Člověk v tísni  Humanitární pomoc a rozvoj  Srí Lanka Obživa a zajištění potravy

Obživa a zajištění potravy

Srí Lanka ve zkratce

Hlavní město: Šrí Džajavardanapura Kotte (oficiální a správní)
Rozloha: 65 610 km2
Počet obyvatel: 21 283 913 (2011)

Více informací na Wikipedii

Oblasti ostrova, v nichž Člověk v tísni působí, zanechal táhlý konflikt mezi Tamilskými tygry a srílanskou vládou v zpustošeném stavu. Zničené přístupové cesty bránily dodávkám zboží, tržištĕ zanikla, což zcela zabrzdilo revitalizaci sítě obchodů. Zavlažovací systém a vodní nádrže byly v havarijním stavu a bránily na mnoha místech opĕtovému rozvoji zemĕdĕlství. Ohroženo bylo zejména pĕstování rýže, hlavní plodiny oblasti. Všechny tyto skutečnosti velmi nepříznivĕ ovlivnily potravinovou bezpečnost regionu.

Navracející se rodiny navíc zažily strastiplné zkušenosti v podobĕ četných přesídlení a pobytů v uprchlických táborech, v mnoha případech přišly o své členy. V situaci nedostatku zdrojů obživy, sociálních služeb a v určitých oblastech stále s rizikem nášlapných min a nevybuchlé munice jsou tito lidé velmi zranitelní. Člověk v tísni reagoval nejen na jejich okamžité humanitární potřeby, ale především pomohl pbyvatelům těchto oblastí s návratem k normálnímu a důstojnému životu. To znamená především návrat k původnímu živobytí nebo nalezení nových způsobů, jak uživit rodinu.

Projekty Člověka v tísni zaměřené na podporu obživy zahrnují veřejné práce fromou „cash for work“, praktická školení a následnou distribuci užitkových zvířat, osiva, vodních pump a technického vybavení. Drobné živnosti jsou podporovány malými granty na zahájení podnikání.


Člověk v tísni po občanské válce na Srí Lance pomohl 25 tisícům lidí s návratem domů a obnovou živobytí

Člověk v tísni po občanské válce na Srí..

12. února 2013
Srí Lanka;
Humanitární a rozvojová pomoc;

Článek
Díky Nadaci Vodafone jsme poskytli chleba 2200 rodinám

Díky Nadaci Vodafone jsme poskytli chleba..

4. září 2012
Srí Lanka;
Humanitární a rozvojová pomoc;

Video
Člověk v tísni po občanské válce na Srí Lance pomohl 25 tisícům lidí s návratem domů a obnovou živobytí

Člověk v tísni po občanské válce na Srí..

12. února 2013
Srí Lanka;
Humanitární a rozvojová pomoc;

Článek
Díky Nadaci Vodafone jsme poskytli chleba 2200 rodinám

Díky Nadaci Vodafone jsme poskytli chleba..

4. září 2012
Srí Lanka;
Humanitární a rozvojová pomoc;

Video
Více novinek
Odběr RSS

Jak hospodaříme?

Jak hospodaříme?


5 věcí rozhoduje

5 věcí rozhoduje


Evropský rok pro rozvoj

Evropský rok pro rozvojKontakt

Člověk v tísni, o. p. s.
Šafaříkova 635/24
120 00 Praha 2

IČ: 25 75 52 77
DIČ: CZ 25 75 52 77
E-mail: mail@clovekvtisni.cz
Tel: +420 226 200 400

Pro média
media@clovekvtisni.cz
Tel.: +420 222 350 811
Tel.: +420 777 787 943

Kontakt pro dárce
dary@clovekvtisni.cz
Tel.: 226 200 439

Další kontakty

O nás

Jak pomoci

Co děláme

Kde nás najdete

Naše další stránky

Jeden svět na školách

Vzdělávací program Jeden svět na školách je jedním z dlouhodobých projektů společnosti Člověk v tísni. Už dvanáct let přinášíme do škol dokumentární filmy a další audiovizuální materiály jako plnohodnotnou výukovou pomůcku.

Snažíme se současný svět a novodobou historii nejenom popisovat, ale především vykreslit v souvislostech.

http://www.jsns.cz/

Program Migrace

Hlavním cílem programu je poskytovat veřejnosti objektivní informace o migraci v Česku prostřednictvím médií a dalších zdrojů informací, ale také bořit zaběhlé stereotypy o cizincích, a tak přispívat k lepšímu soužití imigrantů a většinové společnosti.

http://migration4media.net/

NAMA . Výrobky z Namibie

Projekt NAMA podporuje chráněnou dílnu Karas Huisen Crafts na jihu Namibie. Dílna dává práci a obživu asi padesáti ženám a jejich rozvětveným rodinám a vyrábí produkty z tradičních afrických materiálů. Jejich prodejem v České republice pomáhá projekt NAMA svobodným matkám a pěstounkám dětí, jejichž rodiče zemřeli na AIDS, nalézt sílu postavit se na vlastní nohy.

http://www.nama.cz/

Skutečný dárek

Sbírku Skutečná pomoc jsme založili, abychom mohli systematicky a efektivně pomáhat v chudších zemích světa. Chudoba a s ní spojené problémy rozvojového světa totiž ročně zabijí více lidí než přírodní katastrofy a války dohromady. To se navíc odehrává na okraji mediálního zájmu.

http://www.skutecnydarek.cz/

Festival Jeden svět

Mezinárodní festival dokumentárních filmů o lidských právech Jeden svět, který pořádá společnost Člověk v tísni, je v současnosti největším dokumentárním festivalem s tematikou lidských práv na světě.

http://www.jedensvet.cz

Rozvojovka

Předáváme informace o rozvojové pomoci a globálních problémech.

Pořádáme konference, vydáváme informační bulletin a pravidelné tématické přílohy v tisku, spolupracujeme s médii, odborníky i studenty, účastníme se hudebních festivalů s informačním stánkem, pořádáme výstavy, debaty, semináře a soutěže

http://www.rozvojovka.cz

Varianty

Vzdělávací program Varianty společnosti Člověk v tísni nabízí více než deset let informační servis a metodickou podporu v oblasti interkulturního (IKV) a globálního rozvojového vzdělávání (GRV).

Hlavní cíle programu Varianty:

  • Podpora inkluzivního prostředí a otevřeného klimatu ve školách.
  • Výchova ke globálního zodpovědnosti.

http://www.varianty.cz/index.php