Člověk v tísni  Humanitární pomoc a rozvoj  Sýrie  Programy

Všechny programy

Probíhající pomoc

Potravinová a materiální pomoc

Typ: Humanitární pomoc a obnova;

Podle průzkumů je napříč zemí 9,8 milionů lidí, kteří potřebují potravinovou pomoc, z toho 6,8 milionů ji potřebuje urgentně, nejvíce v provinciích Aleppo (4,8 mil lidí), Damašek (1,7 mil lidí) a Idlib (1,5 mil lidí). Kombinace poklesu vlastní zemědělské produkce, nebývalého sucha a nefunkčních zavlažovacích systémů s poklesem dovozu a nárůstem cen, resp. propadem místní měny, nejvíce ohrožuje vnitřní uprchlíky, jejich hostitelské komunity a lidi bez stálých příjmů. Cenová dostupnost potravin je přitom na mnoha místech větší problém než jejich nedostatek. V relativně klidnějších oblastech, navíc poblíž funkčních hraničních přechodů jsou sice na trzích základní potraviny i čerstvé produkty typu masa či zeleniny v nějaké míře dostupné, ale pro velkou většinu obyvatel jsou příliš drahé. Cena potravin a základních komodit vystoupala až na desetinásobek a miliony lidí se díky tomu ocitly bez jídla.

Čtěte více

Voda a sanitace, prevence epidemií

Typ: Humanitární pomoc a obnova;

V městských i venkovských oblastech Aleppa a Idlibu zkolaboval systém sběru odpadu a zdraví obyvatel ohrožují tuny odpadků v ulicích.  Díky špatné hygienické situaci a kontaminaci zdrojů pitné vody v některých čtvrtích měst vypukla epidemie leishmaniózy, salmonely a žloutenky, jejichž šíření omezuje právě svoz odpadu. Úklidové čety díky naší podpoře sváží stovky tun odpadu na skládku, přičemž za práci lidé obdrží výdělek, který jim umožní uspokojit základní životní potřeby. Týmy jsou vybavené ručními vozíky, malými i velkými nákladními auty a nakladači. Svoz komunálního odpadu organizujeme ve spolupráci s místními civilními samosprávami v Aleppu- městě a 10 menších městech na venkově v provincii Idlib.

Čtěte více

Podpora vzdělávání

Typ: Humanitární pomoc a obnova;

Lokalita:

Aleppo, Idlíb

Kdy:

Od roku 2013

Donoři

Skutečný dárek;Welt Hungerhilfe;Save the Children;SOS Sýrie;Evropská komise;

Podle odhadů OSN je mimo školu celá polovina dětí. Přitom děti, které nenavštěvují školu, se hůře vyrovnávají s traumatickými zážitky, jsou mnohem více ohroženy náborem ozbrojených skupin a radikalizací, časnými sňatky dívek, nechají se najímat na práci. Jedním z hlavních problémů v oblasti vzdělávání je nedostatek škol a učitelů. Různé verze osnov dále komplikují problematiku zkoušek a akreditace, jejichž centrální systém se do jisté míry rozpadl. Z našich terénních průzkumů dále vyplývá, že např. konkrétně v provincii Idlib je pouze 22% školních budov v přijatelném stavu, a že 78% učitelů se rekrutovalo z řad dobrovolníků bez adekvátního vzdělání.

Čtěte více

Kapacitní podpora pro místní civilní samosprávy a nevládní organizace

Typ: Humanitární pomoc a obnova;

Lokalita:

Aleppo, Idlíb

Kdy:

Od roku 2013

Donoři

Evropská komise;Welt Hungerhilfe;SOS Sýrie;

Abychom zvýšili schopnost místních samospráv a občanských iniciativ odolávat dlouhodobé krizi a poskytovat základní služby a pomoc místním lidem, snažíme se je školit jak po odborné stránce (vodohospodářství, monitoring vzdělávacího systému apod.), tak po stránce projektového managementu, finančního hospodářství, transparentnosti, PR apod. 25 samospávám jsme poskytli rozšířené školené a 10 z nich dostalo malý grant na relaizaci vlastních aktivit. V současné době mapujeme místní nevládní organizace, pro které podobný program připravujeme.


