Člověk v tísni  Sociální integrace  Naše projekty Projekt Na cestě

Projekt Na cestě

Projekt se zaměřuje na práci s lidmi, kteří se dopustili protiprávního jednání či porušili společenské normy. Program sociálního výcviku pro dospělé i mladistvé, psychosociální podpora a program předcházení předluženosti a nezaměstnanosti směřují k minimalizaci nejvýznamnějších rizik jejich recidivy a posílení jejich společenského začlenění. Umožní jim úspěšný výkon alternativního trestu, zvýšení kompetencí, sebepoznání, reflexi protiprávního jednání a jeho dopadu i řešení praktických problémů.

Na cestě - Projekt „Na cestě“ CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_022/0001023 je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR.

Registrační číslo projektu: CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_022/0001023

Název projektu – česky: Na cestě

Předpokládané datum zahájení fyzické realizace projektu: 1. 9. 2016

Předpokládané datum ukončení fyzické realizace projektu: 31. 8. 2018

Popis projektu

Jaký problém projekt řeší? I přes to, že se z dlouhodobého hlediska policií evidovaná kriminalita snižuje, recidiva trvale stoupá. Minimálně 2/3 lidí, kteří v roce 2015 byli odsouzeni v ČR, patří mezi recidivisty. Výzkum Institutu kriminality a sociální prevence (IKSP) u vybraných odsouzených vězňů (vzorek 4238) zaznamenal po dvou letech od propuštění recidivu u více než 48 % z nich. Z výzkumů obecně vyplývá, že v případech propuštěných vězňů se za nejrizikovější období považuje prvních 6 měsíců po propuštění. Selhání se častěji objeví u lidí, kteří nemají pozitivní pracovní návyky, nemají kde bydlet, nemají pevné sociální zázemí a také spíše u těch, kteří se dopustili prvního trestného činu již jako mladiství. Proto se v projektu snažíme preventivně působit zejména praktickou pomocí v životně důležitých oblastech existence (dluhy, finance, práce, bydlení, trestně právní situace, psychický stav). Bez této základní podpory by další intervence formou sociálního výcviku a motivace či snaha klienta rozvíjet nebyla příliš účinná a trvalá.

Dle prognózy Policie ČR a IKSP však ani pokles kriminality nemusí trvat. Proto je nutné dbát i na prevenci kriminality, a to formou dlouhodobé práce s osobami, které sice nespáchaly trestný čin, ale jejich chování je rizikové (cílovou skupinou projektu jsou i mladiství s výchovnými problémy). Naznačené analýze odpovídá i zájem a poptávka institucí, zejména Ministerstva spravedlnosti ČR, středisek PMS, které postrádají nebo si přejí udržet odpovídající nabídku návazných služeb pro své klienty. Program sociálního výcviku a převýchovy, s nímž počítá trestní zákoník (§ 48 zák. č. 40/2009 Sb.), a doprovodný program v oblasti zadluženosti a psychologické podpory jsou aktuálně zajištěny pouze v omezeném rozsahu a jen na území města Plzně, bez zajištění stabilního financování (absence dotačních programů). Na území jiných krajů, kde bude projekt působit, tyto programy chybí zcela. Není tedy dostupná podpora, s níž legislativa počítá a která může výrazně zvýšit pravděpodobnost resocializace.

Co je cílem projektu?

Projekt přispívá k sociálnímu začlenění osob, které se dopustily protiprávního jednání nebo závažného porušení společenských norem. Jeho konkrétním cílem je minimalizovat rizika recidivy, opakovaného konfliktu se společenskými normami 438 dospělých v Plzeňském, Karlovarském, Libereckém a Olomouckém kraji a 64 mladistvých v Plzeňském a Olomouckém kraji. Projekt podpořeným osobám umožní:

