Člověk v tísni  Sociální integrace  Naše projekty Projekt Sociální služby pro Chodov

Projekt Sociální služby pro Chodov

Projekt je zaměřen na podporu začleňování sociálně vyloučených či sociálním vyloučením ohrožených jedinců a rodin v Chodově prostřednictvím terénních programů a sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi. Sociální služby (TP a SAS) jsou doplněny skupinovými aktivitami - workshopy zaměřenými na prohloubení sociálních dovedností. Projekt přímo navazuje na Strategický plán sociálního začleňování a naplnění jeho cílů v oblasti sociálních služeb.

Projekt „Sociální služby pro Chodov “ CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_022/0003162 je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR.

Registrační číslo projektu: CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_026/0003162

Název projektu: Sociální služby pro Chodov 

Termín realizace projektu: 1. 1. 2017 – 31. 12. 2019

Jaký problém projekt řeší?

Město Chodov se dlouhodobě potýká s problémem sociálního vyloučení. Již v roce 2006 bylo zařazeno v Mapě sociálně vyloučených nebo sociálním vyloučením ohrožených romských lokalit v ČR. Situační analýza města Chodov v Karlovarském kraji (2015) zkoumala existenci sociálně vyloučených lokalit ve městě. Dle ní se problematika sociálního vyloučení dotýká cca 660 domácností, které se nacházejí v situaci hmotné nouze. Ve vytipovaných lokalitách žije odhadem 450 - 500 obyvatel včetně dětí (asi 150 domácností), zbývajících 510 domácností žije na jiných místech města. Domácnosti v nepříznivé sociální, ekonomické a bytové situaci jsou tedy rozmístěné po celém Chodově (cca 4% obyvatel). Jedním z osvědčených nástrojů k řešení této situace jsou terénní sociální služby: terénní programy (TP) a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi (SAS).

Prostřednictvím těchto služeb projekt řeší situaci jedinců i rodin s dětmi, kteří žijí dlouhodobě v podmínkách sociálního vyloučení, nebo jsou sociálním vyloučením ohroženi. V podmínkách, kde se prolínají faktory jako je nízké vzdělání, dlouhodobá nezaměstnanost, nevyhovující bytové podmínky, zadluženost, špatný zdravotní stav a kriminogenní prostředí, jejichž výsledkem je drahý život v bídě a začarovaném kruhu, který nejsou tyto osoby a rodiny schopny samy prolomit.

Projekt řeší nedostatečnou nabídku služeb podporujících sociální začleňování, jež definuje Strategický plán sociálního začleňování města Chodova na období 2015-2020 (SPSZ) v rámci cíle V4.1 "Pro období platnosti SPSZ a dále dle potřebnosti zajistit poskytování služeb, podporujících sociální začleňování v dostatečné nabídce". Služba TP podpoří řešení oblasti bydlení "Snižování dluhů na nájemném a službách, jako prevence ztráty bydlení" tím, že bude řešena zadluženost klientů. Služba SAS podpoří rodiny, tím že se zaměří na cílenou práci s rodiči a motivaci rodin ke vzdělávání.

Co je cílem projektu?

Hlavním cílem projektu je vyhledání, aktivizace, motivace, pomoc a podpora jednotlivců a rodin nacházejících se v obtížné životní situaci, která je vylučuje z běžné společnosti nebo ohrožuje sociálním vyloučením. Podpora a pomoc směřuje k tomu, aby tito lidé dokázali identifikovat obtížnou životní situaci, za podpory pracovníků ji řešili a v budoucnu obdobnou situaci dokázali řešit vlastními silami.

Toho bude dosaženo pomocí terénních sociálních služeb – terénní programy (TP) a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi (SAS). Minimálním cílovým stavem poskytovaných služeb je zastavit zhoršování sociální situace cílové skupiny, optimálním cílovým stavem je zlepšení sociálních dovedností, v oblastech života, které povedou k začlenění těchto osob do společnosti a na trh práce. Jedná se zpravidla o oblast bydlení, zaměstnání, hospodaření s finančními prostředky nebo vzdělávání. 

