Člověk v tísni  Sociální integrace  Naše projekty NAPSI spolu!

NAPSI spolu!

NAPSI spolu!

Projekt NAPSI! spolu se zaměřil na efektivní nastavení celonárodní strategie pro boj s chudobou a sociálním vyloučením.

Foto: Iva Zimová

Národní akční plán sociální integrace (zkr. NAPSI) je název vládního dokumentu, ve kterém si Česká republika, stejně jako ostatní země Evropské unie, určuje základní strategie, které mají přispět ke snížení dopadů sociálního vyloučení na českou společnost.

Řešení důsledků tohoto problému stojí ČR miliardy korun ročně. Je evidentní, že mnoho postupů, které byly v této oblasti doposud používány, k úspěchu nevede. Je proto potřeba revize těchto strategií a začít by se mělo od základu -tedy právě dokumentem s poněkud krkolomným názvem Národní akční plán sociální integrace.

Právě v něm totiž každá členská země EU popisuje nejpalčivější problémy, které ji v sociální oblasti trápí, určí si cíle, jejichž dosažení by mělo tyto problémy řešit, a stanoví si cesty, které ke splnění těchto cílů vedou. Dále má určit, kdo ponese odpovědnost za plnění jednotlivých úkolů, a stanoví způsoby, jak splnění těchto cílů ověřit. NAPSI je tak základní dokument, na jehož kvalitě přímo závisí, jak budeme schopni rostoucí hrozbě sociálního vyloučení čelit.

Neziskové organizace: Cílem je rozproudit diskusi

Od roku 2004, kdy byl zpracován první NAPSI, sledují neziskové organizace tvorbu a skutečný dopad tohoto plánu na reálnou situaci. Po celou dobu sbíraly své poznatky z terénu a v roce 2009, kdy vznikl zatím poslední a dosud platný plán, vytvořily projekt NAPSI spolu!, který si kladl za úkol tyto zkušenosti přetavit do vlastního návrhu, který by podle jejich názoru splňoval základní poslání tohoto dokumentu.

V čem tkví největší nedostatky českých národních plánů? "Základním problém spatřujeme už ve způsobu jejich sestavování. Jejich základní význam spočívá v participativním přístupu jeho tvorby. To znamená, že mají být tvořeny na základě poznatků a zkušeností všech subjektů, které mají s problematikou sociálního vyloučení co do činění. Kromě hlasu samotných ministerstev se v něm musí objevit zkušenosti samospráv, neziskového sektoru, ale i samotných lidí, kteří se s důsledky sociálního vyloučení potýkají," říká Milena Černá z občanského sdružení EAPN ČR, člena evropské sítě proti chudobě a sociálnímu vyloučení.

Základem projektu NAPSI spolu! tak byl sběr informací a zkušeností, které si během mnoha seminářů předávali magistrátní úředníci, policisté, sociální pracovníci, zástupci sociálních odborů, škol atd. Dalším podstatným zdrojem informací se pak stalo první národní setkání lidí se zkušeností s chudobou a sociálním vyloučením. Jednalo se o dvoudenní workshop, na kterém se setkali zástupci různých skupin lidí, kteří si pod dohledem zkušených odborníků sdělovali své zkušenosti a postřehy "těch, kterých se to opravdu týká". Výsledkem je ojedinělý a unikátní pohled na život člověka, který se ocitne v sociální pasti.

Poučení z vlastních chyb

Celá práce na projektu NAPSI spolu! se opírá i o důkladné analýzy existujícího NAPSI, které odhalily jeho značné nedostatky, jako je absence odpovědnosti konkrétních subjektů za dosažení jednotlivých cílů. Tyto cíle jsou navíc často formulovány nekonkrétně a jsou neměřitelné, což znemožňuje pozdější hodnocení jejich splnění či nesplnění. A právě tato evaluace je základem pro poučení se z vlastních chyb a jejich následné odstraňování.

Výsledkem práce týmu NAPSI spolu! jsou návrhy řešení, které prezentuje tato příloha. Je rozdělena do pěti témat, která se shodují s prioritami, na které je potřeba se v boji se sociálním vyloučením zaměřit. "Netvrdíme, že náš plán je jediným správným řešením, avšak chceme našimi návrhy přispět k nalezení opravdu účinných nástrojů, které povedou k co největší eliminaci sociálního vyloučení v ČR," uzavírá Dagmar Hrubcová z občanského sdružení SKOK, které sdružuje neziskové nestátní organizace působící v sociálně-zdravotní oblasti.

