Člověk v tísni  Sociální integrace  Naše projekty Projekt Vzdělávejme společně děti předškolního věku v Liberci

Projekt Vzdělávejme společně děti předškolního věku v Liberci

Město Liberec v rámci projektu podporuje nástup dětí ze socioekonomicky znevýhodněného a kulturně odlišného prostředí do mateřských škol. Rovněž pomáhá dětem i rodičům v rámci adaptačního období po nástupu do mateřské školy. Za tímto účelem hodlá společně s partnery projektu podpořit stávající předškolní centrum, na základě této spolupráce také vznik centra dalšího a společně s pedagogy mateřských škol, které zřizuje, naplnit cíle projektu.

Projekt „Vzdělávejme společně děti předškolního věku v Liberci“ CZ.02.3.61/0.0/0.0/15_007/0000249 v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR.

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.61/0.0/0.0/15_007/0000249

Název projektu – česky: Vzdělávejme společně děti předškolního věku v Liberci

Předpokládané datum zahájení fyzické realizace projektu: 1. 12. 2016

Předpokládané datum ukončení fyzické realizace projektu: 30. 11. 2019

Popis projektu

Projekt má umožnit dětem ze socioekonomicky znevýhodněného a kulturně odlišného prostředí bezproblémový nástup do mateřských škol, a současně podpořit samotné děti i rodiče při adaptačním pobytu v těchto mateřských školách.

Řada dětí ze sociálně vyloučených lokalit dochází na liberecké základní školy a školy se speciálním vzdělávacím programem. Je proto žádoucí, aby tyto děti navštěvovaly včas školy mateřské a díky tomu se poté snáze zařadily do hlavního vzdělávacího proudu v rámci povinné školní docházky.

Snahou projektu je napomoci vyřešit stávající segregační tendence vzdělávacího systému a umožnit tak všem dětem předškolního věku přístup do běžných mateřských škol, které budou nejen otevřené odlišnostem žáků, ale dokonce budou schopny s těmito odlišnostmi pracovat tak, aby to přineslo užitek všem žákům, učitelům a rodičům.

Co je cílem projektu?

Cílem projektu je podpora nástupu dětí ze socioekonomicky znevýhodněného a kulturně odlišného prostředí do mateřských škol, a následná podpora dětí i jejich rodičů v rámci adaptačního období po nástupu do mateřské školy. V Liberci budou fungovat dva předškolní kluby, jeden v gesci organizace Člověk v tísni (jeho činnost bude rozvinuta) a druhý v gesci ITveSkole.cz, o.p.s.

Dalším cílem projektu je rozvinout inkluzivní vzdělávání v mateřských školách a uspořádat tam výchovně vzdělávací proces tak, aby naplnil koncept rovných příležitostí a nabídl adekvátní podporu v rámci vyučování všem dětem bez ohledu na jejich individuální rozdíly s cílem maximálně rozvinout jejich vzdělávací potenciál. Do projektu bude zapojeno 5 mateřských škol, z projektových prostředků bude uhrazeno, dle požadavků ředitelek, 13 školních asistentů po dobu 3 školních roků.

V rámci projektu bude připraveno vzdělávání. Pro pracovníky předškolních klubů v podobě intenzivního kurzu na začátku projektu a následného průběžného vzdělávání po celou dobu projektu. Vzdělávání bude zajišťovat Technická univerzita v Liberci. Pro nově přijaté školní asistenty bude ve dvou bězích připraveno dvousemestrální kvalifikační studium v délce 125 hodin. Bude koncipováno tak, aby se vzdělávání mohli účastnit i další školní asistenti z dalších mateřských škol ve městě.

Společně s pracovníky klubů bude probíhat i vzdělávání učitelek zapojených 5 MŠ. I toto vzdělávání bude otevřené a přístupné do dalších mateřských škol ve městě.

Zapojení dalších cílových skupin.

