Člověk v tísni  O nás  Kontakty

Kontakty

Člověk v tísni, o. p. s.

Šafaříkova 635/24

120 00 Praha 2

Tel: +420 226 200 400

Fax.: +420 226 200 401

E-mail: mail@clovekvtisni.cz

IČ: 25 75 52 77

DIČ: CZ 25 75 52 77

Kontakt pro dárce

Tel.: 226 200 439

dary@clovekvtisni.cz

Mediální oddělení

Tomáš Urban

Tel.: 777 787 943

media@clovekvtisni.cz

 

Ústí nad Labem

Vít Kučera

ředitel pobočky a pracovník lokálních systémových změn

Tel: +420 777 787 938

vit.kucera@clovekvtisni.cz

Pavlína Daňhelková

koordinátorka NZDM a pracovnice NZDM MIXér v Předlicích

Tel: +420 739 220 251

pavlina.danhelkova@clovekvtisni.cz

Hana Balážová

osobní poradkyně v oblasti zaměstnanosti (kancelář Prokopa Diviše v centru)

Tel:+420 739 320 629

hana.balazova@clovekvtisni.cz

Alena Eliášová

koordinátorka sociálních služeb a lokálního vzdělávání

Tel: +420 777 782 067

alena.eliasova@clovekvtisni.cz

Lucie Šťástková

aktivizační pracovnice (kancelář Předlice)

Tel:+420 777 787 950

lucie.stastkova@clovekvtisni.cz

Helena Hyblerová

terénní pracovnice (kancelář Mojžíř)

Tel:+420 731 690 209

helena.hyblerova@clovekvtisni.cz

Pavlína Dutá

koordinátorka festivalu Jeden svět v Ústí nad Labem

Tel: +420 739 130 659

pavlina.duta@clovekvtisni.cz

Alena Kohlmajerová

pracovnice předškolního klubu Stromeček v Předlicících

Tel:+420 777 367 872

alena.kohlmajerova@clovekvtisni.cz

Michala Sedláčková

pracovnice aktivit pro mládež – motivační a podpůrné aktivity a workshopy

Tel:+420 777 367 871

michala.sedlackova@clovekvtisni.cz

Markéta Ballá

terénní pracovnice (kancelář Předlice)

Tel:+420 777 367 870

marketa.balla@clovekvtisni.cz

Lenka Kratochvílová

terénní pracovnice (kancelář Předlice a Prokopa Diviše v centru)

Tel: +420 739 220 769

lenka.kratochvilova@clovekvtisni.cz

Jana Mikolajová

pracovnice nízkoprahového klubu MIXer

Tel:+420 775 421 362

jana.mikolajova@clovekvtisni.cz

Kristýna Jelínková

pracovnice aktivity Starší kamarád (kancelář Prokopa Diviše v centru)

Tel:+420 734 428 393

kristyna.jelinkova@clovekvtisni.cz

Helena Sýkorová

pracovnice podpory vzdělávání v Předlicích

Tel: +420 734 428 391

helena.sykorova@clovekvtisni.cz

Radka Kunešová

koordinátorka sociálních služeb

Tel: +420 734 428 394

radka.kunesova@clovekvtisni.cz

Alena Malátová

pracovnice nízkoprahového klubu Nový svět v Krásném Březně

Tel: +420 731 690 479

alena.malatova@clovekvtisni.cz

Kamila Pokorná

pracovnice předškolního klubu Stonožka a podpory vzdělávání v Mojžíři

Tel:+420 778 442 546

kamila.pokorna@clovekvtisni.cz

Eva Duranová

pracovnice nízkoprahového klubu Nový svět v Krásném Březně

Tel: +420 731 690 976

eva.duranova@clovekvtisni.cz

Michaela Mrňousová

pracovnice předškolního klubu Stonožka a pracovnice s rodinami v Mojžíři

Tel: +420 734 428 201

michaela.mrnousova@clovekvtisni.cz

Kristýna Holubová

pracovnice podpory vzdělávání

Tel:+420770101159

kristyna.holubova@clovekvtisni.cz

Anna Veselá

pracovnice nízkoprahového klubu Nový svět v Krásném Březně

Tel:+420 739 320 445

anna.vesela@clovekvtisni.cz

Jana Pánková

terénní pracovnice (kancelář Matiční)

Tel: +420 734 428 392

jana.pankova@clovekvtisni.cz

Michaela Píšová

koordinátorka vzdělávacích služeb

Tel: +420 734 428 151

michaela.pisova@clovekvtisni.cz

Anna Seidlová

sociálně aktivizační pracovnice (kancelář Matiční)