 

PĚT PRIORIT NAPSI SPOLU!

* Řešení situace nedobrovolného vyloučení z trhu s bydlením

* Zvýšení kvality a úrovně vzdělání cílových skupin směřující ke zvýšení jejich uplatnitelnosti na trhu práce

* Návrat dlouhodobě nezaměstnaných na otevřený trh práce

* Lidé žijící v chudobě a sociálním vyloučení nemusejí mít pocit "druhořadého" občana i člověka

* Eliminace předlužení jako jedné z příčin sociálního vyloučení Projekt NAPSI spolu! tvoří tyto organizace: IQ Roma servis, Člověk v tísni, SKOK, EAPN ČR a Socioklub

 

Související články:

Z dluhů se stal výnosný byznys

Smlouvě musím rozumět

Kdo nemá vzdělání nemá budoucnost

Není Honzík jako Honzík

Učíme naše děti učit se

Bez domova to nejde

Dobrá hospodyňka pro pírko i přes plot skočí

Bez práce člověk ztratí všechno

Kancelář nepatří úředníkovi, ale klientovi

Nejsme lidé druhé kategorie

Erik: Chudí lidé jsou nejsnadnějšími oběťmi

Sdílejte nás:
Není všechno takové, jak se zdá

Není všechno takové, jak se zdá

4. září 2017
Česká republika;
Ústí nad Labem
Sociální práce;

Článek
Když podpora v nezaměstnanosti nestačí aneb novela Zákona o zaměstnanosti v praxi

Když podpora v nezaměstnanosti nestačí..

31. srpna 2017
Bílina
Sociální práce;

Článek
Prázdninové aktivity v Sokolově

Prázdninové aktivity v Sokolově

30. srpna 2017
Karlovy Vary
Sociální práce;

Článek

Dvoreček jako z lega

Dvoreček jako z lega

29. srpna 2017
Česká republika;
Kladno
Sociální práce;

Článek
Praha nás zlákala již podruhé

Praha nás zlákala již podruhé

27. srpna 2017
Bílina
Sociální práce;

Článek
Vzhůru na palubu aneb plavba bílinské mládeže

Vzhůru na palubu aneb plavba bílinské mládeže

24. srpna 2017
Sociální práce;

Galerie

Není všechno takové, jak se zdá

Není všechno takové, jak se zdá

4. září 2017
Česká republika;
Ústí nad Labem
Sociální práce;

Článek
Když podpora v nezaměstnanosti nestačí aneb novela Zákona o zaměstnanosti v praxi

Když podpora v nezaměstnanosti nestačí..

31. srpna 2017
Bílina
Sociální práce;

Článek
Prázdninové aktivity v Sokolově

Prázdninové aktivity v Sokolově

30. srpna 2017
Karlovy Vary
Sociální práce;

Článek

Dvoreček jako z lega

Dvoreček jako z lega

29. srpna 2017
Česká republika;
Kladno
Sociální práce;

Článek
Praha nás zlákala již podruhé

Praha nás zlákala již podruhé

27. srpna 2017
Bílina
Sociální práce;

Článek
S „Kozou“ za odměnu třeba do ZOO nebo na koupálko

S „Kozou“ za odměnu třeba do ZOO nebo na..

24. srpna 2017
Bílina
Sociální práce;

Článek

Vzhůru na palubu aneb plavba bílinské mládeže

Vzhůru na palubu aneb plavba bílinské mládeže

24. srpna 2017
Sociální práce;

Galerie
Příměstský prázdninový tábor 2017

Příměstský prázdninový tábor 2017

2. srpna 2017
Sociální práce;

Galerie
Lázeňský pohár Teplice 2017

Lázeňský pohár Teplice 2017

7. července 2017
Sociální práce;

Galerie

Zahájení lázeňské sezony 2017

Zahájení lázeňské sezony 2017

8. června 2017
Sociální práce;

Galerie
Den sociálních služeb v Bílině

Den sociálních služeb v Bílině

8. června 2017
Sociální práce;

Galerie
Výlet do Prahy s Kristýnou

Výlet do Prahy s Kristýnou

5. dubna 2017
Sociální práce;

Galerie

Zpoza Klece Fest

Zpoza Klece Fest

30. září 2015
Liberec
Sociální práce;

Video
Story paní Králové 2

Story paní Králové 2

31. ledna 2014
Sociální práce;

Video
Story paní Králové 1

Story paní Králové 1

31. ledna 2014
Sociální práce;

Video

Exekuce

Exekuce

11. září 2013
Sociální práce;

Video
Oddlužení

Oddlužení

11. září 2013
Sociální práce;

Video
Rozhodčí doložka

Rozhodčí doložka

11. září 2013
Sociální práce;

Video

Více novinek
Odběr RSS

Publikace ke stažení

Publikace ke stažení

V naší knihovně naleznete analýzy a další výzkumné materiály, které v PSI vznikly. Vše volně k dispozici.


