Člověk v tísni  Humanitární pomoc a rozvoj  Kambodža Zdraví a sociální služby

Zdraví a sociální služby

Kambodža ve zkratce

Hlavní město: Phnompenh
Rozloha: 181 040 km² (87. na světě)
Počet obyvatel: 15 703 820 (odhad 2015)

Více informací na Wikipedii

Za poslední desetiletí Kambodža docílila výrazného snížení dětské nemocnosti a úmrtnosti. Nejnovější odhady úmrtnosti dětí mladších pěti let ukázaly 35 úmrtí na 1000 porodů v roce 2014, což poukazuje na postupné zlepšování situace ve srovnání s výsledky z let 2010 a 2005, kdy na stejný počet porodů připadlo 54 a 83 úmrtí. Úroveň úmrtnosti ale stále patří k nejvyšším v regionu, a proto je další zlepšení absolutní nutností.

Hlavním důvodem dětské úmrtnosti jsou nemoci v novorozeneckém věku, jako je novorozenecká asfyxie (30%) následovaná infekcemi, jako jsou průjem a pneumonie. Podvýživa je dominantní příčinou onemocnění dětí mladších 5 let; je s ní spojena zhruba třetina dětských úmrtí.

V oblasti jihovýchodní Asie má Kambodža druhou nejvyšší úmrtnost matek při porodu hned po Laosu. Úmrtí matek při porodu přestavuje 17% celkových příčin úmrtí kambodžských žen, kterým je mezi 15 a 49 lety. Díky snahám kambodžské vlády a rozvojových organizacím, mezi které patří i Člověk v tísni, v posledních letech Kambodža dokázala výrazně zlepšit zdravotní péči a úmrtnost žen při porodu tak klesla zhruba o 55% od roku 2005. V provincii Takeo, kde ČvT působí od roku 2008, kleslo úmrtí žen během porodu o více než 75%.

I přes tento úspěch je pro kambodžské ženy riziko úmrtí při porodu stále 30krát vyšší než pro ženy v evropských zemích. Čtyři faktory, které jsou zodpovědné za většinu úmrtí, jsou následující: poporodní krvácení, hypertenzní poruchy způsobené porodem (křeče a preeklampsie), komplikovaný porod a s ním spojené poškození porodních cest a infekce. Řádná prenatální péče a zkušení porodníci mohou předejít mnohým z těchto faktorům.

ČvT pracuje na několika integrovaných činnostech, s cílem zlepšit zdraví matek a dětí napříč čtyřmi provinciemi. Poskytujeme kvalitní trénink pro zlepšení úrovně poskytované péče porodními asistentkami a zdravotnického personálu, podporujeme a školíme zdravotníky, aby se podíleli na šíření informací o zdravotní péči na komunitní úrovni. Témata, kterým se věnují, zahrnují péči o novorozence, výživu a hygienu.

Konečně, v roce 2013 ČvT v provincii Kampong Chhnang odstartoval pilotní inovativní program, který využívá technologie mobilních telefonů.  Matky účastnící se tohoto programu dostávají pravidelné hlasové zprávy, které obsahují důležité informace týkající se péče o novorozeňata a o ně samotné.

Dopad: Stále pracujeme ve čtyřech provinciích (Kampong Chhnang, Takeo, Koh Kong a Phnom Penh) napříč venkovskými a městskými oblastmi, ve více než 30 zdravotnických centrech, s více než 90 porodníky a 50 zdravotníky. Naše probíhající projekty pozitivně ovlivní životy více než 45 000 lidí. 

Partneři: Urban Poor Women Development (UPWD), Magna Children at risk, Wetlands Work!, Open Institute, 17 Triggers, Instedd

Donoři: Česká rozvojová agentura, Velvyslanectví České republiky v Kambodži, USAID, Skutečná pomoc a Skutečný dárek

 

 


Konkrétní pomoc

Konkrétní pomoc

Zdravé rodiny v komunitách (mHealth)
Provincie Kampong Chhnang, Koh Kong, Kratie, 2013 – 2017

Voda, Sanitace a Hygiena (WASH)
Phnom Penh, 2008 - 2016

Rozvoj infrastruktury
Kampong Chhnang, Koh Kong , 2008 - 2017

Péče o novorozence a výživa
Kampong Chhnang, Phnom Penh, 2008 - 2016

Další programy

Emma Smetana podporuje Skutečný dárek

Emma Smetana podporuje Skutečný dárek

8. prosince 2016
Kambodža;
Humanitární a rozvojová pomoc; Klub;

Video
Člověk v tísni rozesílá kambodžským ženám osvětové zprávy přímo na mobil

Člověk v tísni rozesílá kambodžským ženám..

8. června 2015
Kambodža;
Humanitární a rozvojová pomoc;

Článek
Kambodža - bezpečný porod

Kambodža - bezpečný porod

9. února 2013
Kambodža;
Humanitární a rozvojová pomoc;

Video

Skutečný dárek - porodnické centrum v Kambodže

Skutečný dárek - porodnické centrum v..

8. února 2013
Kambodža;
Humanitární a rozvojová pomoc;

Video
Bezpečný porod pro kambodžské ženy

Bezpečný porod pro kambodžské ženy

29. ledna 2013
Kambodža;
Humanitární a rozvojová pomoc;

Video
Člověk v tí­sni pomáhá zlepšovat zdravotnictví v Kambodži

Člověk v tí­sni pomáhá zlepšovat..