Tel: +420 734 428 233

anna.seidlová@clovekvtisni.cz

Lenka Stiborová

dluhová poradkyně (kancelář Prokopa Diviše v centru)

Tel: +420 777 787 419

lenka.stiborova@clovekvtisni.cz

Tereza Hajdúová

koordinátorka NZDM Nový svět

Tel: +420 739 220 904

tereza.hajduova@clovekvtisni.cz

Jana Králová

sociálně aktivizační pracovnice (Klub matek) a pracovnice s rodinami v Předlicích

Tel: +420 777 367 869

jana.kralova@clovekvtisni.cz

Markéta Němcová

streetworker v oblasti zaměstnanosti (kancelář Prokopa Diviše v centru)

Tel:+420 770 120 535

marketa.nemcova@clovekvtisni.cz

Veronika Knížetová

osobní poradkyně v oblasti zaměstnanosti (kancelář Prokopa Diviše v centru)

Tel:+420 770 101 140

veronika.knizetova@clovekvtisni.cz

Kamila Vodňanská

administrativní pracovnice, pokladní

Tel:+420 734 428 235

kamila.vodnanska@clovekvtisni.cz

Pavel Kaleja

pracovník NZDM MIXér

Kateřina Danišová

sociálně aktivizační pracovnice (kancelář Předlice)

Tel: +420 739 320 643

katerina.danisova@clovekvtisni.cz

Kontakt

Člověk v tísni, o. p. s.
Šafaříkova 635/24
120 00 Praha 2

IČ: 25 75 52 77
DIČ: CZ 25 75 52 77
E-mail: mail@clovekvtisni.cz
Tel: +420 226 200 400

Pro média
media@clovekvtisni.cz
Tel.: +420 222 350 811
Tel.: +420 777 787 943

Kontakt pro dárce
dary@clovekvtisni.cz
Tel.: 226 200 439

Další kontakty

O nás

Jak pomoci

Co děláme

Kde nás najdete

Naše další stránky

Rozvojovka

Předáváme informace o rozvojové pomoci a globálních problémech.

Pořádáme konference, vydáváme informační bulletin a pravidelné tématické přílohy v tisku, spolupracujeme s médii, odborníky i studenty, účastníme se hudebních festivalů s informačním stánkem, pořádáme výstavy, debaty, semináře a soutěže

http://www.rozvojovka.cz

Festival Jeden svět

Mezinárodní festival dokumentárních filmů o lidských právech Jeden svět, který pořádá společnost Člověk v tísni, je v současnosti největším dokumentárním festivalem s tematikou lidských práv na světě.

http://www.jedensvet.cz

Program Migrace

Hlavním cílem programu je poskytovat veřejnosti objektivní informace o migraci v Česku prostřednictvím médií a dalších zdrojů informací, ale také bořit zaběhlé stereotypy o cizincích, a tak přispívat k lepšímu soužití imigrantů a většinové společnosti.

http://migration4media.net/

NAMA . Výrobky z Namibie

Projekt NAMA podporuje chráněnou dílnu Karas Huisen Crafts na jihu Namibie. Dílna dává práci a obživu asi padesáti ženám a jejich rozvětveným rodinám a vyrábí produkty z tradičních afrických materiálů. Jejich prodejem v České republice pomáhá projekt NAMA svobodným matkám a pěstounkám dětí, jejichž rodiče zemřeli na AIDS, nalézt sílu postavit se na vlastní nohy.

http://www.nama.cz/

Jeden svět na školách

Vzdělávací program Jeden svět na školách je jedním z dlouhodobých projektů společnosti Člověk v tísni. Už dvanáct let přinášíme do škol dokumentární filmy a další audiovizuální materiály jako plnohodnotnou výukovou pomůcku.

Snažíme se současný svět a novodobou historii nejenom popisovat, ale především vykreslit v souvislostech.

http://www.jsns.cz/

Varianty

Vzdělávací program Varianty společnosti Člověk v tísni nabízí více než deset let informační servis a metodickou podporu v oblasti interkulturního (IKV) a globálního rozvojového vzdělávání (GRV).

Hlavní cíle programu Varianty:

  • Podpora inkluzivního prostředí a otevřeného klimatu ve školách.
  • Výchova ke globálního zodpovědnosti.

http://www.varianty.cz/index.php

Skutečný dárek

Sbírku Skutečná pomoc jsme založili, abychom mohli systematicky a efektivně pomáhat v chudších zemích světa. Chudoba a s ní spojené problémy rozvojového světa totiž ročně zabijí více lidí než přírodní katastrofy a války dohromady. To se navíc odehrává na okraji mediálního zájmu.

http://www.skutecnydarek.cz/