Človek v ohrození

Človek v ohrození

Naše sociální služby poskytujeme od roku 2006 také na Slovensku. Naši pracovníci působí především na východu země.


Pojďte do školky!

Pojďte do školky!

V projektu Pojďte do školky! se spojilo devět neziskových organizací, které bojují za rovné příležitosti ve vzdělání.


Byznys s dluhy

Byznys s dluhy

Vše o dluhové problematice. Index etického úvěrování, analýzy rozhovory...Kontakt

Člověk v tísni, o. p. s.
Šafaříkova 635/24
120 00 Praha 2

IČ: 25 75 52 77
DIČ: CZ 25 75 52 77
E-mail: mail@clovekvtisni.cz
Tel: +420 226 200 400

Pro média
media@clovekvtisni.cz
Tel.: +420 222 350 811
Tel.: +420 777 787 943

Kontakt pro dárce
dary@clovekvtisni.cz
Tel.: 226 200 439

Další kontakty

O nás

Jak pomoci

Co děláme

Kde nás najdete

Naše další stránky

Program Migrace

Hlavním cílem programu je poskytovat veřejnosti objektivní informace o migraci v Česku prostřednictvím médií a dalších zdrojů informací, ale také bořit zaběhlé stereotypy o cizincích, a tak přispívat k lepšímu soužití imigrantů a většinové společnosti.

http://migration4media.net/

Skutečný dárek

Sbírku Skutečná pomoc jsme založili, abychom mohli systematicky a efektivně pomáhat v chudších zemích světa. Chudoba a s ní spojené problémy rozvojového světa totiž ročně zabijí více lidí než přírodní katastrofy a války dohromady. To se navíc odehrává na okraji mediálního zájmu.

http://www.skutecnydarek.cz/

Festival Jeden svět

Mezinárodní festival dokumentárních filmů o lidských právech Jeden svět, který pořádá společnost Člověk v tísni, je v současnosti největším dokumentárním festivalem s tematikou lidských práv na světě.

http://www.jedensvet.cz

NAMA . Výrobky z Namibie

Projekt NAMA podporuje chráněnou dílnu Karas Huisen Crafts na jihu Namibie. Dílna dává práci a obživu asi padesáti ženám a jejich rozvětveným rodinám a vyrábí produkty z tradičních afrických materiálů. Jejich prodejem v České republice pomáhá projekt NAMA svobodným matkám a pěstounkám dětí, jejichž rodiče zemřeli na AIDS, nalézt sílu postavit se na vlastní nohy.

http://www.nama.cz/

Jeden svět na školách

Vzdělávací program Jeden svět na školách je jedním z dlouhodobých projektů společnosti Člověk v tísni. Už dvanáct let přinášíme do škol dokumentární filmy a další audiovizuální materiály jako plnohodnotnou výukovou pomůcku.

Snažíme se současný svět a novodobou historii nejenom popisovat, ale především vykreslit v souvislostech.

http://www.jsns.cz/

Varianty

Vzdělávací program Varianty společnosti Člověk v tísni nabízí více než deset let informační servis a metodickou podporu v oblasti interkulturního (IKV) a globálního rozvojového vzdělávání (GRV).

Hlavní cíle programu Varianty:

  • Podpora inkluzivního prostředí a otevřeného klimatu ve školách.
  • Výchova ke globálního zodpovědnosti.

http://www.varianty.cz/index.php

Rozvojovka

Předáváme informace o rozvojové pomoci a globálních problémech.

Pořádáme konference, vydáváme informační bulletin a pravidelné tématické přílohy v tisku, spolupracujeme s médii, odborníky i studenty, účastníme se hudebních festivalů s informačním stánkem, pořádáme výstavy, debaty, semináře a soutěže

http://www.rozvojovka.cz