  • Služba terénní programy bude zajištěna v rozsahu 2 úvazky a podpoří min. 180 jednotlivců, z toho 60 osob úspěšně (dojde ke splnění všech domluvených cílů spolupráce).
  • Služba sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi bude zajištěna v rozsahu 2 úvazky a podpoří min. 60 rodin, z toho 15 rodin úspěšně.
  • Pomocí workshopů si účastníci prohloubí dovednosti získané prostřednictvím terénních sociálních služeb. Workshopů se zúčastní min. 50 osob.

Pracovníci v přímé péči se zaměří na další rozvoj služeb a spolupráci s dalšími subjekty ve městě, které mohou jinak přispět k naplnění výše jmenovaných cílů (např. oddělení sociálně právní ochrany dítěte, soc. kurátoři pro mládež, pedagogicko-psychologické poradny, školská zařízení, PČR, probační a mediační služba, úřad práce a další). 

Sdílejte nás:
Není všechno takové, jak se zdá

Není všechno takové, jak se zdá

4. září 2017
Česká republika;
Ústí nad Labem
Sociální práce;

Článek
Když podpora v nezaměstnanosti nestačí aneb novela Zákona o zaměstnanosti v praxi

Když podpora v nezaměstnanosti nestačí..

31. srpna 2017
Bílina
Sociální práce;

Článek
Prázdninové aktivity v Sokolově

Prázdninové aktivity v Sokolově

30. srpna 2017
Karlovy Vary
Sociální práce;

Článek

Dvoreček jako z lega

Dvoreček jako z lega

29. srpna 2017
Česká republika;
Kladno
Sociální práce;

Článek
Praha nás zlákala již podruhé

Praha nás zlákala již podruhé

27. srpna 2017
Bílina
Sociální práce;

Článek
Vzhůru na palubu aneb plavba bílinské mládeže

Vzhůru na palubu aneb plavba bílinské mládeže

24. srpna 2017
Sociální práce;

Galerie

Není všechno takové, jak se zdá

Není všechno takové, jak se zdá

4. září 2017
Česká republika;
Ústí nad Labem
Sociální práce;

Článek
Když podpora v nezaměstnanosti nestačí aneb novela Zákona o zaměstnanosti v praxi

Když podpora v nezaměstnanosti nestačí..

31. srpna 2017
Bílina
Sociální práce;

Článek
Prázdninové aktivity v Sokolově

Prázdninové aktivity v Sokolově

30. srpna 2017
Karlovy Vary
Sociální práce;

Článek

Dvoreček jako z lega

Dvoreček jako z lega

29. srpna 2017
Česká republika;
Kladno
Sociální práce;

Článek
Praha nás zlákala již podruhé

Praha nás zlákala již podruhé

27. srpna 2017
Bílina
Sociální práce;

Článek
S „Kozou“ za odměnu třeba do ZOO nebo na koupálko

S „Kozou“ za odměnu třeba do ZOO nebo na..

24. srpna 2017
Bílina
Sociální práce;

Článek

Vzhůru na palubu aneb plavba bílinské mládeže

Vzhůru na palubu aneb plavba bílinské mládeže

24. srpna 2017
Sociální práce;

Galerie
Příměstský prázdninový tábor 2017

Příměstský prázdninový tábor 2017

2. srpna 2017
Sociální práce;

Galerie
Lázeňský pohár Teplice 2017

Lázeňský pohár Teplice 2017

7. července 2017
Sociální práce;

Galerie

Zahájení lázeňské sezony 2017

Zahájení lázeňské sezony 2017

8. června 2017
Sociální práce;

Galerie
Den sociálních služeb v Bílině

Den sociálních služeb v Bílině

8. června 2017
Sociální práce;

Galerie
Výlet do Prahy s Kristýnou

Výlet do Prahy s Kristýnou

5. dubna 2017
Sociální práce;

Galerie

Zpoza Klece Fest

Zpoza Klece Fest

30. září 2015
Liberec
Sociální práce;

Video
Story paní Králové 2

Story paní Králové 2

31. ledna 2014
Sociální práce;

Video
Story paní Králové 1

Story paní Králové 1

31. ledna 2014
Sociální práce;

Video

Exekuce

Exekuce

11. září 2013
Sociální práce;

Video
Oddlužení

Oddlužení

11. září 2013
Sociální práce;

Video
Rozhodčí doložka

Rozhodčí doložka

11. září 2013
Sociální práce;

Video

Více novinek
Odběr RSS

Publikace ke stažení

Publikace ke stažení

V naší knihovně naleznete analýzy a další výzkumné materiály, které v PSI vznikly. Vše volně k dispozici.


