Člověk v tísni Sociální integrace Naše projekty Projekt Na jedné lodi

Projekt Na jedné lodi

Projekt vzniká ve spolupráci s Agenturou pro sociální začleňování a svými aktivitami přímo navazuje na cíle stanovené v SPSZ Frýdlantsko pro roky 2016-18. Projektové partnerství tvoří MAS Frýdlantsko, Člověk v tísni a ZŠ z regionu. Projekt se zaměřuje na téma II. Prevence školní neúspěšnosti. Nabízí žákům individuální podporu (doučování v rodinách, starší kamarády, metodu FIO), pedagogům odborné konzultace v hodinách. Na školách vytváří podpůrné týmy pro práci se žáky se SVP a jejich rodinami.

Projekt „Na jedné lodi“ CZ.02.3.61/0.0/0.0/15_007/0000194 v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR.

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.61/0.0/0.0/15_007/0000194

Název projektu – česky: Na jedné lodi

Předpokládané datum zahájení fyzické realizace projektu: 1. 8. 2016

Předpokládané datum ukončení fyzické realizace projektu: 30. 9. 2018

Popis projektu

Jaký problém projekt řeší? V regionu Frýdlantsko v současné době teprve začíná spolupráce v oblasti inkluze a práce se žáky, kteří jsou ohroženi neúspěchem v rámci existujícího vzdělávacího systému. Dosavadní aktivity na tomto poli jsou v regionu spíše nahodilé a navázané na několik aktivních škol/jedinců.

Frýdlantsko je přitom geograficky odtržená část – od zbytku republiky ji dělí Jizerské hory. Rovněž převažuje venkovský charakter regionu a vysoký podíl romské populace v některých obcích. Frýdlantsko je charakterizováno jako periferní, marginalizovaná venkovská oblast. Problémy obyvatel vyloučených lokalit zde není možné zcela oddělit od ostatních obyvatel: jde zejména o vysokou nezaměstnanost a zátěžovou vzdělanostní strukturu obyvatel.

Tyto podmínky mají dalekosáhlé důsledky na životy a možnosti žáků:

 • velké množství žáků vyrůstá v malých obcích s minimální nabídkou volnočasových aktivit.
 • mnoho žáků navštěvuje malotřídní výuku a je nuceno se při přechodu na 2. stupeň vzdělávání zařadit do zcela nových kolektivů.
 • v regionu Frýdlantsko je vysoký podíl žáků ze socioekonomicky znevýhodněného prostředí. Jejich rodiče nemají často možnosti a zájem, jak výchozí podmínky svých dětí zlepšovat.

Tyto skutečnosti samy osobě velmi negativně ovlivňují šance žáků na úspěšné dokončení vzdělávání a rozvoj vlastního potenciálu. K tomu je nutno přičíst překvapivý fakt, že školy v regionu nemají nastavený žádný systém předávání žáků a kontinuální práce se žáky ohroženými. Školy ani třídní učitelé si žáky nijak nepředávají, neřeší jejich individuální vzdělávací potřeby. Projekt seproto soustředí na rozšíření metod individuální práce s potřebnými žáky, zajištění podpůrných týmů pro pedagogy a na celkové zlepšení spolupráce místních škol a organizací.

Liberecká pobočka ČvT v rámci projektu zajišťuje podporu vzdělávání v rodinách a spolupráci v programu „starší kamarád“.

Co je cílem projektu?

Projekt se zaměřuje na konkrétní podporu žáků ve škole i mimo školu, na rozvoj spolupráce organizací a škol v regionu a na zapojení školních asistentů či speciálního pedagoga do spolupracujících a partnerských škol v regionu.

Školy, specialisté a NNO ve výběžku jsou zapojeny do společného praktického projektu. Naším cílem je propojení v regionu, pilotní ověřování nových způsobů práce se žáky na konkrétních školách, spolupráce odborníků napříč školami.

Zatímco paralelně běžící projekt MAP Frýdlantsko je zaměřen na výměnu zkušeností, plánování a rozvoj kapacit všech škol v regionu, v tomto projektu sbíráme zkušenosti s různými inkluzivními postupy a metodami a ověřujeme na iniciativních školách.

