Člověk v tísni  Humanitární pomoc a rozvoj  Mongolsko Obživa a zajištění potravy

Obživa a zajištění potravy

Mongolsko ve zkratce

Hlavní město: Ulánbátar
Rozloha: 1 564 116 km2 (18. na světě)
Počet obyvatel: 2 754 685 (138. na světě, 2010)

Více informací na Wikipedii

Mongolské zemědělství i přes velký potenciál některých oblastí stále stagnuje. Pěstováním se zabývají pouze 3 % obyvatel, kteří obdělávají jen 1 % orné půdy. Zbytek populace jsou pastevci využívající 70 % půdy. Ke ztížení situace zemědělců došlo po rozpadu zemědělských družstev, jež garantovala služby jako zpracování surovin, veterinární péči, nákup krmiv v klimaticky náročných obdobích či celoroční provoz studní.

V období transformace v Mongolsku docházelo pouze k intenzifikaci pastevectví. Nebyla však rozvíjena rostlinná výroba ani odvětví, která by živočišné produkty zpracovala. Člověk v tísni proto podporuje trvale udržitelný rozvoj rostlinné výroby. Ten je nutný nejen pro zvýšení přijmů venkovských obyvatel a prevenci migrace do měst, ale také k zajištění místní potravinové soběstačnosti a kvalitní výživy populace.

V nepříznivých klimatických podmínkách Dornogobi a pěti spádových krajů regionu Gobi poskytuje Člověk v tísni odborné poradenství a dlouhodobou podporu rostlinné produkce. V rámci programu budujeme poradenské centrum a zvyšujeme know-how místních zemědělců. Také distribuujeme závlahové systémy, kvalitní osiva a odrůdy brambor vhodné ke kultivaci v místních podmínkách.


Konkrétní pomoc

Předání mongolského Agroparku

Předání mongolského Agroparku

20. ledna 2013
Mongolsko;
Humanitární a rozvojová pomoc;

Galerie
Po úspěšné sezóně předává ČvT Agropark Mongolům

Po úspěšné sezóně předává ČvT Agropark..

12. prosince 2012
Mongolsko;
Humanitární a rozvojová pomoc;

Článek
Člověk v tísni otevřel na jihu Mongolska Agrocentrum pro dvě stě farmářů, učí se pěstovat brambory i melouny

Člověk v tísni otevřel na jihu Mongolska..

21. května 2012
Mongolsko;
Humanitární a rozvojová pomoc;

Článek

V Mongolsku vzděláváme včelaře i farmáře

V Mongolsku vzděláváme včelaře i farmáře

5. dubna 2012
Mongolsko;
Humanitární a rozvojová pomoc;

Článek
Po úspěšné sezóně předává ČvT Agropark Mongolům

Po úspěšné sezóně předává ČvT Agropark..

12. prosince 2012
Mongolsko;
Humanitární a rozvojová pomoc;

Článek
Člověk v tísni otevřel na jihu Mongolska Agrocentrum pro dvě stě farmářů, učí se pěstovat brambory i melouny

Člověk v tísni otevřel na jihu Mongolska..

21. května 2012
Mongolsko;
Humanitární a rozvojová pomoc;

Článek
V Mongolsku vzděláváme včelaře i farmáře

V Mongolsku vzděláváme včelaře i farmáře

5. dubna 2012
Mongolsko;
Humanitární a rozvojová pomoc;

Článek

Předání mongolského Agroparku

Předání mongolského Agroparku

20. ledna 2013
Mongolsko;
Humanitární a rozvojová pomoc;

Galerie
Více novinek
Odběr RSS

Jak hospodaříme?

Jak hospodaříme?


5 věcí rozhoduje

5 věcí rozhoduje


Evropský rok pro rozvoj

Evropský rok pro rozvojKontakt

Člověk v tísni, o. p. s.
Šafaříkova 635/24
120 00 Praha 2

IČ: 25 75 52 77
DIČ: CZ 25 75 52 77
E-mail: mail@clovekvtisni.cz
Tel: +420 226 200 400

Pro média
media@clovekvtisni.cz
Tel.: +420 222 350 811
Tel.: +420 777 787 943

Kontakt pro dárce
dary@clovekvtisni.cz
Tel.: 226 200 439

Další kontakty

O nás

Jak pomoci

Co děláme

Kde nás najdete

Naše další stránky

Festival Jeden svět

Mezinárodní festival dokumentárních filmů o lidských právech Jeden svět, který pořádá společnost Člověk v tísni, je v současnosti největším dokumentárním festivalem s tematikou lidských práv na světě.

http://www.jedensvet.cz

Skutečný dárek

Sbírku Skutečná pomoc jsme založili, abychom mohli systematicky a efektivně pomáhat v chudších zemích světa. Chudoba a s ní spojené problémy rozvojového světa totiž ročně zabijí více lidí než přírodní katastrofy a války dohromady. To se navíc odehrává na okraji mediálního zájmu.

http://www.skutecnydarek.cz/

Jeden svět na školách

Vzdělávací program Jeden svět na školách je jedním z dlouhodobých projektů společnosti Člověk v tísni. Už dvanáct let přinášíme do škol dokumentární filmy a další audiovizuální materiály jako plnohodnotnou výukovou pomůcku.

Snažíme se současný svět a novodobou historii nejenom popisovat, ale především vykreslit v souvislostech.

http://www.jsns.cz/

Varianty

Vzdělávací program Varianty společnosti Člověk v tísni nabízí více než deset let informační servis a metodickou podporu v oblasti interkulturního (IKV) a globálního rozvojového vzdělávání (GRV).

Hlavní cíle programu Varianty:

  • Podpora inkluzivního prostředí a otevřeného klimatu ve školách.
  • Výchova ke globálního zodpovědnosti.

http://www.varianty.cz/index.php

NAMA . Výrobky z Namibie

Projekt NAMA podporuje chráněnou dílnu Karas Huisen Crafts na jihu Namibie. Dílna dává práci a obživu asi padesáti ženám a jejich rozvětveným rodinám a vyrábí produkty z tradičních afrických materiálů. Jejich prodejem v České republice pomáhá projekt NAMA svobodným matkám a pěstounkám dětí, jejichž rodiče zemřeli na AIDS, nalézt sílu postavit se na vlastní nohy.

http://www.nama.cz/

Program Migrace

Hlavním cílem programu je poskytovat veřejnosti objektivní informace o migraci v Česku prostřednictvím médií a dalších zdrojů informací, ale také bořit zaběhlé stereotypy o cizincích, a tak přispívat k lepšímu soužití imigrantů a většinové společnosti.

http://migration4media.net/

Rozvojovka

Předáváme informace o rozvojové pomoci a globálních problémech.

Pořádáme konference, vydáváme informační bulletin a pravidelné tématické přílohy v tisku, spolupracujeme s médii, odborníky i studenty, účastníme se hudebních festivalů s informačním stánkem, pořádáme výstavy, debaty, semináře a soutěže

http://www.rozvojovka.cz