Člověk v tísni  Humanitární pomoc a rozvoj  Kambodža  Programy

Všechny programy

Probíhající pomoc

Voda, Sanitace a Hygiena (WASH)

Typ: Zdraví a soc. služby;

Lokalita:

Phnom Penh

Kdy:

2008 - 2016

Donoři

ČRA;Skutečná pomoc;

Jako součást propagace zdravotní péče na komunitní úrovni ČvT podporuje zdravé hygienické návyky, jak ve zdravotních centerech, tak v komunitě. Spolu se sociálním podnikem Wetlands Works! ČvT v příměstských oblastech, které každý rok čelí záplavám, odstartoval stavbu inovativních latrín odolných vůči povodním. Dále se ČvT spojil s organizací Urban Poor Women Development (UPWD) s cílem posoudit a vylepšit znalosti a povědomí o hygienických návycích v rámci chudých komunit v Phnom Penhu. ČvT lekce upravil přímo na míru místním rodinám na základě posudku jejich znalostí, přístupu a zvyků. Cílem školení je doručit ty nejrelevantnější informace těm, kteří je potřebují nejvíce.

 

Péče o novorozence a výživa

Typ: Zdraví a soc. služby;

Lokalita:

Kampong Chhnang, Phnom Penh

Kdy:

2008 - 2016

Donoři

ČRA;Skutečná pomoc;Skutečný dárek;

Člověk v tísni provádí kvalitní trénink pro zlepšení úrovně péče, kterou poskytují porodní asistentky a zaměstnanci zdravotních center. Tato školení se specializují na různé oblasti, například resuscitace novorozenců a kontrola infekcí. ČvT dále trénuje a podporuje zaměstnance zdravotních center v propagaci zdravotní péče na komunitní úrovni. Při těchto kurzech se Člověk v tísni zaměřuje na problémy spojené s kojením a doplňující výživou, vyučuje vaření a skrze praktické ukázky matky učí, jak pro své rodiny připravit jednoduchá a výživná jídla.

V roce 2016 byl realizován specializovaný výcvik pro zaměstnance zdravotnických center napříč 2 operačními distrikty v provincii Kampong Chhnang. Po tomto školení byly zdravotnickým centrům darovány protišokové kalhoty, které pomáhají zastavit poporodní krvácení rodiček.

Rozvoj infrastruktury

Typ: Zdraví a soc. služby;

Lokalita:

Kampong Chhnang, Koh Kong

Kdy:

2008 - 2017

Donoři

Czech Republic Development Cooperation;

ČvT pracuje na zlepšení přístupu a úrovně zdravotní infrastruktury v zemědělských oblastech a ve znevýhodněných komunitách. Tato snaha zahrnuje výstavbu a rekonstrukci zdravotních center, porodnic a implementaci projektů na budování hygienických zařízení a podporu správných hygienických návyků (WASH). V provincii Koh Kong jsme vybudovali zdravotní centrum v těžko přístupné oblasti, kam se lidé byly nuceni odstěhovat kvůli ekonomickému rozvoji. Dříve lidé z těchto komunit museli překonat veliké vzdálenosti, aby se dostali ke zdravotní péči. Nyní díky tomuto novému centru má na 1 500 domácností přístup ke zdravotní péči. 

V provincii Koh Kong navíc, v partnerství s Rainwater Kambodža, realizujeme projekt zaměřený na výstavbu nádrží na vodu a latrín a s tím souvisejících konzultací/školení v domácnostech o správných hygienických návycích (zahrnujících propagaci mytí rukou) a bezpečném užívání vody.

 

Posílení odolnosti před přírodními katastrofami

Typ: Humanitární pomoc a obnova;

Lokalita:

Kambodža

Kdy:

2012 - 2017

Donoři

ECHO;

Partneři

Dan Church Aid;Action Aid;

Člověk v tísni mění způsob, kterým se lidé dívají na přírodní katastrofy a s nimi spojená rizika, a tak vytváří společnost připravenou na hrozby a rizika. Lidé v Kambodži jsou většinou špatně připraveni na přírodní i lidmi způsobené katastrofy. Často jsou zasaženi povodněmi, které např. v roce 2013 postihly přes 1,7 milionu lidí. 