Předkládaný projekt si klade vzhledem k časovým možnostem a motivovanosti cílových skupin tyto základní cíle:

 • pilotně ověřit a přenést do škol konkrétní metody pro podporu inkluze a individuální práci se žáky se specifickými potřebami (FIO metoda, doučování v rodinách, starší kamarád)
 • personálně a odborně podpořit školy v inkluzivních aktivitách (speciální pedagog, školní asistenti apod.)
 • díky spolupráci na konkrétních aktivitách více propojit školy a NNO v regionu za účelem zlepšení inkluze a sdílení zkušeností
 • motivovat školy v regionu k zapojení do inkluze a k rozšíření vlastních vzdělávacích aktivit (konzultace a návštěvy odborníků přímo ve školách)
 • nabídnout učitelům ve frýdlantském výběžku jednak možnost intenzivního výcviku v inkluzivních vzdělávacích metodách, jednak podporu a vzdělávání zaměřené na inkluzi přímo ve školách, bez nutnosti dojíždění a s velkým důrazem na možnosti praktického uplatnění

 

Sdílejte nás:
Není všechno takové, jak se zdá

Není všechno takové, jak se zdá

4. září 2017
Česká republika;
Ústí nad Labem
Sociální práce;

Článek
Když podpora v nezaměstnanosti nestačí aneb novela Zákona o zaměstnanosti v praxi

Když podpora v nezaměstnanosti nestačí..

31. srpna 2017
Bílina
Sociální práce;

Článek
Prázdninové aktivity v Sokolově

Prázdninové aktivity v Sokolově

30. srpna 2017
Karlovy Vary
Sociální práce;

Článek

Dvoreček jako z lega

Dvoreček jako z lega

29. srpna 2017
Česká republika;
Kladno
Sociální práce;

Článek
Praha nás zlákala již podruhé

Praha nás zlákala již podruhé

27. srpna 2017
Bílina
Sociální práce;

Článek
Vzhůru na palubu aneb plavba bílinské mládeže

Vzhůru na palubu aneb plavba bílinské mládeže

24. srpna 2017
Sociální práce;

Galerie

Není všechno takové, jak se zdá

Není všechno takové, jak se zdá

4. září 2017
Česká republika;
Ústí nad Labem
Sociální práce;

Článek
Když podpora v nezaměstnanosti nestačí aneb novela Zákona o zaměstnanosti v praxi

Když podpora v nezaměstnanosti nestačí..

31. srpna 2017
Bílina
Sociální práce;

Článek
Prázdninové aktivity v Sokolově

Prázdninové aktivity v Sokolově

30. srpna 2017
Karlovy Vary
Sociální práce;

Článek

Dvoreček jako z lega

Dvoreček jako z lega

29. srpna 2017
Česká republika;
Kladno
Sociální práce;

Článek
Praha nás zlákala již podruhé

Praha nás zlákala již podruhé

27. srpna 2017
Bílina
Sociální práce;

Článek
S „Kozou“ za odměnu třeba do ZOO nebo na koupálko

S „Kozou“ za odměnu třeba do ZOO nebo na..

24. srpna 2017
Bílina
Sociální práce;

Článek

Vzhůru na palubu aneb plavba bílinské mládeže

Vzhůru na palubu aneb plavba bílinské mládeže

24. srpna 2017
Sociální práce;

Galerie
Příměstský prázdninový tábor 2017

Příměstský prázdninový tábor 2017

2. srpna 2017
Sociální práce;

Galerie
Lázeňský pohár Teplice 2017

Lázeňský pohár Teplice 2017

7. července 2017
Sociální práce;

Galerie

Zahájení lázeňské sezony 2017

Zahájení lázeňské sezony 2017

8. června 2017
Sociální práce;

Galerie
Den sociálních služeb v Bílině

Den sociálních služeb v Bílině

8. června 2017
Sociální práce;

Galerie
Výlet do Prahy s Kristýnou

Výlet do Prahy s Kristýnou

5. dubna 2017
Sociální práce;

Galerie

Zpoza Klece Fest

Zpoza Klece Fest

30. září 2015
Liberec
Sociální práce;

Video
Story paní Králové 2

Story paní Králové 2

31. ledna 2014
Sociální práce;

Video
Story paní Králové 1

Story paní Králové 1

31. ledna 2014
Sociální práce;

Video

Exekuce

Exekuce

11. září 2013
Sociální práce;

Video
Oddlužení

Oddlužení

11. září 2013
Sociální práce;

Video
Rozhodčí doložka

Rozhodčí doložka

11. září 2013
Sociální práce;

Video

Více novinek
Odběr RSS

Publikace ke stažení

Publikace ke stažení

V naší knihovně naleznete analýzy a další výzkumné materiály, které v PSI vznikly. Vše volně k dispozici.


