Člověk v tísni  Humanitární pomoc a rozvoj  Kambodža Voda a hygiena

Voda a hygiena

Kambodža ve zkratce

Hlavní město: Phnompenh
Rozloha: 181 040 km² (87. na světě)
Počet obyvatel: 15 703 820 (odhad 2015)

Více informací na Wikipedii

Přístup k nezávadné vodě a toaletám je stále jednou z hlavních výzev, kterým čelí lidé v Kambodži. Mnoho Kambodžanů žijících ve venkovských oblastech (ve venkovských oblastech žije 70% obyvatel) stále nemá přístup k toaletám, takže vykonávání potřeby přímo ve veřejných prostranstvích (např. v blízkosti obytných prostor druhých lidí, v řekách, v otevřených příkopech, parcích atd.) je každodenní praxí. Zároveň se v oblastech náchylných k sezónním povodním stává, že místní lidé sice toalety mají, ale nemohou je použít, neboť jsou povodněmi znehodnoceny a nepoužitelné.

Dalším problémem bránícím zlepšení hygienické infrastruktury ve venkovských oblastech je jejich cenová náročnost, především pak v odlehlých oblastech a to v důsledku nedostupnosti materiálu/vybavení v místě a vysokých nákladů na nákup a dopravu těchto zařízení do cílových oblastí (silnice do těchto oblastí jsou často ve velmi špatném stavu a dlouhými vzdálenostmi mezi jednotlivými komunitami).  Důsledky absence dostatečných hygienických zařízení a dodržování správných hygienických návyků má vážné důsledky na zdraví a život dětí. Nízká úroveň hygieny a nedostatek zdravotně nezávadné vody vede k závažným zdravotním následkům či úmrtím i u jinak banálních onemocnění jako jsou průjmy, kožní choroby či zápaly plic.

Podle UNICEF[1] v Kambodži způsobuje výskyt průjmových onemocnění až jednu pětinu všech úmrtí dětí ve věku do 5 let, což je celkem zhruba 10 000 úmrtí dětí ročně, a to především z důvodu nedostatečného systému odpadů a kanalizací a špatných hygienických podmínek.

Těmto problémům a nalézání jejich řešení se zabývá program zaměřený na vodu, sanitaci a hygienu (WASH), jehož cílem je díky spolupráci s ministerstvem pro rozvoj venkova a dalšími partnery, hledat řešení předevšímpro záplavové a těžko dostupné oblasti. Skrze realizaci průzkumů domácností a místních geografických podmínek se ČvT snaží nalézat nejefektivnější a udržitelné přístupy, které povedou ke zvýšení znalostí místních obyvatel v oblasti hygieny a k osvojení správných hygienických návyků.

Člověk v tísni si v rámci programu WASH, klade za cíl řešit tyto problémy nejen v chudých venkovských, ale i v městských oblastech. Do těchto míst se snaží dodávat vodní nádrže a spolupracuje s místními dodavateli na budování dotovaných latrín pro místní domácnosti. Od začátku roku 2016 ČvT poskytl cílovým skupinám v provincii Koh Kong více než 150 hygienických a sanitačních zařízení (nádrže na vodu a dotované latríny). Dalších 340 těchto zařízení bude postaveno do konce roku 2017. Tyto aktivity doprovází školení v cílových domácnostech o správných hygienických návycích (zahrnujících propagaci mytí rukou a správné užití a údržba hygienických zařízení).

Program Člověka v tísni se zaměřuje na podporu místního trhu a předávání dovedností místním partnerům, což přispívá k udržitelnosti projektu, a přispět tím tak  ke splnění Cílů udržitelného rozvoje[2] (the Sustainable Development Goals) zaměřených na snižování chudoby, rovnost mezi pohlavími, zdraví a vzdělávání. Místní dodavatelé získávají díky školením ČvT nejen technické znalosti pro budování hygienických a sanitačních zařízení, ale i marketingové dovednosti, které pomáhají zvyšovat povědomí komunity a tím zvýšit nabídku a poptávku po kvalitních produktech v této oblasti. Kromě toho jsou dodavatelům poskytovány též navazující školení a podpora s cílem rozšířit jejich služby v rámci komunity.

Člověk v tísni při realizaci těchto aktivit úzce spolupracuje s kambodžským Ministerstvem zdravotnictví a Ministerstvem pro rozvoj venkova, a tak společně hledají cesty pro zlepšování životních podmínek místních lidí.[1] http://www.unicef.org/cambodia/8.WASH.pdf

[2] http://www.osn.cz/osn/hlavni-temata/cile-udrzitelneho-rozvoje-sdgs-2015-2030/
V Kambodži zasažené suchem poskytujeme lidem pitnou vodu a vodní filtry

V Kambodži zasažené suchem poskytujeme..

27. května 2016
Kambodža;
Humanitární a rozvojová pomoc;

Článek
Člověk v tísni rozesílá kambodžským ženám osvětové zprávy přímo na mobil

Člověk v tísni rozesílá kambodžským ženám..

8. června 2015
Kambodža;
Humanitární a rozvojová pomoc;

Článek
Mydlení rukou může zachránit miliony dětí, učí ho i Člověk v tísni

Mydlení rukou může zachránit miliony dětí,..