Čtěte více

Zdravé rodiny v komunitách (mHealth)

Typ: Zdraví a soc. služby;

Lokalita:

Provincie Kampong Chhnang, Koh Kong, Kratie

Kdy:

2013 – 2017

Donoři

USAID;ČRA;Skutečná pomoc;Skutečný dárek;UNICEF;

Partneři

Open Institute;

Projekt „Komunita zdravé rodiny“, který byl odstartován v roce 2013 v provincii Kampong Chhnang, rozesílá pomocí technologie mobilních telefonů zprávy, které obsahují informace týkající se zdraví matek a jejich novorozenců. Registrované matky a těhotné ženy dostávají přímo do svých telefonů automatické hlasové zprávy, jež jsou navrženy tak, aby zlepšovaly zdravotní návyky a zvyšovaly zájem o zdravotní péči.  Tyto zprávy poskytují informace a rady týkající se například toho, jak se vyhnout škodlivých návykům tradiční zdravotní péče, a jak zlepšit výživu matky a dítěte.

Čtěte více

Město pro všechny - územní plánování s ohledem na dodržování lidských práv

Typ: Občanská společnost a dobré vládnutí;

Lokalita:

Phnom Penh

Kdy:

2014 - 2018

Donoři

ČRA;Evropská komise;

Partneři

Sahmakum Teang Tnaut;

I přesto, že většina Kambodžanů žije v zemědělských oblastech, města se rychle rozrůstají (o zhruba 3% za rok). Každý rok se tisíce lidí přestěhují do městských oblastí, aby zde našli práci, vzdělání, s vidinou zlepšit své životní podmínky. Rychle rostoucí textilní a stavebnický průmysl v Kambodži pohltí většinu tohoto přílivu nových obyvatel.

Kambodžská města ale nemají dostatečnou infrastrukturu na to, aby ubytovaly migranty. Nově příchozí tedy mají sklony pronajímat si bydlení na okrajích měst, ve velmi chudých oblastech bez dostatečné infrastruktury, které jsou navíc náchylnější k rizikům přírodních katastrof (záplavy, sesuvy půdy atd.). Takové bydlení ohrožuje jejich životy, zdraví a majetek a je jedním z faktorů, které přispívají k vysoké míře dětské podvýživy mezi chudými městskými dětmi (35%).

Čtěte více

Projekt odolnosti vůči katastrofám skrze vzdělání a obživu

Typ: Humanitární pomoc a obnova; Obživa a zajištění potravy;

Lokalita:

Koh Kong

Kdy:

2014 – 2017

Donoři

Ministerstvo zahraničních věcí a obchodu Nový Zéland ;ČRA;

Koh Kong je odříznutá provincie, která se nachází blízko hranic s Thajskem, mezi Kardamonovými horami a Thajským zálivem. Změny klimatu, obzvláště nepravidelné dešťové srážky a jejich zvýšená intenzita, a období sucha, mají negativní dopad na udržitelnost živobytí v komunitách, které žijí blízko pobřeží. V kombinaci se škodlivými praktikami při zajišťování zdrojů obživy, jako je třeba přílišné rybaření, kácení mangrovových porostů a deštných pralesů, je úroveň zranitelnosti lidí žijících v provincii Koh Kong vůči důsledkům přírodních katastrof jedna z nejvyšších v Kambodži.

Čtěte více

Bioplynárna: Projekt obnovitelné energie

Typ: Životní prostředí a místní rozvoj; Místní rozvoj; Obživa a zajištění potravy;

Lokalita:

Takeo, Kampot, Prey Veng, Svay Rieng, Kampong Cham, Kampong Speu, Kandal, Kep, Kampong Thom, Pursat, Kampong Chhnang and Siem Reap

Kdy:

2015 - 2017

Donoři

Skutečná pomoc;Skutečný dárek;ČRA;Fondation Ensemble;

Člověk v tísni spojil síly s Národním programem pro rozvoj bioplynáren (NBP) a zapojil se do budování tržního bioplynárenského sektoru ve 14 kambodžských provinciích. Domácí bioplynárny jsou podzemní stavby, ve kterých se rozkládá zvířecí trus a tím se uvolňuje směs metanu a oxidu uhličitého, kterou lze lehce napojit na plynový sporák či plynovou lampu. Rodiny tak získají pohodlný zdroj energie a nemusí již kácet či nakupovat dřevo ani vařit v zakouřených místnostech. Vedlejší produkt bioplynáren – digestát – poskytují také farmářům pravidelnou a bohatou dodávku organického hnojiva, které může být použito ke zlepšení úrody a také jako zdroj krmiva pro chov domácích zvířat či vodních živočichů v rámci vodního hospodářství.

