Člověk v tísni  Sociální integrace  Naše projekty Projekt Sociální práce za kopcem

Projekt Sociální práce za kopcem

Projekt Za kopcem je zaměřen na zlepšení socio-ekonomické situace sociálně vyloučených a sociálním vyloučením ohrožených obyvatel Jesenicka a Zlatohorska. Projekt bude realizovat registrované sociální služby Terénní programy a Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi a neregistrovanou aktivitu Pracovní poradenství. Potřeba těchto aktivit byla definována ve Strategickém plánu sociálního začleňování na Jesenicku 2015-2018, který je výsledkem shody lokálních partnerů.

Projekt „Sociální práce za kopcem“, reg. číslo: CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_042/0006157 je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR

 

Registrační číslo projektu: CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_042/0006157

Název projektu CZ: Sociální práce za kopcem

Předpokládané datum zahájení: 1.4.2017

Předpokládané datum ukončení: 31.3.2020

Popis projektu?

Jaký problém projekt řeší?

ORP Jeseník je ve vztahu k sociálnímu vyloučení specifické, a to tím, že ve většině případů nelze hovořit o sociálně vyloučených lokalitách typu ulice, domy, apod. V tomto regionu má sociální vyloučení spíše strukturální charakter. Z tohoto důvodu nelze přesně stanovit počet sociálně vyloučených osob. Současně Gabalova zpráva hovoří o 700 osobách na celém území ORP. O sociálně vyloučených osobách se mnohdy ví v rámci sousedských vztahů, zároveň však chybí nástroj pro získávání těchto informací. Dále hovoříme o osobách ohrožených sociálním vyloučením, které v Gabalově zprávě nejsou zmiňovány (Strategický plán sociálního začleňování Jesenicko 2015-2018, dále jen SPSZ). Počet těchto osob je odhadován na několik tisíc (Participativní průzkum potřebnosti, dostupnosti a kvality sociálních služeb pro ohrožené sociálním vyloučením a sociálně vyloučené na Jesenicku). Tyto odhady i zkušenosti poskytovatelů sociálních služeb vypovídají o potřebě posílit síť poskytovatelů sociálních služeb. V praxi sociální práce se často setkáváme s předluženými jedinci (i rodinami), dlouhodobě závislými na dávkách, časté je  hrožení ztrátou bydlení. V rodinách chybí dovednosti pro hospodaření i dlouhodobější životní strategie, u rodičů se setkáváme s nedostatečnými kompetencemi pro výchovu a vzdělávaní dětí. SPSZ představuje ORP Jeseník jako místo s vysokou mírou nezaměstnanosti, neschopností konkurovat větším městům v nabídce pracovních míst a se zvyšujícím se počtem pracujících cizinců, špatnou dopravní dostupností, nízkým počtem kvalifikovaných osob a ztrátou pracovních kompetencí u osob z CS. Setkáváme se s porušováním právních předpisů z oblasti pracovního práva, bezpečnosti práce a zákona o zaměstnanosti.

Tento projekt řeší problém osob sociálně vyloučených a sociálním vyloučením ohrožených na Jesenicku a Zlatohorsku, dále porušování pracovně-právních norem a sníženou míru pracovních kompetencí u osob z CS.

Co je cílem projektu?

V rámci tohoto projektu byly stanoveny 4 cíle, které svou povahou směřují ke zlepšení socioekonomické situace sociálně vyloučených a sociálním vyloučením ohrožených obyvatel Jesenicka a Zlatohorska a které budou splněny k 31.3.2020:

1. Zastavení zhoršování tíživé sociální situace rodin a jednotlivců na Jesenicku a Zlatohorsku.

Kritérium splnění cíle: Nejméně 6 osob bude podpořeno v udržení si jejich stávajícího bydlení a nejméně 4 rodiny budou podpořeny v tom, aby se dokázaly orientovat ve svých finančních závazcích.

2. Nastavení zlepšování tíživé sociální situace jednotlivců a rodin.

Kritérium splnění cíle: U 10 osob dojde k zastavení alespoň jedné exekuce. Nejméně 4 osoby a 4 rodiny budou podpořeny v tom, aby dokázaly sestavit svůj osobní (rodinný) rozpočet a pravidelně hradit své závazky. Nejméně 4 osoby podají insolvenční návrh. Nejméně 10 rodin bude podpořeno ve vyjednávacích kompetencích (vyřízení dávek, jednání s lékaři, Úřadem práce, apod.). Alespoň 10 rodin bude podpořeno v tom, aby se naučily vytvářet funkční sociální vazby v rodině (např. řešení rizikových způsobů jednání v rodině, rozlišování zbytných a nezbytných výdajů).

