Člověk v tísni  Sociální integrace  Kladno

Kladno

V Kladně působíme od roku 2000, právě v tomto roce zde vyšli naši dva pracovníci poprvé do terénu. Postupně kolem nich vznikal tým lidí, který se stal základem oficiální pobočky Člověka v tísni. Ta vznikla v roce 2005 a sídlila ve Fibichově ulici v prostorách bývalé garáže. Dnes nás najdete v kladenské části Kročehlavy (Kročehlavská 1311).

Kladenská pobočka funguje díky týmu zhruba desíti lidí. Jádrem naší práce je pomoc lidem v tíživé životní situaci, velkou část naší energie věnujeme práci s dětmi a mladými lidmi, pro veřejnost pořádáme různé vzdělávací a kulturní aktivity.

První nabízenou službou byly terénní programy. Pracovnice chodí do sedmi sociálně vyloučených lokalit a spolupracují i s mnoha dalšími lidmi, žijícími mimo tyto lokality. Ročně pomohou až 120 zájemcům.

Práce s dětmi

Pro děti ve věku 4 – 6 let nabízíme předškolní klub V Domečku, který slouží jako příprava na přestup do běžného vzdělávacího systému. Předpokládá se, že od nás děti úspěšně navážou na program klasických mateřských škol nebo nastoupí rovnou na základní školu. Tomuto přestupu se snažíme napomáhat navazováním vztahů s mateřskými školami a pořádáním adaptačních dnů, kdy spolu děti z předškolního klubu i z mateřské školy tráví společně čas.

Oblast Kročehlav, kde sídlíme, je plná dětí a teenagerů, kteří nespadají věkem do terénních programů ani předškolního vzdělávání, ale také potřebují naši pomoc a podporu. Zřídili jsme proto nízkoprahový klub Křižovatka. Skrze různé aktivity, hry a workshopy navazují naše pracovnice bližší vztah s dětmi a teenagery, kteří k nám chodí. Ti pak cítí podporu a možnost svěřit se se svými problémy, na kterých mohou s pracovnicemi společně dlouhodobě pracovat.

Pro děti školou povinné zprostředkováme doučování, a to buď individuální - přímo v rodině, nebo skupinové - v kolektivu. Služba je postavena především na práci dobrovolníků, kteří pravidelně, jednou týdně na dvě vyučovací hodiny, dochází přímo do domácností rodin, které nás požádají o pomoc. Ročně naši dobrovolníci doučují zhruba 25 dětí.

 S mládeží pracujeme také v rámci prevence. Pro žáky posledních ročníků základních škol a studenty prvních ročníků středních či odborných škol pořádáme sérii workshopů, na kterých se věnujeme tématům jako je finanční gramotnost, sociální vyloučení či etnická sounáležitost.

Filmový festival Jeden svět

V průběhu listopadu pořádáme filmový festival dokumentárních filmů Jeden svět. Filmy zde promítané vždy otevírají aktuální lidskoprávní, rozvojová a humanitární témata. Promítáme v kladenských kinech, kavárnách a také na školách. S filmy přinášíme i diskuze s režiséry a odborníky. Snažíme se tak v kladenské společnosti rozpoutat debatu na současná tíživá témata, vzbudit v lidech zájem získávat více informací ve zmíněných oblastech, ale i o naší práci. Večerních projekcí se účastní až 300 diváků. V rámci školních projekcí se na promítané filmy podívá až 600 studentů a žáků.


Dvoreček jako z lega

Dvoreček jako z lega

29. srpna 2017
Česká republika;
Kladno
Sociální práce;

Článek
„Je to práce, která má smysl…“

„Je to práce, která má smysl…“

20. července 2017
Česká republika;
Kladno
Sociální práce;

Článek
"Jak se v Klubu Křižovatka neflákáme"

"Jak se v Klubu Křižovatka..

11. července 2017
Česká republika;
Kladno
Sociální práce;

Článek

"Říkejte mi Frederiko"

"Říkejte mi Frederiko"

30. června 2017
Česká republika;
Kladno
Sociální práce;

Článek
,,Přála bych to tak každému. Umět naslouchat intuici a zároveň si být vědom svých hranic.“

,,Přála bych to tak každému. Umět..

13. června 2017
Česká republika;
Kladno
Sociální práce;

Článek
"Je to velká místnost, kde je plno hraček."

"Je to velká místnost, kde je plno..

18. května 2017
Česká republika;
Kladno
Sociální práce;

Článek

Dvoreček jako z lega

Dvoreček jako z lega

29. srpna 2017
Česká republika;
Kladno
Sociální práce;

Článek
„Je to práce, která má smysl…“

„Je to práce, která má smysl…“

20. července 2017
Česká republika;
Kladno
Sociální práce;

Článek
"Jak se v Klubu Křižovatka neflákáme"

"Jak se v Klubu Křižovatka..

11. července 2017
Česká republika;
Kladno
Sociální práce;

Článek

"Říkejte mi Frederiko"

"Říkejte mi Frederiko"

30. června 2017
Česká republika;
Kladno
Sociální práce;

Článek
,,Přála bych to tak každému. Umět naslouchat intuici a zároveň si být vědom svých hranic.“

,,Přála bych to tak každému. Umět..

