Člověk v tísni  Humanitární pomoc a rozvoj  Rumunsko - Banát

Rumunsko - Banát

Rumunsko ve zkratce

Hlavní město: Bukurešť
Rozloha: 237 500 km2
Počet obyvatel: 21 848 504 (2012, odhad)

Více informací na Wikipedii

České krajanské vesnice v rumunském Banátu, ve kterých dnes žije asi 2000 obyvatel, vytvářejí unikátní kulturní fenomén. Nacházejí se v horách nad Dunajskou soutěskou a jsou obklopeny obyvatelstvem srbského a rumunského původu. Jejich dlouholetá izolovanost vedla k zakonzervování českého jazyka, zvyků i tradičních způsobů obdělávání půdy a hospodaření. Rumunsko ovšem patří k nejchudším zemím Evropy, což se odráží i na kvalitě života v krajanské komunitě a přispívá k ekonomickému vystěhovalectví, které ohrožuje samotnou existenci vesnic v moderní globalizované době.

Krajanům v Banátu pomáháme již od roku 2000 v rámci dlouhodobého projektu financovaného českou vládou. V počátečních letech plynuly investice především do zlepšení poškozené infrastruktury – do výstavby či opravy cest, vodovodů a škol ve vesnicích (byly opraveny cesty do všech českých vesnic, vybudována nová škola ve Svaté Heleně, opravena škola na Eibanthale, vybudovány počítačové učebny ve školách, vybudovány vodovody na Bígru a v Rovensku). Od roku 2004 se již pozornost soustřeďuje na pomoc při vytváření pracovních míst ve vesnicích. Cílem pomoci je vytvořit v krajanských vesnicích pracovní příležitosti srovnatelné s těmi, jaké by rumunští Češi měli v České republice při maximálním zachování kulturních hodnot komunity v Banátu a jejích zvyklostí.

Veškeré aktivity v Banátu soustřeďujeme na řešení problému vystěhovalectví české komunity z Rumunska do České republiky. Vesnice opouštějí především mladí lidé, kteří však mají zkreslené představy o životě v ČR. Většinou dokončili pouze základní vzdělání a jejich uplatnění na trhu práce je proto problematické. Vytváření pracovních příležitostí přímo ve vesnicích vytváří pro mladé přijatelnou ekonomickou alternativu k vystěhovalectví.

Více informací o českých vesnicích v rumunském Banátu včetně turistických informací najdete na www.banat.cz.


Konkrétní pomoc

Příroda poničená čtyřkolkami

Příroda poničená čtyřkolkami

24. dubna 2017
Rumunsko;

Galerie
Koordinátor Člověka v tísni byl v Banátu  napaden majitelem čtyřkolky

Koordinátor Člověka v tísni byl v Banátu..

24. dubna 2017
Rumunsko;
Humanitární a rozvojová pomoc;

Článek
Za hranice v zahraničí

Za hranice v zahraničí

25. srpna 2014
Česká republika; Rumunsko;
Ústí nad Labem
Sociální práce;

Článek

Banát. Pouť do Čiklavy

Banát. Pouť do Čiklavy

25. února 2013
Rumunsko;
Humanitární a rozvojová pomoc;

Galerie
Banát: Eibentál

Banát: Eibentál

25. února 2013
Rumunsko;
Humanitární a rozvojová pomoc;

Galerie
Banát: Bígr

Banát: Bígr

25. února 2013
Rumunsko;
Humanitární a rozvojová pomoc;

Galerie

Koordinátor Člověka v tísni byl v Banátu  napaden majitelem čtyřkolky

Koordinátor Člověka v tísni byl v Banátu..

24. dubna 2017
Rumunsko;
Humanitární a rozvojová pomoc;

Článek
Za hranice v zahraničí

Za hranice v zahraničí

25. srpna 2014
Česká republika; Rumunsko;
Ústí nad Labem
Sociální práce;

Článek
Druhý dech mizejícího světa?

Druhý dech mizejícího světa?

11. února 2013
Rumunsko;
Humanitární a rozvojová pomoc;

Článek

Za Čechy do rumunského Banátu. Drsný život v srdci kouzelné přírody

Za Čechy do rumunského Banátu. Drsný život..

11. září 2012
Rumunsko;
Humanitární a rozvojová pomoc;

Článek
Festival v Banátu přívítal přes 700 návštěvníků

Festival v Banátu přívítal přes 700..

