Člověk v tísni  Migrace  Uprchlíci, sousedé a my: migrace, média a společnost na obou stranách hranice

Uprchlíci, sousedé a my: migrace, média a společnost na obou stranách hranice

Projekt chce propojit aktéry občanské společnosti, podílející se na zvládnutí uprchlické krize v České republice a v Německu a umožnit lepší vzájemné pochopení situace spojené s migrací, jejích příčin a dopadů na druhé straně hranice.

Uprchlická krize, která vloni naplno zasáhla Evropu, se v České republice a v Německu projevila ve značně odlišné míře. Zatímco v Česku se v roce 2015 počet žadatelů o mezinárodní ochranu oproti minulým letům téměř nezvýšil (v roce 2015 požádalo v ČR o azyl 1 235 osob, převažovaly žádosti z

Ukrajiny), v Německu byl jejich nárůst značný.  I při zohlednění poměru velikosti obou zemí k počtu nových žadatelů o azyl je zřejmé, že situace není srovnatelná. Bez ohledu na tuto skutečnost se téma uprchlické krize a migrace stalo v obou zemích klíčovým celospolečenským tématem, které má vliv nejen na vzájemné vztahy obou zemí, ale i budoucnost celé Evropské unie. V této situaci je velmi důležité, aby si zástupci občanské společnosti, politiky i samospráv na obou stranách hranice vzájemně předávali zkušenosti a hledali společná řešení.

Jedním z hlavních přínosů projektu bude zprostředkování diskuze mezi českými a německými aktéry občanské společnosti o uprchlické krizi. Tu vnímáme jako klíčovou vzhledem k značně odlišnému vnímání této krize na obou stranách hranice. Prostřednictvím veřejných debat, ale i zprostředkovaně pomocí novinářů a jejich mediálních výstupů z výměnné cesty, se bude moci česká veřejnost dozvědět více o tom, jak konkrétně vypadá proces integrace nově příchozích žadatelů o azyl v Sasku, jaké výzvy s sebou přináší i jakou roli v něm hraje státní a politická sféra. Saská veřejnost se bude moct díky mediálním výstupům německých novinářů více dozvědět o postojích české veřejnosti vůči uprchlíkům, i o tom, jak funguje občanská společnost v ČR a na jaké problémy naráží.

Zatímco v ČR je integrace cizinců agendou Ministerstva vnitra a je značně centralizovaná, Německo tuto agendu více řeší i na úrovni obcí a spolkových zemí. Proto bude pro účastníky projektu z řad zástupců českých regionálních samospráv a dalších institucí, které se budou reálně podílet na integraci uprchlíků přínosné, pokud se setkají s kolegy ze saských měst a obcí a bude jim tak umožněno předat si vzájemné zkušenosti s nastavením a praktickým fungováním integračních politik.

Vzájemné výměně informací, zkušeností a pohledů bude věnováno i dvoudenní setkání zástupců dobrovolníků, neziskových organizací či charit, které jsou jak v ČR, tak v Sasku významnými realizátory pomoci uprchlíkům. Na meetingu plánujeme diskutovat jak obecnější témata, jako nastavení integračních politik obou států nebo boj s nárůstem nenávistných projevů vůči uprchlíkům a pomáhajícím organizacím, tak diskutovat i velmi konkrétní otázky, jako např. monitorování případů porušování práv uprchlíků. Tato diskuze povede k lepšímu porozumění situaci organizací na v sousední zemi a vytvoří základ pro možnou budoucí spolupráci.

 

Projekt je financován Česko-německým fondem budoucnosti.

logo donora

Sdílejte nás:
Cizinci pozor: Jak se Vás dotkne novela cizineckého zákona?

Cizinci pozor: Jak se Vás dotkne novela..

19. července 2017
Migrace;

Článek
Mezi Pegidou a kurzem němčiny: jak funguje integrace uprchlíků v Drážďanech?

Mezi Pegidou a kurzem němčiny: jak funguje..

4. července 2017
Migrace;

Článek
Výukové materiály k tématu migrace volně ke stažení

Výukové materiály k tématu migrace volně..

2. května 2017
Migrace;

Článek

Svátek práce: jak čeští imigranti v USA psali dějiny

Svátek práce: jak čeští imigranti v USA..

28. dubna 2017
Migrace;

Článek
Otrocká práce existuje i v Česku, většinu obětí tvoří migranti

Otrocká práce existuje i v Česku, většinu..

28. dubna 2017
Migrace;

Článek
Azylanti a pracovní migranti z třetích zemí: Jaká mají práva na evropském trhu práce?

