Člověk v tísni  Migrace  Často kladené dotazy

Často kladené dotazy

Často kladené dotazy

Foto:

Na konci roku 2015 bylo podle OSN celosvětově v pohybu nejvíc osob od konce 2. světové války. Své domovy muselo nuceně opustit celkem 65,3 milionů lidí. Za rok se počet uprchlíků nebo žadatelů o azyl zvýšil o pět milionů. Víc než polovina z nich pochází ze tří zemí: Afghánistánu, Sýrie a Somálska a polovinu z celého čísla představují děti. Nejvíc uprchlíků přijalo Německo, následují Spojené státy a Švédsko. Situace, kdy v důsledku válek, pronásledování a v touze po lepším životě přichází více osob ze třetích zemí, je však vnímána části české veřejnosti jako kritická. I proto předkládáme seznam základních otázek a odpovědí.

Odkud jsou lidé, kteří žádají v Evropě o azyl?

Podle Eurostatu hrálo v roce 2016 prim následujících pět zemí, odkud pocházelo nejvíc žadatelů o azyl (v sestupném pořadí, procenta vyjadřují podíl z celkového počtu žádostí): Sýrie (27,8%), Afghánistán (15,2%), Irák (10,5 %), Pákistán (4,0%) a Nigérie (3,8%).  Syřanů, kteří utíkají ze země postižené válkou, bylo v minulém roce ze všech žadatelů nejvíc – něco přes 334 tisíc osob. Z Afghánistánu zase utíkají zejména lidé, kteří v minulých 15 letech pracovali pro mezinárodní společenství, a kterým nyní při postupném návratu Tálibánu k moci hrozí pronásledování.  V meziročním srovnání přibylo nejvíce žadatelů o azyl z Nigérie (2015 to bylo 30 tis. a v roku 2016 už 46,1 tis. nových žadatelů o azyl).

 

 

Žadatelé o azyl v zemích EU podle pohlaví

Data byla získána ze serveru Eurostat. K procentuálnímu výpočtu byl použit výběr sedmi zemí s největším počtem přicházejících migrantů (Sýrie, Afghánistán, Irák, Pákistán, Nigérie, Irán, Eritrea). Jako děti byli počítáni mladší 13 let včetně.

  

Jak se počet migrantů a žádostí o azyl  v Evropské unii měnil v čase?

Z grafu lze vyčíst, že počet konečných pozitivních rozhodnutí o udělení azylu stoupá jen pozvolna. V roku 2008 získalo azyl 14 145 žadatelů oproti minulému roku 2016, kdy bylo vyhověno 23 190 žadatelům. Výraznou změnu ale zaznamenáváme v žádostech o udělení azylu. V roku 2008 bylo podaných žádostí 225 150 oproti roku 2016 kdy žádost o azyl podalo 1 259 955 migrantů. V roku 2008 byl průměrně udělen azyl každému patnáctemu, kdežto v minulém roku byl uspkojený každý padesátýčtvrtý uchazeč o azyl.

Zdroje: Eurostat - počet povolení k pobytu

            Eurostat - žádosti o azyl

            Eurostat - konečná pozitivní rozhodnutí o udělení azylu

 

Žadatelé o azyl v EU podle národností

Jak se vyvíjí počet žadatelů o azyl dle národností v posledních letech? Co se týče žádostí o azyl v Evropské unii, počet žadatelů se značně liší dle země jejich původu. Od roku 2014 prudce vzrostl počet žádostí. Nejvíce žadatelů pochází ze Sýrie, Afgánistánu a Iráku.  Zatímco počty přicházejících Rusů, Kubánců v rámci EU stoupají jen mírně a počty Ukrajinců od r. 2015 dokonce klesají v České republice se situace liší. Zatímco do Evropy proudí nejvíce lidí ze Sýrie, vybírají si jinou cílovou zemi a pro Českou republiku zůstává hlavní zdrojovou zemí azylantů Ukrajina.

Zdroj: Eurostat

Kolik žadatelů o mezinárodní ochranu míří do České republiky? 

V roce 2016 požádalo v ČR o mezinárodní ochranu podle statistiky Ministerstva vnitra ČR celkem 1 478 osob, z toho byl azyl udělen 148 osobám a celkem 302 osob dostalo tzv. doplňkovou ochranu (možnost setrvat v ČR po dobu 1-3 let, dokud nepominou důvody žádosti). Na prvních třech místech podle státní příslušnosti se nacházeli žadatelé z Ukrajiny (507 žádostí), Iráku (158 žádostí) a Kuby (85 žádostí).

   

 Zdroj: MVČR

 

Je současný počet žadatelů o mezinárodní ochranu něčím výjimečný?

