Člověk v tísni  Humanitární pomoc a rozvoj  Mongolsko Životní prostředí a místní rozvoj

Životní prostředí a místní rozvoj

Mongolsko ve zkratce

Hlavní město: Ulánbátar
Rozloha: 1 564 116 km2 (18. na světě)
Počet obyvatel: 2 754 685 (138. na světě, 2010)

Více informací na Wikipedii

Přírodní zdroje Mongolska jsou ohrožovány nejen lidským rozvojem, jemuž dominuje rostoucí těžba nerostného bohatství, ale také drsnými přírodními podmínkami. Důsledkem je odlesňování krajiny, dezertifikace a snižování kvality pastvin, znečištění ovzduší a z toho plynoucí zdravotní problémy populace. Nelze také opomenout závažnost problémů spojených s nakládáním s odpadem a využíváním energie, protože současná praxe velmi zatěžuje životní prostředí.

Člověk v tísni se proto nově od roku 2013 soustředí na oblast místního rozvoje úzce propojenou s ochranou životního prostředí. Zavádění úsporných opatření v hospodaření s energiemi bude mít nejen pozitivní dopad na kvalitu ovzduší, ale zároveň pomůže dostat se z chudoby venkovským zemědělcům, kteří v poslední době opakovaně přicházejí o živobytí vlivem nebývale silných mrazů.

První takový projekt má uvést na trh ovčí vlnu zpracovanou jako tepelně-izolační stavební materiál šetrný k životnímu prostředí. Pastevcům zajistí odbyt surové vlny, zateplení staveb v městských a příměstských oblastech sníží obyvatelům spotřebu uhlí, a tím i množství skleníkových plynů vypouštěných do atmosféry. Peníze ušetřené za vytápění mohou lidé využít na zlepšení svých životních podmínek.

 

 


Konkrétní pomoc

Konkrétní pomoc

Ovčí vlna jako izolační materiál
Bulgan, Darchan-Uul, Orkhon, Selenge, Tuv, Ulánbátar, 2013 - 2016

Další programy

Na západě Mongolska pomáháme firmám se zaváděním ovčí vlny jako izolačního materiálu

Na západě Mongolska pomáháme firmám se..

1. února 2016
Mongolsko;
Humanitární a rozvojová pomoc;

Článek
Předání mongolského Agroparku

Předání mongolského Agroparku

20. ledna 2013
Mongolsko;
Humanitární a rozvojová pomoc;

Galerie
Po úspěšné sezóně předává ČvT Agropark Mongolům

Po úspěšné sezóně předává ČvT Agropark..

12. prosince 2012
Mongolsko;
Humanitární a rozvojová pomoc;

Článek

Kurzy pro zemědělce v Mongolsku

Kurzy pro zemědělce v Mongolsku

8. srpna 2012
Mongolsko;
Humanitární a rozvojová pomoc;

Galerie
Otevření Agrocentra v Mongolsku

Otevření Agrocentra v Mongolsku

8. srpna 2012
Mongolsko;
Humanitární a rozvojová pomoc;

Galerie
Člověk v tísni otevřel na jihu Mongolska Agrocentrum pro dvě stě farmářů, učí se pěstovat brambory i melouny

Člověk v tísni otevřel na jihu Mongolska..

21. května 2012
Mongolsko;
Humanitární a rozvojová pomoc;

Článek

Na západě Mongolska pomáháme firmám se zaváděním ovčí vlny jako izolačního materiálu

Na západě Mongolska pomáháme firmám se..

1. února 2016
Mongolsko;
Humanitární a rozvojová pomoc;

Článek
Po úspěšné sezóně předává ČvT Agropark Mongolům

Po úspěšné sezóně předává ČvT Agropark..

12. prosince 2012
Mongolsko;
Humanitární a rozvojová pomoc;

Článek
Člověk v tísni otevřel na jihu Mongolska Agrocentrum pro dvě stě farmářů, učí se pěstovat brambory i melouny

Člověk v tísni otevřel na jihu Mongolska..

