Člověk v tísni  Sociální integrace  Naše projekty Projekt Sociální a poradenské služby Žlutice - Valeč

Projekt Sociální a poradenské služby Žlutice - Valeč

Projekt je zaměřen na zmírnění dopadů sociálního vyloučení rodin s dětmi a jednotlivců žijících ve Žluticích a Valči. Pomocí sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi a dluhového poradenství přispívá ke zlepšení sociálně-ekonomické situace sociálně vyloučených obyvatel Žluticka, a podporuje tak jejich zapojení do společenského života a na trh práce. Projekt navazuje na strategické dokumenty Žluticka a vede k naplnění cíle 3.5 Strategického plánu sociálního začleňování Žluticko 2016-2018.

Projekt CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_042/0006113 „Sociální a poradenské služby Žlutice - Valeč“ je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR.

Registrační číslo projektu: CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_042/0006113

Název projektu: Sociální a poradenské služby Žlutice - Valeč

Termín realizace projektu: 1. 6. 2017 – 31. 5. 2020

Jaký problém projekt řeší?

Žluticko je regionem označovaným jako periferní oblast Karlovarského kraje. Chudobu a ohrožení sociálním vyloučením nalezneme v různé míře téměř ve všech obcích v regionu, Žlutice a Valeč patří mezi místa s vyšší koncentrací sociálních problémů. Dle Strategického plánu sociálního začleňování Žluticko 2016 - 2018 (SPSZ) je hlavním problémem prostorové vyloučení regionu, špatná dopravní dostupnost a nevhodné napojení na veřejnou dopravu. Spolu s nedostatkem pracovních příležitostí v regionu a vysokým nákladům na dojíždění za prací do jiných oblastí se kumulují problémy spojené se sociálním vyloučením. SPSZ uvádí, že na Žluticku žije cca 300 obyvatel ohrožených sociálním vyloučením. Díky strukturální nezaměstnanosti v regionu (cca 16%) a nízké kvalifikaci obyvatel je velká část obyvatel závislá na dávkách sociální pomoci. Dávky hmotné nouze pobíralo cca 160 domácností, tedy šestina, asi polovina z nich dlouhodobě (odhad ÚP, 2013). Chudnutí se dotýká širší skupiny obyvatel, na hranici chudoby se pohybuje podstatně více než šestina domácností. Velkým problémem je vysoká zadluženost a probíhající exekuce (cca 200 dlužníků ohrožených sociálním vyloučením). Dle SPSZ je problémem i nepříznivá rodinná situace (cca 15 rodin s dětmi dlouhodobě ohrožených krizovou sociální situací). Lidé, kteří se dlouhodobě nacházejí v obtížné životní situaci, nejsou motivováni ani schopni svou situaci řešit sami. Pokud nedochází k systematickému řešení problémů spojených se sociálním vyloučením, dochází k jeho prohlubování, stupňování problémů a nárůstu sociálně patologických jevů. Projekt pomocí osvědčených sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi a dluhového poradenství řeší nepříznivou situaci sociálně vyloučených rodin a jednotlivců na Žluticku a reaguje tak na SPSZ, jehož prioritou je předcházení a snižování sociálního vyloučení obyvatel.

Co je cílem projektu?

Cílem projektu je stabilizovat nebo zlepšit nepříznivou sociální situaci rodin s dětmi a jednotlivců na Žluticku. Prostředkem pro dosažení cíle je realizace sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi (SAS) a dluhového poradenství. Projektové aktivity povedou ke zlepšení dovedností cílové skupiny, které přispějí k jejich zapojení do společenského života a na trh práce.

Projekt přispívá k naplnění priority SPSZ “Předcházení a snižování sociálního vyloučení obyvatel” a specifického cíle 3.5 “Do roku 2018 se prostřednictvím sociálních a poradenských služeb (SAS a dluhové poradenství) do řešení své nepříznivé situace aktivně zapojí 15 rodin a 40 osob sociálně vyloučených či sociálním vyloučením ohrožených na Žluticku.

Cílem projektu je takto podpořit min. 85 osob, z toho 25 rodin v rámci SAS a 60 jednotlivců v rámci dluhového poradenství.