Čtěte více

Solární Energie

Typ: Životní prostředí a místní rozvoj; Místní rozvoj; Obživa a zajištění potravy;

Lokalita:

Provincie Kampong Chhnang, Kratie a Kampong Thom

Kdy:

2015-2017

Donoři

ČRA;

Kambodža je země s jednou z nejnižších úrovní elektrifikace v jihovýchodní Asii. I přesto, že je Kambodža zemí, kde mají lidé nízké příjmy, ceny elektřiny patřím k nejvyšším na světě. Mezi lety 2011 a 2014, zhruba 34% lidí v Kambodži mělo přistup k elektřině. Pokud lidé na venkově  elektrický proud mají, musí za něj platit více než obyvatelé městských oblastí. V oblastech, kde připojení k síti není možné, používá více než polovina domácností jako zdroj elektřiny autobaterie, zatímco ostatní využijí suché baterie, svíčky nebo petrolejové lampy. Tyto zdroje energie jsou málo výkonné, nevyhovující, škodlivé pro životní prostředí a drahé. Kvůli nízké efektivitě těchto energií, chudí lidé platí vyšší poplatky než bohatší lidé, přičemž venkovské domácnosti utratí na palivu a elektřině mezi 10 a 15% měsíčního příjmu. Solární energie nabízí cennou příležitost k ekonomickému rozvoji Kambodže, protože  venkovským komunitám usnadňuje přístup k cenově dostupně a environmentálně neškodné energii.

Čtěte více

Potravinová bezpečnost

Typ: Obživa a zajištění potravy;

Lokalita:

Phnom Penh

Kdy:

2015-2017

Partneři

ACTED;Welt Hungerhilfe;

Hlavním cílem je vytvářet povědomí o bezpečnosti potravin. Prioritami jsou především: obohacování potravin, hledání způsobů řešení nedostatků železa v potravě, výživové vzdělávání a zvyšování celkové dostupnosti bezpečných potravin.

Rozvoj chovatelského sektoru

Typ:

Lokalita:

Provincie Battambang, Pursat, Kampong Chhnang, Kampong Speu, Takeo, Prey Veng, Svey Rieng, Kampot

Kdy:

2016 - 2018

Donoři

Skutečná pomoc;Evropská Unie;

Partneři

Environmental Protection and Development Organization;Phnom Neang Kangrei Association;

Projekt “Spolupráce občanské společnosti, autorit a trhu na udržitelném chovatelství, obživě a ochraně životního prostředí” (CAM-4-SCALE) usiluje o zlepšení živobytí více než 50000 drobných farmářů v osmi kambodžských provinciích (Battambang, Pursat, Kampong Chhnang, Kampong Speu, Takeo, Prey Veng, Svey Rieng a Kampot). Jeho hlavním nástrojem je rozvoj a posilování výsledků předchozího projektu CLIMAD. V letech 2016-2018 bude projekt s podporou EU posilovat sektor veterinárních služeb, místní podnikatele, farmářské spolky, občanské organizace a příslušné státní autority. Na projektu s Člověkem v tísni spolupracují také místní neziskové organizace CIRD, PNKA a EPDO, provinční kancelář veterinární správy a příslušné sekce kambodžské vlády.

Čtěte více


Realizovaná pomoc programy které jsme úspěšně dokončili

Zdroje obživy pro chudé rodiny

Typ: Obživa a zajištění potravy;

Od roku 2011 do 2012 podporovala společnost Člověk v tísni dvě místní partnerské organizace v rozvoji živobytí 800 chudých rodin z 21 vesnic v provincii Kampong Chhnang. Skrze využívání investičních grantů, účasti na praktických školeních a následném coachingu si řada rodin dokázala přetvořit svá drobná políčka a chovy zvířat do středně velkých živností přinášející jim výraznější zdroje příjmu.

Čtěte více

Pomoc a obnova po povodních

Typ: Humanitární pomoc a obnova; Voda a hygiena;

Lokalita:

Provincie Kampong Chhnang, Pursat

Kdy:

2011 - 2014

Donoři

Evropská komise;Klub přátel Člověka v tísni;ČRA;

Partneři

AARR;Phnom Neang Kangrei Association;

Na podzim 2011 zasáhly Kambodžu nejhorší povodně za posledních 10 let. Vyžádaly si přes 250 lidských životů a postihly bezmála dva miliony lidí. Společnost Člověk v tísni začala neprodleně pomáhat nejvíce zasaženým rodinám v provincii Kampong Chhnang, kde působí již od roku 2010.

