Člověk v tísni  Humanitární pomoc a rozvoj  Kambodža Humanitární pomoc a obnova

Humanitární pomoc a obnova

Kambodža ve zkratce

Hlavní město: Phnompenh
Rozloha: 181 040 km² (87. na světě)
Počet obyvatel: 15 703 820 (odhad 2015)

Více informací na Wikipedii

Kambodža, jako mnoho dalších asijských zemí, zaznamenala během posledních 10 let rychlý ekonomický růst. Tato skutečnost, společně s geografickou polohou země, omezenou dostupností zdrojů, a častými výskyty přírodních katastrof, přispívá ke zranitelnosti kambodžských obyvatel, kteří jsou často nuceni čelit následkům rozsáhlých přírodních katastrof, jakou jsou záplavy, sucha, tropické bouře a celkové změny klimatu. Zatímco je humanitární pomoc základním pilířem práce Člověka v tísni (ČvT), v Kambodži pracuje pobočka ČvT s národními i místními autoritami, nevládními organizacemi a také přímo se zranitelnými komunitami, s nimiž spolupracujeme na budování a formování institucionálních kapacit, a posilujeme jejich odolnost vůči případným katastrofám.

V roce 2011 a znovu v roce 2013 byla Kambodža zasažena těžkými záplavami. Více než dvě třetiny země a milióny jejích obyvatel se ocitly pod vodou. Stovky tisíc rodin ztratily zdroj obživy a mnoho z nich bylo nuceno vzít si nevýhodné půjčky na pokrytí rodinných potřeb.

V obou situacích Člověk v tísni poskytl okamžitou pomoc a také podpořil dlouhotrvající aktivity obnovy oblastí zasažených katastrofou. Tyto iniciativy zahrnovaly umožnění přístupu k pitné a nezávadné vodě rodinám, podpora kampaní v komunitách na propagaci hygieny, a posilování obnovy živobytí poskytováním investičních grantů domácnostem a potřebná školení. 

Skrze probíhající programy na prevenci katastrof a jejich následků se ČvT zaměřuje na budování odolnosti a připravenosti místních komunit na budoucí přírodní katastrofy. Úzce spolupracujeme s našimi partnery na národní a regionální úrovni a napomáháme vytvářet technické krizové plány, které mapují jak a kdy adekvátně reagovat na budoucí katastrofy, a také jak se vyrovnat s celkovými změnami klimatu.  ČvT pracuje přímo s komunitami na lokální úrovni, v zemědělských i v městských oblastech, s cílem vybudovat opatření ke zmírnění následků budoucích katastrof a hledat alternativní způsoby obživy . Jsme také v úzké spolupráci s vládou, státními složkami, soukromým sektorem a mobilními operátory a vyvíjíme s nimi systém včasného varování, který využívá hlasové zprávy a umožňuje všem zaregistrovaným zdarma dostávat důležité informace a varování před blížící se katastrofou.

V zájmu realizace těchto důležitých životy zachraňujících projektů je Člověk v tísni v současné době podporován Českou rozvojovou agenturou, Evropskou komisí (ECHO a DIPECHO), Ministerstvem zahraničních věcí a obchodu Nového Zélandu (MFAT), UNICEF a Skutečným dárkem od dárců z ČR.


Konkrétní pomoc

Systém včasného varování chrání životy v Kambodži, která je ohrožena povodněmi

Systém včasného varování chrání životy v..

17. července 2017
Kambodža;
Humanitární a rozvojová pomoc;

Článek
O Vánocích se rozdalo více než 30 000 dárků. Nejvíc se prodalo kuřat a koz.

O Vánocích se rozdalo více než 30 000..

5. ledna 2017
Kambodža; Nepál;
Humanitární a rozvojová pomoc;

Článek
Jak se stát dobrovolníkem v Angole, Kambodži nebo Turecku

Jak se stát dobrovolníkem v Angole,..

25. srpna 2016
Angola; Kambodža; Turecko ;
Humanitární a rozvojová pomoc;

Článek

I přes značné pokroky zůstává kojenecká úmrtnost v Kambodži na 27 případech z 1000.

I přes značné pokroky zůstává kojenecká..

8. června 2016
Kambodža;
Humanitární a rozvojová pomoc;

Článek
Jak se přizpůsobením hospodářství vypořádat s klimatickými změnami

Jak se přizpůsobením hospodářství..

8. června 2016
Kambodža;
Humanitární a rozvojová pomoc;

Článek
V Kambodži zasažené suchem poskytujeme lidem pitnou vodu a vodní filtry

V Kambodži zasažené suchem poskytujeme..

27. května 2016
Kambodža;
Humanitární a rozvojová pomoc;

Článek

Systém včasného varování chrání životy v Kambodži, která je ohrožena povodněmi

Systém včasného varování chrání životy v..

