Člověk v tísni  Sociální integrace  Naše projekty Projekt V pravou chvíli

Projekt V pravou chvíli

Projekt se zaměřuje na pomoc osobám v oblasti Frýdlantského výběžku, které jsou ohrožené sociálním vyloučením a nemají dostatečné kompetence k řešení svých obtíží. Přijít „V pravou chvíli“ je pro vyřešení problému důležité. Pomocí sociálních služeb Odborné sociální poradenství a Terénní programy reagujeme na poptávku po řešení obtížných životních situací. Potřeby obyvatel byly definovány ve Strategickém plánu sociálního začleňování Frýdlantsko, jenž je výsledkem shody lokálních partnerů.

Projekt „V pravou chvíli“ CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_042/0003283 je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR.

Registrační číslo projektu: CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_042/0003283

Název projektu – česky: V pravou chvíli

Předpokládané datum zahájení fyzické realizace projektu: 1. 11. 2016

Předpokládané datum ukončení fyzické realizace projektu: 31. 10. 2019

Popis projektu

Jaký problém projekt řeší? Pomocí sociálních služeb Terénní programy a Odborné sociální poradenství projekt pomáhá ke zlepšení situace lidí ohrožených sociálním vyloučením v oblasti Frýdlantského výběžku. Jedná se o obce Frýdlant, Nové město pod Smrkem, Višňová, Heřmanice, Bulovka, Kunratice, Habartice a Dětřichov, kde bylo v rámci Strategického plánu sociálního začleňování Frýdlantsko (SPSZ) zjištěno personální podhodnocení sociálních služeb a absence sociálních služeb s nízkým prahem. Projekt tedy řeší zajištění a dostupnost ambulantních a terénních služeb sociální prevence a sociálního a dluhového poradenství na Frýdlantsku. Napomáhá tamním obyvatelům k aktivnímu řešení jejich problémů a přispívá ke zlepšení situace lidí, kteří by sami řešení nevyhledali, nebo by se k nim pomoc nedostala. Díky oběma sociálním službám začnou tito lidé hledat přijatelná řešení svých obtížných životních situací. Projekt tak přispěje k většímu zapojení dotyčných osob do společnosti a na trh práce, a zároveň bude napomáhat ke zmírnění předluženosti uživatelů. Odkládání řešení problémů se zaměstnáním, dluhy, bydlením aj. vede totiž jen k dalšímu sociálnímu vyčleňování. Úkolem projektu je tyto zakázky vyhledat a ve spolupráci s klienty řešit.

Jaké jsou příčiny problému?

Frýdlantský výběžek je poměrně špatně přístupné území, od zbytku republiky je odděleno hřebenem Jizerských hor. Infrastruktura a služby jsou navázány na Liberec, od něhož je Frýdlant vzdálený 25 km a Nové Město pod Smrkem 40 km. Některé základní sociální služby zde chybí a některé jsou personálně podhodnocené. Nejchudší a méně motivované osoby tak řešení svých obtíží odkládají, neboť by pro ně bylo časově a finančně neúnosné. Při zjišťování problémů v území vycházíme z analýzy zpracované pro Strategický plán sociálního začleňování Frýdlantska a dalších analýz daného území (analýza společnosti GAC spol. s.r.o., Analýza sociálně vyloučených lokalit a dostupnosti sociálních služeb prevence v Libereckém kraji od organizace SocioFactor). Další příčinou problému je nejvyšší nezaměstnanost v této oblasti v rámci celého Libereckého kraje.

Co je cílem projektu?

Pro projekt byly stanoveny 4 základní cíle, reflektující potřeby obyvatel Frýdlantska. Tyto cíle by měly umožnit jednodušší sociální začlenění dotčených osob, které budou aktivně řešit své problémy v oblasti dluhů, zaměstnání, bydlení aj.

1. Obyvatelé území Frýdlantska zapojení do projektu aktivně přistupují k řešení své dluhové problematiky. Tím se sníží míra zadluženosti a riziko přílišného zadlužování. U 50% zapojených osob se podaří zajistit oddlužení či řešit jejich dluhovou problematiku jiným způsobem (např. formou splátkových kalendářů, včasné komunikace s věřiteli) nebo se zvýší jejich motivace dluhy řešit.