Človek v ohrození

Človek v ohrození

Naše sociální služby poskytujeme od roku 2006 také na Slovensku. Naši pracovníci působí především na východu země.


Pojďte do školky!

Pojďte do školky!

V projektu Pojďte do školky! se spojilo devět neziskových organizací, které bojují za rovné příležitosti ve vzdělání.


Byznys s dluhy

Byznys s dluhy

Vše o dluhové problematice. Index etického úvěrování, analýzy rozhovory...Kontakt

Člověk v tísni, o. p. s.
Šafaříkova 635/24
120 00 Praha 2

IČ: 25 75 52 77
DIČ: CZ 25 75 52 77
E-mail: mail@clovekvtisni.cz
Tel: +420 226 200 400

Pro média
media@clovekvtisni.cz
Tel.: +420 222 350 811
Tel.: +420 777 787 943

Kontakt pro dárce
dary@clovekvtisni.cz
Tel.: 226 200 439

Další kontakty

O nás

Jak pomoci

Co děláme

Kde nás najdete

Naše další stránky

Rozvojovka

Předáváme informace o rozvojové pomoci a globálních problémech.

Pořádáme konference, vydáváme informační bulletin a pravidelné tématické přílohy v tisku, spolupracujeme s médii, odborníky i studenty, účastníme se hudebních festivalů s informačním stánkem, pořádáme výstavy, debaty, semináře a soutěže

http://www.rozvojovka.cz

Festival Jeden svět

Mezinárodní festival dokumentárních filmů o lidských právech Jeden svět, který pořádá společnost Člověk v tísni, je v současnosti největším dokumentárním festivalem s tematikou lidských práv na světě.

http://www.jedensvet.cz

Jeden svět na školách

Vzdělávací program Jeden svět na školách je jedním z dlouhodobých projektů společnosti Člověk v tísni. Už dvanáct let přinášíme do škol dokumentární filmy a další audiovizuální materiály jako plnohodnotnou výukovou pomůcku.

Snažíme se současný svět a novodobou historii nejenom popisovat, ale především vykreslit v souvislostech.

http://www.jsns.cz/

NAMA . Výrobky z Namibie

Projekt NAMA podporuje chráněnou dílnu Karas Huisen Crafts na jihu Namibie. Dílna dává práci a obživu asi padesáti ženám a jejich rozvětveným rodinám a vyrábí produkty z tradičních afrických materiálů. Jejich prodejem v České republice pomáhá projekt NAMA svobodným matkám a pěstounkám dětí, jejichž rodiče zemřeli na AIDS, nalézt sílu postavit se na vlastní nohy.

http://www.nama.cz/

Varianty

Vzdělávací program Varianty společnosti Člověk v tísni nabízí více než deset let informační servis a metodickou podporu v oblasti interkulturního (IKV) a globálního rozvojového vzdělávání (GRV).

Hlavní cíle programu Varianty:

 • Podpora inkluzivního prostředí a otevřeného klimatu ve školách.
 • Výchova ke globálního zodpovědnosti.

http://www.varianty.cz/index.php

Skutečný dárek

Sbírku Skutečná pomoc jsme založili, abychom mohli systematicky a efektivně pomáhat v chudších zemích světa. Chudoba a s ní spojené problémy rozvojového světa totiž ročně zabijí více lidí než přírodní katastrofy a války dohromady. To se navíc odehrává na okraji mediálního zájmu.

http://www.skutecnydarek.cz/

Program Migrace

Hlavním cílem programu je poskytovat veřejnosti objektivní informace o migraci v Česku prostřednictvím médií a dalších zdrojů informací, ale také bořit zaběhlé stereotypy o cizincích, a tak přispívat k lepšímu soužití imigrantů a většinové společnosti.

http://migration4media.net/