Člověk v tísni  Sociální integrace  Naše projekty Projekt Oddlužením ke spravedlnosti

Projekt Oddlužením ke spravedlnosti

Před lety se z byznysu s bídou stal výnosný byznys, který ročně vytvářel dluhovou zátěž v řádu miliard Kč. Důsledkem toho, že na vymáhání byť 1 Kč bylo možné vydělávat tisíce, je vysoká míra předluženosti a s tím spojený pokles vymahatelnosti. Pravděpodobně statisíce exekucí jsou přitom, dle judikátů Ústavního soudu, vedeny nelegálně, ale lidé s nízkým vzděláním nedokáží využít zákonných práv. Projekt se snaží tuto nespravedlnost změnit a dát předluženým novou šanci na plnohodnotný život.

Oddlužením ke spravedlnosti - Projekt „Oddlužením ke spravedlnosti“ CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_022/0001033  je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR.

Registrační číslo projektu: CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_022/0001033

Název projektu CZ: Oddlužením ke spravedlnosti

Předpokládané datum zahájení: 1. 10. 2016

Předpokládané datum ukončení: 30. 9. 2019

Popis projektu?

Jaký problém projekt řeší?

1) Nárůst předlužení

V Česku v posledních letech roste počet osob, jejichž míra předlužení představuje neřešitelný problém. Mezi říjnem 2013 a březnem 2015 došlo k razantnímu nárůstu počtu lidí s více než jednou exekucí. Z celkového počtu 900 tisíc lidí, kteří se nacházejí v exekuci má pouze jednu exekuci přibližně 20% (v roce 2013 to bylo přes 40%) lidí. Naopak těch, kteří mají čtyři a více exekucí je přes 50 % (v roce 2013 to bylo méně než 30%). A více než 55% všech exekucí je vedeno pro jistinu nižší než 10 tisíc Kč.

2) Nerovnost šancí

Zároveň, dle expertních odhadů, jsou stovky tisíc exekucí vedeny na základě nezákonného exekučního titulu. Ve většině případů se jedná o rozhodčí nálezy, kdy judikatura Ústavního soudu delegitimizuje stále širší okruh nálezů . Pokud by lidé s takovouto exekucí vyhledali kvalifikovanou pomoc, dosáhli by zastavení exekuce a zrušení exekučního titulu, což by mohlo znamenat snížení dluhu řádově o desítky procent. Problém je, že takovéto poradenství poskytuje jen minimum subjektů kvůli relativně vysoké náročnosti. Advokáti, kteří tyto návrhy podávají, jsou zase živeni z přiznaných nákladů, takže zastupují většinou klienty, u kterých je jistota úspěchu. Nejčastější obětí takovéto exekuce jsou přitom lidi s nižším vzděláním, kterým předlužení brání v plnohodnotné participaci na společenském životě. Díky srážkám i administrativní náročnosti pro zaměstnavatele končí s exekucí mimo legální trh práce, na což doplácí celá společnost.

3) Legitimizace vykořisťování

Významným zdrojem předlužení jsou obecně akceptované praktiky, které zneužívají nevzdělanost, důvěřivost a pomocí rozhodčí doložky zabrání nezávislému posouzení. To vede k ohrožení celých skupin obyvatel, jako např. znevýhodnění Romové, kteří dosahují v důsledku diskriminačního vzdělávacího systému prokazatelně nižšího vzdělání, obecně lidé s nízkým či žádným vzděláním či naopak lidé důvěřiví, lidé se zdravotním hendikepem, apod.

Co je cílem projektu?

CÍL 1: Zlepšení finanční situace předlužených lidí

Finanční situaci předlužených lidí lze zlepšit dvěma základními způsoby. Jednak zprostředkováním nového příjmu, nebo snížením dluhové zátěže. V rámci projektu se zaměříme především na druhou variantu, byť nevylučujeme, že v případě vhodné situace se zaměříme i na zprostředkování zaměstnání, jelikož po mnoha letech se naskýtají příležitosti na trhu práce i pro méně kvalifikované. Snížení dluhové zátěže bude dosahováno buďto zastavením nezákonné exekuce, nebo, častěji, pomocí klientovi se vstupem do insolvenčního řízení. Zatímco zastavená exekuce má pozitivní dopad ihned, v případě oddlužení se definitivní pozitivní dopad projeví nejčastěji až po pěti letech, což přesahuje horizont projektu. Za splněný cíl tak budeme považovat už samotný schválený insolvenční návrh. Během realizace projektu očekáváme, že minimálně u 200 předlužených lidí dojde ke snížení jejich dluhové zátěže alespoň o 40%.