2. Obyvatelé na Frýdlantsku zapojení do projektu řeší své obtíže v oblastech bydlení a zaměstnávání. U 60% zapojených osob je zahájeno řešení problému, s nímž se na pracovníky projektu obrátily.

3. Uživatelé našich služeb budou vědět, jak svou obtížnou situaci řešit i v budoucnu. Nebudou se ve stejné situaci opětovně obracet na odborné pracovníky. Těch, kteří se na naše pracovníky obrátí se stejným typem zakázky, bude max. 30%.

4. Obyvatelé Frýdlantska zapojení do projektu se budou umět orientovat v nabízených sociálních službách, dovedou tyto služby vyhledat a využít jejich nabídku. Rozpoznají situace, v nichž potřebují pomoc a budou ji aktivně vyhledávat. 35% zapojených osob aktivně využívá nabídku dalších služeb a institucí v místě realizace, jako jsou např. Úřad práce, sociálně aktivizační služby a odborné sociální poradenství.

 

Sdílejte nás:
Není všechno takové, jak se zdá

Není všechno takové, jak se zdá

4. září 2017
Česká republika;
Ústí nad Labem
Sociální práce;

Článek
Když podpora v nezaměstnanosti nestačí aneb novela Zákona o zaměstnanosti v praxi

Když podpora v nezaměstnanosti nestačí..

31. srpna 2017
Bílina
Sociální práce;

Článek
Prázdninové aktivity v Sokolově

Prázdninové aktivity v Sokolově

30. srpna 2017
Karlovy Vary
Sociální práce;

Článek

Dvoreček jako z lega

Dvoreček jako z lega

29. srpna 2017
Česká republika;
Kladno
Sociální práce;

Článek
Praha nás zlákala již podruhé

Praha nás zlákala již podruhé

27. srpna 2017
Bílina
Sociální práce;

Článek
Vzhůru na palubu aneb plavba bílinské mládeže

Vzhůru na palubu aneb plavba bílinské mládeže

24. srpna 2017
Sociální práce;

Galerie

Není všechno takové, jak se zdá

Není všechno takové, jak se zdá

4. září 2017
Česká republika;
Ústí nad Labem
Sociální práce;

Článek
Když podpora v nezaměstnanosti nestačí aneb novela Zákona o zaměstnanosti v praxi

Když podpora v nezaměstnanosti nestačí..

31. srpna 2017
Bílina
Sociální práce;

Článek
Prázdninové aktivity v Sokolově

Prázdninové aktivity v Sokolově

30. srpna 2017
Karlovy Vary
Sociální práce;

Článek

Dvoreček jako z lega

Dvoreček jako z lega

29. srpna 2017
Česká republika;
Kladno
Sociální práce;

Článek
Praha nás zlákala již podruhé

Praha nás zlákala již podruhé

27. srpna 2017
Bílina
Sociální práce;

Článek
S „Kozou“ za odměnu třeba do ZOO nebo na koupálko

S „Kozou“ za odměnu třeba do ZOO nebo na..

24. srpna 2017
Bílina
Sociální práce;

Článek

Vzhůru na palubu aneb plavba bílinské mládeže

Vzhůru na palubu aneb plavba bílinské mládeže

24. srpna 2017
Sociální práce;

Galerie
Příměstský prázdninový tábor 2017

Příměstský prázdninový tábor 2017

2. srpna 2017
Sociální práce;

Galerie
Lázeňský pohár Teplice 2017

Lázeňský pohár Teplice 2017

7. července 2017
Sociální práce;

Galerie

Zahájení lázeňské sezony 2017

Zahájení lázeňské sezony 2017

8. června 2017
Sociální práce;

Galerie
Den sociálních služeb v Bílině

Den sociálních služeb v Bílině

8. června 2017
Sociální práce;

Galerie
Výlet do Prahy s Kristýnou

Výlet do Prahy s Kristýnou

5. dubna 2017
Sociální práce;

Galerie

Zpoza Klece Fest

Zpoza Klece Fest

30. září 2015
Liberec
Sociální práce;

Video
Story paní Králové 2

Story paní Králové 2

31. ledna 2014
Sociální práce;

Video
Story paní Králové 1

Story paní Králové 1

31. ledna 2014
Sociální práce;

Video

Exekuce

Exekuce

11. září 2013
Sociální práce;

Video
Oddlužení

Oddlužení

11. září 2013
Sociální práce;

Video
Rozhodčí doložka

Rozhodčí doložka

11. září 2013
Sociální práce;

Video

Více novinek
Odběr RSS

Publikace ke stažení

Publikace ke stažení

V naší knihovně naleznete analýzy a další výzkumné materiály, které v PSI vznikly. Vše volně k dispozici.


