Člověk v tísni  Sociální integrace  Naše projekty Projekt Spolu a lépe - poradenství pro Kraslice

Projekt Spolu a lépe - poradenství pro Kraslice

Projekt je zaměřen na přímou podporu sociálně vyloučených nebo sociálním vyloučením ohrožených rodin a jednotlivců v Kraslicích prostřednictvím sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi a poradenských služeb zaměřených na dluhovou a pracovní problematiku. Projekt klade důraz na následnou uplatnitelnost cílové skupiny na trhu práce v Karlovarském kraji. Projekt přímo navazuje na strategické dokumenty pro oblast Kraslicka.

Projekt „Spolu a lépe - poradenství pro Kraslice“ CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_042/0003771 je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR.

Registrační číslo projektu: CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_042/0003771

Název projektu: Spolu a lépe - poradenství pro Kraslice

Termín realizace projektu: 1. 2. 2017 – 31. 1. 2020

Jaký problém projekt řeší?

Kraslice se řadí mezi města Karlovarského kraje, která se potýkají s problematikou sociálního vyloučení. V roce 2013 město navázalo spolupráci s Agenturou pro sociální začleňování, s jejíž pomocí se rozhodlo problémy aktivně řešit a situaci změnit. Dle Strategického plánu sociálního začleňování pro město Kraslice na léta 2016-2019 (SPSZ) je odhadovaný počet sociálně vyloučených obyvatel 335 osob, dávky hmotné nouze měsíčně pobírá 271 příjemců. SPSZ dále uvádí, že vzdělání obyvatel sociálně vyloučených lokalit v Kraslicích je většinou základní, poměrně velká část ekonomicky aktivních obyvatel je bez legálního zaměstnání (nezaměstnanost se pohybuje okolo 6,5 %). Hlavními problémy jsou stoupající chudoba jednotlivců i rodin spojená se závislostí na sociálních dávkách, nekvalitní bydlení, předluženost a problematické umístění mladých lidí a dospělých s nízkým vzděláním na trh práce. Lidé, kteří se dlouhodobě nacházejí v náročných životních situacích, nejsou motivováni ani schopni svou situaci řešit sami, a ta se pak prohlubuje. Neřešení takové situace znamená stupňování problémů a zvyšování výskytu sociálně patologických jevů v Kraslicích (nelegální práce, lichva, krádeže, bezdomovectví, apod.). Situační analýza města Kraslice (2013) doporučuje zřídit službu finančního poradenství a věnovat větší pozornost dětem a mládeži ve věku 15-18 let a zaměstnávání mladých absolventů, kteří často končí na ÚP a stávají se z nich problémoví jedinci. Na to projekt reaguje realizací dluhového a kariérního poradenství. Prostřednictvím poradenských služeb a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi projekt řeší nepříznivou situaci jedinců i rodin s dětmi, kteří žijí dlouhodobě v podmínkách sociálního vyloučení nebo jsou sociálním vyloučením ohroženi (priorita č. 3 SPSZ, cíl 3.1), a doplňuje tak nedostatečnou nabídku služeb podporujících sociální začleňování, definovanou ve všech strategických dokumentech rozvoje města.

Co je cílem projektu?

Hlavním cílem projektu je zlepšení náročné životní situace jednotlivců a rodin v sociálně vyloučených lokalitách města Kraslice. Prostředkem pro dosažení pozitivní změny je vyhledání, aktivizace, motivace, pomoc a podpora jednotlivcům a rodinám, které jsou vyloučeny z běžné společnosti nebo ohroženy sociálním vyloučením. Realizací sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi a poradenskými službami projekt směřuje k řešení problémových oblastí v Kraslicích, kterými jsou komplexní práce s rodinami, dluhová a pracovní problematika.

Projekt tak reaguje na prioritu č. 3 SPSZ “Zmírnit míru zadlužení a probíhající exekuce, zlepšit nepříznivou rodinnou situaci obyvatel SVL.” a klade si za cíl, aby se do roku 2019 min. 230 soc. vyloučených nebo soc. vyloučením ohrožených osob z Kraslic aktivně zapojilo do zlepšení vlastní krizové situace.