Realizovaná pomoc programy které jsme úspěšně dokončili

Psychosociální pomoc

Typ: Humanitární pomoc a obnova;

Lokalita:

Sýrie – Damašek a okolí; Jordánsko - Ammán, Zarka

Kdy:

2012

Donoři

Ministerstvo zahraničí ČR;Klub přátel Člověka v tísni;

Člověk v tísni během roku 2012 podporoval týmy sociálních pracovníků, psychologů a psychiatrů partnerské organizace Noor Al Husein Foundation, kteří poskytli základní psychosociální pomoc vice než 600 rodinám syrských uprchlíků v Ammánu a Zarce.

V rámci týmů působilo i 20 vyškolených dobrovolníků z řad samotných Syřanů. Téměř 400 traumatizovaných uprchlíků, především z řad žen, dětí a seniorů, pak dostávalo dlouhodobou odbornou péči psychiatrů nebo jim byla poskytována specializovaná domácí péče. Pozornost byla věnována zvláště dětem, pro které byly organizovány i volnočasové aktivity v komunitních centrech organizace. Kromě toho byla uprchlíkům zajištěna základní lékařská péče a poskytnuto poradenství v otázkách nároku na vzdělání, registraci v zemi apod.

Čtěte více

Infrastruktura

Typ: Humanitární pomoc a obnova;

Lokalita:

Sever Iráku

Kdy:

2012

S finanční podporou české a slovenské ambasády v Iráku jsme postavili v uprchlickém táboře Domiz na severu země rezervoár zásobující tábor pitnou vodou. Na jeho stavbě se podíleli i sami uprchlíci, kteří si tak zajistili alespoň malý finanční příjem na uspokojení základních životních potřeb.

Zdravotnická pomoc

Typ: Humanitární pomoc a obnova;

Lokalita:

Sýrie - Provincie Aleppo, Damašek, Latakya, Idlíb, Hamá; Jordánsko

Kdy:

Od roku 2011 do 2014

Donoři

Ministerstvo zahraničí ČR;Klub přátel Člověka v tísni;Welt Hungerhilfe;Nadace Vodafone;SOS Sýrie;

Člověk v tísni od konce roku 2011 poskytoval prostředky na vybavení a léky pro polní nemocnice a kliniky v Damašku a okolí, později pomohl vybavit nemocnice v Latakyi, Idlíbu a Hamá. Léky zásoboval i kliniku v Aleppu, či uprchlíky na turecko-syrské hranici. Celkem jsme poskytli vybavení 5 polním nemocnicím a 30 klinikám jsme poskytli léky a zdravotnický materiál. Kliniky jsme také zásobovali vitamíny pro těhotné ženy.

Čtěte více

Veřejné práce a finanční pomoc

Typ: Humanitární pomoc a obnova;

Nejohroženějším domácnostem, například seniorům, matkám samoživitelkám nebo rodinám, které pečují o mentálně postižené či hendikepované, poskytujeme také přímou finanční pomoc. Téměř 700 rodin si tak zajistilo především léky či potraviny.

V místech, kde jsou ještě fungující zbytky trhu a lze koupit alespoň některé potraviny, dáváme lidem pouze část měsíční dávky potravin a na zajištění zbytku jim dáváme finanční podporu. Mohou si tak vybrat, za jaké potraviny peníze utratí a zároveň se tak snažíme podporovat místní ekonomiku. Takovouto formu finanční pomoci doprovázející potravinový balíček pak od nás dostalo již 4500 rodin.

Čtěte více


Sdílejte nás:
Vzdělávání zachraňuje dětské životy

Vzdělávání zachraňuje dětské životy

29. srpna 2017
Irák; Sýrie; Ukrajina;
Humanitární a rozvojová pomoc;

Galerie
Vzdělávání zachraňuje dětské životy. V zemích zasažených válkou pomáháme s návratem dětí do školních tříd

Vzdělávání zachraňuje dětské životy. V..

29. srpna 2017
Irák; Sýrie; Ukrajina;
Humanitární a rozvojová pomoc;

Článek
Společné prohlášení českých humanitárních organizací k Světovému humanitárnímu dni #NotATarget

Společné prohlášení českých humanitárních..