28. ledna 2013
Kambodža;
Humanitární a rozvojová pomoc;

Video

Člověk v tísni rozesílá kambodžským ženám osvětové zprávy přímo na mobil

Člověk v tísni rozesílá kambodžským ženám..

8. června 2015
Kambodža;
Humanitární a rozvojová pomoc;

Článek
Kambodžské zdravotnictví vstává z trosek

Kambodžské zdravotnictví vstává z trosek

27. června 2012
Kambodža;
Humanitární a rozvojová pomoc;

Článek
Šikovné ruce a láhve s chlorem pomohly osmi tisícům Kambodžanů k čisté vodě

Šikovné ruce a láhve s chlorem pomohly..

27. března 2012
Kambodža;
Humanitární a rozvojová pomoc;

Článek

FND Kambodža - zdraví

FND Kambodža - zdraví

8. srpna 2012
Kambodža;
Humanitární a rozvojová pomoc;

Galerie
Emma Smetana podporuje Skutečný dárek

Emma Smetana podporuje Skutečný dárek

8. prosince 2016
Kambodža;
Humanitární a rozvojová pomoc; Klub;

Video
Kambodža - bezpečný porod

Kambodža - bezpečný porod

9. února 2013
Kambodža;
Humanitární a rozvojová pomoc;

Video
Skutečný dárek - porodnické centrum v Kambodže

Skutečný dárek - porodnické centrum v..

8. února 2013
Kambodža;
Humanitární a rozvojová pomoc;

Video

Bezpečný porod pro kambodžské ženy

Bezpečný porod pro kambodžské ženy

29. ledna 2013
Kambodža;
Humanitární a rozvojová pomoc;

Video
Člověk v tí­sni pomáhá zlepšovat zdravotnictví v Kambodži

Člověk v tí­sni pomáhá zlepšovat..

28. ledna 2013
Kambodža;
Humanitární a rozvojová pomoc;

Video
Více novinek
Odběr RSS

Jak hospodaříme?

Jak hospodaříme?


5 věcí rozhoduje

5 věcí rozhoduje


Evropský rok pro rozvoj

Evropský rok pro rozvojKontakt

Člověk v tísni, o. p. s.
Šafaříkova 635/24
120 00 Praha 2

IČ: 25 75 52 77
DIČ: CZ 25 75 52 77
E-mail: mail@clovekvtisni.cz
Tel: +420 226 200 400

Pro média
media@clovekvtisni.cz
Tel.: +420 222 350 811
Tel.: +420 777 787 943

Kontakt pro dárce
dary@clovekvtisni.cz
Tel.: 226 200 439

Další kontakty

O nás

Jak pomoci

Co děláme

Kde nás najdete

Naše další stránky

Festival Jeden svět

Mezinárodní festival dokumentárních filmů o lidských právech Jeden svět, který pořádá společnost Člověk v tísni, je v současnosti největším dokumentárním festivalem s tematikou lidských práv na světě.

http://www.jedensvet.cz

Varianty

Vzdělávací program Varianty společnosti Člověk v tísni nabízí více než deset let informační servis a metodickou podporu v oblasti interkulturního (IKV) a globálního rozvojového vzdělávání (GRV).

Hlavní cíle programu Varianty:

  • Podpora inkluzivního prostředí a otevřeného klimatu ve školách.
  • Výchova ke globálního zodpovědnosti.

http://www.varianty.cz/index.php

Program Migrace

Hlavním cílem programu je poskytovat veřejnosti objektivní informace o migraci v Česku prostřednictvím médií a dalších zdrojů informací, ale také bořit zaběhlé stereotypy o cizincích, a tak přispívat k lepšímu soužití imigrantů a většinové společnosti.

http://migration4media.net/

Rozvojovka

Předáváme informace o rozvojové pomoci a globálních problémech.

Pořádáme konference, vydáváme informační bulletin a pravidelné tématické přílohy v tisku, spolupracujeme s médii, odborníky i studenty, účastníme se hudebních festivalů s informačním stánkem, pořádáme výstavy, debaty, semináře a soutěže

http://www.rozvojovka.cz

Jeden svět na školách

Vzdělávací program Jeden svět na školách je jedním z dlouhodobých projektů společnosti Člověk v tísni. Už dvanáct let přinášíme do škol dokumentární filmy a další audiovizuální materiály jako plnohodnotnou výukovou pomůcku.

Snažíme se současný svět a novodobou historii nejenom popisovat, ale především vykreslit v souvislostech.

http://www.jsns.cz/

NAMA . Výrobky z Namibie

Projekt NAMA podporuje chráněnou dílnu Karas Huisen Crafts na jihu Namibie. Dílna dává práci a obživu asi padesáti ženám a jejich rozvětveným rodinám a vyrábí produkty z tradičních afrických materiálů. Jejich prodejem v České republice pomáhá projekt NAMA svobodným matkám a pěstounkám dětí, jejichž rodiče zemřeli na AIDS, nalézt sílu postavit se na vlastní nohy.

http://www.nama.cz/

Skutečný dárek

Sbírku Skutečná pomoc jsme založili, abychom mohli systematicky a efektivně pomáhat v chudších zemích světa. Chudoba a s ní spojené problémy rozvojového světa totiž ročně zabijí více lidí než přírodní katastrofy a války dohromady. To se navíc odehrává na okraji mediálního zájmu.

http://www.skutecnydarek.cz/