  • Prostřednictvím sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi bude nabídnuta pomoc v oblastech bydlení, dluhů, zaměstnanosti, dávek, apod. 50 rodinám.
  • Díky dluhovému poradenství se sníží zadluženost, zvýší se osvěta v oblasti dluhů a 105 osob bude přistupovat aktivně k řešení svých problémů.
  • Kariérní poradenství podpoří motivaci dětí a mládeže k řešení náročné životní etapy, zvyšování kvalifikace a rozvoji dovedností, díky čemuž 75 dětí nebo mladých lidí začne aktivně řešit své problémy.

Účelem je nevytvářet klienta závislého na poradenství, ale jeho zkompetentnění a zplnomocnění tak, aby byl v budoucnu schopný své problémy řešit sám nebo se zapojením svého blízkého okolí. Minimálním cílovým stavem poskytovaných služeb je stabilizace a zastavení zhoršování sociální situace cílové skupiny, optimálním cílovým stavem je zlepšení sociálních dovedností v oblastech života, které povedou k začlenění těchto osob do společnosti a na trh práce.

Díky projektu se zvýší dostupnost sociálních a poradenských služeb různým cílovým skupinám v Kraslicích, kde doposud byly sociální služby výrazně poddimenzovány. 

Sdílejte nás:
Není všechno takové, jak se zdá

Není všechno takové, jak se zdá

4. září 2017
Česká republika;
Ústí nad Labem
Sociální práce;

Článek
Když podpora v nezaměstnanosti nestačí aneb novela Zákona o zaměstnanosti v praxi

Když podpora v nezaměstnanosti nestačí..

31. srpna 2017
Bílina
Sociální práce;

Článek
Prázdninové aktivity v Sokolově

Prázdninové aktivity v Sokolově

30. srpna 2017
Karlovy Vary
Sociální práce;

Článek

Dvoreček jako z lega

Dvoreček jako z lega

29. srpna 2017
Česká republika;
Kladno
Sociální práce;

Článek
Praha nás zlákala již podruhé

Praha nás zlákala již podruhé

27. srpna 2017
Bílina
Sociální práce;

Článek
Vzhůru na palubu aneb plavba bílinské mládeže

Vzhůru na palubu aneb plavba bílinské mládeže

24. srpna 2017
Sociální práce;

Galerie

Není všechno takové, jak se zdá

Není všechno takové, jak se zdá

4. září 2017
Česká republika;
Ústí nad Labem
Sociální práce;

Článek
Když podpora v nezaměstnanosti nestačí aneb novela Zákona o zaměstnanosti v praxi

Když podpora v nezaměstnanosti nestačí..

31. srpna 2017
Bílina
Sociální práce;

Článek
Prázdninové aktivity v Sokolově

Prázdninové aktivity v Sokolově

30. srpna 2017
Karlovy Vary
Sociální práce;

Článek

Dvoreček jako z lega

Dvoreček jako z lega

29. srpna 2017
Česká republika;
Kladno
Sociální práce;

Článek
Praha nás zlákala již podruhé

Praha nás zlákala již podruhé

27. srpna 2017
Bílina
Sociální práce;

Článek
S „Kozou“ za odměnu třeba do ZOO nebo na koupálko

S „Kozou“ za odměnu třeba do ZOO nebo na..

24. srpna 2017
Bílina
Sociální práce;

Článek

Vzhůru na palubu aneb plavba bílinské mládeže

Vzhůru na palubu aneb plavba bílinské mládeže

24. srpna 2017
Sociální práce;

Galerie
Příměstský prázdninový tábor 2017

Příměstský prázdninový tábor 2017

2. srpna 2017
Sociální práce;

Galerie
Lázeňský pohár Teplice 2017

Lázeňský pohár Teplice 2017

7. července 2017
Sociální práce;

Galerie

Zahájení lázeňské sezony 2017

Zahájení lázeňské sezony 2017

8. června 2017
Sociální práce;

Galerie
Den sociálních služeb v Bílině

Den sociálních služeb v Bílině

8. června 2017
Sociální práce;

Galerie
Výlet do Prahy s Kristýnou

Výlet do Prahy s Kristýnou

5. dubna 2017
Sociální práce;

Galerie

Zpoza Klece Fest

Zpoza Klece Fest

30. září 2015
Liberec
Sociální práce;

Video
Story paní Králové 2

Story paní Králové 2

31. ledna 2014
Sociální práce;

Video
Story paní Králové 1

Story paní Králové 1

31. ledna 2014
Sociální práce;

Video

Exekuce

Exekuce

11. září 2013
Sociální práce;

Video
Oddlužení

Oddlužení

11. září 2013
Sociální práce;

Video
Rozhodčí doložka

Rozhodčí doložka

11. září 2013
Sociální práce;

Video

Více novinek
Odběr RSS

Publikace ke stažení

Publikace ke stažení

V naší knihovně naleznete analýzy a další výzkumné materiály, které v PSI vznikly. Vše volně k dispozici.