Povodně zaplavily zdroje pitné vody a statisíce rodin neměly přístup k pitné vodě. Zvýšilo se riziko průjmových onemocnění, zejména mezi dětmi. Člověk v tísni proto začal ve spolupráci s Provinčním odborem zdravotnictví a místními zdravotními středisky distribuovat tablety na čistění vody, mýdla a prostředky pro prevenci a léčbu průjmu. Během prvních týdnů povodní jsme pomohli 3,100 rodinám. Díky 142 opraveným studnám rovněž 8,000 lidí získalo přístup k čisté vodě.


Čtěte více

Domácí bioplynárny

Typ: Životní prostředí a místní rozvoj; Obživa a zajištění potravy;

Lokalita:

Okresy Takeo, Kampot, Prey Veng, Svay Rieng, Kampong Cham, Kampong Speu a Kandal

Kdy:

2011 – 2013

Donoři

NBP;ČRA;Skutečná pomoc;Skutečný dárek;

Partneři

NBP;SNV;

Člověk v tísni v Kambodži spojil síly s Národním programem pro rozvoj bioplynáren (National Biodigester Programme) a zapojil se do budování tržního bioplynárenského sektoru v sedmi kambodžských provinciích. V podzemních bioplynárnách se z rozkládajícího se zvířecího trusu uvolňuje směs metanu a oxidu uhličitého, která lze lehce napojit na plynový sporák či plynovou lampu. Rodiny tak získají pohodlný zdroj energie a nemusí již kácet či nakupovat dřevo ani vařit v zakouřených místnostech. Díky snížení spalování dřeva, využívání metanu z rozkládajícího se trusu a náhradě chemických hnojiv za přírodní se navíc každý rok omezí vypouštění skleníkových plynů o 4,01 tun.

Bioplynárny jsou propagovány a stavěny soukromými firmami vyškolenými NBP, který zároveň kontroluje jejich kvalitu a začínajícím firmám poskytuje podporu. Každá rodina, která se pro koupi bioplynárny rozhodne a nechá si ji dle doporučených standardů kvality postavit, získává dotaci. Díky příspěvkům se snižuje prodejní cena bioplynáren a mohou si ji tak dovolit i méně majetné rodiny. Díky české podpoře již bylo postaveno více než 2 267 bioplynáren.

Čtěte více

Prevence katastrof a jejich následků

Typ: Humanitární pomoc a obnova;

Lokalita:

provincie Pursat

Kdy:

2013

Donoři

ECHO;

Geografická poloha země, omezenost dostupných zdrojů a časté výskyty přírodních katastrof přispívají k ohrožení kambodžských obyvatel, kteří  jsou často nuceni čelit tropickým bouřím, hurikánům, záplavám či naopak suchu. Ač je humanitární pomoc základním pilířem práce Člověka v tísni, věříme, že efektivnější a smysluplnější je budování institucionálních kapacit místních autorit tak, aby samostatně zvládaly řízení krizové pomoci. Zároveň je třeba posilovat odolnost a připravenost ohrožených komunit čelit případným budoucím katastrofám.

Čtěte více

Rozvoj chovu hospodářských zvířat (CLIMAD)

Typ: Obživa a zajištění potravy; Životní prostředí a místní rozvoj; Místní rozvoj;

Projekt na rozvoj komunitního trhu s hospodářskými zvířaty (CLIMAD, 2013-2016) byl realizován Člověkem v tísni ve spolupráci s pěti partnery z místního neziskového sektoru (PNKA, SORF, EPDO, SORF, TDSP). Jeho cílem bylo podnítit podnikatele, neziskovky a místní autority ke snížení chudoby 18000 domácností chovajících hospodářská zvířata ve 205 vesnicích v provinciích Pursat a Kampong Chhnang.