Kromě dětí, docházejících do předškolního klubu, bude projekt pracovat i s rodiči (účast na vzdělávání v rámci Klubu rodičů a akcích klubu, individuální návštěvy apod.).

Liberecká pobočka ČvT v tomto projektu zajišťuje jeden z předškolních klubů.

 

Sdílejte nás:
Není všechno takové, jak se zdá

Není všechno takové, jak se zdá

4. září 2017
Česká republika;
Ústí nad Labem
Sociální práce;

Článek
Když podpora v nezaměstnanosti nestačí aneb novela Zákona o zaměstnanosti v praxi

Když podpora v nezaměstnanosti nestačí..

31. srpna 2017
Bílina
Sociální práce;

Článek
Prázdninové aktivity v Sokolově

Prázdninové aktivity v Sokolově

30. srpna 2017
Karlovy Vary
Sociální práce;

Článek

Dvoreček jako z lega

Dvoreček jako z lega

29. srpna 2017
Česká republika;
Kladno
Sociální práce;

Článek
Praha nás zlákala již podruhé

Praha nás zlákala již podruhé

27. srpna 2017
Bílina
Sociální práce;

Článek
Vzhůru na palubu aneb plavba bílinské mládeže

Vzhůru na palubu aneb plavba bílinské mládeže

24. srpna 2017
Sociální práce;

Galerie

Není všechno takové, jak se zdá

Není všechno takové, jak se zdá

4. září 2017
Česká republika;
Ústí nad Labem
Sociální práce;

Článek
Když podpora v nezaměstnanosti nestačí aneb novela Zákona o zaměstnanosti v praxi

Když podpora v nezaměstnanosti nestačí..

31. srpna 2017
Bílina
Sociální práce;

Článek
Prázdninové aktivity v Sokolově

Prázdninové aktivity v Sokolově

30. srpna 2017
Karlovy Vary
Sociální práce;

Článek

Dvoreček jako z lega

Dvoreček jako z lega

29. srpna 2017
Česká republika;
Kladno
Sociální práce;

Článek
Praha nás zlákala již podruhé

Praha nás zlákala již podruhé

27. srpna 2017
Bílina
Sociální práce;

Článek
S „Kozou“ za odměnu třeba do ZOO nebo na koupálko

S „Kozou“ za odměnu třeba do ZOO nebo na..

24. srpna 2017
Bílina
Sociální práce;

Článek

Vzhůru na palubu aneb plavba bílinské mládeže

Vzhůru na palubu aneb plavba bílinské mládeže

24. srpna 2017
Sociální práce;

Galerie
Příměstský prázdninový tábor 2017

Příměstský prázdninový tábor 2017

2. srpna 2017
Sociální práce;

Galerie
Lázeňský pohár Teplice 2017

Lázeňský pohár Teplice 2017

7. července 2017
Sociální práce;

Galerie

Zahájení lázeňské sezony 2017

Zahájení lázeňské sezony 2017

8. června 2017
Sociální práce;

Galerie
Den sociálních služeb v Bílině

Den sociálních služeb v Bílině

8. června 2017
Sociální práce;

Galerie
Výlet do Prahy s Kristýnou

Výlet do Prahy s Kristýnou

5. dubna 2017
Sociální práce;

Galerie

Zpoza Klece Fest

Zpoza Klece Fest

30. září 2015
Liberec
Sociální práce;

Video
Story paní Králové 2

Story paní Králové 2

31. ledna 2014
Sociální práce;

Video
Story paní Králové 1

Story paní Králové 1

31. ledna 2014
Sociální práce;

Video

Exekuce

Exekuce

11. září 2013
Sociální práce;

Video
Oddlužení

Oddlužení

11. září 2013
Sociální práce;

Video
Rozhodčí doložka

Rozhodčí doložka

11. září 2013
Sociální práce;

Video

Více novinek
Odběr RSS

Publikace ke stažení

Publikace ke stažení

V naší knihovně naleznete analýzy a další výzkumné materiály, které v PSI vznikly. Vše volně k dispozici.


