Člověk v tísni  Humanitární pomoc a rozvoj  Srí Lanka Občanská společnost a dobré vládnutí

Občanská společnost a dobré vládnutí

Srí Lanka ve zkratce

Hlavní město: Šrí Džajavardanapura Kotte (oficiální a správní)
Rozloha: 65 610 km2
Počet obyvatel: 21 283 913 (2011)

Více informací na Wikipedii

Země postižené válečným konfliktem trpí velmi často nejen zničenou infrastrukturou, ale také nefunkčním institucionálním aparátem, který byl během konfliktu odříznut od zbytku správy země, měl nedostatek personálu a postupně ztratil svou funkci úplně. Podobný osud postihl Východní provincii Srí Lanky.

Obnova oblastí ostrova v nedávné minulosti stižených ničivou tsunami a ozbrojeným konfliktem probíhá pomalu, protože naráží na nefunkční vládní instituce a místní úřady. Člověk v tísni se proto snaží zvyšovat schopnosti samosprávy, která trpí nedostatkem kvalifikovaných zaměstnanců, prospěchářstvím mezi volenými zástupci a nejasným rozdělením pravomocí mezi vládou centrální a místní.

Aktivity podporující rozvoj občanské společnosti jsou zaměřeny také na obyvatele, kteří se navrátili do svých domovů a snaží se znovu založit své živobytí. Nejsou však zvylí účastnit se rozhodovacích procesů a komunikovat s místní samosprávou o veřejných záležitostech. Člověk v tísni proto iniciuje vznik fungujících veřejných služeb, které obnovu komunit výrazně zefektivní.

 


Jak hospodaříme?

Jak hospodaříme?


5 věcí rozhoduje

5 věcí rozhoduje


Evropský rok pro rozvoj

Evropský rok pro rozvojKontakt

Člověk v tísni, o. p. s.
Šafaříkova 635/24
120 00 Praha 2

IČ: 25 75 52 77
DIČ: CZ 25 75 52 77
E-mail: mail@clovekvtisni.cz
Tel: +420 226 200 400

Pro média
media@clovekvtisni.cz
Tel.: +420 222 350 811
Tel.: +420 777 787 943

Kontakt pro dárce
dary@clovekvtisni.cz
Tel.: 226 200 439

Další kontakty

O nás

Jak pomoci

Co děláme

Kde nás najdete

Naše další stránky

Jeden svět na školách

Vzdělávací program Jeden svět na školách je jedním z dlouhodobých projektů společnosti Člověk v tísni. Už dvanáct let přinášíme do škol dokumentární filmy a další audiovizuální materiály jako plnohodnotnou výukovou pomůcku.

Snažíme se současný svět a novodobou historii nejenom popisovat, ale především vykreslit v souvislostech.

http://www.jsns.cz/

Varianty

Vzdělávací program Varianty společnosti Člověk v tísni nabízí více než deset let informační servis a metodickou podporu v oblasti interkulturního (IKV) a globálního rozvojového vzdělávání (GRV).

Hlavní cíle programu Varianty:

  • Podpora inkluzivního prostředí a otevřeného klimatu ve školách.
  • Výchova ke globálního zodpovědnosti.

http://www.varianty.cz/index.php

Rozvojovka

Předáváme informace o rozvojové pomoci a globálních problémech.

Pořádáme konference, vydáváme informační bulletin a pravidelné tématické přílohy v tisku, spolupracujeme s médii, odborníky i studenty, účastníme se hudebních festivalů s informačním stánkem, pořádáme výstavy, debaty, semináře a soutěže

http://www.rozvojovka.cz

NAMA . Výrobky z Namibie

Projekt NAMA podporuje chráněnou dílnu Karas Huisen Crafts na jihu Namibie. Dílna dává práci a obživu asi padesáti ženám a jejich rozvětveným rodinám a vyrábí produkty z tradičních afrických materiálů. Jejich prodejem v České republice pomáhá projekt NAMA svobodným matkám a pěstounkám dětí, jejichž rodiče zemřeli na AIDS, nalézt sílu postavit se na vlastní nohy.

http://www.nama.cz/

Festival Jeden svět

Mezinárodní festival dokumentárních filmů o lidských právech Jeden svět, který pořádá společnost Člověk v tísni, je v současnosti největším dokumentárním festivalem s tematikou lidských práv na světě.

http://www.jedensvet.cz

Program Migrace

Hlavním cílem programu je poskytovat veřejnosti objektivní informace o migraci v Česku prostřednictvím médií a dalších zdrojů informací, ale také bořit zaběhlé stereotypy o cizincích, a tak přispívat k lepšímu soužití imigrantů a většinové společnosti.

http://migration4media.net/

Skutečný dárek

Sbírku Skutečná pomoc jsme založili, abychom mohli systematicky a efektivně pomáhat v chudších zemích světa. Chudoba a s ní spojené problémy rozvojového světa totiž ročně zabijí více lidí než přírodní katastrofy a války dohromady. To se navíc odehrává na okraji mediálního zájmu.

http://www.skutecnydarek.cz/