Člověk v tísni Sociální integrace Naše projekty Projekt Kompakt

Projekt Kompakt

Projekt si klade za cíl zvyšovat osobnostní a profesní kompetence u mladých lidí ohrožených vícenásobnými riziky, a to tím, že vytvoří nabídku několika typů aktivit. Kromě individuální práce s mladými lidmi budou v projektu realizovány také skupinové aktivity pracující s dynamikou a kohezí skupiny. Kromě dlouhodobě práce s cílovou skupinou budou v rámci projektu realizovány workshopy na školách zaměřené na problematiku vzdělávání, uplatnění na trhu práce či prevenci předlužení. 

Projekt CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_022/0001029 „Motivační a podpůrné aktivity pro mládež“ je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR.

Základní informace

Název projektu CZ: Motivační a podpůrné aktivity pro mládež

Zkrácený název projektu: KOMPAKT

Registrační číslo projektu: CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_022/0001029

Skutečné datum zahájení: 1. 8. 2016

Předpokládané datum ukončení: 31. 7. 2019

Popis projektu:

Jaký problém projekt řeší? Z mnohaletých zkušeností při práci v sociálně vyloučených lokalitách v České republice víme, že problémy (nejen) mladých lidí žijících v tomto prostředí se dají popsat takto:

 • Sociálně patologické jevy jsou běžnou součástí každodenní reality. Seberealizace mladých lidí probíhá v disociálních sociálních skupinách, kde často nekriticky podléhají negativnímu vlivu svých vrstevníků. Mají zkušenost s pácháním trestné činnost.
 • Vyrůstání v rodinách, které neplní některou nebo všechny základní funkce rodiny. Dochází tak k přebírání neefektivních vzorců chování, na jejichž základě může být vybrána neefektivní životní strategie. Jejich chování se upíná ke krátkodobým jednorázovým činnostem, které vyžadují žádné nebo nízké úsilí a mají vysoký "zisk" pro jedince.  
 • Z důvodu nedostatečné kvalifikační přípravy a absence klíčových kompetencí zažívají časté neúspěchy na trhu práce. Velmi často jsou evidováni na úřadu práce, a to ještě před dosažením zletilosti.
 • Často mají pouze základní vzdělání, vyskytuje se rezignace na další studium. Sekundární vzdělávání se jim často jeví nedosažitelným dojmem.
 • Jejich sebevědomí je nevyrovnané, dochází k častým výkyvům. Převažují zkreslené představy o sobě a svém budoucím životě, schází jim perspektiva. Trápí je neschopnost pracovat s překážkami, špatně se orientují ve svých možnostech a ve své reálné životní situaci, mají sklony k pasivitě a rezignaci nad aktivním utvářením svého života.
 • Vzory, které jsou jim předkládány společností, není jedinec (vzhledem ke svému sociálnímu nastavení) schopen následovat
 • Existuje častá nedůvěra vůči dospělým autoritám a institucím.

Na základě zkušeností jsme vybrali následující obce: Bílina (a okolí), Chomutov, Kladno, Prostějov, Přerov, Stříbro, Ústí nad Labem, tedy města, ve kterých působíme již několik let. Zkušenosti s cílovou skupinou jsou součástí přílohy č. 6, situační analýzy jednotlivých lokalit pak součástí příloh č. 8-14.

Cíle projektu:

Cílem projektu je pozitivně ovlivňovat uvažování, chování a jednání mladých lidí ve věku 15-26 let z cílové skupiny osob ohrožených vícenásobnými riziky a osob opouštějících institucionální zařízení. Chceme tak zvýšit jejich šance na začlenění do běžného života, zpět do vzdělávání či na trh práce, a to především pomocí zvyšování jejich osobnostních a profesních kompetencí. Na začátku realizace projektu bude vypracována metodika zaměřená na zjišťování relevantních vstupních a výstupních informací pomocí sebehodnocení klientů.

