Člověk v tísni  Lidská práva  Kuba  Programy

Všechny programy

Probíhající pomoc

Podpora novinářů

Typ: Podpora občanské společnosti;

Lokalita:

Kuba

Kdy:

od roku 2005

Donoři

Ministerstvo zahraničí ČR;NED;

Člověk v tísni vyhledává a podporuje nezávislé novináře, které seznamuje s novými trendy a standardy evropské žurnalistiky, tak aby jejich články a informace měli efektivnější dopad na evropské čtenáře. Za účelem dalšího zvyšování odbornosti novinářů jednotlivců se organizují bytové semináře pod vedením našich nebo zahraničních expertů.

Jedním z cílů projektu je zajistit propojení mezi kubánskými nezávislými novináři a evropskými médii, která od účastníků projektu přebírají články, citace nebo jen částečné informace. Statut korespondenta, jež nezávislí novináři takto získají, jim může pomoci získat mediální pozornost a také záštitu v případě intervence politické policie.

Vedle toho Člověk v tísni podporuje vznikající novinářské agentury na Kubě a spolupracuje na vytvoření interaktivních šablon použitelných při běžném denním zpravodajství.

Malé granty na Kubě

Typ: Podpora občanské společnosti;

Lokalita:

Kuba

Kdy:

Od roku 2005

Donoři

Ministerstvo zahraničí ČR;Klub přátel Člověka v tísni;

Člověk v tísni dlouhodobě podporuje přes 30 projektů kubánských občanských skupin a je připraven do projektu přibrat podle potřeby i další, u kterých lze předpokládat trvání dlouhodobého partnerství. Takto vybraným skupinám poskytuje na konkrétní projekty malé granty.

Na místě Člověk v tísni připravil několik místních školitelů, kteří jsou schopni pomáhat občanským skupinám s přípravou a realizací projektů kdykoliv nezávisle na přítomnosti zahraničních expertů. Koordinátor projektu je s kubánskými skupinami v pravidelném kontaktu a v průběhu projektu poskytuje zpětnou vazbu a zodpovídá otázky týkajících se realizace aktivit projektu.

 

Podpora politicky perzekuovaných a jejich rodin

Typ: Pomoc politicky perzekvovaným;

Lokalita:

Kuba

Kdy:

Od roku 2006

Donoři

U.S. Department of State;

Počet navštívených rodin se vzhledem k vývoji v zemi v posledních letech snížil, přesto ti, kdo mají z politických důvodů příbuzného za mřížemi, stále dostávají od Člověka v tísni materiální pomoc. Političtí vězni a jejich rodiny jsou například režimem vyloučeni z úřadu práce, nemohou si najít práci. 

Člověk v tísni podporuje Kubánce také v případech, kdy se snaží vymáhat svá základní práva. Prostřednictvím iniciativ, které působí téměř ve všech provinciích, se jim dostane právní podpory popřípadě materiální pomoci. Člověk v tísni  vedle toho také vytváří mechanismy, aby se o zjevných případech porušování lidských práv dozvěděla mezinárodní veřejnost.

Europe-Cuba NGO Network

Typ: Mezinárodní podpora;

Lokalita:

Kuba

Kdy:

Od roku 2006

Donoři

Ministerstvo zahraničí ČR;

Europe-Cuba NGO Network (ECN) je síť evropských nevládních organizací, které pracují na Kubě v oblasti lidských práv. V rámci sítě spolu sdílejí informace o činnosti jednotlivých členů na ostrově. Kromě možnosti vyměňovat si praktické zkušenosti a zlepšovat úroveň poskytované asistence občanům kubánské společnosti, omezuje toto sdílení duplicitu aktivit. Umožňuje mimo jiné vzájemnou pomoc při distribuci materiální pomoci a zároveň prostřednictvím doporučení i případné rozšiřování stávajících kontaktů na ostrově. K tomuto sdílení a jednání o společné strategii slouží setkávání organizací sdružených do Europe - Cuba NGO Networku dvakrát za rok v některém z evropských měst.

