Člověk v tísni  Humanitární pomoc a rozvoj  Moldavsko Občanská společnost a dobré vládnutí

Občanská společnost a dobré vládnutí

Moldavsko ve zkratce

Hlavní město: Kišiněv
Rozloha: 33 846 km2
Počet obyvatel: 3 559 500 (2012 odhad)

Více informací na Wikipedii

Občanská společnost je v Moldavsku teprve na počátku svého rozvoje, a to především ve venkovských oblastech. V moldavské společnosti převládá pasivní postoj vůči věcem veřejným a očekávání, že stát se má postarat o blahobyt občanů. Neziskové organizace a občanské iniciativy bývají vnímány s podezřením ze strany státní správy a mnohdy i veřejnosti.

Člověk v tísni se proto zaměřuje na podporu občanských iniciativ na moldavském venkově a snaží se pomoci jim aktivizovat občany při řešení lokálních problémů v jejich obci. Organizace poskytla granty iniciativám místních nevládních organizací na projekty, jakými jsou například centrum integrující zdravotně postižené děti, tvorba místní strategie ochrany životního prostředí, oprava dětské hřiště, jídelna pro osamělé staré osoby nebo bezplatný Wi-Fi hotspot v obecním parku.

Zároveň směřujeme naše projekty ke sdílení české transformační zkušenosti v oblasti reformy místní samosprávy. Zprostředkováváme kontakty mezi moldavskými starosty a představiteli českých obcí, kteří jim předávají své zkušenosti v oblasti transparentního fungování samosprávy a spolupráce samosprávy s občanskou společností.


Konkrétní pomoc

Jak hospodaříme?

Jak hospodaříme?


5 věcí rozhoduje

5 věcí rozhoduje


Evropský rok pro rozvoj

Evropský rok pro rozvoj


Hlavní donor

USAIDTransitions


Kontakt

Člověk v tísni, o. p. s.
Šafaříkova 635/24
120 00 Praha 2

IČ: 25 75 52 77
DIČ: CZ 25 75 52 77
E-mail: mail@clovekvtisni.cz
Tel: +420 226 200 400

Pro média
media@clovekvtisni.cz
Tel.: +420 222 350 811
Tel.: +420 777 787 943

Kontakt pro dárce
dary@clovekvtisni.cz
Tel.: 226 200 439

Další kontakty

O nás

Jak pomoci

Co děláme

Kde nás najdete

Naše další stránky

Jeden svět na školách

Vzdělávací program Jeden svět na školách je jedním z dlouhodobých projektů společnosti Člověk v tísni. Už dvanáct let přinášíme do škol dokumentární filmy a další audiovizuální materiály jako plnohodnotnou výukovou pomůcku.

Snažíme se současný svět a novodobou historii nejenom popisovat, ale především vykreslit v souvislostech.

http://www.jsns.cz/

Program Migrace

Hlavním cílem programu je poskytovat veřejnosti objektivní informace o migraci v Česku prostřednictvím médií a dalších zdrojů informací, ale také bořit zaběhlé stereotypy o cizincích, a tak přispívat k lepšímu soužití imigrantů a většinové společnosti.

http://migration4media.net/

NAMA . Výrobky z Namibie

Projekt NAMA podporuje chráněnou dílnu Karas Huisen Crafts na jihu Namibie. Dílna dává práci a obživu asi padesáti ženám a jejich rozvětveným rodinám a vyrábí produkty z tradičních afrických materiálů. Jejich prodejem v České republice pomáhá projekt NAMA svobodným matkám a pěstounkám dětí, jejichž rodiče zemřeli na AIDS, nalézt sílu postavit se na vlastní nohy.

http://www.nama.cz/

Festival Jeden svět

Mezinárodní festival dokumentárních filmů o lidských právech Jeden svět, který pořádá společnost Člověk v tísni, je v současnosti největším dokumentárním festivalem s tematikou lidských práv na světě.

http://www.jedensvet.cz

Skutečný dárek

Sbírku Skutečná pomoc jsme založili, abychom mohli systematicky a efektivně pomáhat v chudších zemích světa. Chudoba a s ní spojené problémy rozvojového světa totiž ročně zabijí více lidí než přírodní katastrofy a války dohromady. To se navíc odehrává na okraji mediálního zájmu.

http://www.skutecnydarek.cz/

Varianty

Vzdělávací program Varianty společnosti Člověk v tísni nabízí více než deset let informační servis a metodickou podporu v oblasti interkulturního (IKV) a globálního rozvojového vzdělávání (GRV).

Hlavní cíle programu Varianty:

  • Podpora inkluzivního prostředí a otevřeného klimatu ve školách.
  • Výchova ke globálního zodpovědnosti.

http://www.varianty.cz/index.php

Rozvojovka

Předáváme informace o rozvojové pomoci a globálních problémech.

Pořádáme konference, vydáváme informační bulletin a pravidelné tématické přílohy v tisku, spolupracujeme s médii, odborníky i studenty, účastníme se hudebních festivalů s informačním stánkem, pořádáme výstavy, debaty, semináře a soutěže

http://www.rozvojovka.cz