23. srpna 2012
Rumunsko;
Humanitární a rozvojová pomoc;

Článek
Příroda poničená čtyřkolkami

Příroda poničená čtyřkolkami

24. dubna 2017
Rumunsko;

Galerie
Banát. Pouť do Čiklavy

Banát. Pouť do Čiklavy

25. února 2013
Rumunsko;
Humanitární a rozvojová pomoc;

Galerie
Banát: Eibentál

Banát: Eibentál

25. února 2013
Rumunsko;
Humanitární a rozvojová pomoc;

Galerie

Banát: Bígr

Banát: Bígr

25. února 2013
Rumunsko;
Humanitární a rozvojová pomoc;

Galerie
Banát: Rovensko

Banát: Rovensko

25. února 2013
Rumunsko;
Humanitární a rozvojová pomoc;

Galerie
Banát: Gerník

Banát: Gerník

25. února 2013
Rumunsko;
Humanitární a rozvojová pomoc;

Galerie

Více novinek
Odběr RSS

Jak hospodaříme?

Jak hospodaříme?


5 věcí rozhoduje

5 věcí rozhoduje


Evropský rok pro rozvoj

Evropský rok pro rozvoj


Hlavní donor

Ministerstvo zahraničí ČR


Kontakt

Člověk v tísni, o. p. s.
Šafaříkova 635/24
120 00 Praha 2

IČ: 25 75 52 77
DIČ: CZ 25 75 52 77
E-mail: mail@clovekvtisni.cz
Tel: +420 226 200 400

Pro média
media@clovekvtisni.cz
Tel.: +420 222 350 811
Tel.: +420 777 787 943

Kontakt pro dárce
dary@clovekvtisni.cz
Tel.: 226 200 439

Další kontakty

O nás

Jak pomoci

Co děláme

Kde nás najdete

Naše další stránky

NAMA . Výrobky z Namibie

Projekt NAMA podporuje chráněnou dílnu Karas Huisen Crafts na jihu Namibie. Dílna dává práci a obživu asi padesáti ženám a jejich rozvětveným rodinám a vyrábí produkty z tradičních afrických materiálů. Jejich prodejem v České republice pomáhá projekt NAMA svobodným matkám a pěstounkám dětí, jejichž rodiče zemřeli na AIDS, nalézt sílu postavit se na vlastní nohy.

http://www.nama.cz/

Rozvojovka

Předáváme informace o rozvojové pomoci a globálních problémech.

Pořádáme konference, vydáváme informační bulletin a pravidelné tématické přílohy v tisku, spolupracujeme s médii, odborníky i studenty, účastníme se hudebních festivalů s informačním stánkem, pořádáme výstavy, debaty, semináře a soutěže

http://www.rozvojovka.cz

Festival Jeden svět

Mezinárodní festival dokumentárních filmů o lidských právech Jeden svět, který pořádá společnost Člověk v tísni, je v současnosti největším dokumentárním festivalem s tematikou lidských práv na světě.

http://www.jedensvet.cz

Varianty

Vzdělávací program Varianty společnosti Člověk v tísni nabízí více než deset let informační servis a metodickou podporu v oblasti interkulturního (IKV) a globálního rozvojového vzdělávání (GRV).

Hlavní cíle programu Varianty:

  • Podpora inkluzivního prostředí a otevřeného klimatu ve školách.
  • Výchova ke globálního zodpovědnosti.

http://www.varianty.cz/index.php

Skutečný dárek

Sbírku Skutečná pomoc jsme založili, abychom mohli systematicky a efektivně pomáhat v chudších zemích světa. Chudoba a s ní spojené problémy rozvojového světa totiž ročně zabijí více lidí než přírodní katastrofy a války dohromady. To se navíc odehrává na okraji mediálního zájmu.

http://www.skutecnydarek.cz/

Jeden svět na školách

Vzdělávací program Jeden svět na školách je jedním z dlouhodobých projektů společnosti Člověk v tísni. Už dvanáct let přinášíme do škol dokumentární filmy a další audiovizuální materiály jako plnohodnotnou výukovou pomůcku.

Snažíme se současný svět a novodobou historii nejenom popisovat, ale především vykreslit v souvislostech.

http://www.jsns.cz/

Program Migrace

Hlavním cílem programu je poskytovat veřejnosti objektivní informace o migraci v Česku prostřednictvím médií a dalších zdrojů informací, ale také bořit zaběhlé stereotypy o cizincích, a tak přispívat k lepšímu soužití imigrantů a většinové společnosti.

http://migration4media.net/