Človek v ohrození

Človek v ohrození

Naše sociální služby poskytujeme od roku 2006 také na Slovensku. Naši pracovníci působí především na východu země.


Pojďte do školky!

Pojďte do školky!

V projektu Pojďte do školky! se spojilo devět neziskových organizací, které bojují za rovné příležitosti ve vzdělání.


Byznys s dluhy

Byznys s dluhy

Vše o dluhové problematice. Index etického úvěrování, analýzy rozhovory...Kontakt

Člověk v tísni, o. p. s.
Šafaříkova 635/24
120 00 Praha 2

IČ: 25 75 52 77
DIČ: CZ 25 75 52 77
E-mail: mail@clovekvtisni.cz
Tel: +420 226 200 400

Pro média
media@clovekvtisni.cz
Tel.: +420 222 350 811
Tel.: +420 777 787 943

Kontakt pro dárce
dary@clovekvtisni.cz
Tel.: 226 200 439

Další kontakty

O nás

Jak pomoci

Co děláme

Kde nás najdete

Naše další stránky

Varianty

Vzdělávací program Varianty společnosti Člověk v tísni nabízí více než deset let informační servis a metodickou podporu v oblasti interkulturního (IKV) a globálního rozvojového vzdělávání (GRV).

Hlavní cíle programu Varianty:

  • Podpora inkluzivního prostředí a otevřeného klimatu ve školách.
  • Výchova ke globálního zodpovědnosti.

http://www.varianty.cz/index.php

Festival Jeden svět

Mezinárodní festival dokumentárních filmů o lidských právech Jeden svět, který pořádá společnost Člověk v tísni, je v současnosti největším dokumentárním festivalem s tematikou lidských práv na světě.

http://www.jedensvet.cz

NAMA . Výrobky z Namibie

Projekt NAMA podporuje chráněnou dílnu Karas Huisen Crafts na jihu Namibie. Dílna dává práci a obživu asi padesáti ženám a jejich rozvětveným rodinám a vyrábí produkty z tradičních afrických materiálů. Jejich prodejem v České republice pomáhá projekt NAMA svobodným matkám a pěstounkám dětí, jejichž rodiče zemřeli na AIDS, nalézt sílu postavit se na vlastní nohy.

http://www.nama.cz/

Program Migrace

Hlavním cílem programu je poskytovat veřejnosti objektivní informace o migraci v Česku prostřednictvím médií a dalších zdrojů informací, ale také bořit zaběhlé stereotypy o cizincích, a tak přispívat k lepšímu soužití imigrantů a většinové společnosti.

http://migration4media.net/

Rozvojovka

Předáváme informace o rozvojové pomoci a globálních problémech.

Pořádáme konference, vydáváme informační bulletin a pravidelné tématické přílohy v tisku, spolupracujeme s médii, odborníky i studenty, účastníme se hudebních festivalů s informačním stánkem, pořádáme výstavy, debaty, semináře a soutěže

http://www.rozvojovka.cz

Skutečný dárek

Sbírku Skutečná pomoc jsme založili, abychom mohli systematicky a efektivně pomáhat v chudších zemích světa. Chudoba a s ní spojené problémy rozvojového světa totiž ročně zabijí více lidí než přírodní katastrofy a války dohromady. To se navíc odehrává na okraji mediálního zájmu.

http://www.skutecnydarek.cz/

Jeden svět na školách

Vzdělávací program Jeden svět na školách je jedním z dlouhodobých projektů společnosti Člověk v tísni. Už dvanáct let přinášíme do škol dokumentární filmy a další audiovizuální materiály jako plnohodnotnou výukovou pomůcku.

Snažíme se současný svět a novodobou historii nejenom popisovat, ale především vykreslit v souvislostech.

http://www.jsns.cz/