CÍL 2: Posílení spravedlivého vymáhacího procesu snížením počtu nezákonných exekucí

Při naplňování tohoto cíle se zaměříme především na zastavování nezákonně vedených exekucí, přičemž očekáváme, že během realizace projektu bude zastaveno minimálně 30 exekucí.

CÍL 3: Zvýšení povědomí o vlastních právech ze strany předlužených lidí

Jak je popsáno výše, jeden z hlavních problému spatřujeme v nerovnosti šancí, kdy lidé s nižším vzděláním jsou znevýhodněni oprosti ostatním při uplatňování svých práv. Proto bude součástí realizace projektu kromě poradenství i kurs zaměřený na prevenci a kompetence, které by měly toto znevýhodnění alespoň snížit. Očekáváme, že alespoň polovina účastníků programu absolvuje kurs úspěšně, což bude vyhodnoceno individuálně poradcem na základě pohovoru s absolventem.

Sdílejte nás:
Není všechno takové, jak se zdá

Není všechno takové, jak se zdá

4. září 2017
Česká republika;
Ústí nad Labem
Sociální práce;

Článek
Když podpora v nezaměstnanosti nestačí aneb novela Zákona o zaměstnanosti v praxi

Když podpora v nezaměstnanosti nestačí..

31. srpna 2017
Bílina
Sociální práce;

Článek
Prázdninové aktivity v Sokolově

Prázdninové aktivity v Sokolově

30. srpna 2017
Karlovy Vary
Sociální práce;

Článek

Dvoreček jako z lega

Dvoreček jako z lega

29. srpna 2017
Česká republika;
Kladno
Sociální práce;

Článek
Praha nás zlákala již podruhé

Praha nás zlákala již podruhé

27. srpna 2017
Bílina
Sociální práce;

Článek
Vzhůru na palubu aneb plavba bílinské mládeže

Vzhůru na palubu aneb plavba bílinské mládeže

24. srpna 2017
Sociální práce;

Galerie

Není všechno takové, jak se zdá

Není všechno takové, jak se zdá

4. září 2017
Česká republika;
Ústí nad Labem
Sociální práce;

Článek
Když podpora v nezaměstnanosti nestačí aneb novela Zákona o zaměstnanosti v praxi

Když podpora v nezaměstnanosti nestačí..

31. srpna 2017
Bílina
Sociální práce;

Článek
Prázdninové aktivity v Sokolově

Prázdninové aktivity v Sokolově

30. srpna 2017
Karlovy Vary
Sociální práce;

Článek

Dvoreček jako z lega

Dvoreček jako z lega

29. srpna 2017
Česká republika;
Kladno
Sociální práce;

Článek
Praha nás zlákala již podruhé

Praha nás zlákala již podruhé

27. srpna 2017
Bílina
Sociální práce;

Článek
S „Kozou“ za odměnu třeba do ZOO nebo na koupálko

S „Kozou“ za odměnu třeba do ZOO nebo na..

24. srpna 2017
Bílina
Sociální práce;

Článek

Vzhůru na palubu aneb plavba bílinské mládeže

Vzhůru na palubu aneb plavba bílinské mládeže

24. srpna 2017
Sociální práce;

Galerie
Příměstský prázdninový tábor 2017

Příměstský prázdninový tábor 2017

2. srpna 2017
Sociální práce;

Galerie
Lázeňský pohár Teplice 2017

Lázeňský pohár Teplice 2017

7. července 2017
Sociální práce;

Galerie

Zahájení lázeňské sezony 2017

Zahájení lázeňské sezony 2017

8. června 2017
Sociální práce;

Galerie
Den sociálních služeb v Bílině

Den sociálních služeb v Bílině

8. června 2017
Sociální práce;

Galerie
Výlet do Prahy s Kristýnou

Výlet do Prahy s Kristýnou

5. dubna 2017
Sociální práce;

Galerie

Zpoza Klece Fest

Zpoza Klece Fest

30. září 2015
Liberec
Sociální práce;

Video
Story paní Králové 2

Story paní Králové 2

31. ledna 2014
Sociální práce;

Video
Story paní Králové 1

Story paní Králové 1

31. ledna 2014
Sociální práce;

Video

Exekuce

Exekuce

11. září 2013
Sociální práce;

Video
Oddlužení

Oddlužení

11. září 2013
Sociální práce;

Video
Rozhodčí doložka

Rozhodčí doložka

11. září 2013
Sociální práce;

Video

Více novinek
Odběr RSS

Publikace ke stažení

Publikace ke stažení

V naší knihovně naleznete analýzy a další výzkumné materiály, které v PSI vznikly. Vše volně k dispozici.