13. června 2017
Česká republika;
Kladno
Sociální práce;

Článek
"Je to velká místnost, kde je plno hraček."

"Je to velká místnost, kde je plno..

18. května 2017
Česká republika;
Kladno
Sociální práce;

Článek

Kladenský předškolní klub a doučování na ubytovně v Jutské ulici

Kladenský předškolní klub a doučování na..

7. prosince 2015
Sociální práce;

Galerie
Kladenské terénní programy

Kladenské terénní programy

7. prosince 2015
Sociální práce;

Galerie
Kladenské workshopy na školách

Kladenské workshopy na školách

7. prosince 2015
Sociální práce;

Galerie

Kladenský nízkoprahový klub pro děti a mládež Křižovatka

Kladenský nízkoprahový klub pro děti a..

7. prosince 2015
Sociální práce;

Galerie
Kladenský předškolní klub V Domečku

Kladenský předškolní klub V Domečku

7. prosince 2015
Sociální práce;

Galerie
Více novinek
Odběr RSS

Co jsme udělali

Partneři a donoři

Všichni dárci a partneři


Publikace ke stažení

Publikace ke stažení

V naší knihovně naleznete analýzy a další výzkumné materiály, které v PSI vznikly. Vše volně k dispozici.Kontakty

Kontaktní pracovnice NZDM

Dominika Ciprová
dominika.ciprova@clovekvtisni.cz
gsm.: +420 777 796 841

Pracovnice s rodinou

Linda Vejvančická
linda.vejvancicka@clovekvtisni.cz
gsm.: +420 777 367 893

Terénní pracovnice

Marie Kapounová
marie.kapounova@clovekvtisni.cz
gsm.: +420 777 787 958

Administrátorka pobočky

Jana Sechovcová
jana.sechovcova@clovekvtisni.cz
gsm.: +420 739 220 246

Další kontakty na osoby ve vedení

Hlavní kancelář
Kročehlavská 1311
Kladno
272 01
tel: 311 320 700 - 703

Kontakt

Člověk v tísni, o. p. s.
Šafaříkova 635/24
120 00 Praha 2

IČ: 25 75 52 77
DIČ: CZ 25 75 52 77
E-mail: mail@clovekvtisni.cz
Tel: +420 226 200 400

Pro média
media@clovekvtisni.cz
Tel.: +420 222 350 811
Tel.: +420 777 787 943

Kontakt pro dárce
dary@clovekvtisni.cz
Tel.: 226 200 439

Další kontakty

O nás

Jak pomoci

Co děláme

Kde nás najdete

Naše další stránky

Skutečný dárek

Sbírku Skutečná pomoc jsme založili, abychom mohli systematicky a efektivně pomáhat v chudších zemích světa. Chudoba a s ní spojené problémy rozvojového světa totiž ročně zabijí více lidí než přírodní katastrofy a války dohromady. To se navíc odehrává na okraji mediálního zájmu.

http://www.skutecnydarek.cz/

NAMA . Výrobky z Namibie

Projekt NAMA podporuje chráněnou dílnu Karas Huisen Crafts na jihu Namibie. Dílna dává práci a obživu asi padesáti ženám a jejich rozvětveným rodinám a vyrábí produkty z tradičních afrických materiálů. Jejich prodejem v České republice pomáhá projekt NAMA svobodným matkám a pěstounkám dětí, jejichž rodiče zemřeli na AIDS, nalézt sílu postavit se na vlastní nohy.

http://www.nama.cz/

Rozvojovka

Předáváme informace o rozvojové pomoci a globálních problémech.

Pořádáme konference, vydáváme informační bulletin a pravidelné tématické přílohy v tisku, spolupracujeme s médii, odborníky i studenty, účastníme se hudebních festivalů s informačním stánkem, pořádáme výstavy, debaty, semináře a soutěže

http://www.rozvojovka.cz

Varianty

Vzdělávací program Varianty společnosti Člověk v tísni nabízí více než deset let informační servis a metodickou podporu v oblasti interkulturního (IKV) a globálního rozvojového vzdělávání (GRV).

Hlavní cíle programu Varianty:

  • Podpora inkluzivního prostředí a otevřeného klimatu ve školách.
  • Výchova ke globálního zodpovědnosti.

http://www.varianty.cz/index.php

Festival Jeden svět

Mezinárodní festival dokumentárních filmů o lidských právech Jeden svět, který pořádá společnost Člověk v tísni, je v současnosti největším dokumentárním festivalem s tematikou lidských práv na světě.

http://www.jedensvet.cz

Program Migrace

Hlavním cílem programu je poskytovat veřejnosti objektivní informace o migraci v Česku prostřednictvím médií a dalších zdrojů informací, ale také bořit zaběhlé stereotypy o cizincích, a tak přispívat k lepšímu soužití imigrantů a většinové společnosti.

http://migration4media.net/

Jeden svět na školách

Vzdělávací program Jeden svět na školách je jedním z dlouhodobých projektů společnosti Člověk v tísni. Už dvanáct let přinášíme do škol dokumentární filmy a další audiovizuální materiály jako plnohodnotnou výukovou pomůcku.

Snažíme se současný svět a novodobou historii nejenom popisovat, ale především vykreslit v souvislostech.

http://www.jsns.cz/