Člověk v tísni  Humanitární pomoc a rozvoj  Moldavsko Obživa a zajištění potravy

Obživa a zajištění potravy

Moldavsko ve zkratce

Hlavní město: Kišiněv
Rozloha: 33 846 km2
Počet obyvatel: 3 559 500 (2012 odhad)

Více informací na Wikipedii

Díky úrodné černozemi a mírnému podnebí bývala moldavská oblast součástí tzv. „obilnice Evropy“. Dnes živobytí 63 % Moldavanů na venkově závisí na vlastních zemědělských výpěstcích a penězích od příbuzných ze zahraničí. Chudoba klesá pouze ve větších městech, v menších městech a vesnicích naopak stoupá. Většina zemědělců není schopná prodávat své produkty s vyšší přidanou hodnotou a jejich výdělky jsou velmi nízké.

Moldavsko také trpí degradací půdního fondu, erozí a ekologickými zátěžemi z nadužívání a špatného zajištění pesticidů. Proto má v Moldavsku slibný potenciál rozvoj ekologického zemědělství, který zemědělcům přináší lepší výdělek a zároveň chrání půdní a vodní zdroje před degradací. Člověk v tísni se podpoře ekologického zemědělství v Moldavsku věnuje především prostřednictvím zlepšování produkce, zpracování a marketingu zemědělců. Za účasti českých, německých a moldavských expertů organizujeme školení v oblasti pěstování a zpracování bylin, vína i ovoce v režimu ekologického zemědělství a v oblasti marketingu biozemědělských produktů.

Na straně spotřebitelů podporuje Člověk v tísni zvyšování domácí poptávky a povědomí o produktech ekologického zemědělství a přispívá tak k rozvoji domácího trhu.


Konkrétní pomoc

Jak hospodaříme?

Jak hospodaříme?


5 věcí rozhoduje

5 věcí rozhoduje


Evropský rok pro rozvoj

Evropský rok pro rozvoj


Hlavní donor

ČRA

Hlavní partner

Ekoconnect


Kontakt

Člověk v tísni, o. p. s.
Šafaříkova 635/24
120 00 Praha 2

IČ: 25 75 52 77
DIČ: CZ 25 75 52 77
E-mail: mail@clovekvtisni.cz
Tel: +420 226 200 400

Pro média
media@clovekvtisni.cz
Tel.: +420 222 350 811
Tel.: +420 777 787 943

Kontakt pro dárce
dary@clovekvtisni.cz
Tel.: 226 200 439

Další kontakty

O nás

Jak pomoci

Co děláme

Kde nás najdete

Naše další stránky

Jeden svět na školách

Vzdělávací program Jeden svět na školách je jedním z dlouhodobých projektů společnosti Člověk v tísni. Už dvanáct let přinášíme do škol dokumentární filmy a další audiovizuální materiály jako plnohodnotnou výukovou pomůcku.

Snažíme se současný svět a novodobou historii nejenom popisovat, ale především vykreslit v souvislostech.

http://www.jsns.cz/

Rozvojovka

Předáváme informace o rozvojové pomoci a globálních problémech.

Pořádáme konference, vydáváme informační bulletin a pravidelné tématické přílohy v tisku, spolupracujeme s médii, odborníky i studenty, účastníme se hudebních festivalů s informačním stánkem, pořádáme výstavy, debaty, semináře a soutěže

http://www.rozvojovka.cz

Festival Jeden svět

Mezinárodní festival dokumentárních filmů o lidských právech Jeden svět, který pořádá společnost Člověk v tísni, je v současnosti největším dokumentárním festivalem s tematikou lidských práv na světě.

http://www.jedensvet.cz

NAMA . Výrobky z Namibie

Projekt NAMA podporuje chráněnou dílnu Karas Huisen Crafts na jihu Namibie. Dílna dává práci a obživu asi padesáti ženám a jejich rozvětveným rodinám a vyrábí produkty z tradičních afrických materiálů. Jejich prodejem v České republice pomáhá projekt NAMA svobodným matkám a pěstounkám dětí, jejichž rodiče zemřeli na AIDS, nalézt sílu postavit se na vlastní nohy.

http://www.nama.cz/

Varianty

Vzdělávací program Varianty společnosti Člověk v tísni nabízí více než deset let informační servis a metodickou podporu v oblasti interkulturního (IKV) a globálního rozvojového vzdělávání (GRV).

Hlavní cíle programu Varianty:

  • Podpora inkluzivního prostředí a otevřeného klimatu ve školách.
  • Výchova ke globálního zodpovědnosti.

http://www.varianty.cz/index.php

Skutečný dárek

Sbírku Skutečná pomoc jsme založili, abychom mohli systematicky a efektivně pomáhat v chudších zemích světa. Chudoba a s ní spojené problémy rozvojového světa totiž ročně zabijí více lidí než přírodní katastrofy a války dohromady. To se navíc odehrává na okraji mediálního zájmu.

http://www.skutecnydarek.cz/

Program Migrace

Hlavním cílem programu je poskytovat veřejnosti objektivní informace o migraci v Česku prostřednictvím médií a dalších zdrojů informací, ale také bořit zaběhlé stereotypy o cizincích, a tak přispívat k lepšímu soužití imigrantů a většinové společnosti.

http://migration4media.net/