Človek v ohrození

Človek v ohrození

Naše sociální služby poskytujeme od roku 2006 také na Slovensku. Naši pracovníci působí především na východu země.


Pojďte do školky!

Pojďte do školky!

V projektu Pojďte do školky! se spojilo devět neziskových organizací, které bojují za rovné příležitosti ve vzdělání.


Byznys s dluhy

Byznys s dluhy

Vše o dluhové problematice. Index etického úvěrování, analýzy rozhovory...Kontakt

Člověk v tísni, o. p. s.
Šafaříkova 635/24
120 00 Praha 2

IČ: 25 75 52 77
DIČ: CZ 25 75 52 77
E-mail: mail@clovekvtisni.cz
Tel: +420 226 200 400

Pro média
media@clovekvtisni.cz
Tel.: +420 222 350 811
Tel.: +420 777 787 943

Kontakt pro dárce
dary@clovekvtisni.cz
Tel.: 226 200 439

Další kontakty

O nás

Jak pomoci

Co děláme

Kde nás najdete

Naše další stránky

Varianty

Vzdělávací program Varianty společnosti Člověk v tísni nabízí více než deset let informační servis a metodickou podporu v oblasti interkulturního (IKV) a globálního rozvojového vzdělávání (GRV).

Hlavní cíle programu Varianty:

  • Podpora inkluzivního prostředí a otevřeného klimatu ve školách.
  • Výchova ke globálního zodpovědnosti.

http://www.varianty.cz/index.php

Festival Jeden svět

Mezinárodní festival dokumentárních filmů o lidských právech Jeden svět, který pořádá společnost Člověk v tísni, je v současnosti největším dokumentárním festivalem s tematikou lidských práv na světě.

http://www.jedensvet.cz

Program Migrace

Hlavním cílem programu je poskytovat veřejnosti objektivní informace o migraci v Česku prostřednictvím médií a dalších zdrojů informací, ale také bořit zaběhlé stereotypy o cizincích, a tak přispívat k lepšímu soužití imigrantů a většinové společnosti.

http://migration4media.net/

Skutečný dárek

Sbírku Skutečná pomoc jsme založili, abychom mohli systematicky a efektivně pomáhat v chudších zemích světa. Chudoba a s ní spojené problémy rozvojového světa totiž ročně zabijí více lidí než přírodní katastrofy a války dohromady. To se navíc odehrává na okraji mediálního zájmu.

http://www.skutecnydarek.cz/

Rozvojovka

Předáváme informace o rozvojové pomoci a globálních problémech.

Pořádáme konference, vydáváme informační bulletin a pravidelné tématické přílohy v tisku, spolupracujeme s médii, odborníky i studenty, účastníme se hudebních festivalů s informačním stánkem, pořádáme výstavy, debaty, semináře a soutěže

http://www.rozvojovka.cz

Jeden svět na školách

Vzdělávací program Jeden svět na školách je jedním z dlouhodobých projektů společnosti Člověk v tísni. Už dvanáct let přinášíme do škol dokumentární filmy a další audiovizuální materiály jako plnohodnotnou výukovou pomůcku.

Snažíme se současný svět a novodobou historii nejenom popisovat, ale především vykreslit v souvislostech.

http://www.jsns.cz/

NAMA . Výrobky z Namibie

Projekt NAMA podporuje chráněnou dílnu Karas Huisen Crafts na jihu Namibie. Dílna dává práci a obživu asi padesáti ženám a jejich rozvětveným rodinám a vyrábí produkty z tradičních afrických materiálů. Jejich prodejem v České republice pomáhá projekt NAMA svobodným matkám a pěstounkám dětí, jejichž rodiče zemřeli na AIDS, nalézt sílu postavit se na vlastní nohy.

http://www.nama.cz/