Dalším důležitým aspektem práce Europe-Cuba NGO Networku je advokační činnost v Evropě s přesahem do dalších zemí světa. Síť ECN umožňuje organizacím aktivním na Kubě nejen sdílet informace a koordinovat, ale i vydávat společná prohlášení v reakci na důležité události. Ta sdružují postoje členů sítě jakožto evropských organizací s tradicí práce na ostrově a vytvářejí tak významný referenční bod v jednání s národními i evropskými institucemi a politickými představiteli.


Sdílejte nás:
Před pěti lety zemřel za nevyjasněných okolností slavný kubánský disident Oswaldo Payá Sardiñas

Před pěti lety zemřel za nevyjasněných..

22. července 2017
Kuba;
Lidská práva;

Článek
Jakou tvář má svoboda?! (výstava, listopad 2015)

Jakou tvář má svoboda?! (výstava, listopad..

31. srpna 2016
Ázerbájdžán; Bělorusko; Kuba; Egypt; Rusko; Ukrajina; Venezuela;
Lidská práva;

Galerie
Životní prostředí na Kubě je v ohrožení

Životní prostředí na Kubě je v ohrožení

14. dubna 2016
Kuba;
Lidská práva;

Článek

Den pro Kubu 2016: Kuba – flirt se svobodou?

Den pro Kubu 2016: Kuba – flirt se svobodou?

15. března 2016
Kuba;
Lidská práva;

Článek
Homo Homini převzala za 11 kubánských disidentů matka jednoho z oceněných. Sami svobodně cestovat nemohou

Homo Homini převzala za 11 kubánských..

8. března 2016
Kuba; Nikaragua; Venezuela;
Lidská práva;

Článek
Cena Homo Homini byla udělena 11 kubánským disidentům

Cena Homo Homini byla udělena 11 kubánským..

5. února 2016
Kuba; Nikaragua; Venezuela;
Lidská práva;

Článek

Před pěti lety zemřel za nevyjasněných okolností slavný kubánský disident Oswaldo Payá Sardiñas

Před pěti lety zemřel za nevyjasněných..

22. července 2017
Kuba;
Lidská práva;

Článek
Životní prostředí na Kubě je v ohrožení

Životní prostředí na Kubě je v ohrožení

14. dubna 2016
Kuba;
Lidská práva;

Článek
Den pro Kubu 2016: Kuba – flirt se svobodou?

Den pro Kubu 2016: Kuba – flirt se svobodou?

15. března 2016
Kuba;
Lidská práva;

Článek

Homo Homini převzala za 11 kubánských disidentů matka jednoho z oceněných. Sami svobodně cestovat nemohou

Homo Homini převzala za 11 kubánských..

8. března 2016
Kuba; Nikaragua; Venezuela;
Lidská práva;

Článek
Cena Homo Homini byla udělena 11 kubánským disidentům

Cena Homo Homini byla udělena 11 kubánským..

5. února 2016
Kuba; Nikaragua; Venezuela;
Lidská práva;

Článek
KUBA 2015: Rok po historické změně

KUBA 2015: Rok po historické změně

28. prosince 2015
Kuba;
Lidská práva;

Článek

Jakou tvář má svoboda?! (výstava, listopad 2015)

Jakou tvář má svoboda?! (výstava, listopad..

31. srpna 2016
Ázerbájdžán; Bělorusko; Kuba; Egypt; Rusko; Ukrajina; Venezuela;
Lidská práva;

Galerie
Jeden svět Brusel 2014

Jeden svět Brusel 2014

22. dubna 2014
Barma/Myanmar; Bělorusko; Kuba; Libye; Rusko; Sýrie; Ukrajina;
Lidská práva;

Galerie
Den pro Kubu 2014

Den pro Kubu 2014

19. března 2014
Kuba;
Lidská práva;

Galerie

Homo Homini 2013 v Pražské křižovatce

Homo Homini 2013 v Pražské křižovatce

4. března 2014
Barma/Myanmar; Bělorusko; Kuba; Egypt; Libye; Libye; Podněstří (Mold.); Rusko; Ukrajina;
Lidská práva;

Galerie
Yoani Sanchézová navštívila Prahu

Yoani Sanchézová navštívila Prahu

14. března 2013
Kuba;
Lidská práva;

Galerie
Homo Homini pro Intigama Alijeva z Ázerbájdžánu

Homo Homini pro Intigama Alijeva z..