Čtěte více

Zlepšení přístupu ke zdravotní péči v Takeu

Typ: Zdraví a soc. služby;

Lokalita:

Provincie Takeo

Kdy:

2014-2016

Donoři

Czech Republic Development Cooperation;

V provincii Takeo, zlepšil Člověk v tísni přístup místních obyvatel ke zdravotní péči a lokální infrastruktuře vybudováním 3 zdravotních středisek. Kromě toho také ČvT daroval lékařské vybavení pro výcvik pracovníků zdravotnických center ve specializované oční péči, diagnostice a léčbě. Navíc, v roce 2015 ČvT zrekonstruoval jednu základní školu v Takeu, čímž zajistil bezpečné a vhodné podmínky pro děti, které do této školy docházejí.

Čtěte více


Sdílejte nás:
Systém včasného varování chrání životy v Kambodži, která je ohrožena povodněmi

Systém včasného varování chrání životy v..

17. července 2017
Kambodža;
Humanitární a rozvojová pomoc;

Článek
O Vánocích se rozdalo více než 30 000 dárků. Nejvíc se prodalo kuřat a koz.

O Vánocích se rozdalo více než 30 000..

5. ledna 2017
Kambodža; Nepál;
Humanitární a rozvojová pomoc;

Článek
Emma Smetana podporuje Skutečný dárek

Emma Smetana podporuje Skutečný dárek

8. prosince 2016
Kambodža;
Humanitární a rozvojová pomoc; Klub;

Video

Za měsíc si nyní vydělám tolik, jako dřív za celý rok, říká kambodžská farmářka

Za měsíc si nyní vydělám tolik, jako dřív..

29. listopadu 2016
Kambodža;
Humanitární a rozvojová pomoc;

Článek
Kambodža: Energii z autobaterie vyměnili za domácí solární systém

Kambodža: Energii z autobaterie vyměnili..

31. října 2016
Kambodža;
Humanitární a rozvojová pomoc;

Článek
Jak se stát dobrovolníkem v Angole, Kambodži nebo Turecku

Jak se stát dobrovolníkem v Angole,..

25. srpna 2016
Angola; Kambodža; Turecko ;
Humanitární a rozvojová pomoc;

Článek

Systém včasného varování chrání životy v Kambodži, která je ohrožena povodněmi

Systém včasného varování chrání životy v..

17. července 2017
Kambodža;
Humanitární a rozvojová pomoc;

Článek
O Vánocích se rozdalo více než 30 000 dárků. Nejvíc se prodalo kuřat a koz.

O Vánocích se rozdalo více než 30 000..

5. ledna 2017
Kambodža; Nepál;
Humanitární a rozvojová pomoc;

Článek
Za měsíc si nyní vydělám tolik, jako dřív za celý rok, říká kambodžská farmářka

Za měsíc si nyní vydělám tolik, jako dřív..

29. listopadu 2016
Kambodža;
Humanitární a rozvojová pomoc;

Článek

Kambodža: Energii z autobaterie vyměnili za domácí solární systém

Kambodža: Energii z autobaterie vyměnili..

31. října 2016
Kambodža;
Humanitární a rozvojová pomoc;

Článek
Jak se stát dobrovolníkem v Angole, Kambodži nebo Turecku

Jak se stát dobrovolníkem v Angole,..

25. srpna 2016
Angola; Kambodža; Turecko ;
Humanitární a rozvojová pomoc;

Článek
Jak se přizpůsobením hospodářství vypořádat s klimatickými změnami

Jak se přizpůsobením hospodářství..

8. června 2016
Kambodža;
Humanitární a rozvojová pomoc;

Článek

Dobrovolnice Martina Voháňková

Dobrovolnice Martina Voháňková

4. prosince 2015
Kambodža; Irák; Jižní Súdán;
Humanitární a rozvojová pomoc;

Galerie
Pomoc veterinářům v Kambodži

Pomoc veterinářům v Kambodži

14. dubna 2014
Kambodža;
Humanitární a rozvojová pomoc;

Galerie
Čistíme studny v Kambodži

Čistíme studny v Kambodži

8. srpna 2012
Kambodža;
Humanitární a rozvojová pomoc;

Galerie

FND Bioplynárny v Kambodži

FND Bioplynárny v Kambodži

8. srpna 2012
Kambodža;
Humanitární a rozvojová pomoc;

Galerie
FND Kambodža - zdraví

FND Kambodža - zdraví

8. srpna 2012
Kambodža;
Humanitární a rozvojová pomoc;

Galerie
Očkování zvířat v Kambodži

Očkování zvířat v Kambodži

8. srpna 2012
Kambodža;
Humanitární a rozvojová pomoc;

Galerie

Emma Smetana podporuje Skutečný dárek

Emma Smetana podporuje Skutečný dárek

8. prosince 2016
Kambodža;
Humanitární a rozvojová pomoc; Klub;

Video
Kambodža - bezpečný porod

Kambodža - bezpečný porod

9. února 2013
Kambodža;
Humanitární a rozvojová pomoc;

Video
Skutečný dárek - porodnické centrum v Kambodže

Skutečný dárek - porodnické centrum v..