16. srpna 2017
Irák; Sýrie; Ukrajina;
Humanitární a rozvojová pomoc;

Článek

„Tři moji kolegové zemřeli v Aleppu při náletech,“ vzpomíná Abdul, humanitární pracovník Člověka v tísni

„Tři moji kolegové zemřeli v Aleppu při..

15. srpna 2017
Sýrie;
Humanitární a rozvojová pomoc;

Článek
#NotATarget: Civilisté jsou stále častěji pod palbou.

#NotATarget: Civilisté jsou stále častěji..

14. srpna 2017
Irák; Sýrie; Ukrajina;
Humanitární a rozvojová pomoc;

Článek
“Přišel jsem o syna při náletech,” říká Mohamed z Aleppa. Je jedním z 11 milionů vysídlených Syřanů

“Přišel jsem o syna při náletech,” říká..

21. června 2017
Sýrie;
Humanitární a rozvojová pomoc;

Článek

Vzdělávání zachraňuje dětské životy. V zemích zasažených válkou pomáháme s návratem dětí do školních tříd

Vzdělávání zachraňuje dětské životy. V..

29. srpna 2017
Irák; Sýrie; Ukrajina;
Humanitární a rozvojová pomoc;

Článek
Společné prohlášení českých humanitárních organizací k Světovému humanitárnímu dni #NotATarget

Společné prohlášení českých humanitárních..

16. srpna 2017
Irák; Sýrie; Ukrajina;
Humanitární a rozvojová pomoc;

Článek
„Tři moji kolegové zemřeli v Aleppu při náletech,“ vzpomíná Abdul, humanitární pracovník Člověka v tísni

„Tři moji kolegové zemřeli v Aleppu při..

15. srpna 2017
Sýrie;
Humanitární a rozvojová pomoc;

Článek

#NotATarget: Civilisté jsou stále častěji pod palbou.

#NotATarget: Civilisté jsou stále častěji..

14. srpna 2017
Irák; Sýrie; Ukrajina;
Humanitární a rozvojová pomoc;

Článek
“Přišel jsem o syna při náletech,” říká Mohamed z Aleppa. Je jedním z 11 milionů vysídlených Syřanů

“Přišel jsem o syna při náletech,” říká..

21. června 2017
Sýrie;
Humanitární a rozvojová pomoc;

Článek
Kurzy TVET dávají mladým možnost kvalitního vzdělání ve válkou sužované Sýrii

Kurzy TVET dávají mladým možnost..

7. června 2017
Sýrie;
Humanitární a rozvojová pomoc;

Článek

Vzdělávání zachraňuje dětské životy

Vzdělávání zachraňuje dětské životy

29. srpna 2017
Irák; Sýrie; Ukrajina;
Humanitární a rozvojová pomoc;

Galerie
Sedm let války v Sýrii

Sedm let války v Sýrii

13. března 2017
Sýrie;
Humanitární a rozvojová pomoc;

Galerie
Člověk v tísni zajišťuje vzdělání syrským dětem, které nepoznaly nic jiného než válku.

Člověk v tísni zajišťuje vzdělání syrským..

10. března 2016
Sýrie;
Humanitární a rozvojová pomoc;

Galerie

Pomoc Člověka v tísni v Sýrii, podzim/zima 2015

Pomoc Člověka v tísni v Sýrii, podzim/zima..

3. února 2016
Sýrie;
Humanitární a rozvojová pomoc;

Galerie
Programy Cash for Work v Aleppu, 2015

Programy Cash for Work v Aleppu, 2015

28. ledna 2016
Sýrie;
Humanitární a rozvojová pomoc;

Galerie
Život v syrském Aleppu

Život v syrském Aleppu

18. září 2015
Sýrie;
Humanitární a rozvojová pomoc;

Galerie

Příběh devítileté Simy: Příběh vzdělávání v Sýrii

Příběh devítileté Simy: Příběh vzdělávání..

