Člověk v tísni  Migrace  Projekty pro školy

Projekty pro školy

Program migrace se od roku 2013 věnuje workshopům převážně na středních a vysokých školách. Během uplynulých let se díky tzv. uprchlické krizi mnohonásobně zvýšil zájem médií o téma migrace a uprchlictví. Značná část mladých lidí se s migranty či uprchlíky běžně nesetkává a média ne vždy o tématu migrace informují vyváženě. Výsledkem je strach z cizinců. Proto se zaměřujeme nejen na kultivování mediální scény, ale také učíme mladé lidi pracovat s mediálním obsahem tak, aby byli schopni porozumět mediálním sdělením a kriticky s nimi pracovali.

V rámci projektu Face2Face: facilitation dialogue between migrants and European citizens, realizovaném Programem migrace společnosti Člověk v tísni mezi lednem 2013 a červnem 2014, jsme pořádali kurz pro studenty (nejen) žurnalistiky nazvaný Mezinárodní migrace jako téma. Kurz vedli lektoři z řad novinářů, akademiků i zástupců neziskového sektoru a studenti se seznámili s tím, jak se o migraci píše a jak by se o ní psát mohlo, tedy nestranně, informovaně a zároveň poutavě.

 

V průběhu projektu také vznikl výukový manuál Model Lecture Guide určený učitelům žurnalistiky či mediální výchovy. MLG staví především na zkušenostech Programu migrace, který se od roku 2002 zabývá medializací migračních témat, spoluprací s médii a realizací mediálních tréninků pro migranty a rozvojem jejich mediálních a komunikačních dovoleností. Součástí vzniku MLG byl i kulatý stůl s odborníky z praxe, akademiky a aktivními migranty, kterého se zúčastnili zástupci serveru Aktuálně.cz, Lidovky.cz, Českého rozhlasu, Univerzity Karlovy a Masarykovy univerzity v Brně. Součástí kulatého stolu byla i diskuse o překážkách, které brání kvalitnímu psaní o migraci, osobnímu vztahu k tématu migrace jednotlivých účastníků či diskusi dobré a špatné praxe.

 

Na studenty středních škol jsme zaměřili dva projekty. Cílem projektu Média a migrace na středních školách bylo pomoci studentům osvojit si kritický přístup k médiím a jejich obsahu, pochopit mechanismy mediální práce a zároveň získat schopnost využívat média ke své potřebě a tvůrčím způsobem je zpracovávat.


Druhý projekt, Podpora tolerantní společnosti v reálném i virtuálním prostoru, si kladl za cíl odstraňování předsudků a rasové a národnostní nesnášenlivosti u dnešní dospívající generace i širší veřejnosti. Mladé lidi jsme motivovali na jejich aktivní účast na ochraně demokratických hodnot a kultivovali komunikaci o menšinách a cizincích v prostředí sociálních sítí. Projekt jsme realizovali společně se kolegy z oddělení Jeden svět na školách, Člověk v tísni, o.p.s. Součástí byla multikulturní výchova prostřednictvím studentských týmových projektů a rozvíjení debaty o projevech nenávisti na sociálních sítích. Jedním z výsledků projektu je i naše vlastní analýza Projevy nenávisti v online prostoru a na sociálních sítích, která popisuje základní sociodemografii tvůrců a šiřitelů nenávistných projevů i mechanismy šíření těchto projevů v období od června do září 2015.

 

Pokud hledáte inspiraci, jak lze zavádět téma migrace do výuky, nabízíme Vám přehled publikací, audiovizuálních lekcí, seminářů a kurzů na objednávku, které téma migrace pokrývají z dílny 10 organizací voůlně ke stažení.

 

Tabulka ke stažení zde: Výukové materiály k migraci

 


Sdílejte nás:

Cizinci pozor: Jak se Vás dotkne novela cizineckého zákona?

Cizinci pozor: Jak se Vás dotkne novela..

19. července 2017
Migrace;

Článek
Mezi Pegidou a kurzem němčiny: jak funguje integrace uprchlíků v Drážďanech?

Mezi Pegidou a kurzem němčiny: jak funguje..

4. července 2017
Migrace;

Článek
Výukové materiály k tématu migrace volně ke stažení

Výukové materiály k tématu migrace volně..

2. května 2017
Migrace;

Článek

Svátek práce: jak čeští imigranti v USA psali dějiny

Svátek práce: jak čeští imigranti v USA..

28. dubna 2017
Migrace;

Článek
Otrocká práce existuje i v Česku, většinu obětí tvoří migranti

Otrocká práce existuje i v Česku, většinu..

