Člověk v tísni  Migrace

Migrace

Informační a mediální Program migrace se věnuje otázkám migrace, jejich vnímání českou veřejností a životě cizinců v Česku. Naším cílem je vyvážené a zdrojově pestré mediální pokrytí tohoto tématu. Vnímáme, že česká veřejnost postrádá informace o úspěšné integraci migrantů v ČR i v zahraničí i o tom, jak je možné tohoto cíle dosáhnout. Proto se snažíme přinést nové poznatky díky vlastní analytické práci. Prostřednictvím řady dalších aktivit chceme na toto téma upozorňovat a motivovat média, aby mu věnovala větší pozornost, a tak přispívat také k lepšímu soužití imigrantů a většinové společnosti.

Program migrace spolupracuje s novináři ve snaze zvětšit rozsah a kvalitu zpravodajství o migraci a cizincích v Česku, zvýšit informovanost zástupců státní správy i veřejnosti o problémech, se kterými se migranti ve svém životě v ČR potýkají a které jim ztěžují integraci do společnosti. Věnujeme se vlastní analytické činnosti a podporujeme veřejnou debatu nad tématy migrační politiky a uprchlické krize. Rovněž spolupracujeme přímo s migranty ve snaze podpořit je v komunikaci s médii a potažmo i s veřejností. Cílem je přiblížit jejich zkušenosti a životy zbytku české společnosti, a podpořit je v tom, aby oni sami ovlivňovali obraz cizinců v médiích a zapojili se do veřejných debat a aktivit.

   

Klíčové aktivity:

  • Spolupracujeme s novináři, zprostředkujeme kontakt na odborníky na migraci a samotné migranty.
  • Vlastní analytická práce na poli migrace a integrace - jsme členy týmu 15 organizací pracujících na výzkumném projektu The National Integration Evaluation Mechanism (NIEM), jehož cílem je srovnání jednotlivých státních integračních politik zaměřených na žadatele a držitele mezinárodní ochrany ve vybraných státech EU a současně monitorování jejich aplikace v praxi. Výstupy z výzkumu jsou publikovány na www.forintegration.eu. Výsledkem vlastní výzkumné práce je také analýza „Projevy nenávisti v online prostoru a na sociálních sítích“, která popisuje základní sociodemografii tvůrců a šiřitelů nenávistných projevů i mechanismy šíření těchto projevů v období od června do září 2015.
  • Pořádáme veřejné akce, semináře pro novináře a studenty.
  • Provozujeme Blog Fóra migrantů.
  • Jsme členy Konsorcia nevládních organizací pracujících s migranty v ČR.
  • Jsme členy PICUM (Platform for International Cooperation on Undocumented Migrants).
  • V minulosti jsme vysílali ve spolupráci s ČRo Radio Wave rozhlasový pořad Crossings: www.rozhlas.cz/radiowave/crossings.


Program migrace je součástí vzdělávacího programu Varianty Člověk v tísni, o.p.s.

Čtěte více


Sdílejte nás:

Cizinci pozor: Jak se Vás dotkne novela cizineckého zákona?

Cizinci pozor: Jak se Vás dotkne novela..

19. července 2017
Migrace;

Článek
Mezi Pegidou a kurzem němčiny: jak funguje integrace uprchlíků v Drážďanech?

Mezi Pegidou a kurzem němčiny: jak funguje..

4. července 2017
Migrace;

Článek
Výukové materiály k tématu migrace volně ke stažení

Výukové materiály k tématu migrace volně..

2. května 2017
Migrace;

Článek

Svátek práce: jak čeští imigranti v USA psali dějiny

Svátek práce: jak čeští imigranti v USA..

28. dubna 2017
Migrace;

Článek
Otrocká práce existuje i v Česku, většinu obětí tvoří migranti

Otrocká práce existuje i v Česku, většinu..

28. dubna 2017
Migrace;

Článek
Azylanti a pracovní migranti z třetích zemí: Jaká mají práva na evropském trhu práce?

Azylanti a pracovní migranti z třetích..

28. dubna 2017
Migrace;

Článek

Cizinci pozor: Jak se Vás dotkne novela cizineckého zákona?

Cizinci pozor: Jak se Vás dotkne novela..