14. října 2014
Afghánistán; Angola; Kambodža; DR Kongo; Etiopie; Filipíny;
Humanitární a rozvojová pomoc;

Článek

People in Need cleaned flood-affected wells in Cambodia

People in Need cleaned flood-affected..

4. září 2012
Kambodža;
Humanitární a rozvojová pomoc;

Video
Čistíme studny v Kambodži

Čistíme studny v Kambodži

8. srpna 2012
Kambodža;
Humanitární a rozvojová pomoc;

Galerie
V Kambodži zasažené suchem poskytujeme lidem pitnou vodu a vodní filtry

V Kambodži zasažené suchem poskytujeme..

27. května 2016
Kambodža;
Humanitární a rozvojová pomoc;

Článek
Člověk v tísni rozesílá kambodžským ženám osvětové zprávy přímo na mobil

Člověk v tísni rozesílá kambodžským ženám..

8. června 2015
Kambodža;
Humanitární a rozvojová pomoc;

Článek
Mydlení rukou může zachránit miliony dětí, učí ho i Člověk v tísni

Mydlení rukou může zachránit miliony dětí,..

14. října 2014
Afghánistán; Angola; Kambodža; DR Kongo; Etiopie; Filipíny;
Humanitární a rozvojová pomoc;

Článek

Čistíme studny v Kambodži

Čistíme studny v Kambodži

8. srpna 2012
Kambodža;
Humanitární a rozvojová pomoc;

Galerie
People in Need cleaned flood-affected wells in Cambodia

People in Need cleaned flood-affected..

4. září 2012
Kambodža;
Humanitární a rozvojová pomoc;

Video
Více novinek
Odběr RSS

Jak hospodaříme?

Jak hospodaříme?


5 věcí rozhoduje

5 věcí rozhoduje


Evropský rok pro rozvoj

Evropský rok pro rozvojKontakt

Člověk v tísni, o. p. s.
Šafaříkova 635/24
120 00 Praha 2

IČ: 25 75 52 77
DIČ: CZ 25 75 52 77
E-mail: mail@clovekvtisni.cz
Tel: +420 226 200 400

Pro média
media@clovekvtisni.cz
Tel.: +420 222 350 811
Tel.: +420 777 787 943

Kontakt pro dárce
dary@clovekvtisni.cz
Tel.: 226 200 439

Další kontakty

O nás

Jak pomoci

Co děláme

Kde nás najdete

Naše další stránky

Rozvojovka

Předáváme informace o rozvojové pomoci a globálních problémech.

Pořádáme konference, vydáváme informační bulletin a pravidelné tématické přílohy v tisku, spolupracujeme s médii, odborníky i studenty, účastníme se hudebních festivalů s informačním stánkem, pořádáme výstavy, debaty, semináře a soutěže

http://www.rozvojovka.cz

Festival Jeden svět

Mezinárodní festival dokumentárních filmů o lidských právech Jeden svět, který pořádá společnost Člověk v tísni, je v současnosti největším dokumentárním festivalem s tematikou lidských práv na světě.

http://www.jedensvet.cz

Jeden svět na školách

Vzdělávací program Jeden svět na školách je jedním z dlouhodobých projektů společnosti Člověk v tísni. Už dvanáct let přinášíme do škol dokumentární filmy a další audiovizuální materiály jako plnohodnotnou výukovou pomůcku.

Snažíme se současný svět a novodobou historii nejenom popisovat, ale především vykreslit v souvislostech.

http://www.jsns.cz/

Varianty

Vzdělávací program Varianty společnosti Člověk v tísni nabízí více než deset let informační servis a metodickou podporu v oblasti interkulturního (IKV) a globálního rozvojového vzdělávání (GRV).

Hlavní cíle programu Varianty:

  • Podpora inkluzivního prostředí a otevřeného klimatu ve školách.
  • Výchova ke globálního zodpovědnosti.

http://www.varianty.cz/index.php

Program Migrace

Hlavním cílem programu je poskytovat veřejnosti objektivní informace o migraci v Česku prostřednictvím médií a dalších zdrojů informací, ale také bořit zaběhlé stereotypy o cizincích, a tak přispívat k lepšímu soužití imigrantů a většinové společnosti.

http://migration4media.net/

NAMA . Výrobky z Namibie

Projekt NAMA podporuje chráněnou dílnu Karas Huisen Crafts na jihu Namibie. Dílna dává práci a obživu asi padesáti ženám a jejich rozvětveným rodinám a vyrábí produkty z tradičních afrických materiálů. Jejich prodejem v České republice pomáhá projekt NAMA svobodným matkám a pěstounkám dětí, jejichž rodiče zemřeli na AIDS, nalézt sílu postavit se na vlastní nohy.

http://www.nama.cz/

Skutečný dárek

Sbírku Skutečná pomoc jsme založili, abychom mohli systematicky a efektivně pomáhat v chudších zemích světa. Chudoba a s ní spojené problémy rozvojového světa totiž ročně zabijí více lidí než přírodní katastrofy a války dohromady. To se navíc odehrává na okraji mediálního zájmu.

http://www.skutecnydarek.cz/