Člověk v tísni  Sociální integrace  Bílina

Bílina

Město Bílina leží v severozápadních Čechách mezi městy Most a Teplice. Město má v současné době přibližně 16 000 obyvatel. Většina lidí žije v nově vystavěných sídlištích U nového nádraží, Za Chlumem, Pražské předměstí I a II a pracuje v okolních dolech, elektrárně, sklárnách a dalších závodech.

Dle Analýzy sociálně vyloučených romských lokalit a absorpční kapacity subjektů působících v této oblasti realizované společností GAC, s.r.o., jsou v Bílině identifikovány celkem dvě sociálně vyloučené či sociálním vyloučením ohrožené lokality – Lokalita Důlní (tzv. Azylový dům) a sídliště Teplické předměstí. Kromě těchto lokalit však v Bílině mnoho osob ohrožených sociálním vyloučením žije též na sídlišti Za Chlumem.

Pobočka Bílina vznikla v červenci roku 2005, kdy byla v Bílině v rámci projektu POLIS poskytována terénní sociální práce a poradenství městu v oblasti sociální integrace. V současné době má bílinská pobočka 20 zaměstnanců, kteří poskytují služby terénní sociální práce, nízkoprahové zařízení pro děti a mládež, podpora vzdělávání, předškolní příprava, dluhové poradenství, kariérní a pracovní poradenství, motivační a podpůrné aktivity pro mládež či podpora partnerství a poradenství městu a dalším institucím v oblasti sociální integrace. Na bílinské pobočce působí také 10 dobrovolníků, především z okolních středních a vyšších odborných škol.

Poskytováním těchto služeb se snažíme řešit problémy zahrnující oblast vzdělání, bezpečnosti a prevence sociálně patologických jevů, zaměstnání či bydlení. Kromě výše zmíněných služeb spolupracují pracovníci bílinské pobočky Člověk v tísni se všemi významnými subjekty ve městě, mezi něž patří zástupci města a jednotlivých odborů, zástupci Úřadu práce v Teplicích, ředitelky a další pracovníci bílinských škol, zástupci Probační a mediační služby Teplice a další. Pracovníci pobočky se účastní plánovacích a strategických procesů ve městě, mezi něž patří např. Komunitní plánování či Lokální partnerství.

Pracovníci pobočky se podíleli na několika analýzách a publikacích, např. Sociální diskriminace pod lupou, Analýza individuálního přístupu učitelů k dětem se speciálními vzdělávacími potřebami pro MŠMT či (Ne)zvaní hosté.

 

Přehled všech programů a služeb pobočky naleznete zde


Když podpora v nezaměstnanosti nestačí aneb novela Zákona o zaměstnanosti v praxi

Když podpora v nezaměstnanosti nestačí..

31. srpna 2017
Bílina
Sociální práce;

Článek
Praha nás zlákala již podruhé

Praha nás zlákala již podruhé

27. srpna 2017
Bílina
Sociální práce;

Článek
Vzhůru na palubu aneb plavba bílinské mládeže

Vzhůru na palubu aneb plavba bílinské mládeže

24. srpna 2017
Sociální práce;

Galerie

S „Kozou“ za odměnu třeba do ZOO nebo na koupálko

S „Kozou“ za odměnu třeba do ZOO nebo na..

24. srpna 2017
Bílina
Sociální práce;

Článek
Vzhůru na palubu aneb plavba bílinské mládeže

Vzhůru na palubu aneb plavba bílinské mládeže

15. srpna 2017
Bílina
Sociální práce;

Článek
Příměstský prázdninový tábor 2017

Příměstský prázdninový tábor 2017

2. srpna 2017
Sociální práce;

Galerie

Když podpora v nezaměstnanosti nestačí aneb novela Zákona o zaměstnanosti v praxi

Když podpora v nezaměstnanosti nestačí..

31. srpna 2017
Bílina
Sociální práce;

Článek
Praha nás zlákala již podruhé

Praha nás zlákala již podruhé

27. srpna 2017
Bílina
Sociální práce;

Článek
S „Kozou“ za odměnu třeba do ZOO nebo na koupálko

S „Kozou“ za odměnu třeba do ZOO nebo na..

24. srpna 2017
Bílina
Sociální práce;

Článek

Vzhůru na palubu aneb plavba bílinské mládeže

Vzhůru na palubu aneb plavba bílinské mládeže

15. srpna 2017
Bílina
Sociální práce;

Článek
Příměstský prázdninový tábor 2017

Příměstský prázdninový tábor 2017

2. srpna 2017
Bílina
Sociální práce;

Článek
Ve školce nezahálíme

Ve školce nezahálíme

14. července 2017
Bílina
Sociální práce;

Článek

Vzhůru na palubu aneb plavba bílinské mládeže

Vzhůru na palubu aneb plavba bílinské mládeže

24. srpna 2017
Sociální práce;

Galerie
Příměstský prázdninový tábor 2017

Příměstský prázdninový tábor 2017

2. srpna 2017
Sociální práce;

Galerie
Více novinek
Odběr RSS

Co jsme udělali

Co jsme udělali

Předškolní příprava
Bílina, ČR,od roku 2006

Terénní sociální práce
Bílina, ČR,od roku 2005

Dluhové poradenství
Bílina, ČR,od roku 2005

Pracovní poradenství
Bílina, ČR,od roku 2006

Další programy

Partneři a donoři

Všichni dárci a partneři


Pojďte do školky!

Pojďte do školky!

V projektu Pojďte do školky! se spojilo devět neziskových organizací, které bojují za rovné příležitosti ve vzdělání.


Publikace ke stažení

Publikace ke stažení

V naší knihovně naleznete analýzy a další výzkumné materiály, které v PSI vznikly. Vše volně k dispozici.


