Člověk v tísni  Humanitární pomoc a rozvoj  Moldavsko  Programy

Všechny programy

Probíhající pomoc

Rozvoj občanské společnosti a místní samosprávy

Typ: Občanská společnost a dobré vládnutí;

Lokalita:

Moldavsko

Kdy:

2010 - 2013

Donoři

USAID;Transitions;

Člověk v tísni podporuje ve venkovských regionech Moldavska občanské iniciativy, které se snaží řešit konkrétní problémy na místní úrovni. Cílem programu je pomoci malým nevládním organizacím aktivizovat občany i místní zastupitelstva k epolečnému řešení problémů na místní úrovni. Ve vybraných regionech pořádá Člověk v tísni školení pro místní nevládní organizace v tom, jak plánovat a realizovat malé projekty. Následně pomocí grantové výzvy udělí malé granty organizacím s nelepšími projektovými záměry. Za tři roky realizace projektu bylo podpořeno více než 30 nevládních organizací z 20 okresů Moldavska. Příklady podpořených projektů místních nevládních organizací zahrnují o zřízení jídelny pro opuštěné lidí staršího věku, oprava a zřízení hřiště pro děti, oprava  vybavení školní jídelny, podpora kampaně proti násilí na ženách či podpora volnočasových klubů integrujících děti s postižením.

Standardizace vinařského vzdělávání

Typ: Místní rozvoj;

Lokalita:

Moldávie

Kdy:

2014 - 2017

Donoři

ČRA;

Partneři

Ministerstvo zemědělství ČR;

Člověk v tísni se zaměřuje na rozvoj a sjednocení vzdělávacího programu v oblasti vinařství. Spolupracujeme se třemi středními zemědělskými školami a Ministerstvem zemědělství. Člověk v tísni také usiluje o zlepšení úrovně vysokoškolských zařízení, poskytuje školení pro učitele a organizuje pro ně studijní návštěvy do České republiky.

Podpora marketingu zemědělských družstev

Typ: Obživa a zajištění potravy; Životní prostředí a místní rozvoj;

Lokalita:

Moldávie

Kdy:

2014 - 2017

Donoři

ČRA;

Partneři

Česká zemědělská univerzita;

Naším cílem je zajistit trvalou zásobu a odbyt zemědělských produktů od místních malých a středních zemědělců na místním trhu. Cílem Člověka v tísni je zajistit bezpečnost potravin a zlepšit životní podmínky jejich producentů. Zemědělským družstvům pomáháme optimalizovat stávající podmínky a obchodní strategie. Poskytujeme jim know-how v oblasti managementu a marketingu zemědělských produktů.

Podpora ekologického zemědělství

Typ: Místní rozvoj; Životní prostředí a místní rozvoj;

Lokalita:

Moldávie

Kdy:

2015 - 2018

Donoři

USAID;ČRA;FDOV;

Partneři

PROGRAIN;Probio;EtnoGastronomica;MOVCA;

Od roku 2011 podporuje Člověk v tísni rozvoj ekologického zemědělství v Moldavsku s cílem vybudovat vybudovat nejen fungující odvětví pro export, ale také rovněž pro domácí trh.

Člověk v tísni při tom spolupracuje jednak s lokálními organizacemi (Etnogastronomica, MOVCA), které podporují podniky v zavádění ekologického zemědělství a jednak se soukromými organizacemi (PROBIO and PROGRAIN Organic), s nimiž pracujeme na rozvoji znalostí o ekologickém zemědělství a zajišťujeme jejich farmářům intenzivní školení o ekologickém zemědělství, technikách a principech certifikace a postupů.

Pro vybudování a prohlubování  znalostí o ekologickém zemědělství, vyvinul Člověk v tísni učební osnovy pro farmáře a pokročilejší farmáři jsou pak školeni mezinárodními odborníky na ekologii.

Součástí naší strategie jsou rovněž drobné granty, jejichž cílem je pomoci rozvoji odvětví a farmáři díky nim mohou investovat do vybavení potřebného k ekologickému zemědělství.


Realizovaná pomoc programy které jsme úspěšně dokončili

Rozvoj ekologického zemědělství

Typ: Obživa a zajištění potravy;

Lokalita:

Moldavsko

Kdy:

2011 - 2014

Donoři

ČRA;

Partneři

Bioinstitut;Ekoconnect;

Od roku 2011 podporuje Člověk v tísni v Moldavsku rozvoj ekologického zemědělství.  Cílem programu je pomoci místním zemědělcům produkovat podle principů ekologického zemědělství a za pomoci certifikace získat za své produkty lepší ceny, nabízet zdravější produkci a zároveň přispívat k ochraně a regenerace půdy a vody. K tomu poskytuje Člověk v tísni a jeho partneři experty na ekologické postupy zemědělství, na marketing a podnikání v oblasti ekologického zemědělství. V průběhu projektu bylo vybráno několik modelových ekologických farem, které slouží jako názorné příklady a inspirace pro ostatní zemědělce v určitém aspektu jejich fungování.  V neposlední řadě byly podpořeny dvě malé firmy při zřizování dodavatelského řetězce umožňujícího prodej ekologických produktů v největších moldvaských městech.


