Člověk v tísni  Humanitární pomoc a rozvoj  Kosovo  Programy

Všechny programy

Probíhající pomoc

Integrace osob s postižením do společnosti

Typ: Zdraví a soc. služby;

V rámci snahy o integraci osob s postižením do společnosti podpořil Člověk v tísni zpracování výkumu o situaci osob s mentálním postižením v Kosovu a tvorbu osvětových materiálů o právech lidí s postižením.

www.balkan-inclusion.info

Osobám s poruchou zraku pomáhá Člověk v tísni dodávkami vybavení  pro využívání výpočetní techniky jako například braillských řádků, elektronických organizérů, kamerových lup a dalších pomůcek. Toto vybavení je využíváno v 10 pobočkách Kosovské asociace nevidomých v 10 městech Kosova. Kromě toho bylo vyškoleno 30 školitelů a následně i přes 300 nevidomých osob v užívání IT, braillova písma a orientace v prostoru. Navíc byla vytvořena albánská hlasová syntéza, která umožňuje různým přístrojům užívaným nevidomými, číst psané texty v albánštině pomocí digitální simulace lidského hlasu.

3 vybrané kosovské nemocnice Člověk v tísni podpoří dodávkami zdravotnických přístrojů, které umožní zlepšit diagnostiku a léčbu očních chorob u dětí i dospělých. Vedle školení učitelů se pak organizace aktuálně zaměřuje na zlepšení přístupu osob se zrakovým a jiným zdravotním postižením na trh práce, a to prostřednictvím služby podporovaného zaměstnávání i podporou dlouhodobě udržitelného mikro-podnikání, za účelem zvýšení jejich ekonomické nezávislosti.

Sluchově postiženým lidem ČvTpomáhal prosazovat právo na užívání znakového jazyka a podpořil vznik státní agentury zajišťující tlumočení do znakového jazyka pro neslyšící.

 

 

Inkluzivní vzdělávání

Typ: Vzdělávání;

Lokalita:

11 měst v Kosovu

Kdy:

2011 - 2015

Donoři

ČRA;Skutečná pomoc;USAID;

Partneři

Balkan Sunflowers;Children First Foundation;

Člověk v tísni podporuje místní organizace, které pomáhají dětem z národnostních menšin začlenit se do vyučovacího procesu. Jedná se především o romské, aškétské a egyptské menšiny. V průběhu projektu bylo podpořeno 300 dětí každý rok projektu formou doučování, výuky jazyka využívaného ve školách, předškolního vzdělávání a volnočasových aktivit. Zároveň působí v 10 městech 13 mediátorů  - sociálních pracovníků, kteří pomáhají řešit problémy u zápisu, s docházkou a prospěchem a s nedostatečnou komunikací mezi školou a rodiči. Díky mediátorům se v letech 2011 - 2012 podařilo vrátit do školy 171 dětí, které dlouhodobě přerušily školní docházku. V neposlední řadě usiluje ČvT se svými partnery o to, aby v Kosovu na místní úrovni byla naplňována strategie integrace romských menšin, která byla schválena kosovskou vládou, avšak v realitě její realizace značně pokulhává.


Sdílejte nás:
Alba je jediná studentka, které můžu bez starostí svěřit klíče od piana

Alba je jediná studentka, které můžu bez..

1. února 2016
Kosovo;
Humanitární a rozvojová pomoc;

Článek
Bál jsem se předsudků, ale podařilo se mi uspět, říká zrakově postižený student z Kosova

Bál jsem se předsudků, ale podařilo se mi..

15. ledna 2016
Kosovo;
Humanitární a rozvojová pomoc;

Článek
Kosovští nevidomí se díky Člověku v tísni učí notopis i orientaci v prostoru

Kosovští nevidomí se díky Člověku v tísni..

18. prosince 2014
Kosovo;
Humanitární a rozvojová pomoc;

Článek

Kosovští pedagogové se v Česku učí, jak pracovat se zrakově postiženými dětmi a jejich rodiči

Kosovští pedagogové se v Česku učí, jak..

24. října 2014
Kosovo;
Humanitární a rozvojová pomoc;

Článek
Do Kosova jsme dodali tři piána pro nevidomé, čeští pedagogové je vzdělávali

Do Kosova jsme dodali tři piána pro..

12. prosince 2013
Kosovo;
Humanitární a rozvojová pomoc;

Článek
Do Kosova jsme dodali tři piána pro nevidomé, Češi vzdělávali učitele i nevidomé žáky

Do Kosova jsme dodali tři piána pro..

10. prosince 2013
Kosovo;
Humanitární a rozvojová pomoc;

Galerie

Alba je jediná studentka, které můžu bez starostí svěřit klíče od piana

Alba je jediná studentka, které můžu bez..