Človek v ohrození

Človek v ohrození

Naše sociální služby poskytujeme od roku 2006 také na Slovensku. Naši pracovníci působí především na východu země.


Pojďte do školky!

Pojďte do školky!

V projektu Pojďte do školky! se spojilo devět neziskových organizací, které bojují za rovné příležitosti ve vzdělání.


Byznys s dluhy

Byznys s dluhy

Vše o dluhové problematice. Index etického úvěrování, analýzy rozhovory...Kontakt

Člověk v tísni, o. p. s.
Šafaříkova 635/24
120 00 Praha 2

IČ: 25 75 52 77
DIČ: CZ 25 75 52 77
E-mail: mail@clovekvtisni.cz
Tel: +420 226 200 400

Pro média
media@clovekvtisni.cz
Tel.: +420 222 350 811
Tel.: +420 777 787 943

Kontakt pro dárce
dary@clovekvtisni.cz
Tel.: 226 200 439

Další kontakty

O nás

Jak pomoci

Co děláme

Kde nás najdete

Naše další stránky

NAMA . Výrobky z Namibie

Projekt NAMA podporuje chráněnou dílnu Karas Huisen Crafts na jihu Namibie. Dílna dává práci a obživu asi padesáti ženám a jejich rozvětveným rodinám a vyrábí produkty z tradičních afrických materiálů. Jejich prodejem v České republice pomáhá projekt NAMA svobodným matkám a pěstounkám dětí, jejichž rodiče zemřeli na AIDS, nalézt sílu postavit se na vlastní nohy.

http://www.nama.cz/

Program Migrace

Hlavním cílem programu je poskytovat veřejnosti objektivní informace o migraci v Česku prostřednictvím médií a dalších zdrojů informací, ale také bořit zaběhlé stereotypy o cizincích, a tak přispívat k lepšímu soužití imigrantů a většinové společnosti.

http://migration4media.net/

Rozvojovka

Předáváme informace o rozvojové pomoci a globálních problémech.

Pořádáme konference, vydáváme informační bulletin a pravidelné tématické přílohy v tisku, spolupracujeme s médii, odborníky i studenty, účastníme se hudebních festivalů s informačním stánkem, pořádáme výstavy, debaty, semináře a soutěže

http://www.rozvojovka.cz

Skutečný dárek

Sbírku Skutečná pomoc jsme založili, abychom mohli systematicky a efektivně pomáhat v chudších zemích světa. Chudoba a s ní spojené problémy rozvojového světa totiž ročně zabijí více lidí než přírodní katastrofy a války dohromady. To se navíc odehrává na okraji mediálního zájmu.

http://www.skutecnydarek.cz/

Jeden svět na školách

Vzdělávací program Jeden svět na školách je jedním z dlouhodobých projektů společnosti Člověk v tísni. Už dvanáct let přinášíme do škol dokumentární filmy a další audiovizuální materiály jako plnohodnotnou výukovou pomůcku.

Snažíme se současný svět a novodobou historii nejenom popisovat, ale především vykreslit v souvislostech.

http://www.jsns.cz/

Festival Jeden svět

Mezinárodní festival dokumentárních filmů o lidských právech Jeden svět, který pořádá společnost Člověk v tísni, je v současnosti největším dokumentárním festivalem s tematikou lidských práv na světě.

http://www.jedensvet.cz

Varianty

Vzdělávací program Varianty společnosti Člověk v tísni nabízí více než deset let informační servis a metodickou podporu v oblasti interkulturního (IKV) a globálního rozvojového vzdělávání (GRV).

Hlavní cíle programu Varianty:

  • Podpora inkluzivního prostředí a otevřeného klimatu ve školách.
  • Výchova ke globálního zodpovědnosti.

http://www.varianty.cz/index.php