Azylanti a pracovní migranti z třetích..

28. dubna 2017
Migrace;

Článek

Cizinci pozor: Jak se Vás dotkne novela cizineckého zákona?

Cizinci pozor: Jak se Vás dotkne novela..

19. července 2017
Migrace;

Článek
Mezi Pegidou a kurzem němčiny: jak funguje integrace uprchlíků v Drážďanech?

Mezi Pegidou a kurzem němčiny: jak funguje..

4. července 2017
Migrace;

Článek
Výukové materiály k tématu migrace volně ke stažení

Výukové materiály k tématu migrace volně..

2. května 2017
Migrace;

Článek

Azylanti a pracovní migranti z třetích zemí: Jaká mají práva na evropském trhu práce?

Azylanti a pracovní migranti z třetích..

28. dubna 2017
Migrace;

Článek
Otrocká práce existuje i v Česku, většinu obětí tvoří migranti

Otrocká práce existuje i v Česku, většinu..

28. dubna 2017
Migrace;

Článek
Svátek práce: jak čeští imigranti v USA psali dějiny

Svátek práce: jak čeští imigranti v USA..

28. dubna 2017
Migrace;

Článek

Více novinek
Odběr RSS

Kontakt

Člověk v tísni, o. p. s.
Šafaříkova 635/24
120 00 Praha 2

IČ: 25 75 52 77
DIČ: CZ 25 75 52 77
E-mail: mail@clovekvtisni.cz
Tel: +420 226 200 400

Pro média
media@clovekvtisni.cz
Tel.: +420 222 350 811
Tel.: +420 777 787 943

Kontakt pro dárce
dary@clovekvtisni.cz
Tel.: 226 200 439

Další kontakty

O nás

Jak pomoci

Co děláme

Kde nás najdete

Naše další stránky

Varianty

Vzdělávací program Varianty společnosti Člověk v tísni nabízí více než deset let informační servis a metodickou podporu v oblasti interkulturního (IKV) a globálního rozvojového vzdělávání (GRV).

Hlavní cíle programu Varianty:

  • Podpora inkluzivního prostředí a otevřeného klimatu ve školách.
  • Výchova ke globálního zodpovědnosti.

http://www.varianty.cz/index.php

Jeden svět na školách

Vzdělávací program Jeden svět na školách je jedním z dlouhodobých projektů společnosti Člověk v tísni. Už dvanáct let přinášíme do škol dokumentární filmy a další audiovizuální materiály jako plnohodnotnou výukovou pomůcku.

Snažíme se současný svět a novodobou historii nejenom popisovat, ale především vykreslit v souvislostech.

http://www.jsns.cz/

Rozvojovka

Předáváme informace o rozvojové pomoci a globálních problémech.

Pořádáme konference, vydáváme informační bulletin a pravidelné tématické přílohy v tisku, spolupracujeme s médii, odborníky i studenty, účastníme se hudebních festivalů s informačním stánkem, pořádáme výstavy, debaty, semináře a soutěže

http://www.rozvojovka.cz

NAMA . Výrobky z Namibie

Projekt NAMA podporuje chráněnou dílnu Karas Huisen Crafts na jihu Namibie. Dílna dává práci a obživu asi padesáti ženám a jejich rozvětveným rodinám a vyrábí produkty z tradičních afrických materiálů. Jejich prodejem v České republice pomáhá projekt NAMA svobodným matkám a pěstounkám dětí, jejichž rodiče zemřeli na AIDS, nalézt sílu postavit se na vlastní nohy.

http://www.nama.cz/

Festival Jeden svět

Mezinárodní festival dokumentárních filmů o lidských právech Jeden svět, který pořádá společnost Člověk v tísni, je v současnosti největším dokumentárním festivalem s tematikou lidských práv na světě.

http://www.jedensvet.cz

Skutečný dárek

Sbírku Skutečná pomoc jsme založili, abychom mohli systematicky a efektivně pomáhat v chudších zemích světa. Chudoba a s ní spojené problémy rozvojového světa totiž ročně zabijí více lidí než přírodní katastrofy a války dohromady. To se navíc odehrává na okraji mediálního zájmu.

http://www.skutecnydarek.cz/

Program Migrace

Hlavním cílem programu je poskytovat veřejnosti objektivní informace o migraci v Česku prostřednictvím médií a dalších zdrojů informací, ale také bořit zaběhlé stereotypy o cizincích, a tak přispívat k lepšímu soužití imigrantů a většinové společnosti.

http://migration4media.net/