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

Služba SAS přispěje k posílení rodičovských dovedností, jež povedou k zapojení členů rodiny do sociálního a ekonomického života společnosti. Rodiny budou podpořeny v tom, aby se naučily jednat s úřady a institucemi (např. vyřídit si doklady, dávky, lékaře, aj.), sestavit rodinný rozpočet a pravidelně hradit závazky s ním spojené, orientovat se ve smlouvách, dokumentech a jiných písemnostech a vytvářet funkční sociální vazby uvnitř rodiny (např. zlepšení rodičů při péči o děti, řešení rizikových způsobů života uvnitř rodiny, aj.).

Dluhové poradenství

Dluhové poradenství povede ke zvýšení schopností cílové skupiny efektivně hospodařit se svými finančními zdroji a splácet své dluhy. Klienti budou vedeni k tomu, aby např. dokázali získat přehled o svých závazcích nebo si sjednat splátkový kalendář, naučili se hospodařit se svými finančními prostředky, jednat s úřady, věřiteli či exekutory.

Sdílejte nás:
Není všechno takové, jak se zdá

Není všechno takové, jak se zdá

4. září 2017
Česká republika;
Ústí nad Labem
Sociální práce;

Článek
Když podpora v nezaměstnanosti nestačí aneb novela Zákona o zaměstnanosti v praxi

Když podpora v nezaměstnanosti nestačí..

31. srpna 2017
Bílina
Sociální práce;

Článek
Prázdninové aktivity v Sokolově

Prázdninové aktivity v Sokolově

30. srpna 2017
Karlovy Vary
Sociální práce;

Článek

Dvoreček jako z lega

Dvoreček jako z lega

29. srpna 2017
Česká republika;
Kladno
Sociální práce;

Článek
Praha nás zlákala již podruhé

Praha nás zlákala již podruhé

27. srpna 2017
Bílina
Sociální práce;

Článek
Vzhůru na palubu aneb plavba bílinské mládeže

Vzhůru na palubu aneb plavba bílinské mládeže

24. srpna 2017
Sociální práce;

Galerie

Není všechno takové, jak se zdá

Není všechno takové, jak se zdá

4. září 2017
Česká republika;
Ústí nad Labem
Sociální práce;

Článek
Když podpora v nezaměstnanosti nestačí aneb novela Zákona o zaměstnanosti v praxi

Když podpora v nezaměstnanosti nestačí..

31. srpna 2017
Bílina
Sociální práce;

Článek
Prázdninové aktivity v Sokolově

Prázdninové aktivity v Sokolově

30. srpna 2017
Karlovy Vary
Sociální práce;

Článek

Dvoreček jako z lega

Dvoreček jako z lega

29. srpna 2017
Česká republika;
Kladno
Sociální práce;

Článek
Praha nás zlákala již podruhé

Praha nás zlákala již podruhé

27. srpna 2017
Bílina
Sociální práce;

Článek
S „Kozou“ za odměnu třeba do ZOO nebo na koupálko

S „Kozou“ za odměnu třeba do ZOO nebo na..

24. srpna 2017
Bílina
Sociální práce;

Článek

Vzhůru na palubu aneb plavba bílinské mládeže

Vzhůru na palubu aneb plavba bílinské mládeže

24. srpna 2017
Sociální práce;

Galerie
Příměstský prázdninový tábor 2017

Příměstský prázdninový tábor 2017

2. srpna 2017
Sociální práce;

Galerie
Lázeňský pohár Teplice 2017

Lázeňský pohár Teplice 2017

7. července 2017
Sociální práce;

Galerie

Zahájení lázeňské sezony 2017

Zahájení lázeňské sezony 2017

8. června 2017
Sociální práce;

Galerie
Den sociálních služeb v Bílině

Den sociálních služeb v Bílině

8. června 2017
Sociální práce;

Galerie
Výlet do Prahy s Kristýnou

Výlet do Prahy s Kristýnou

5. dubna 2017
Sociální práce;

Galerie

Zpoza Klece Fest

Zpoza Klece Fest

30. září 2015
Liberec
Sociální práce;

Video
Story paní Králové 2

Story paní Králové 2

31. ledna 2014
Sociální práce;

Video
Story paní Králové 1

Story paní Králové 1

31. ledna 2014
Sociální práce;

Video

Exekuce

Exekuce

11. září 2013
Sociální práce;

Video
Oddlužení

Oddlužení

11. září 2013
Sociální práce;

Video
Rozhodčí doložka

Rozhodčí doložka

11. září 2013
Sociální práce;

Video

Více novinek
Odběr RSS

Publikace ke stažení

Publikace ke stažení

V naší knihovně naleznete analýzy a další výzkumné materiály, které v PSI vznikly. Vše volně k dispozici.