14. prosince 2016
Sýrie;
Humanitární a rozvojová pomoc;

Video
Bydlíme jako ve vězení, říká syrská uprchlice

Bydlíme jako ve vězení, říká syrská uprchlice

13. září 2013
Sýrie;
Humanitární a rozvojová pomoc;

Video
Bez pomoci bych nepřežila, říká Fatima

Bez pomoci bych nepřežila, říká Fatima

12. září 2013
Sýrie;
Humanitární a rozvojová pomoc;

Video

Jak nyní vypadá škola v Sýrii

Jak nyní vypadá škola v Sýrii

12. září 2013
Sýrie;
Humanitární a rozvojová pomoc;

Video
Pomoc ČvT v syrském Aleppu očima kolegů

Pomoc ČvT v syrském Aleppu očima kolegů

12. srpna 2013
Sýrie;
Humanitární a rozvojová pomoc;

Video
Život v katakombách - Člověk v tísni pomáhá uprchlíkům v okolí Idlíbu v Sýrii

Život v katakombách - Člověk v tísni..

26. března 2013
Sýrie;
Humanitární a rozvojová pomoc;

Video

Více novinek
Odběr RSS
Programy podle typu

Kontakt

Člověk v tísni, o. p. s.
Šafaříkova 635/24
120 00 Praha 2

IČ: 25 75 52 77
DIČ: CZ 25 75 52 77
E-mail: mail@clovekvtisni.cz
Tel: +420 226 200 400

Pro média
media@clovekvtisni.cz
Tel.: +420 222 350 811
Tel.: +420 777 787 943

Kontakt pro dárce
dary@clovekvtisni.cz
Tel.: 226 200 439

Další kontakty

O nás

Jak pomoci

Co děláme

Kde nás najdete

Naše další stránky

Festival Jeden svět

Mezinárodní festival dokumentárních filmů o lidských právech Jeden svět, který pořádá společnost Člověk v tísni, je v současnosti největším dokumentárním festivalem s tematikou lidských práv na světě.

http://www.jedensvet.cz

Program Migrace

Hlavním cílem programu je poskytovat veřejnosti objektivní informace o migraci v Česku prostřednictvím médií a dalších zdrojů informací, ale také bořit zaběhlé stereotypy o cizincích, a tak přispívat k lepšímu soužití imigrantů a většinové společnosti.

http://migration4media.net/

Rozvojovka

Předáváme informace o rozvojové pomoci a globálních problémech.

Pořádáme konference, vydáváme informační bulletin a pravidelné tématické přílohy v tisku, spolupracujeme s médii, odborníky i studenty, účastníme se hudebních festivalů s informačním stánkem, pořádáme výstavy, debaty, semináře a soutěže

http://www.rozvojovka.cz

Skutečný dárek

Sbírku Skutečná pomoc jsme založili, abychom mohli systematicky a efektivně pomáhat v chudších zemích světa. Chudoba a s ní spojené problémy rozvojového světa totiž ročně zabijí více lidí než přírodní katastrofy a války dohromady. To se navíc odehrává na okraji mediálního zájmu.

http://www.skutecnydarek.cz/

NAMA . Výrobky z Namibie

Projekt NAMA podporuje chráněnou dílnu Karas Huisen Crafts na jihu Namibie. Dílna dává práci a obživu asi padesáti ženám a jejich rozvětveným rodinám a vyrábí produkty z tradičních afrických materiálů. Jejich prodejem v České republice pomáhá projekt NAMA svobodným matkám a pěstounkám dětí, jejichž rodiče zemřeli na AIDS, nalézt sílu postavit se na vlastní nohy.

http://www.nama.cz/

Varianty

Vzdělávací program Varianty společnosti Člověk v tísni nabízí více než deset let informační servis a metodickou podporu v oblasti interkulturního (IKV) a globálního rozvojového vzdělávání (GRV).

Hlavní cíle programu Varianty:

  • Podpora inkluzivního prostředí a otevřeného klimatu ve školách.
  • Výchova ke globálního zodpovědnosti.

http://www.varianty.cz/index.php

Jeden svět na školách

Vzdělávací program Jeden svět na školách je jedním z dlouhodobých projektů společnosti Člověk v tísni. Už dvanáct let přinášíme do škol dokumentární filmy a další audiovizuální materiály jako plnohodnotnou výukovou pomůcku.

Snažíme se současný svět a novodobou historii nejenom popisovat, ale především vykreslit v souvislostech.

http://www.jsns.cz/