozí podobný osud. Nízká nebo prakticky žádná šance najít pracovní uplatnění, život na hranici chudoby, snížená kvalita života a velká pravděpodobnost, že že se tyto aspekty budou přenášet na další generace. Rodiny těchto dětí se také často nachází v tíživé sociální a ekonomické situaci. Dobrovolník zde sehrává důležitou roli, protože do rodiny přináší jiný vzorec chování a jednání, vědomosti i zájem o školu a vzdělávání dítěte. Rodiče dětí, kterým je program určen, často nevědí, jak se svými dětmi pracovat nebo učivu jednoduše nerozumějí. Někdy zájem o školu přebijí existenční problémy, se kterými se rodiny často potýkají.

Jak probíhá...

Doučování je založeno na dobrovolnosti a aktivitě žadatelů. Na počátku všeho se uskuteční první schůzka s koordinátorkou vzdělávacích aktivit. Během tohoto setkání koordinátorka zjišťuje potřeby dítěte, v jakých předmětech má ve škole problém a jaký typ spolupráce bude třeba. Poté se snaží dítěti najít vhodného dobrovolníka. Na první  schůzku v domácnosti rodiny, kde doučování probíhá, jde koordinátorka společně s dobrovolníkem. Dobrovolník se seznámí s rodinou a dítětem a nastaví si pravidla spolupráce.

Vítaná je také spolupráce se školou, kam doučované dítě dochází. Dobrovolník  je v kontaktu s učiteli, se kterými se snaží vzájemně podporovat. Dobrovolník s rodinou spolupracuje pouze na doučování dítěte, v jiných otázkách a problémech kontaktuje koordinátorku, která se situací dále zabývá.

V současnosti také poskytujeme v sociálně vyloučených lokalitách prostřednictvím našich koordinátorek skupinové doučování a kroužky. Především na ubytovně v ulici Jutská (fotogalerie zde). 

Naši partneři


Sdílejte nás:
Dvoreček jako z lega

Dvoreček jako z lega

29. srpna 2017
Česká republika;
Kladno
Sociální práce;

Článek
„Je to práce, která má smysl…“

„Je to práce, která má smysl…“

20. července 2017
Česká republika;
Kladno
Sociální práce;

Článek
"Jak se v Klubu Křižovatka neflákáme"

"Jak se v Klubu Křižovatka..

11. července 2017
Česká republika;
Kladno
Sociální práce;

Článek

"Říkejte mi Frederiko"

"Říkejte mi Frederiko"

30. června 2017
Česká republika;
Kladno
Sociální práce;

Článek
,,Přála bych to tak každému. Umět naslouchat intuici a zároveň si být vědom svých hranic.“

,,Přála bych to tak každému. Umět..

13. června 2017
Česká republika;
Kladno
Sociální práce;

Článek
"Je to velká místnost, kde je plno hraček."

"Je to velká místnost, kde je plno..

18. května 2017
Česká republika;
Kladno
Sociální práce;

Článek

Dvoreček jako z lega

Dvoreček jako z lega

29. srpna 2017
Česká republika;
Kladno
Sociální práce;

Článek
„Je to práce, která má smysl…“

„Je to práce, která má smysl…“

20. července 2017
Česká republika;
Kladno
Sociální práce;

Článek
"Jak se v Klubu Křižovatka neflákáme"

"Jak se v Klubu Křižovatka..

11. července 2017
Česká republika;
Kladno
Sociální práce;

Článek

"Říkejte mi Frederiko"

"Říkejte mi Frederiko"

30. června 2017
Česká republika;
Kladno
Sociální práce;

Článek
,,Přála bych to tak každému. Umět naslouchat intuici a zároveň si být vědom svých hranic.“

,,Přála bych to tak každému. Umět..

13. června 2017
Česká republika;
Kladno
Sociální práce;

Článek
"Je to velká místnost, kde je plno hraček."

"Je to velká místnost, kde je plno..

18. května 2017
Česká republika;
Kladno
Sociální práce;

Článek

Kladenský předškolní klub a doučování na ubytovně v Jutské ulici

Kladenský předškolní klub a doučování na..