Človek v ohrození

Človek v ohrození

Naše sociální služby poskytujeme od roku 2006 také na Slovensku. Naši pracovníci působí především na východu země.


Pojďte do školky!

Pojďte do školky!

V projektu Pojďte do školky! se spojilo devět neziskových organizací, které bojují za rovné příležitosti ve vzdělání.


Byznys s dluhy

Byznys s dluhy

Vše o dluhové problematice. Index etického úvěrování, analýzy rozhovory...Kontakt

Člověk v tísni, o. p. s.
Šafaříkova 635/24
120 00 Praha 2

IČ: 25 75 52 77
DIČ: CZ 25 75 52 77
E-mail: mail@clovekvtisni.cz
Tel: +420 226 200 400

Pro média
media@clovekvtisni.cz
Tel.: +420 222 350 811
Tel.: +420 777 787 943

Kontakt pro dárce
dary@clovekvtisni.cz
Tel.: 226 200 439

Další kontakty

O nás

Jak pomoci

Co děláme

Kde nás najdete

Naše další stránky

Rozvojovka

Předáváme informace o rozvojové pomoci a globálních problémech.

Pořádáme konference, vydáváme informační bulletin a pravidelné tématické přílohy v tisku, spolupracujeme s médii, odborníky i studenty, účastníme se hudebních festivalů s informačním stánkem, pořádáme výstavy, debaty, semináře a soutěže

http://www.rozvojovka.cz

NAMA . Výrobky z Namibie

Projekt NAMA podporuje chráněnou dílnu Karas Huisen Crafts na jihu Namibie. Dílna dává práci a obživu asi padesáti ženám a jejich rozvětveným rodinám a vyrábí produkty z tradičních afrických materiálů. Jejich prodejem v České republice pomáhá projekt NAMA svobodným matkám a pěstounkám dětí, jejichž rodiče zemřeli na AIDS, nalézt sílu postavit se na vlastní nohy.

http://www.nama.cz/

Jeden svět na školách

Vzdělávací program Jeden svět na školách je jedním z dlouhodobých projektů společnosti Člověk v tísni. Už dvanáct let přinášíme do škol dokumentární filmy a další audiovizuální materiály jako plnohodnotnou výukovou pomůcku.

Snažíme se současný svět a novodobou historii nejenom popisovat, ale především vykreslit v souvislostech.

http://www.jsns.cz/

Program Migrace

Hlavním cílem programu je poskytovat veřejnosti objektivní informace o migraci v Česku prostřednictvím médií a dalších zdrojů informací, ale také bořit zaběhlé stereotypy o cizincích, a tak přispívat k lepšímu soužití imigrantů a většinové společnosti.

http://migration4media.net/

Skutečný dárek

Sbírku Skutečná pomoc jsme založili, abychom mohli systematicky a efektivně pomáhat v chudších zemích světa. Chudoba a s ní spojené problémy rozvojového světa totiž ročně zabijí více lidí než přírodní katastrofy a války dohromady. To se navíc odehrává na okraji mediálního zájmu.

http://www.skutecnydarek.cz/

Festival Jeden svět

Mezinárodní festival dokumentárních filmů o lidských právech Jeden svět, který pořádá společnost Člověk v tísni, je v současnosti největším dokumentárním festivalem s tematikou lidských práv na světě.

http://www.jedensvet.cz

Varianty

Vzdělávací program Varianty společnosti Člověk v tísni nabízí více než deset let informační servis a metodickou podporu v oblasti interkulturního (IKV) a globálního rozvojového vzdělávání (GRV).

Hlavní cíle programu Varianty:

  • Podpora inkluzivního prostředí a otevřeného klimatu ve školách.
  • Výchova ke globálního zodpovědnosti.

http://www.varianty.cz/index.php