  • Úspěšný výkon alternativního trestu/výchovného opatření pachatele: 70 % podpořených osob bude úspěšně naplňovat podmínky alternativního trestu, tzn. po dobu spolupráce u nich nedojde k proměně trestu
  • Zvýšení sociálně-právních, komunikačních kompetencí, soběstačnosti, sebepoznání, motivace ke změně postojů pachatele: 40 % účastníků úspěšně absolvuje program sociálního výcviku (aktivní účast, splnění praktických úkolů testujících dovednosti v konkrétních oblastech, dodržení společensko-morálních pravidel, tzn. mj. plnění alternativního trestu)
  • Reflexi trestného činu a jeho dopadu na život oběti: 50 % podpořených osob, které způsobily újmu třetí osobě, bude reflektovat svůj čin a usilovat jeho nápravu
  • Posílení vazeb na nerizikové společenské prostředí: 50 % podpořených osob naváže kontakt se širším nerizikovým sociálním prostředím (obnovení rodinných a jiných referenčních sítí, zapojení se do občanských aktivit apod.)
  • Snížení (rizika) předlužení: nadpoloviční úspěšnost spolupráce v rámci programu (např. plnění splátkového kalendáře, schválení oddlužení, snížení výše dluhu nebo zastavení růstu, sloučení exekucí, snížení nákladů na vymáhání, zastavení neoprávněné exekuce, zrušení rozhodčí doložky apod.)
  • Snížení (rizika) vyloučení z trhu práce: min. 30% úspěšnost spolupráce v rámci programu (zejm. nalezení nebo udržení zaměstnání, zprostředkování brigády, absolvování rekvalifikace, naplnění veřejně prospěšných prací, pokračování ve vzdělávání či udržení ve vzdělávací instituci apod.)
Sdílejte nás:
Není všechno takové, jak se zdá

Není všechno takové, jak se zdá

4. září 2017
Česká republika;
Ústí nad Labem
Sociální práce;

Článek
Když podpora v nezaměstnanosti nestačí aneb novela Zákona o zaměstnanosti v praxi

Když podpora v nezaměstnanosti nestačí..

31. srpna 2017
Bílina
Sociální práce;

Článek
Prázdninové aktivity v Sokolově

Prázdninové aktivity v Sokolově

30. srpna 2017
Karlovy Vary
Sociální práce;

Článek

Dvoreček jako z lega

Dvoreček jako z lega

29. srpna 2017
Česká republika;
Kladno
Sociální práce;

Článek
Praha nás zlákala již podruhé

Praha nás zlákala již podruhé

27. srpna 2017
Bílina
Sociální práce;

Článek
Vzhůru na palubu aneb plavba bílinské mládeže

Vzhůru na palubu aneb plavba bílinské mládeže

24. srpna 2017
Sociální práce;

Galerie

Není všechno takové, jak se zdá

Není všechno takové, jak se zdá

4. září 2017
Česká republika;
Ústí nad Labem
Sociální práce;

Článek
Když podpora v nezaměstnanosti nestačí aneb novela Zákona o zaměstnanosti v praxi

Když podpora v nezaměstnanosti nestačí..

31. srpna 2017
Bílina
Sociální práce;

Článek
Prázdninové aktivity v Sokolově

Prázdninové aktivity v Sokolově

30. srpna 2017
Karlovy Vary
Sociální práce;

Článek

Dvoreček jako z lega

Dvoreček jako z lega

29. srpna 2017
Česká republika;
Kladno
Sociální práce;

Článek
Praha nás zlákala již podruhé

Praha nás zlákala již podruhé

27. srpna 2017
Bílina
Sociální práce;

Článek
S „Kozou“ za odměnu třeba do ZOO nebo na koupálko

S „Kozou“ za odměnu třeba do ZOO nebo na..

24. srpna 2017
Bílina
Sociální práce;

Článek

Vzhůru na palubu aneb plavba bílinské mládeže

Vzhůru na palubu aneb plavba bílinské mládeže

24. srpna 2017
Sociální práce;

Galerie
Příměstský prázdninový tábor 2017

Příměstský prázdninový tábor 2017

2. srpna 2017
Sociální práce;

Galerie
Lázeňský pohár Teplice 2017

Lázeňský pohár Teplice 2017

7. července 2017
Sociální práce;

Galerie

Zahájení lázeňské sezony 2017

Zahájení lázeňské sezony 2017

8. června 2017
Sociální práce;

Galerie
Den sociálních služeb v Bílině

Den sociálních služeb v Bílině

8. června 2017
Sociální práce;

Galerie
Výlet do Prahy s Kristýnou

Výlet do Prahy s Kristýnou

5. dubna 2017
Sociální práce;

Galerie

Zpoza Klece Fest

Zpoza Klece Fest

30. září 2015
Liberec
Sociální práce;

Video
Story paní Králové 2

Story paní Králové 2

31. ledna 2014
Sociální práce;

Video
Story paní Králové 1

Story paní Králové 1

31. ledna 2014
Sociální práce;

Video

Exekuce

Exekuce

11. září 2013
Sociální práce;

Video
Oddlužení

Oddlužení

11. září 2013
Sociální práce;

Video
Rozhodčí doložka

Rozhodčí doložka

11. září 2013
Sociální práce;

Video

Více novinek
Odběr RSS

Publikace ke stažení

Publikace ke stažení

V naší knihovně naleznete analýzy a další výzkumné materiály, které v PSI vznikly. Vše volně k dispozici.