Ne, není. Naopak, nejedná se ani zdaleka o největší počet žadatelů o azyl v novodobé historii Česka. V ČR žádalo zejména v průběhu 90. let o azyl mnoho občanů z bývalé Jugoslávie a bylo jim uděleno převážně tzv. dočasné útočiště, aby zde mohli zůstat po dobu trvání válečného konfliktu. Po jejich skončení se většina uprchlíků vrátila domů (v případě konfliktu v Kosovu se zpět vrátilo 903 osob z celkových 1034, kteří zde získali dočasné útočiště).  Významnější počty žadatelů z jiných zemí se pak objevily mezi lety 1998-2000, kdy v ČR požádalo o azyl celkově něco přes čtyři tisíce osob z Afghánistánu, azyl dostalo uděleno během těchto tří let celkem 57 žadatelů. Nejvýznamnější počet žadatelů o azyl u nás se objevil mezi lety 2003 a 2004, kdy zde žádalo o ochranu 15 856 z Kavkazské oblasti. Azyl získalo 1 až 2% všech žadatelů.

Zdroj: MVČR

Jak je patrno z následujícího grafu zpracovaného dle Eurostatu, v průběhu posledních deseti let výrazně ubývá žadostí o azyl a to ze všech zobrazených zemí. V roce 2016 pocházelo nejvíce žadatelů o mezinárodní ochranu v ČR (tedy o azyl nebo doplňkovou ochranu) z Ukrajiny (507 žadatelů). Dále o mezinárodní ochranu žádali nejčastěji občané z Iráku (158 žadatelů), Kuby (85 žadatelů), Sýrie (78 žadatelů), Vietnamu (67 žadatelů) a Ruska (61 žadatelů). Celkově bylo nejvíce vyhověno žádostem, které byly podané ukrajinskými občany a občany z Iráku dále pak získalo azyl několik občanů Ruska, Arménska, Ázerbajdžánu a Afgánistánu. Počet žádostí o azyl má celkově klesající tendenci. V roce 2013 dosáhl svého historického minima a kromě mírného nárůstu žádostí v roce 2015 dále pokračuje klesající trend.

Zdroje: Eurostat, UNHCR

Jaký je rozdíl mezi uprchlíkem a ekonomickým migrantem?

Uprchlíka definuje Úmluva OSN o právním postavení uprchlíků z roku 1951 „jako člověka, který má opodstatněný strach z pronásledování z důvodu rasy, náboženství, národnosti, příslušnosti k určité sociální skupině nebo politickému přesvědčení“. O azyl může požádat každý, kdo o sobě tvrdí, že je uprchlík a žádá mezinárodní ochranu, ale ne každý žadatel o azyl je uznán uprchlíkem – na tento status neexistuje právní nárok a rozhoduje se o něm na základě vnitrostátní právní úpravy.

Ekonomický migrant oproti tomu opouští svou zemi víceméně dobrovolně a od příchodu do jiného státu očekává zlepšení své ekonomické situace, chce dosáhnout lepšího vzdělání nebo také z rodinných důvodů.

Podle odhadů UNHCR tvoří ekonomičtí migranti zhruba 40% všech příchozích, kteří v posledním roce zamířili do Evropy. Přibližně 60 % ze všech tedy tvoří žadatelé o azyl, kterým bude (nebo byl) status uprchlíků na základě zmíněné Úmluvy přiznán.

Pracuje Člověk v tísni v České republice s uprchlíky nebo dalšími migranty?

Organizace Člověk v tísni s uprchlíky (ani žadateli o azyl) v ČR nepracuje. V rámci organizace existuje informační a mediální program Migrace, který se zaměřuje primárně na spolupráci s novináři a poskytuje jim informační servis, například aktuální informace z oblasti migrace, zprostředkování kontaktu na migranty nebo zástupce nestátních neziskových organizací. Dále také pracuje s určitými skupinami migrantů ve snaze podpořit je v komunikaci s médii a s veřejností, a podporuje je v tom, aby se zapojili do veřejných debat a aktivit. Rozpočet informačního a mediálního Programu migrace byl v roce 2014 celkem 3 096 000 korun.

Sdílejte nás:
Cizinci pozor: Jak se Vás dotkne novela cizineckého zákona?

Cizinci pozor: Jak se Vás dotkne novela..

19. července 2017
Migrace;

Článek
Mezi Pegidou a kurzem němčiny: jak funguje integrace uprchlíků v Drážďanech?

Mezi Pegidou a kurzem němčiny: jak funguje..

4. července 2017
Migrace;

Článek
Výukové materiály k tématu migrace volně ke stažení

Výukové materiály k tématu migrace volně..

2. května 2017
Migrace;

Článek

Svátek práce: jak čeští imigranti v USA psali dějiny

Svátek práce: jak čeští imigranti v USA..

