Člověk v tísni  Humanitární pomoc a rozvoj  Turecko

Turecko

Turecko ve zkratce

Hlavní město: Ankara
Rozloha: 780 580 km²
Počet obyvatel: 79 463 663 (2016)

Více informací na Wikipedii

Chci pomoci

V důsledku války v Sýrii žije v Turecku velké množství uprchlíků, jejichž potřeby stále stoupají. Člověk v tísni tam proto začal v únoru 2016 poskytovat pomoc.

Konflikt v Sýrii vedl od roku 2011 k útěku více než 4,8 milionů obyvatel za hranice a dalších 6,5 milionu lidí se stalo uprchlíky ve vlastní zemi. V sousedním Turecku, Libanonu, Jordánsku, Iráku a Egyptě teď žije 94% syrských uprchlíků. Turecko v současnosti registruje asi 2,7 milionu syrských uprchlíků a hostí jich tak největší podíl na světě.

Více než třetina syrských uprchlíků v Turecku jsou děti ve  věku 5-17 let. Měly by chodit do školy, ale méně než polovina z nich má přístup ke vzdělání. Stejně jako v jiných hostitelských zemích, i v Turecku stojí syrským dětem v cestě ke vzdělání řada překážek. Patří mezi ně jazyková bariéra, sociální vyloučení, špatné možnosti dopravy a chudoba.

Mnoho rodin si školné a náklady na dojíždění nemůže dovolit a před vzděláním upřednostňuje více urgentní potřeby jako jídlo a elektřinu. Část lidí odešla ze Sýrie jen s věcmi, které mohli odnést na zádech, a proto jsou mnozí nuceni hledat obživu za jakoukoliv cenu. Taková situace pak negativně zasahuje celou rodinu bez ohledu na věk. Děti často musí pracovat a cestou ke zmenšení ekonomického tlaku na rodinu bývají v extrémních případech i dětské sňatky.

Vzdělávací programy Člověka v  tísni v  Sýrii

Ve spolupráci s místními tureckými úřady jsme začali v únoru 2016 podporovat tři dočasná vzdělávací centra v provincii Hatay na jihovýchodě země. Dosud jsme podpořili více než 1100 studentů prostřednictvím školních pomůcek a 51 učitelů prostřednictvím vzdělávacích materiálů. Rozjeli jsme také psychologickou podporu a sociálně integrační aktivity pro děti, abychom tak mohli plně podporovat jejich zdravý rozvoj a vzdělávání.


Bezplatnou dopravou do škol podporujeme vzdělávání dětí syrských uprchlíků v Turecku

Bezplatnou dopravou do škol podporujeme..

13. prosince 2016
Turecko ;
Humanitární a rozvojová pomoc;

Článek
Jak se stát dobrovolníkem v Angole, Kambodži nebo Turecku

Jak se stát dobrovolníkem v Angole,..

25. srpna 2016
Angola; Kambodža; Turecko ;
Humanitární a rozvojová pomoc;

Článek
Bezplatnou dopravou do škol podporujeme vzdělávání dětí syrských uprchlíků v Turecku

Bezplatnou dopravou do škol podporujeme..

13. prosince 2016
Turecko ;
Humanitární a rozvojová pomoc;

Článek
Jak se stát dobrovolníkem v Angole, Kambodži nebo Turecku

Jak se stát dobrovolníkem v Angole,..

25. srpna 2016
Angola; Kambodža; Turecko ;
Humanitární a rozvojová pomoc;

Článek
Více novinek
Odběr RSS

Jak hospodaříme?

Jak hospodaříme?


5 věcí rozhoduje

5 věcí rozhoduje


Evropský rok pro rozvoj

Evropský rok pro rozvoj



Kontakt

Člověk v tísni, o. p. s.
Šafaříkova 635/24
120 00 Praha 2

IČ: 25 75 52 77
DIČ: CZ 25 75 52 77
E-mail: mail@clovekvtisni.cz
Tel: +420 226 200 400

Pro média
media@clovekvtisni.cz
Tel.: +420 222 350 811
Tel.: +420 777 787 943

Kontakt pro dárce
dary@clovekvtisni.cz
Tel.: 226 200 439

Další kontakty

O nás

Jak pomoci

Co děláme

Kde nás najdete

Naše další stránky

Skutečný dárek

Sbírku Skutečná pomoc jsme založili, abychom mohli systematicky a efektivně pomáhat v chudších zemích světa. Chudoba a s ní spojené problémy rozvojového světa totiž ročně zabijí více lidí než přírodní katastrofy a války dohromady. To se navíc odehrává na okraji mediálního zájmu.

http://www.skutecnydarek.cz/

NAMA . Výrobky z Namibie

Projekt NAMA podporuje chráněnou dílnu Karas Huisen Crafts na jihu Namibie. Dílna dává práci a obživu asi padesáti ženám a jejich rozvětveným rodinám a vyrábí produkty z tradičních afrických materiálů. Jejich prodejem v České republice pomáhá projekt NAMA svobodným matkám a pěstounkám dětí, jejichž rodiče zemřeli na AIDS, nalézt sílu postavit se na vlastní nohy.

http://www.nama.cz/

Rozvojovka

Předáváme informace o rozvojové pomoci a globálních problémech.

Pořádáme konference, vydáváme informační bulletin a pravidelné tématické přílohy v tisku, spolupracujeme s médii, odborníky i studenty, účastníme se hudebních festivalů s informačním stánkem, pořádáme výstavy, debaty, semináře a soutěže

http://www.rozvojovka.cz

Program Migrace

Hlavním cílem programu je poskytovat veřejnosti objektivní informace o migraci v Česku prostřednictvím médií a dalších zdrojů informací, ale také bořit zaběhlé stereotypy o cizincích, a tak přispívat k lepšímu soužití imigrantů a většinové společnosti.

http://migration4media.net/

Festival Jeden svět

Mezinárodní festival dokumentárních filmů o lidských právech Jeden svět, který pořádá společnost Člověk v tísni, je v současnosti největším dokumentárním festivalem s tematikou lidských práv na světě.

http://www.jedensvet.cz

Varianty

Vzdělávací program Varianty společnosti Člověk v tísni nabízí více než deset let informační servis a metodickou podporu v oblasti interkulturního (IKV) a globálního rozvojového vzdělávání (GRV).

Hlavní cíle programu Varianty:

  • Podpora inkluzivního prostředí a otevřeného klimatu ve školách.
  • Výchova ke globálního zodpovědnosti.

http://www.varianty.cz/index.php

Jeden svět na školách

Vzdělávací program Jeden svět na školách je jedním z dlouhodobých projektů společnosti Člověk v tísni. Už dvanáct let přinášíme do škol dokumentární filmy a další audiovizuální materiály jako plnohodnotnou výukovou pomůcku.

Snažíme se současný svět a novodobou historii nejenom popisovat, ale především vykreslit v souvislostech.

http://www.jsns.cz/