28. dubna 2017
Migrace;

Článek
Azylanti a pracovní migranti z třetích zemí: Jaká mají práva na evropském trhu práce?

Azylanti a pracovní migranti z třetích..

28. dubna 2017
Migrace;

Článek

Cizinci pozor: Jak se Vás dotkne novela cizineckého zákona?

Cizinci pozor: Jak se Vás dotkne novela..

19. července 2017
Migrace;

Článek
Mezi Pegidou a kurzem němčiny: jak funguje integrace uprchlíků v Drážďanech?

Mezi Pegidou a kurzem němčiny: jak funguje..

4. července 2017
Migrace;

Článek
Výukové materiály k tématu migrace volně ke stažení

Výukové materiály k tématu migrace volně..

2. května 2017
Migrace;

Článek

Azylanti a pracovní migranti z třetích zemí: Jaká mají práva na evropském trhu práce?

Azylanti a pracovní migranti z třetích..

28. dubna 2017
Migrace;

Článek
Otrocká práce existuje i v Česku, většinu obětí tvoří migranti

Otrocká práce existuje i v Česku, většinu..

28. dubna 2017
Migrace;

Článek
Svátek práce: jak čeští imigranti v USA psali dějiny

Svátek práce: jak čeští imigranti v USA..

28. dubna 2017
Migrace;

Článek

Více novinek
Odběr RSS

Kontakt

Člověk v tísni, o. p. s.
Šafaříkova 635/24
120 00 Praha 2

IČ: 25 75 52 77
DIČ: CZ 25 75 52 77
E-mail: mail@clovekvtisni.cz
Tel: +420 226 200 400

Pro média
media@clovekvtisni.cz
Tel.: +420 222 350 811
Tel.: +420 777 787 943

Kontakt pro dárce
dary@clovekvtisni.cz
Tel.: 226 200 439

Další kontakty

O nás

Jak pomoci

Co děláme

Kde nás najdete

Naše další stránky

Rozvojovka

Předáváme informace o rozvojové pomoci a globálních problémech.

Pořádáme konference, vydáváme informační bulletin a pravidelné tématické přílohy v tisku, spolupracujeme s médii, odborníky i studenty, účastníme se hudebních festivalů s informačním stánkem, pořádáme výstavy, debaty, semináře a soutěže

http://www.rozvojovka.cz

Program Migrace

Hlavním cílem programu je poskytovat veřejnosti objektivní informace o migraci v Česku prostřednictvím médií a dalších zdrojů informací, ale také bořit zaběhlé stereotypy o cizincích, a tak přispívat k lepšímu soužití imigrantů a většinové společnosti.

http://migration4media.net/

Festival Jeden svět

Mezinárodní festival dokumentárních filmů o lidských právech Jeden svět, který pořádá společnost Člověk v tísni, je v současnosti největším dokumentárním festivalem s tematikou lidských práv na světě.

http://www.jedensvet.cz

Jeden svět na školách

Vzdělávací program Jeden svět na školách je jedním z dlouhodobých projektů společnosti Člověk v tísni. Už dvanáct let přinášíme do škol dokumentární filmy a další audiovizuální materiály jako plnohodnotnou výukovou pomůcku.

Snažíme se současný svět a novodobou historii nejenom popisovat, ale především vykreslit v souvislostech.

http://www.jsns.cz/

NAMA . Výrobky z Namibie

Projekt NAMA podporuje chráněnou dílnu Karas Huisen Crafts na jihu Namibie. Dílna dává práci a obživu asi padesáti ženám a jejich rozvětveným rodinám a vyrábí produkty z tradičních afrických materiálů. Jejich prodejem v České republice pomáhá projekt NAMA svobodným matkám a pěstounkám dětí, jejichž rodiče zemřeli na AIDS, nalézt sílu postavit se na vlastní nohy.

http://www.nama.cz/

Varianty

Vzdělávací program Varianty společnosti Člověk v tísni nabízí více než deset let informační servis a metodickou podporu v oblasti interkulturního (IKV) a globálního rozvojového vzdělávání (GRV).

Hlavní cíle programu Varianty:

  • Podpora inkluzivního prostředí a otevřeného klimatu ve školách.
  • Výchova ke globálního zodpovědnosti.

http://www.varianty.cz/index.php

Skutečný dárek

Sbírku Skutečná pomoc jsme založili, abychom mohli systematicky a efektivně pomáhat v chudších zemích světa. Chudoba a s ní spojené problémy rozvojového světa totiž ročně zabijí více lidí než přírodní katastrofy a války dohromady. To se navíc odehrává na okraji mediálního zájmu.

http://www.skutecnydarek.cz/