19. července 2017
Migrace;

Článek
Mezi Pegidou a kurzem němčiny: jak funguje integrace uprchlíků v Drážďanech?

Mezi Pegidou a kurzem němčiny: jak funguje..

4. července 2017
Migrace;

Článek
Výukové materiály k tématu migrace volně ke stažení

Výukové materiály k tématu migrace volně..

2. května 2017
Migrace;

Článek

Azylanti a pracovní migranti z třetích zemí: Jaká mají práva na evropském trhu práce?

Azylanti a pracovní migranti z třetích..

28. dubna 2017
Migrace;

Článek
Otrocká práce existuje i v Česku, většinu obětí tvoří migranti

Otrocká práce existuje i v Česku, většinu..

28. dubna 2017
Migrace;

Článek
Svátek práce: jak čeští imigranti v USA psali dějiny

Svátek práce: jak čeští imigranti v USA..

28. dubna 2017
Migrace;

Článek

Více novinek
Odběr RSS

Kontakt

Člověk v tísni, o. p. s.
Šafaříkova 635/24
120 00 Praha 2

IČ: 25 75 52 77
DIČ: CZ 25 75 52 77
E-mail: mail@clovekvtisni.cz
Tel: +420 226 200 400

Pro média
media@clovekvtisni.cz
Tel.: +420 222 350 811
Tel.: +420 777 787 943

Kontakt pro dárce
dary@clovekvtisni.cz
Tel.: 226 200 439

Další kontakty

O nás

Jak pomoci

Co děláme

Kde nás najdete

Naše další stránky

NAMA . Výrobky z Namibie

Projekt NAMA podporuje chráněnou dílnu Karas Huisen Crafts na jihu Namibie. Dílna dává práci a obživu asi padesáti ženám a jejich rozvětveným rodinám a vyrábí produkty z tradičních afrických materiálů. Jejich prodejem v České republice pomáhá projekt NAMA svobodným matkám a pěstounkám dětí, jejichž rodiče zemřeli na AIDS, nalézt sílu postavit se na vlastní nohy.

http://www.nama.cz/

Jeden svět na školách

Vzdělávací program Jeden svět na školách je jedním z dlouhodobých projektů společnosti Člověk v tísni. Už dvanáct let přinášíme do škol dokumentární filmy a další audiovizuální materiály jako plnohodnotnou výukovou pomůcku.

Snažíme se současný svět a novodobou historii nejenom popisovat, ale především vykreslit v souvislostech.

http://www.jsns.cz/

Program Migrace

Hlavním cílem programu je poskytovat veřejnosti objektivní informace o migraci v Česku prostřednictvím médií a dalších zdrojů informací, ale také bořit zaběhlé stereotypy o cizincích, a tak přispívat k lepšímu soužití imigrantů a většinové společnosti.

http://migration4media.net/

Skutečný dárek

Sbírku Skutečná pomoc jsme založili, abychom mohli systematicky a efektivně pomáhat v chudších zemích světa. Chudoba a s ní spojené problémy rozvojového světa totiž ročně zabijí více lidí než přírodní katastrofy a války dohromady. To se navíc odehrává na okraji mediálního zájmu.

http://www.skutecnydarek.cz/

Varianty

Vzdělávací program Varianty společnosti Člověk v tísni nabízí více než deset let informační servis a metodickou podporu v oblasti interkulturního (IKV) a globálního rozvojového vzdělávání (GRV).

Hlavní cíle programu Varianty:

  • Podpora inkluzivního prostředí a otevřeného klimatu ve školách.
  • Výchova ke globálního zodpovědnosti.

http://www.varianty.cz/index.php

Rozvojovka

Předáváme informace o rozvojové pomoci a globálních problémech.

Pořádáme konference, vydáváme informační bulletin a pravidelné tématické přílohy v tisku, spolupracujeme s médii, odborníky i studenty, účastníme se hudebních festivalů s informačním stánkem, pořádáme výstavy, debaty, semináře a soutěže

http://www.rozvojovka.cz

Festival Jeden svět

Mezinárodní festival dokumentárních filmů o lidských právech Jeden svět, který pořádá společnost Člověk v tísni, je v současnosti největším dokumentárním festivalem s tematikou lidských práv na světě.

http://www.jedensvet.cz