Sebehodnocení bude sloužit jako podklad pro vypracování individuálního plánu, kde budou popsány konkrétní cíle i postupy pro jejich dosažení. Tento plán bude vázán na jednotlivé aktivity projektu, jejichž pomocí by mělo ke zvyšování kompetencí docházet. Jedná se o:

 • skupinové aktivity (besedy, semináře, exkurze, workshopy)
 • systematickou skupinovou práci s mládeží zaměřenou na osobnostní a profesní rozvoj
 • na sebezkušenostní aktivity zaměřené na zvládání zátěžových situací
 • nácvik pracovních kompetencí
 • motivační streetwork
 • individuální práci

Cílem projektu je naplnění individuálního plánu zcela nebo částečně (splnění více než 50 % dílčích cílů z individuálního plánu) minimálně u 80 %. Kromě individuálního plánu bude podkladem pro hodnocení výstupní sebehodnocení. Cílem projektu je též pomocí realizace workshopů a seminářů v 9. ročnících základních škol, na středních školách a učilištích a také v dětských domovech zvyšovat kompetence u žáků a studentů těchto škol. Zde však půjde především o jednorázové aktivity a většina těchto osob bude podpořena pouze v rámci bagatelní podpory. Tyto aktivity budou realizovány ve školách a zařízeních s vysokým podílem žáků ohrožených vícenásobnými riziky (především předčasným odchodem ze vzdělávání). Workshopy na školách nám umožní nejen navázat užší spolupráci se školami, ale především s těmi žáky, kteří jsou nejvíce ohroženi předčasným odchodem ze vzdělávání a tedy i neuplatnitelností na trhu práce.

Sdílejte nás:
Není všechno takové, jak se zdá

Není všechno takové, jak se zdá

4. září 2017
Česká republika;
Ústí nad Labem
Sociální práce;

Článek
Když podpora v nezaměstnanosti nestačí aneb novela Zákona o zaměstnanosti v praxi

Když podpora v nezaměstnanosti nestačí..

31. srpna 2017
Bílina
Sociální práce;

Článek
Prázdninové aktivity v Sokolově

Prázdninové aktivity v Sokolově

30. srpna 2017
Karlovy Vary
Sociální práce;

Článek

Dvoreček jako z lega

Dvoreček jako z lega

29. srpna 2017
Česká republika;
Kladno
Sociální práce;

Článek
Praha nás zlákala již podruhé

Praha nás zlákala již podruhé

27. srpna 2017
Bílina
Sociální práce;

Článek
Vzhůru na palubu aneb plavba bílinské mládeže

Vzhůru na palubu aneb plavba bílinské mládeže

24. srpna 2017
Sociální práce;

Galerie

Není všechno takové, jak se zdá

Není všechno takové, jak se zdá

4. září 2017
Česká republika;
Ústí nad Labem
Sociální práce;

Článek
Když podpora v nezaměstnanosti nestačí aneb novela Zákona o zaměstnanosti v praxi

Když podpora v nezaměstnanosti nestačí..

31. srpna 2017
Bílina
Sociální práce;

Článek
Prázdninové aktivity v Sokolově

Prázdninové aktivity v Sokolově

30. srpna 2017
Karlovy Vary
Sociální práce;

Článek

Dvoreček jako z lega

Dvoreček jako z lega

29. srpna 2017
Česká republika;
Kladno
Sociální práce;

Článek
Praha nás zlákala již podruhé

Praha nás zlákala již podruhé

27. srpna 2017
Bílina
Sociální práce;

Článek
S „Kozou“ za odměnu třeba do ZOO nebo na koupálko

S „Kozou“ za odměnu třeba do ZOO nebo na..

24. srpna 2017
Bílina
Sociální práce;

Článek

Vzhůru na palubu aneb plavba bílinské mládeže

Vzhůru na palubu aneb plavba bílinské mládeže

24. srpna 2017
Sociální práce;

Galerie
Příměstský prázdninový tábor 2017

Příměstský prázdninový tábor 2017

2. srpna 2017
Sociální práce;

Galerie
Lázeňský pohár Teplice 2017

Lázeňský pohár Teplice 2017

7. července 2017
Sociální práce;

Galerie

Zahájení lázeňské sezony 2017

Zahájení lázeňské sezony 2017

8. června 2017
Sociální práce;

Galerie
Den sociálních služeb v Bílině

Den sociálních služeb v Bílině

8. června 2017
Sociální práce;

Galerie
Výlet do Prahy s Kristýnou

Výlet do Prahy s Kristýnou

5. dubna 2017
Sociální práce;

Galerie

Zpoza Klece Fest

Zpoza Klece Fest

30. září 2015
Liberec
Sociální práce;

Video
Story paní Králové 2

Story paní Králové 2

31. ledna 2014
Sociální práce;

Video
Story paní Králové 1

Story paní Králové 1

31. ledna 2014
Sociální práce;

Video

Exekuce

Exekuce

11. září 2013
Sociální práce;

Video
Oddlužení

Oddlužení

11. září 2013
Sociální práce;

Video
Rozhodčí doložka

Rozhodčí doložka

11. září 2013
Sociální práce;

Video

Více novinek
Odběr RSS

Publikace ke stažení

Publikace ke stažení

V naší knihovně naleznete analýzy a další výzkumné materiály, které v PSI vznikly. Vše volně k dispozici.