28. dubna 2017
Migrace;

Článek
Otrocká práce existuje i v Česku, většinu obětí tvoří migranti

Otrocká práce existuje i v Česku, většinu..

28. dubna 2017
Migrace;

Článek
Azylanti a pracovní migranti z třetích zemí: Jaká mají práva na evropském trhu práce?

Azylanti a pracovní migranti z třetích..

28. dubna 2017
Migrace;

Článek

Cizinci pozor: Jak se Vás dotkne novela cizineckého zákona?

Cizinci pozor: Jak se Vás dotkne novela..

19. července 2017
Migrace;

Článek
Mezi Pegidou a kurzem němčiny: jak funguje integrace uprchlíků v Drážďanech?

Mezi Pegidou a kurzem němčiny: jak funguje..

4. července 2017
Migrace;

Článek
Výukové materiály k tématu migrace volně ke stažení

Výukové materiály k tématu migrace volně..

2. května 2017
Migrace;

Článek

Azylanti a pracovní migranti z třetích zemí: Jaká mají práva na evropském trhu práce?

Azylanti a pracovní migranti z třetích..

28. dubna 2017
Migrace;

Článek
Otrocká práce existuje i v Česku, většinu obětí tvoří migranti

Otrocká práce existuje i v Česku, většinu..

28. dubna 2017
Migrace;

Článek
Svátek práce: jak čeští imigranti v USA psali dějiny

Svátek práce: jak čeští imigranti v USA..

28. dubna 2017
Migrace;

Článek

Více novinek
Odběr RSS

Kontakt

Člověk v tísni, o. p. s.
Šafaříkova 635/24
120 00 Praha 2

IČ: 25 75 52 77
DIČ: CZ 25 75 52 77
E-mail: mail@clovekvtisni.cz
Tel: +420 226 200 400

Pro média
media@clovekvtisni.cz
Tel.: +420 222 350 811
Tel.: +420 777 787 943

Kontakt pro dárce
dary@clovekvtisni.cz
Tel.: 226 200 439

Další kontakty

O nás

Jak pomoci

Co děláme

Kde nás najdete

Naše další stránky

Varianty

Vzdělávací program Varianty společnosti Člověk v tísni nabízí více než deset let informační servis a metodickou podporu v oblasti interkulturního (IKV) a globálního rozvojového vzdělávání (GRV).

Hlavní cíle programu Varianty:

  • Podpora inkluzivního prostředí a otevřeného klimatu ve školách.
  • Výchova ke globálního zodpovědnosti.

http://www.varianty.cz/index.php

Festival Jeden svět

Mezinárodní festival dokumentárních filmů o lidských právech Jeden svět, který pořádá společnost Člověk v tísni, je v současnosti největším dokumentárním festivalem s tematikou lidských práv na světě.

http://www.jedensvet.cz

Rozvojovka

Předáváme informace o rozvojové pomoci a globálních problémech.

Pořádáme konference, vydáváme informační bulletin a pravidelné tématické přílohy v tisku, spolupracujeme s médii, odborníky i studenty, účastníme se hudebních festivalů s informačním stánkem, pořádáme výstavy, debaty, semináře a soutěže

http://www.rozvojovka.cz

Jeden svět na školách

Vzdělávací program Jeden svět na školách je jedním z dlouhodobých projektů společnosti Člověk v tísni. Už dvanáct let přinášíme do škol dokumentární filmy a další audiovizuální materiály jako plnohodnotnou výukovou pomůcku.

Snažíme se současný svět a novodobou historii nejenom popisovat, ale především vykreslit v souvislostech.

http://www.jsns.cz/

Skutečný dárek

Sbírku Skutečná pomoc jsme založili, abychom mohli systematicky a efektivně pomáhat v chudších zemích světa. Chudoba a s ní spojené problémy rozvojového světa totiž ročně zabijí více lidí než přírodní katastrofy a války dohromady. To se navíc odehrává na okraji mediálního zájmu.

http://www.skutecnydarek.cz/

Program Migrace

Hlavním cílem programu je poskytovat veřejnosti objektivní informace o migraci v Česku prostřednictvím médií a dalších zdrojů informací, ale také bořit zaběhlé stereotypy o cizincích, a tak přispívat k lepšímu soužití imigrantů a většinové společnosti.

http://migration4media.net/

NAMA . Výrobky z Namibie

Projekt NAMA podporuje chráněnou dílnu Karas Huisen Crafts na jihu Namibie. Dílna dává práci a obživu asi padesáti ženám a jejich rozvětveným rodinám a vyrábí produkty z tradičních afrických materiálů. Jejich prodejem v České republice pomáhá projekt NAMA svobodným matkám a pěstounkám dětí, jejichž rodiče zemřeli na AIDS, nalézt sílu postavit se na vlastní nohy.

http://www.nama.cz/