8. února 2013
Kambodža;
Humanitární a rozvojová pomoc;

Video

Očkování­m zvířat pomáháme lidem

Očkování­m zvířat pomáháme lidem

29. ledna 2013
Kambodža;
Humanitární a rozvojová pomoc;

Video
Bezpečný porod pro kambodžské ženy

Bezpečný porod pro kambodžské ženy

29. ledna 2013
Kambodža;
Humanitární a rozvojová pomoc;

Video
Bioplynárna - Skutečný dárek

Bioplynárna - Skutečný dárek

28. ledna 2013
Kambodža;
Humanitární a rozvojová pomoc;

Video

Více novinek
Odběr RSS

Kontakt

Člověk v tísni, o. p. s.
Šafaříkova 635/24
120 00 Praha 2

IČ: 25 75 52 77
DIČ: CZ 25 75 52 77
E-mail: mail@clovekvtisni.cz
Tel: +420 226 200 400

Pro média
media@clovekvtisni.cz
Tel.: +420 222 350 811
Tel.: +420 777 787 943

Kontakt pro dárce
dary@clovekvtisni.cz
Tel.: 226 200 439

Další kontakty

O nás

Jak pomoci

Co děláme

Kde nás najdete

Naše další stránky

Varianty

Vzdělávací program Varianty společnosti Člověk v tísni nabízí více než deset let informační servis a metodickou podporu v oblasti interkulturního (IKV) a globálního rozvojového vzdělávání (GRV).

Hlavní cíle programu Varianty:

  • Podpora inkluzivního prostředí a otevřeného klimatu ve školách.
  • Výchova ke globálního zodpovědnosti.

http://www.varianty.cz/index.php

Festival Jeden svět

Mezinárodní festival dokumentárních filmů o lidských právech Jeden svět, který pořádá společnost Člověk v tísni, je v současnosti největším dokumentárním festivalem s tematikou lidských práv na světě.

http://www.jedensvet.cz

Rozvojovka

Předáváme informace o rozvojové pomoci a globálních problémech.

Pořádáme konference, vydáváme informační bulletin a pravidelné tématické přílohy v tisku, spolupracujeme s médii, odborníky i studenty, účastníme se hudebních festivalů s informačním stánkem, pořádáme výstavy, debaty, semináře a soutěže

http://www.rozvojovka.cz

Program Migrace

Hlavním cílem programu je poskytovat veřejnosti objektivní informace o migraci v Česku prostřednictvím médií a dalších zdrojů informací, ale také bořit zaběhlé stereotypy o cizincích, a tak přispívat k lepšímu soužití imigrantů a většinové společnosti.

http://migration4media.net/

Jeden svět na školách

Vzdělávací program Jeden svět na školách je jedním z dlouhodobých projektů společnosti Člověk v tísni. Už dvanáct let přinášíme do škol dokumentární filmy a další audiovizuální materiály jako plnohodnotnou výukovou pomůcku.

Snažíme se současný svět a novodobou historii nejenom popisovat, ale především vykreslit v souvislostech.

http://www.jsns.cz/

Skutečný dárek

Sbírku Skutečná pomoc jsme založili, abychom mohli systematicky a efektivně pomáhat v chudších zemích světa. Chudoba a s ní spojené problémy rozvojového světa totiž ročně zabijí více lidí než přírodní katastrofy a války dohromady. To se navíc odehrává na okraji mediálního zájmu.

http://www.skutecnydarek.cz/

NAMA . Výrobky z Namibie

Projekt NAMA podporuje chráněnou dílnu Karas Huisen Crafts na jihu Namibie. Dílna dává práci a obživu asi padesáti ženám a jejich rozvětveným rodinám a vyrábí produkty z tradičních afrických materiálů. Jejich prodejem v České republice pomáhá projekt NAMA svobodným matkám a pěstounkám dětí, jejichž rodiče zemřeli na AIDS, nalézt sílu postavit se na vlastní nohy.

http://www.nama.cz/