Človek v ohrození

Človek v ohrození

Naše sociální služby poskytujeme od roku 2006 také na Slovensku. Naši pracovníci působí především na východu země.


Pojďte do školky!

Pojďte do školky!

V projektu Pojďte do školky! se spojilo devět neziskových organizací, které bojují za rovné příležitosti ve vzdělání.


Byznys s dluhy

Byznys s dluhy

Vše o dluhové problematice. Index etického úvěrování, analýzy rozhovory...Kontakt

Člověk v tísni, o. p. s.
Šafaříkova 635/24
120 00 Praha 2

IČ: 25 75 52 77
DIČ: CZ 25 75 52 77
E-mail: mail@clovekvtisni.cz
Tel: +420 226 200 400

Pro média
media@clovekvtisni.cz
Tel.: +420 222 350 811
Tel.: +420 777 787 943

Kontakt pro dárce
dary@clovekvtisni.cz
Tel.: 226 200 439

Další kontakty

O nás

Jak pomoci

Co děláme

Kde nás najdete

Naše další stránky

Festival Jeden svět

Mezinárodní festival dokumentárních filmů o lidských právech Jeden svět, který pořádá společnost Člověk v tísni, je v současnosti největším dokumentárním festivalem s tematikou lidských práv na světě.

http://www.jedensvet.cz

Skutečný dárek

Sbírku Skutečná pomoc jsme založili, abychom mohli systematicky a efektivně pomáhat v chudších zemích světa. Chudoba a s ní spojené problémy rozvojového světa totiž ročně zabijí více lidí než přírodní katastrofy a války dohromady. To se navíc odehrává na okraji mediálního zájmu.

http://www.skutecnydarek.cz/

Varianty

Vzdělávací program Varianty společnosti Člověk v tísni nabízí více než deset let informační servis a metodickou podporu v oblasti interkulturního (IKV) a globálního rozvojového vzdělávání (GRV).

Hlavní cíle programu Varianty:

 • Podpora inkluzivního prostředí a otevřeného klimatu ve školách.
 • Výchova ke globálního zodpovědnosti.

http://www.varianty.cz/index.php

Jeden svět na školách

Vzdělávací program Jeden svět na školách je jedním z dlouhodobých projektů společnosti Člověk v tísni. Už dvanáct let přinášíme do škol dokumentární filmy a další audiovizuální materiály jako plnohodnotnou výukovou pomůcku.

Snažíme se současný svět a novodobou historii nejenom popisovat, ale především vykreslit v souvislostech.

http://www.jsns.cz/

Rozvojovka

Předáváme informace o rozvojové pomoci a globálních problémech.

Pořádáme konference, vydáváme informační bulletin a pravidelné tématické přílohy v tisku, spolupracujeme s médii, odborníky i studenty, účastníme se hudebních festivalů s informačním stánkem, pořádáme výstavy, debaty, semináře a soutěže

http://www.rozvojovka.cz

NAMA . Výrobky z Namibie

Projekt NAMA podporuje chráněnou dílnu Karas Huisen Crafts na jihu Namibie. Dílna dává práci a obživu asi padesáti ženám a jejich rozvětveným rodinám a vyrábí produkty z tradičních afrických materiálů. Jejich prodejem v České republice pomáhá projekt NAMA svobodným matkám a pěstounkám dětí, jejichž rodiče zemřeli na AIDS, nalézt sílu postavit se na vlastní nohy.

http://www.nama.cz/

Program Migrace

Hlavním cílem programu je poskytovat veřejnosti objektivní informace o migraci v Česku prostřednictvím médií a dalších zdrojů informací, ale také bořit zaběhlé stereotypy o cizincích, a tak přispívat k lepšímu soužití imigrantů a většinové společnosti.

http://migration4media.net/