7. března 2013
Barma/Myanmar; Bělorusko; Kuba; Egypt; Libye; Podněstří (Mold.); Rusko; Ukrajina;
Lidská práva;

Galerie

Více novinek
Odběr RSS

Kontakt

Člověk v tísni, o. p. s.
Šafaříkova 635/24
120 00 Praha 2

IČ: 25 75 52 77
DIČ: CZ 25 75 52 77
E-mail: mail@clovekvtisni.cz
Tel: +420 226 200 400

Pro média
media@clovekvtisni.cz
Tel.: +420 222 350 811
Tel.: +420 777 787 943

Kontakt pro dárce
dary@clovekvtisni.cz
Tel.: 226 200 439

Další kontakty

O nás

Jak pomoci

Co děláme

Kde nás najdete

Naše další stránky

NAMA . Výrobky z Namibie

Projekt NAMA podporuje chráněnou dílnu Karas Huisen Crafts na jihu Namibie. Dílna dává práci a obživu asi padesáti ženám a jejich rozvětveným rodinám a vyrábí produkty z tradičních afrických materiálů. Jejich prodejem v České republice pomáhá projekt NAMA svobodným matkám a pěstounkám dětí, jejichž rodiče zemřeli na AIDS, nalézt sílu postavit se na vlastní nohy.

http://www.nama.cz/

Skutečný dárek

Sbírku Skutečná pomoc jsme založili, abychom mohli systematicky a efektivně pomáhat v chudších zemích světa. Chudoba a s ní spojené problémy rozvojového světa totiž ročně zabijí více lidí než přírodní katastrofy a války dohromady. To se navíc odehrává na okraji mediálního zájmu.

http://www.skutecnydarek.cz/

Rozvojovka

Předáváme informace o rozvojové pomoci a globálních problémech.

Pořádáme konference, vydáváme informační bulletin a pravidelné tématické přílohy v tisku, spolupracujeme s médii, odborníky i studenty, účastníme se hudebních festivalů s informačním stánkem, pořádáme výstavy, debaty, semináře a soutěže

http://www.rozvojovka.cz

Festival Jeden svět

Mezinárodní festival dokumentárních filmů o lidských právech Jeden svět, který pořádá společnost Člověk v tísni, je v současnosti největším dokumentárním festivalem s tematikou lidských práv na světě.

http://www.jedensvet.cz

Varianty

Vzdělávací program Varianty společnosti Člověk v tísni nabízí více než deset let informační servis a metodickou podporu v oblasti interkulturního (IKV) a globálního rozvojového vzdělávání (GRV).

Hlavní cíle programu Varianty:

  • Podpora inkluzivního prostředí a otevřeného klimatu ve školách.
  • Výchova ke globálního zodpovědnosti.

http://www.varianty.cz/index.php

Jeden svět na školách

Vzdělávací program Jeden svět na školách je jedním z dlouhodobých projektů společnosti Člověk v tísni. Už dvanáct let přinášíme do škol dokumentární filmy a další audiovizuální materiály jako plnohodnotnou výukovou pomůcku.

Snažíme se současný svět a novodobou historii nejenom popisovat, ale především vykreslit v souvislostech.

http://www.jsns.cz/

Program Migrace

Hlavním cílem programu je poskytovat veřejnosti objektivní informace o migraci v Česku prostřednictvím médií a dalších zdrojů informací, ale také bořit zaběhlé stereotypy o cizincích, a tak přispívat k lepšímu soužití imigrantů a většinové společnosti.

http://migration4media.net/