Člověk v tísni  Volná místa  Mám zájem pracovat pro Člověka v tísni

Mám zájem pracovat pro Člověka v tísni

Děkujeme za váš zájem rozšířit naše řady. Pokud jste nenašli žádnou zajímavou pracovní nabídku v seznamu aktuálních pracovních příležitostí, vyplňte tento formulář.

Povinné položky jsou označené *.

Kontaktní informace

Všechny údaje jsou důvěrné

Informace, které nám poskytnete jsou důvěrné a použijeme je jen abychom vám nabízeli pouze pozice odpovídající vašim schopnostem a znalostem.


Životopis, motivační dopis

Napište nám, proč právě vy?

Přiložením aktuálního životopisu a motivačního dopisu pomůžete urychlit celý proces. O tyto dokumenty bychom Vás v případě zájmu stejně požádali.


Vzdělání a praxe

Nezapomeňte na další dovednosti

Každého kandidáta bychom rádi poznali ze všech stran. Snažte se prosím vyplnit i další dovednosti a kurzy, které jste absolvovali i pokud přímo nesouvisí s vaším vzděláním.

 

 O jakou pozici máte zájem?

Typ pozice*:

 Placený pracovník
 Dobrovolník
 Stážista
 Externista

Pro sekci*:

 Humanitární pomoc a rozvoj
 Lidská práva
 Programy sociální integrace
 Informační a vzdělávací programy

Jak se liší jednotlivé pozice?

Finanční ohodnocení, ale i nároky se u jednotlivých pozic liší.

Placený pracovník/ice pracuje na základě pracovního poměru a je stabilní součástí naší organizační struktury.

Dobrovolník/ice na méně zodpovědné, juniorní pozici. Pracovní povinnosti na něj kladené nejsou stejné jako u zaměstnanců. Pokud je dobrovolník vyslán na misi, má obvykle uhrazenou část nákladů např. na letenky, pojištění, ubytování či stravování.

Stážista/ka obvykle student/ka, keterý/á v rámci stáže získává potřebné pracovní zkušenosti ve svém oboru. Stáž je v rámci Člověka v tísni většinou neplacená.

Externista/ka většinou spolupracuje krátkodobě, v rámci svého profesního zaměření a odbornosti.

 
 


Kontakt

Člověk v tísni, o. p. s.
Šafaříkova 635/24
120 00 Praha 2

IČ: 25 75 52 77
DIČ: CZ 25 75 52 77
E-mail: mail@clovekvtisni.cz
Tel: +420 226 200 400

Pro média
media@clovekvtisni.cz
Tel.: +420 222 350 811
Tel.: +420 777 787 943

Kontakt pro dárce
dary@clovekvtisni.cz
Tel.: 226 200 439

Další kontakty

O nás

Jak pomoci

Co děláme

Kde nás najdete

Naše další stránky

NAMA . Výrobky z Namibie

Projekt NAMA podporuje chráněnou dílnu Karas Huisen Crafts na jihu Namibie. Dílna dává práci a obživu asi padesáti ženám a jejich rozvětveným rodinám a vyrábí produkty z tradičních afrických materiálů. Jejich prodejem v České republice pomáhá projekt NAMA svobodným matkám a pěstounkám dětí, jejichž rodiče zemřeli na AIDS, nalézt sílu postavit se na vlastní nohy.

http://www.nama.cz/

Festival Jeden svět

Mezinárodní festival dokumentárních filmů o lidských právech Jeden svět, který pořádá společnost Člověk v tísni, je v současnosti největším dokumentárním festivalem s tematikou lidských práv na světě.

http://www.jedensvet.cz

Jeden svět na školách

Vzdělávací program Jeden svět na školách je jedním z dlouhodobých projektů společnosti Člověk v tísni. Už dvanáct let přinášíme do škol dokumentární filmy a další audiovizuální materiály jako plnohodnotnou výukovou pomůcku.

Snažíme se současný svět a novodobou historii nejenom popisovat, ale především vykreslit v souvislostech.

http://www.jsns.cz/

Varianty

Vzdělávací program Varianty společnosti Člověk v tísni nabízí více než deset let informační servis a metodickou podporu v oblasti interkulturního (IKV) a globálního rozvojového vzdělávání (GRV).

Hlavní cíle programu Varianty:

  • Podpora inkluzivního prostředí a otevřeného klimatu ve školách.
  • Výchova ke globálního zodpovědnosti.

http://www.varianty.cz/index.php

Rozvojovka

Předáváme informace o rozvojové pomoci a globálních problémech.

Pořádáme konference, vydáváme informační bulletin a pravidelné tématické přílohy v tisku, spolupracujeme s médii, odborníky i studenty, účastníme se hudebních festivalů s informačním stánkem, pořádáme výstavy, debaty, semináře a soutěže

http://www.rozvojovka.cz

Skutečný dárek

Sbírku Skutečná pomoc jsme založili, abychom mohli systematicky a efektivně pomáhat v chudších zemích světa. Chudoba a s ní spojené problémy rozvojového světa totiž ročně zabijí více lidí než přírodní katastrofy a války dohromady. To se navíc odehrává na okraji mediálního zájmu.

http://www.skutecnydarek.cz/

Program Migrace

Hlavním cílem programu je poskytovat veřejnosti objektivní informace o migraci v Česku prostřednictvím médií a dalších zdrojů informací, ale také bořit zaběhlé stereotypy o cizincích, a tak přispívat k lepšímu soužití imigrantů a většinové společnosti.

http://migration4media.net/