Človek v ohrození

Človek v ohrození

Naše sociální služby poskytujeme od roku 2006 také na Slovensku. Naši pracovníci působí především na východu země.


Pojďte do školky!

Pojďte do školky!

V projektu Pojďte do školky! se spojilo devět neziskových organizací, které bojují za rovné příležitosti ve vzdělání.


Byznys s dluhy

Byznys s dluhy

Vše o dluhové problematice. Index etického úvěrování, analýzy rozhovory...Kontakt

Člověk v tísni, o. p. s.
Šafaříkova 635/24
120 00 Praha 2

IČ: 25 75 52 77
DIČ: CZ 25 75 52 77
E-mail: mail@clovekvtisni.cz
Tel: +420 226 200 400

Pro média
media@clovekvtisni.cz
Tel.: +420 222 350 811
Tel.: +420 777 787 943

Kontakt pro dárce
dary@clovekvtisni.cz
Tel.: 226 200 439

Další kontakty

O nás

Jak pomoci

Co děláme

Kde nás najdete

Naše další stránky

Program Migrace

Hlavním cílem programu je poskytovat veřejnosti objektivní informace o migraci v Česku prostřednictvím médií a dalších zdrojů informací, ale také bořit zaběhlé stereotypy o cizincích, a tak přispívat k lepšímu soužití imigrantů a většinové společnosti.

http://migration4media.net/

Varianty

Vzdělávací program Varianty společnosti Člověk v tísni nabízí více než deset let informační servis a metodickou podporu v oblasti interkulturního (IKV) a globálního rozvojového vzdělávání (GRV).

Hlavní cíle programu Varianty:

  • Podpora inkluzivního prostředí a otevřeného klimatu ve školách.
  • Výchova ke globálního zodpovědnosti.

http://www.varianty.cz/index.php

Festival Jeden svět

Mezinárodní festival dokumentárních filmů o lidských právech Jeden svět, který pořádá společnost Člověk v tísni, je v současnosti největším dokumentárním festivalem s tematikou lidských práv na světě.

http://www.jedensvet.cz

Skutečný dárek

Sbírku Skutečná pomoc jsme založili, abychom mohli systematicky a efektivně pomáhat v chudších zemích světa. Chudoba a s ní spojené problémy rozvojového světa totiž ročně zabijí více lidí než přírodní katastrofy a války dohromady. To se navíc odehrává na okraji mediálního zájmu.

http://www.skutecnydarek.cz/

Jeden svět na školách

Vzdělávací program Jeden svět na školách je jedním z dlouhodobých projektů společnosti Člověk v tísni. Už dvanáct let přinášíme do škol dokumentární filmy a další audiovizuální materiály jako plnohodnotnou výukovou pomůcku.

Snažíme se současný svět a novodobou historii nejenom popisovat, ale především vykreslit v souvislostech.

http://www.jsns.cz/

Rozvojovka

Předáváme informace o rozvojové pomoci a globálních problémech.

Pořádáme konference, vydáváme informační bulletin a pravidelné tématické přílohy v tisku, spolupracujeme s médii, odborníky i studenty, účastníme se hudebních festivalů s informačním stánkem, pořádáme výstavy, debaty, semináře a soutěže

http://www.rozvojovka.cz

NAMA . Výrobky z Namibie

Projekt NAMA podporuje chráněnou dílnu Karas Huisen Crafts na jihu Namibie. Dílna dává práci a obživu asi padesáti ženám a jejich rozvětveným rodinám a vyrábí produkty z tradičních afrických materiálů. Jejich prodejem v České republice pomáhá projekt NAMA svobodným matkám a pěstounkám dětí, jejichž rodiče zemřeli na AIDS, nalézt sílu postavit se na vlastní nohy.

http://www.nama.cz/