Človek v ohrození

Človek v ohrození

Naše sociální služby poskytujeme od roku 2006 také na Slovensku. Naši pracovníci působí především na východu země.


Pojďte do školky!

Pojďte do školky!

V projektu Pojďte do školky! se spojilo devět neziskových organizací, které bojují za rovné příležitosti ve vzdělání.


Byznys s dluhy

Byznys s dluhy

Vše o dluhové problematice. Index etického úvěrování, analýzy rozhovory...Kontakt

Člověk v tísni, o. p. s.
Šafaříkova 635/24
120 00 Praha 2

IČ: 25 75 52 77
DIČ: CZ 25 75 52 77
E-mail: mail@clovekvtisni.cz
Tel: +420 226 200 400

Pro média
media@clovekvtisni.cz
Tel.: +420 222 350 811
Tel.: +420 777 787 943

Kontakt pro dárce
dary@clovekvtisni.cz
Tel.: 226 200 439

Další kontakty

O nás

Jak pomoci

Co děláme

Kde nás najdete

Naše další stránky

Skutečný dárek

Sbírku Skutečná pomoc jsme založili, abychom mohli systematicky a efektivně pomáhat v chudších zemích světa. Chudoba a s ní spojené problémy rozvojového světa totiž ročně zabijí více lidí než přírodní katastrofy a války dohromady. To se navíc odehrává na okraji mediálního zájmu.

http://www.skutecnydarek.cz/

Varianty

Vzdělávací program Varianty společnosti Člověk v tísni nabízí více než deset let informační servis a metodickou podporu v oblasti interkulturního (IKV) a globálního rozvojového vzdělávání (GRV).

Hlavní cíle programu Varianty:

  • Podpora inkluzivního prostředí a otevřeného klimatu ve školách.
  • Výchova ke globálního zodpovědnosti.

http://www.varianty.cz/index.php

NAMA . Výrobky z Namibie

Projekt NAMA podporuje chráněnou dílnu Karas Huisen Crafts na jihu Namibie. Dílna dává práci a obživu asi padesáti ženám a jejich rozvětveným rodinám a vyrábí produkty z tradičních afrických materiálů. Jejich prodejem v České republice pomáhá projekt NAMA svobodným matkám a pěstounkám dětí, jejichž rodiče zemřeli na AIDS, nalézt sílu postavit se na vlastní nohy.

http://www.nama.cz/

Rozvojovka

Předáváme informace o rozvojové pomoci a globálních problémech.

Pořádáme konference, vydáváme informační bulletin a pravidelné tématické přílohy v tisku, spolupracujeme s médii, odborníky i studenty, účastníme se hudebních festivalů s informačním stánkem, pořádáme výstavy, debaty, semináře a soutěže

http://www.rozvojovka.cz

Jeden svět na školách

Vzdělávací program Jeden svět na školách je jedním z dlouhodobých projektů společnosti Člověk v tísni. Už dvanáct let přinášíme do škol dokumentární filmy a další audiovizuální materiály jako plnohodnotnou výukovou pomůcku.

Snažíme se současný svět a novodobou historii nejenom popisovat, ale především vykreslit v souvislostech.

http://www.jsns.cz/

Program Migrace

Hlavním cílem programu je poskytovat veřejnosti objektivní informace o migraci v Česku prostřednictvím médií a dalších zdrojů informací, ale také bořit zaběhlé stereotypy o cizincích, a tak přispívat k lepšímu soužití imigrantů a většinové společnosti.

http://migration4media.net/

Festival Jeden svět

Mezinárodní festival dokumentárních filmů o lidských právech Jeden svět, který pořádá společnost Člověk v tísni, je v současnosti největším dokumentárním festivalem s tematikou lidských práv na světě.

http://www.jedensvet.cz