1. února 2016
Kosovo;
Humanitární a rozvojová pomoc;

Článek
Bál jsem se předsudků, ale podařilo se mi uspět, říká zrakově postižený student z Kosova

Bál jsem se předsudků, ale podařilo se mi..

15. ledna 2016
Kosovo;
Humanitární a rozvojová pomoc;

Článek
Kosovští nevidomí se díky Člověku v tísni učí notopis i orientaci v prostoru

Kosovští nevidomí se díky Člověku v tísni..

18. prosince 2014
Kosovo;
Humanitární a rozvojová pomoc;

Článek

Kosovští pedagogové se v Česku učí, jak pracovat se zrakově postiženými dětmi a jejich rodiči

Kosovští pedagogové se v Česku učí, jak..

24. října 2014
Kosovo;
Humanitární a rozvojová pomoc;

Článek
Do Kosova jsme dodali tři piána pro nevidomé, čeští pedagogové je vzdělávali

Do Kosova jsme dodali tři piána pro..

12. prosince 2013
Kosovo;
Humanitární a rozvojová pomoc;

Článek
Projekt začleňování menšin do vzdělávacího systému v Kosovu dostal prestižní ocenění

Projekt začleňování menšin do vzdělávacího..

2. srpna 2013
Kosovo;
Humanitární a rozvojová pomoc;

Článek

Do Kosova jsme dodali tři piána pro nevidomé, Češi vzdělávali učitele i nevidomé žáky

Do Kosova jsme dodali tři piána pro..

10. prosince 2013
Kosovo;
Humanitární a rozvojová pomoc;

Galerie
Více novinek
Odběr RSS

Kontakt

Člověk v tísni, o. p. s.
Šafaříkova 635/24
120 00 Praha 2

IČ: 25 75 52 77
DIČ: CZ 25 75 52 77
E-mail: mail@clovekvtisni.cz
Tel: +420 226 200 400

Pro média
media@clovekvtisni.cz
Tel.: +420 222 350 811
Tel.: +420 777 787 943

Kontakt pro dárce
dary@clovekvtisni.cz
Tel.: 226 200 439

Další kontakty

O nás

Jak pomoci

Co děláme

Kde nás najdete

Naše další stránky

Festival Jeden svět

Mezinárodní festival dokumentárních filmů o lidských právech Jeden svět, který pořádá společnost Člověk v tísni, je v současnosti největším dokumentárním festivalem s tematikou lidských práv na světě.

http://www.jedensvet.cz

NAMA . Výrobky z Namibie

Projekt NAMA podporuje chráněnou dílnu Karas Huisen Crafts na jihu Namibie. Dílna dává práci a obživu asi padesáti ženám a jejich rozvětveným rodinám a vyrábí produkty z tradičních afrických materiálů. Jejich prodejem v České republice pomáhá projekt NAMA svobodným matkám a pěstounkám dětí, jejichž rodiče zemřeli na AIDS, nalézt sílu postavit se na vlastní nohy.

http://www.nama.cz/

Skutečný dárek

Sbírku Skutečná pomoc jsme založili, abychom mohli systematicky a efektivně pomáhat v chudších zemích světa. Chudoba a s ní spojené problémy rozvojového světa totiž ročně zabijí více lidí než přírodní katastrofy a války dohromady. To se navíc odehrává na okraji mediálního zájmu.

http://www.skutecnydarek.cz/

Program Migrace

Hlavním cílem programu je poskytovat veřejnosti objektivní informace o migraci v Česku prostřednictvím médií a dalších zdrojů informací, ale také bořit zaběhlé stereotypy o cizincích, a tak přispívat k lepšímu soužití imigrantů a většinové společnosti.

http://migration4media.net/

Varianty

Vzdělávací program Varianty společnosti Člověk v tísni nabízí více než deset let informační servis a metodickou podporu v oblasti interkulturního (IKV) a globálního rozvojového vzdělávání (GRV).

Hlavní cíle programu Varianty:

  • Podpora inkluzivního prostředí a otevřeného klimatu ve školách.
  • Výchova ke globálního zodpovědnosti.

http://www.varianty.cz/index.php

Rozvojovka

Předáváme informace o rozvojové pomoci a globálních problémech.

Pořádáme konference, vydáváme informační bulletin a pravidelné tématické přílohy v tisku, spolupracujeme s médii, odborníky i studenty, účastníme se hudebních festivalů s informačním stánkem, pořádáme výstavy, debaty, semináře a soutěže

http://www.rozvojovka.cz

Jeden svět na školách

Vzdělávací program Jeden svět na školách je jedním z dlouhodobých projektů společnosti Člověk v tísni. Už dvanáct let přinášíme do škol dokumentární filmy a další audiovizuální materiály jako plnohodnotnou výukovou pomůcku.

Snažíme se současný svět a novodobou historii nejenom popisovat, ale především vykreslit v souvislostech.

http://www.jsns.cz/