Sdílejte nás:
Nejen Alexej se v Moldavsku rozhodl přejít na ekologické zemědělství

Nejen Alexej se v Moldavsku rozhodl přejít..

24. října 2016
Moldavsko;
Humanitární a rozvojová pomoc;

Článek
Kolegové z Gruzie, Arménie, Mongolska i Moldavska na festivalu Jeden svět

Kolegové z Gruzie, Arménie, Mongolska i..

12. března 2014
Arménie; Česká republika; Gruzie; Irák; Moldavsko; Mongolsko;
Humanitární a rozvojová pomoc;

Galerie
Nejen Alexej se v Moldavsku rozhodl přejít na ekologické zemědělství

Nejen Alexej se v Moldavsku rozhodl přejít..

24. října 2016
Moldavsko;
Humanitární a rozvojová pomoc;

Článek
Kolegové z Gruzie, Arménie, Mongolska i Moldavska na festivalu Jeden svět

Kolegové z Gruzie, Arménie, Mongolska i..

12. března 2014
Arménie; Česká republika; Gruzie; Irák; Moldavsko; Mongolsko;
Humanitární a rozvojová pomoc;

Galerie
Více novinek
Odběr RSS

Kontakt

Člověk v tísni, o. p. s.
Šafaříkova 635/24
120 00 Praha 2

IČ: 25 75 52 77
DIČ: CZ 25 75 52 77
E-mail: mail@clovekvtisni.cz
Tel: +420 226 200 400

Pro média
media@clovekvtisni.cz
Tel.: +420 222 350 811
Tel.: +420 777 787 943

Kontakt pro dárce
dary@clovekvtisni.cz
Tel.: 226 200 439

Další kontakty

O nás

Jak pomoci

Co děláme

Kde nás najdete

Naše další stránky

Jeden svět na školách

Vzdělávací program Jeden svět na školách je jedním z dlouhodobých projektů společnosti Člověk v tísni. Už dvanáct let přinášíme do škol dokumentární filmy a další audiovizuální materiály jako plnohodnotnou výukovou pomůcku.

Snažíme se současný svět a novodobou historii nejenom popisovat, ale především vykreslit v souvislostech.

http://www.jsns.cz/

Skutečný dárek

Sbírku Skutečná pomoc jsme založili, abychom mohli systematicky a efektivně pomáhat v chudších zemích světa. Chudoba a s ní spojené problémy rozvojového světa totiž ročně zabijí více lidí než přírodní katastrofy a války dohromady. To se navíc odehrává na okraji mediálního zájmu.

http://www.skutecnydarek.cz/

Festival Jeden svět

Mezinárodní festival dokumentárních filmů o lidských právech Jeden svět, který pořádá společnost Člověk v tísni, je v současnosti největším dokumentárním festivalem s tematikou lidských práv na světě.

http://www.jedensvet.cz

Varianty

Vzdělávací program Varianty společnosti Člověk v tísni nabízí více než deset let informační servis a metodickou podporu v oblasti interkulturního (IKV) a globálního rozvojového vzdělávání (GRV).

Hlavní cíle programu Varianty:

  • Podpora inkluzivního prostředí a otevřeného klimatu ve školách.
  • Výchova ke globálního zodpovědnosti.

http://www.varianty.cz/index.php

NAMA . Výrobky z Namibie

Projekt NAMA podporuje chráněnou dílnu Karas Huisen Crafts na jihu Namibie. Dílna dává práci a obživu asi padesáti ženám a jejich rozvětveným rodinám a vyrábí produkty z tradičních afrických materiálů. Jejich prodejem v České republice pomáhá projekt NAMA svobodným matkám a pěstounkám dětí, jejichž rodiče zemřeli na AIDS, nalézt sílu postavit se na vlastní nohy.

http://www.nama.cz/

Program Migrace

Hlavním cílem programu je poskytovat veřejnosti objektivní informace o migraci v Česku prostřednictvím médií a dalších zdrojů informací, ale také bořit zaběhlé stereotypy o cizincích, a tak přispívat k lepšímu soužití imigrantů a většinové společnosti.

http://migration4media.net/

Rozvojovka

Předáváme informace o rozvojové pomoci a globálních problémech.

Pořádáme konference, vydáváme informační bulletin a pravidelné tématické přílohy v tisku, spolupracujeme s médii, odborníky i studenty, účastníme se hudebních festivalů s informačním stánkem, pořádáme výstavy, debaty, semináře a soutěže

http://www.rozvojovka.cz