7. prosince 2015
Sociální práce;

Galerie
Kladenské terénní programy

Kladenské terénní programy

7. prosince 2015
Sociální práce;

Galerie
Kladenské workshopy na školách

Kladenské workshopy na školách

7. prosince 2015
Sociální práce;

Galerie

Kladenský nízkoprahový klub pro děti a mládež Křižovatka

Kladenský nízkoprahový klub pro děti a..

7. prosince 2015
Sociální práce;

Galerie
Kladenský předškolní klub V Domečku

Kladenský předškolní klub V Domečku

7. prosince 2015
Sociální práce;

Galerie
Více novinek
Odběr RSS

Publikace ke stažení

Publikace ke stažení

V naší knihovně naleznete analýzy a další výzkumné materiály, které v PSI vznikly. Vše volně k dispozici.Kontakt

Člověk v tísni, o. p. s.
Šafaříkova 635/24
120 00 Praha 2

IČ: 25 75 52 77
DIČ: CZ 25 75 52 77
E-mail: mail@clovekvtisni.cz
Tel: +420 226 200 400

Pro média
media@clovekvtisni.cz
Tel.: +420 222 350 811
Tel.: +420 777 787 943

Kontakt pro dárce
dary@clovekvtisni.cz
Tel.: 226 200 439

Další kontakty

O nás

Jak pomoci

Co děláme

Kde nás najdete

Naše další stránky

Jeden svět na školách

Vzdělávací program Jeden svět na školách je jedním z dlouhodobých projektů společnosti Člověk v tísni. Už dvanáct let přinášíme do škol dokumentární filmy a další audiovizuální materiály jako plnohodnotnou výukovou pomůcku.

Snažíme se současný svět a novodobou historii nejenom popisovat, ale především vykreslit v souvislostech.

http://www.jsns.cz/

Rozvojovka

Předáváme informace o rozvojové pomoci a globálních problémech.

Pořádáme konference, vydáváme informační bulletin a pravidelné tématické přílohy v tisku, spolupracujeme s médii, odborníky i studenty, účastníme se hudebních festivalů s informačním stánkem, pořádáme výstavy, debaty, semináře a soutěže

http://www.rozvojovka.cz

Program Migrace

Hlavním cílem programu je poskytovat veřejnosti objektivní informace o migraci v Česku prostřednictvím médií a dalších zdrojů informací, ale také bořit zaběhlé stereotypy o cizincích, a tak přispívat k lepšímu soužití imigrantů a většinové společnosti.

http://migration4media.net/

Skutečný dárek

Sbírku Skutečná pomoc jsme založili, abychom mohli systematicky a efektivně pomáhat v chudších zemích světa. Chudoba a s ní spojené problémy rozvojového světa totiž ročně zabijí více lidí než přírodní katastrofy a války dohromady. To se navíc odehrává na okraji mediálního zájmu.

http://www.skutecnydarek.cz/

NAMA . Výrobky z Namibie

Projekt NAMA podporuje chráněnou dílnu Karas Huisen Crafts na jihu Namibie. Dílna dává práci a obživu asi padesáti ženám a jejich rozvětveným rodinám a vyrábí produkty z tradičních afrických materiálů. Jejich prodejem v České republice pomáhá projekt NAMA svobodným matkám a pěstounkám dětí, jejichž rodiče zemřeli na AIDS, nalézt sílu postavit se na vlastní nohy.

http://www.nama.cz/

Festival Jeden svět

Mezinárodní festival dokumentárních filmů o lidských právech Jeden svět, který pořádá společnost Člověk v tísni, je v současnosti největším dokumentárním festivalem s tematikou lidských práv na světě.

http://www.jedensvet.cz

Varianty

Vzdělávací program Varianty společnosti Člověk v tísni nabízí více než deset let informační servis a metodickou podporu v oblasti interkulturního (IKV) a globálního rozvojového vzdělávání (GRV).

Hlavní cíle programu Varianty:

  • Podpora inkluzivního prostředí a otevřeného klimatu ve školách.
  • Výchova ke globálního zodpovědnosti.

http://www.varianty.cz/index.php