21. května 2012
Mongolsko;
Humanitární a rozvojová pomoc;

Článek

V Mongolsku vzděláváme včelaře i farmáře

V Mongolsku vzděláváme včelaře i farmáře

5. dubna 2012
Mongolsko;
Humanitární a rozvojová pomoc;

Článek
Předání mongolského Agroparku

Předání mongolského Agroparku

20. ledna 2013
Mongolsko;
Humanitární a rozvojová pomoc;

Galerie
Kurzy pro zemědělce v Mongolsku

Kurzy pro zemědělce v Mongolsku

8. srpna 2012
Mongolsko;
Humanitární a rozvojová pomoc;

Galerie
Otevření Agrocentra v Mongolsku

Otevření Agrocentra v Mongolsku

8. srpna 2012
Mongolsko;
Humanitární a rozvojová pomoc;

Galerie

Více novinek
Odběr RSS

Jak hospodaříme?

Jak hospodaříme?


5 věcí rozhoduje

5 věcí rozhoduje


Evropský rok pro rozvoj

Evropský rok pro rozvojKontakt

Člověk v tísni, o. p. s.
Šafaříkova 635/24
120 00 Praha 2

IČ: 25 75 52 77
DIČ: CZ 25 75 52 77
E-mail: mail@clovekvtisni.cz
Tel: +420 226 200 400

Pro média
media@clovekvtisni.cz
Tel.: +420 222 350 811
Tel.: +420 777 787 943

Kontakt pro dárce
dary@clovekvtisni.cz
Tel.: 226 200 439

Další kontakty

O nás

Jak pomoci

Co děláme

Kde nás najdete

Naše další stránky

Jeden svět na školách

Vzdělávací program Jeden svět na školách je jedním z dlouhodobých projektů společnosti Člověk v tísni. Už dvanáct let přinášíme do škol dokumentární filmy a další audiovizuální materiály jako plnohodnotnou výukovou pomůcku.

Snažíme se současný svět a novodobou historii nejenom popisovat, ale především vykreslit v souvislostech.

http://www.jsns.cz/

Rozvojovka

Předáváme informace o rozvojové pomoci a globálních problémech.

Pořádáme konference, vydáváme informační bulletin a pravidelné tématické přílohy v tisku, spolupracujeme s médii, odborníky i studenty, účastníme se hudebních festivalů s informačním stánkem, pořádáme výstavy, debaty, semináře a soutěže

http://www.rozvojovka.cz

Festival Jeden svět

Mezinárodní festival dokumentárních filmů o lidských právech Jeden svět, který pořádá společnost Člověk v tísni, je v současnosti největším dokumentárním festivalem s tematikou lidských práv na světě.

http://www.jedensvet.cz

NAMA . Výrobky z Namibie

Projekt NAMA podporuje chráněnou dílnu Karas Huisen Crafts na jihu Namibie. Dílna dává práci a obživu asi padesáti ženám a jejich rozvětveným rodinám a vyrábí produkty z tradičních afrických materiálů. Jejich prodejem v České republice pomáhá projekt NAMA svobodným matkám a pěstounkám dětí, jejichž rodiče zemřeli na AIDS, nalézt sílu postavit se na vlastní nohy.

http://www.nama.cz/

Varianty

Vzdělávací program Varianty společnosti Člověk v tísni nabízí více než deset let informační servis a metodickou podporu v oblasti interkulturního (IKV) a globálního rozvojového vzdělávání (GRV).

Hlavní cíle programu Varianty:

  • Podpora inkluzivního prostředí a otevřeného klimatu ve školách.
  • Výchova ke globálního zodpovědnosti.

http://www.varianty.cz/index.php

Program Migrace

Hlavním cílem programu je poskytovat veřejnosti objektivní informace o migraci v Česku prostřednictvím médií a dalších zdrojů informací, ale také bořit zaběhlé stereotypy o cizincích, a tak přispívat k lepšímu soužití imigrantů a většinové společnosti.

http://migration4media.net/

Skutečný dárek

Sbírku Skutečná pomoc jsme založili, abychom mohli systematicky a efektivně pomáhat v chudších zemích světa. Chudoba a s ní spojené problémy rozvojového světa totiž ročně zabijí více lidí než přírodní katastrofy a války dohromady. To se navíc odehrává na okraji mediálního zájmu.

http://www.skutecnydarek.cz/