Člověk v tísni  Humanitární pomoc a rozvoj  Srbsko Zdraví a sociální služby

Zdraví a sociální služby

Srbsko ve zkratce

Hlavní město: Bělehrad
Rozloha: 88 361 km2
Počet obyvatel: 7,129,366

Více informací na Wikipedii

Situace osob s postižením v Srbsku je velmi složitá. Lidé s postižením zde dostávají jen malou podporu od státu, často nemají možnost získat vzdělání a jen minimální počet postižených se uplatňuje na trhu práce. Systém sociální péče na celém západním Balkáně neprošel po několik dekád téměř žádnými změnami. Sociální politice i přes nedávnou změnu oficiální rétoriky nadále dominuje paternalistický a institucionalizovaný přístup.

V nejhorší situaci zůstávají lidé s mentálním postižením či psychosociálními poruchami. Porušování lidských práv osob s mentálním postižením žijících v institucích i v komunitách pokračuje a většina z nich zůstává daleko od integrace do společnosti. Část z nich zůstává v ústavní péči zbavena svéprávnosti a možnosti uplatňovat základní lidská práva. Na základě zkušeností z transformace sociálních služeb v České republice podpořil Člověk v tísni zlepšení situace v ústavech formou vzdělávání pracovníků, představování nových metod práce s lidmi s postižením, informování veřejnosti o této problematice či poskytování konzultací pro rodiče lidí s postižením.

Z dlouhodobé perspektivy se Člověk v tísni zaměřuje na transformaci systému oblasti služeb poskytovaných pro lidi s mentálním postižením. Proto podpořil nevládní organizace, které pomáhají mentálně postiženým lidem domoci se základních lidských práv a žít plnohodnotný život ve většinové společnosti namísto nedobrovolné izolace ve velkokapacitních ústavech.


Jak hospodaříme?

Jak hospodaříme?


5 věcí rozhoduje

5 věcí rozhoduje


Evropský rok pro rozvoj

Evropský rok pro rozvoj


Hlavní donor

ČRAEvropská komise

Hlavní partner

MDRI-S


Kontakt

Člověk v tísni, o. p. s.
Šafaříkova 635/24
120 00 Praha 2

IČ: 25 75 52 77
DIČ: CZ 25 75 52 77
E-mail: mail@clovekvtisni.cz
Tel: +420 226 200 400

Pro média
media@clovekvtisni.cz
Tel.: +420 222 350 811
Tel.: +420 777 787 943

Kontakt pro dárce
dary@clovekvtisni.cz
Tel.: 226 200 439

Další kontakty

O nás

Jak pomoci

Co děláme

Kde nás najdete

Naše další stránky

NAMA . Výrobky z Namibie

Projekt NAMA podporuje chráněnou dílnu Karas Huisen Crafts na jihu Namibie. Dílna dává práci a obživu asi padesáti ženám a jejich rozvětveným rodinám a vyrábí produkty z tradičních afrických materiálů. Jejich prodejem v České republice pomáhá projekt NAMA svobodným matkám a pěstounkám dětí, jejichž rodiče zemřeli na AIDS, nalézt sílu postavit se na vlastní nohy.

http://www.nama.cz/

Festival Jeden svět

Mezinárodní festival dokumentárních filmů o lidských právech Jeden svět, který pořádá společnost Člověk v tísni, je v současnosti největším dokumentárním festivalem s tematikou lidských práv na světě.

http://www.jedensvet.cz

Jeden svět na školách

Vzdělávací program Jeden svět na školách je jedním z dlouhodobých projektů společnosti Člověk v tísni. Už dvanáct let přinášíme do škol dokumentární filmy a další audiovizuální materiály jako plnohodnotnou výukovou pomůcku.

Snažíme se současný svět a novodobou historii nejenom popisovat, ale především vykreslit v souvislostech.

http://www.jsns.cz/

Varianty

Vzdělávací program Varianty společnosti Člověk v tísni nabízí více než deset let informační servis a metodickou podporu v oblasti interkulturního (IKV) a globálního rozvojového vzdělávání (GRV).

Hlavní cíle programu Varianty:

  • Podpora inkluzivního prostředí a otevřeného klimatu ve školách.
  • Výchova ke globálního zodpovědnosti.

http://www.varianty.cz/index.php

Rozvojovka

Předáváme informace o rozvojové pomoci a globálních problémech.

Pořádáme konference, vydáváme informační bulletin a pravidelné tématické přílohy v tisku, spolupracujeme s médii, odborníky i studenty, účastníme se hudebních festivalů s informačním stánkem, pořádáme výstavy, debaty, semináře a soutěže

http://www.rozvojovka.cz

Program Migrace

Hlavním cílem programu je poskytovat veřejnosti objektivní informace o migraci v Česku prostřednictvím médií a dalších zdrojů informací, ale také bořit zaběhlé stereotypy o cizincích, a tak přispívat k lepšímu soužití imigrantů a většinové společnosti.

http://migration4media.net/

Skutečný dárek

Sbírku Skutečná pomoc jsme založili, abychom mohli systematicky a efektivně pomáhat v chudších zemích světa. Chudoba a s ní spojené problémy rozvojového světa totiž ročně zabijí více lidí než přírodní katastrofy a války dohromady. To se navíc odehrává na okraji mediálního zájmu.

http://www.skutecnydarek.cz/