3. Zaměstnaní lidé z řad cílové skupiny získají podporu při naplňování jejich práv v pracovně-právních vztazích.

Kritérium splnění cíle: Alespoň 5 osob bude hájit svá práva v pracovně-právních vztazích.

4. Na základě individuální práce a diagnostiky jsou klienti směřováni na vhodné pracovní pozice/případné doplnění kvalifikace.

Kritérium splnění cíle: Nejméně 20 osob projde pracovní diagnostikou. Minim. 10 osob nastoupí na pracovní místo APZ. Nejméně 8 osob bude rozvíjet své pracovní kompetence. Alespoň 30 osob absolvuje vzdělávací seminář.

 

Sdílejte nás:
Není všechno takové, jak se zdá

Není všechno takové, jak se zdá

4. září 2017
Česká republika;
Ústí nad Labem
Sociální práce;

Článek
Když podpora v nezaměstnanosti nestačí aneb novela Zákona o zaměstnanosti v praxi

Když podpora v nezaměstnanosti nestačí..

31. srpna 2017
Bílina
Sociální práce;

Článek
Prázdninové aktivity v Sokolově

Prázdninové aktivity v Sokolově

30. srpna 2017
Karlovy Vary
Sociální práce;

Článek

Dvoreček jako z lega

Dvoreček jako z lega

29. srpna 2017
Česká republika;
Kladno
Sociální práce;

Článek
Praha nás zlákala již podruhé

Praha nás zlákala již podruhé

27. srpna 2017
Bílina
Sociální práce;

Článek
Vzhůru na palubu aneb plavba bílinské mládeže

Vzhůru na palubu aneb plavba bílinské mládeže

24. srpna 2017
Sociální práce;

Galerie

Není všechno takové, jak se zdá

Není všechno takové, jak se zdá

4. září 2017
Česká republika;
Ústí nad Labem
Sociální práce;

Článek
Když podpora v nezaměstnanosti nestačí aneb novela Zákona o zaměstnanosti v praxi

Když podpora v nezaměstnanosti nestačí..

31. srpna 2017
Bílina
Sociální práce;

Článek
Prázdninové aktivity v Sokolově

Prázdninové aktivity v Sokolově

30. srpna 2017
Karlovy Vary
Sociální práce;

Článek

Dvoreček jako z lega

Dvoreček jako z lega

29. srpna 2017
Česká republika;
Kladno
Sociální práce;

Článek
Praha nás zlákala již podruhé

Praha nás zlákala již podruhé

27. srpna 2017
Bílina
Sociální práce;

Článek
S „Kozou“ za odměnu třeba do ZOO nebo na koupálko

S „Kozou“ za odměnu třeba do ZOO nebo na..

24. srpna 2017
Bílina
Sociální práce;

Článek

Vzhůru na palubu aneb plavba bílinské mládeže

Vzhůru na palubu aneb plavba bílinské mládeže

24. srpna 2017
Sociální práce;

Galerie
Příměstský prázdninový tábor 2017

Příměstský prázdninový tábor 2017

2. srpna 2017
Sociální práce;

Galerie
Lázeňský pohár Teplice 2017

Lázeňský pohár Teplice 2017

7. července 2017
Sociální práce;

Galerie

Zahájení lázeňské sezony 2017

Zahájení lázeňské sezony 2017

8. června 2017
Sociální práce;

Galerie
Den sociálních služeb v Bílině

Den sociálních služeb v Bílině

8. června 2017
Sociální práce;

Galerie
Výlet do Prahy s Kristýnou

Výlet do Prahy s Kristýnou

5. dubna 2017
Sociální práce;

Galerie

Zpoza Klece Fest

Zpoza Klece Fest

30. září 2015
Liberec
Sociální práce;

Video
Story paní Králové 2

Story paní Králové 2

31. ledna 2014
Sociální práce;

Video
Story paní Králové 1

Story paní Králové 1

31. ledna 2014
Sociální práce;

Video

Exekuce

Exekuce

11. září 2013
Sociální práce;

Video
Oddlužení

Oddlužení

11. září 2013
Sociální práce;

Video
Rozhodčí doložka

Rozhodčí doložka

11. září 2013
Sociální práce;

Video

Více novinek
Odběr RSS

Publikace ke stažení

Publikace ke stažení

V naší knihovně naleznete analýzy a další výzkumné materiály, které v PSI vznikly. Vše volně k dispozici.