Človek v ohrození

Človek v ohrození

Naše sociální služby poskytujeme od roku 2006 také na Slovensku. Naši pracovníci působí především na východu země.


Pojďte do školky!

Pojďte do školky!

V projektu Pojďte do školky! se spojilo devět neziskových organizací, které bojují za rovné příležitosti ve vzdělání.


Byznys s dluhy

Byznys s dluhy

Vše o dluhové problematice. Index etického úvěrování, analýzy rozhovory...Kontakt

Člověk v tísni, o. p. s.
Šafaříkova 635/24
120 00 Praha 2

IČ: 25 75 52 77
DIČ: CZ 25 75 52 77
E-mail: mail@clovekvtisni.cz
Tel: +420 226 200 400

Pro média
media@clovekvtisni.cz
Tel.: +420 222 350 811
Tel.: +420 777 787 943

Kontakt pro dárce
dary@clovekvtisni.cz
Tel.: 226 200 439

Další kontakty

O nás

Jak pomoci

Co děláme

Kde nás najdete

Naše další stránky

Varianty

Vzdělávací program Varianty společnosti Člověk v tísni nabízí více než deset let informační servis a metodickou podporu v oblasti interkulturního (IKV) a globálního rozvojového vzdělávání (GRV).

Hlavní cíle programu Varianty:

  • Podpora inkluzivního prostředí a otevřeného klimatu ve školách.
  • Výchova ke globálního zodpovědnosti.

http://www.varianty.cz/index.php

Rozvojovka

Předáváme informace o rozvojové pomoci a globálních problémech.

Pořádáme konference, vydáváme informační bulletin a pravidelné tématické přílohy v tisku, spolupracujeme s médii, odborníky i studenty, účastníme se hudebních festivalů s informačním stánkem, pořádáme výstavy, debaty, semináře a soutěže

http://www.rozvojovka.cz

Jeden svět na školách

Vzdělávací program Jeden svět na školách je jedním z dlouhodobých projektů společnosti Člověk v tísni. Už dvanáct let přinášíme do škol dokumentární filmy a další audiovizuální materiály jako plnohodnotnou výukovou pomůcku.

Snažíme se současný svět a novodobou historii nejenom popisovat, ale především vykreslit v souvislostech.

http://www.jsns.cz/

Program Migrace

Hlavním cílem programu je poskytovat veřejnosti objektivní informace o migraci v Česku prostřednictvím médií a dalších zdrojů informací, ale také bořit zaběhlé stereotypy o cizincích, a tak přispívat k lepšímu soužití imigrantů a většinové společnosti.

http://migration4media.net/

Festival Jeden svět

Mezinárodní festival dokumentárních filmů o lidských právech Jeden svět, který pořádá společnost Člověk v tísni, je v současnosti největším dokumentárním festivalem s tematikou lidských práv na světě.

http://www.jedensvet.cz

Skutečný dárek

Sbírku Skutečná pomoc jsme založili, abychom mohli systematicky a efektivně pomáhat v chudších zemích světa. Chudoba a s ní spojené problémy rozvojového světa totiž ročně zabijí více lidí než přírodní katastrofy a války dohromady. To se navíc odehrává na okraji mediálního zájmu.

http://www.skutecnydarek.cz/

NAMA . Výrobky z Namibie

Projekt NAMA podporuje chráněnou dílnu Karas Huisen Crafts na jihu Namibie. Dílna dává práci a obživu asi padesáti ženám a jejich rozvětveným rodinám a vyrábí produkty z tradičních afrických materiálů. Jejich prodejem v České republice pomáhá projekt NAMA svobodným matkám a pěstounkám dětí, jejichž rodiče zemřeli na AIDS, nalézt sílu postavit se na vlastní nohy.

http://www.nama.cz/