Kontakty: pobočka Bílina

Kontakty: pobočka BílinaKontakty

Ředitelka pobočky, Koordinátorka služeb pro děti a mládež

Petra Hauptmanová
petra.hauptmanova@clovekvtisni.cz
gsm.: +420 778 402 398

Koordinátor sociálních služeb pro dospělé

Jan Vašat
jan.vasat@clovekvtisni.cz
gsm.: +420 721 230 807

Pracovnice nízkoprahového zařízení pro děti a mládež

Jana Bašková
jana.baskova@clovekvtisni.cz
gsm.: +420 778 499 196

Kontaktní pracovnice nízkoprahového zařízení pro děti a mládež

Nikola Ulrichová
nikola.ulrichová@clovekvtisni.cz
gsm.: +420 777 782 085

Kontaktní pracovnice nízkoprahového zařízení pro děti a mládež

Anna Škrípalová
anna.skripalova@clovekvtisni.cz
gsm.: +420 778 435 968

Sociálně aktivizační pracovnice

Jiřina Hadrávková
jirina.hadravkova@clovekvtisni.cz
gsm.: +420 778 440 536

Pracovnice předškolního klubu

Zuzana Tomičová
zuzana.tomicova@clovekvtisni.cz
gsm.: +420 777 787 969

Pracovnice s rodinou, Kariérní poradkyně

Nikola Petrlíková
nikola.pertlikova@clovekvtisni.cz
gsm.: +420 778 470 831

Pracovník podpory vzdělávání

Alex Marek Vimrů
marek.vimru@clovekvtisni.cz
gsm.: +420 778 428 682

Terénní pracovnice

Kristýna Volfová
kristyna.volfova@clovekvtisni.cz
gsm.: +420 777 367 896

Osobní poradkyně Transfer

Petra Štědroňová
petra.stedronova@clovekvtisni.cz
gsm.: +420 778 522 331

Terénní pracovnice

Veronika Bednářová
veronika.bednarova@clovekvtisni.cz
gsm.: +420 778 520 784

Kontaktní pracovnice nízkoprahového zařízení pro děti a mládež

Lenka Zajícová
lenka.zajicova@clovekvtisni.cz
gsm.: +420 778 442 559

Další kontakty na osoby ve vedení

Hlavní kancelář
Teplická 555
Bílina
418 01

Člověk v tísni, o. p. s. - Integrované centrum prevence

Teplická 555
Bílina
418 01

Kontakt

Člověk v tísni, o. p. s.
Šafaříkova 635/24
120 00 Praha 2

IČ: 25 75 52 77
DIČ: CZ 25 75 52 77
E-mail: mail@clovekvtisni.cz
Tel: +420 226 200 400

Pro média
media@clovekvtisni.cz
Tel.: +420 222 350 811
Tel.: +420 777 787 943

Kontakt pro dárce
dary@clovekvtisni.cz
Tel.: 226 200 439

Další kontakty

O nás

Jak pomoci

Co děláme

Kde nás najdete

Naše další stránky

Jeden svět na školách

Vzdělávací program Jeden svět na školách je jedním z dlouhodobých projektů společnosti Člověk v tísni. Už dvanáct let přinášíme do škol dokumentární filmy a další audiovizuální materiály jako plnohodnotnou výukovou pomůcku.

Snažíme se současný svět a novodobou historii nejenom popisovat, ale především vykreslit v souvislostech.

http://www.jsns.cz/

NAMA . Výrobky z Namibie

Projekt NAMA podporuje chráněnou dílnu Karas Huisen Crafts na jihu Namibie. Dílna dává práci a obživu asi padesáti ženám a jejich rozvětveným rodinám a vyrábí produkty z tradičních afrických materiálů. Jejich prodejem v České republice pomáhá projekt NAMA svobodným matkám a pěstounkám dětí, jejichž rodiče zemřeli na AIDS, nalézt sílu postavit se na vlastní nohy.

http://www.nama.cz/

Varianty

Vzdělávací program Varianty společnosti Člověk v tísni nabízí více než deset let informační servis a metodickou podporu v oblasti interkulturního (IKV) a globálního rozvojového vzdělávání (GRV).

Hlavní cíle programu Varianty:

  • Podpora inkluzivního prostředí a otevřeného klimatu ve školách.
  • Výchova ke globálního zodpovědnosti.

http://www.varianty.cz/index.php

Festival Jeden svět

Mezinárodní festival dokumentárních filmů o lidských právech Jeden svět, který pořádá společnost Člověk v tísni, je v současnosti největším dokumentárním festivalem s tematikou lidských práv na světě.

http://www.jedensvet.cz

Rozvojovka

Předáváme informace o rozvojové pomoci a globálních problémech.

Pořádáme konference, vydáváme informační bulletin a pravidelné tématické přílohy v tisku, spolupracujeme s médii, odborníky i studenty, účastníme se hudebních festivalů s informačním stánkem, pořádáme výstavy, debaty, semináře a soutěže

http://www.rozvojovka.cz

Program Migrace

Hlavním cílem programu je poskytovat veřejnosti objektivní informace o migraci v Česku prostřednictvím médií a dalších zdrojů informací, ale také bořit zaběhlé stereotypy o cizincích, a tak přispívat k lepšímu soužití imigrantů a většinové společnosti.

http://migration4media.net/

Skutečný dárek

Sbírku Skutečná pomoc jsme založili, abychom mohli systematicky a efektivně pomáhat v chudších zemích světa. Chudoba a s ní spojené problémy rozvojového světa totiž ročně zabijí více lidí než přírodní katastrofy a války dohromady. To se navíc odehrává na okraji mediálního zájmu.

http://www.skutecnydarek.cz/