Človek v ohrození

Človek v ohrození

Naše sociální služby poskytujeme od roku 2006 také na Slovensku. Naši pracovníci působí především na východu země.


Pojďte do školky!

Pojďte do školky!

V projektu Pojďte do školky! se spojilo devět neziskových organizací, které bojují za rovné příležitosti ve vzdělání.


Byznys s dluhy

Byznys s dluhy

Vše o dluhové problematice. Index etického úvěrování, analýzy rozhovory...Kontakt

Člověk v tísni, o. p. s.
Šafaříkova 635/24
120 00 Praha 2

IČ: 25 75 52 77
DIČ: CZ 25 75 52 77
E-mail: mail@clovekvtisni.cz
Tel: +420 226 200 400

Pro média
media@clovekvtisni.cz
Tel.: +420 222 350 811
Tel.: +420 777 787 943

Kontakt pro dárce
dary@clovekvtisni.cz
Tel.: 226 200 439

Další kontakty

O nás

Jak pomoci

Co děláme

Kde nás najdete

Naše další stránky

Skutečný dárek

Sbírku Skutečná pomoc jsme založili, abychom mohli systematicky a efektivně pomáhat v chudších zemích světa. Chudoba a s ní spojené problémy rozvojového světa totiž ročně zabijí více lidí než přírodní katastrofy a války dohromady. To se navíc odehrává na okraji mediálního zájmu.

http://www.skutecnydarek.cz/

Jeden svět na školách

Vzdělávací program Jeden svět na školách je jedním z dlouhodobých projektů společnosti Člověk v tísni. Už dvanáct let přinášíme do škol dokumentární filmy a další audiovizuální materiály jako plnohodnotnou výukovou pomůcku.

Snažíme se současný svět a novodobou historii nejenom popisovat, ale především vykreslit v souvislostech.

http://www.jsns.cz/

Festival Jeden svět

Mezinárodní festival dokumentárních filmů o lidských právech Jeden svět, který pořádá společnost Člověk v tísni, je v současnosti největším dokumentárním festivalem s tematikou lidských práv na světě.

http://www.jedensvet.cz

Rozvojovka

Předáváme informace o rozvojové pomoci a globálních problémech.

Pořádáme konference, vydáváme informační bulletin a pravidelné tématické přílohy v tisku, spolupracujeme s médii, odborníky i studenty, účastníme se hudebních festivalů s informačním stánkem, pořádáme výstavy, debaty, semináře a soutěže

http://www.rozvojovka.cz

NAMA . Výrobky z Namibie

Projekt NAMA podporuje chráněnou dílnu Karas Huisen Crafts na jihu Namibie. Dílna dává práci a obživu asi padesáti ženám a jejich rozvětveným rodinám a vyrábí produkty z tradičních afrických materiálů. Jejich prodejem v České republice pomáhá projekt NAMA svobodným matkám a pěstounkám dětí, jejichž rodiče zemřeli na AIDS, nalézt sílu postavit se na vlastní nohy.

http://www.nama.cz/

Program Migrace

Hlavním cílem programu je poskytovat veřejnosti objektivní informace o migraci v Česku prostřednictvím médií a dalších zdrojů informací, ale také bořit zaběhlé stereotypy o cizincích, a tak přispívat k lepšímu soužití imigrantů a většinové společnosti.

http://migration4media.net/

Varianty

Vzdělávací program Varianty společnosti Člověk v tísni nabízí více než deset let informační servis a metodickou podporu v oblasti interkulturního (IKV) a globálního rozvojového vzdělávání (GRV).

Hlavní cíle programu Varianty:

  • Podpora inkluzivního prostředí a otevřeného klimatu ve školách.
  • Výchova ke globálního zodpovědnosti.

http://www.varianty.cz/index.php