17. července 2017
Kambodža;
Humanitární a rozvojová pomoc;

Článek
O Vánocích se rozdalo více než 30 000 dárků. Nejvíc se prodalo kuřat a koz.

O Vánocích se rozdalo více než 30 000..

5. ledna 2017
Kambodža; Nepál;
Humanitární a rozvojová pomoc;

Článek
Jak se stát dobrovolníkem v Angole, Kambodži nebo Turecku

Jak se stát dobrovolníkem v Angole,..

25. srpna 2016
Angola; Kambodža; Turecko ;
Humanitární a rozvojová pomoc;

Článek

Jak se přizpůsobením hospodářství vypořádat s klimatickými změnami

Jak se přizpůsobením hospodářství..

8. června 2016
Kambodža;
Humanitární a rozvojová pomoc;

Článek
I přes značné pokroky zůstává kojenecká úmrtnost v Kambodži na 27 případech z 1000.

I přes značné pokroky zůstává kojenecká..

8. června 2016
Kambodža;
Humanitární a rozvojová pomoc;

Článek
V Kambodži zasažené suchem poskytujeme lidem pitnou vodu a vodní filtry

V Kambodži zasažené suchem poskytujeme..

27. května 2016
Kambodža;
Humanitární a rozvojová pomoc;

Článek

Dobrovolnice Martina Voháňková

Dobrovolnice Martina Voháňková

4. prosince 2015
Kambodža; Irák; Jižní Súdán;
Humanitární a rozvojová pomoc;

Galerie
Více novinek
Odběr RSS

Jak hospodaříme?

Jak hospodaříme?


5 věcí rozhoduje

5 věcí rozhoduje


Evropský rok pro rozvoj

Evropský rok pro rozvojKontakt

Člověk v tísni, o. p. s.
Šafaříkova 635/24
120 00 Praha 2

IČ: 25 75 52 77
DIČ: CZ 25 75 52 77
E-mail: mail@clovekvtisni.cz
Tel: +420 226 200 400

Pro média
media@clovekvtisni.cz
Tel.: +420 222 350 811
Tel.: +420 777 787 943

Kontakt pro dárce
dary@clovekvtisni.cz
Tel.: 226 200 439

Další kontakty

O nás

Jak pomoci

Co děláme

Kde nás najdete

Naše další stránky

NAMA . Výrobky z Namibie

Projekt NAMA podporuje chráněnou dílnu Karas Huisen Crafts na jihu Namibie. Dílna dává práci a obživu asi padesáti ženám a jejich rozvětveným rodinám a vyrábí produkty z tradičních afrických materiálů. Jejich prodejem v České republice pomáhá projekt NAMA svobodným matkám a pěstounkám dětí, jejichž rodiče zemřeli na AIDS, nalézt sílu postavit se na vlastní nohy.

http://www.nama.cz/

Skutečný dárek

Sbírku Skutečná pomoc jsme založili, abychom mohli systematicky a efektivně pomáhat v chudších zemích světa. Chudoba a s ní spojené problémy rozvojového světa totiž ročně zabijí více lidí než přírodní katastrofy a války dohromady. To se navíc odehrává na okraji mediálního zájmu.

http://www.skutecnydarek.cz/

Jeden svět na školách

Vzdělávací program Jeden svět na školách je jedním z dlouhodobých projektů společnosti Člověk v tísni. Už dvanáct let přinášíme do škol dokumentární filmy a další audiovizuální materiály jako plnohodnotnou výukovou pomůcku.

Snažíme se současný svět a novodobou historii nejenom popisovat, ale především vykreslit v souvislostech.

http://www.jsns.cz/

Varianty

Vzdělávací program Varianty společnosti Člověk v tísni nabízí více než deset let informační servis a metodickou podporu v oblasti interkulturního (IKV) a globálního rozvojového vzdělávání (GRV).

Hlavní cíle programu Varianty:

  • Podpora inkluzivního prostředí a otevřeného klimatu ve školách.
  • Výchova ke globálního zodpovědnosti.

http://www.varianty.cz/index.php

Program Migrace

Hlavním cílem programu je poskytovat veřejnosti objektivní informace o migraci v Česku prostřednictvím médií a dalších zdrojů informací, ale také bořit zaběhlé stereotypy o cizincích, a tak přispívat k lepšímu soužití imigrantů a většinové společnosti.

http://migration4media.net/

Festival Jeden svět

Mezinárodní festival dokumentárních filmů o lidských právech Jeden svět, který pořádá společnost Člověk v tísni, je v současnosti největším dokumentárním festivalem s tematikou lidských práv na světě.

http://www.jedensvet.cz

Rozvojovka

Předáváme informace o rozvojové pomoci a globálních problémech.

Pořádáme konference, vydáváme informační bulletin a pravidelné tématické přílohy v tisku, spolupracujeme s médii, odborníky i studenty, účastníme se hudebních festivalů s informačním stánkem, pořádáme výstavy, debaty, semináře a soutěže

http://www.rozvojovka.cz